Статті

Як обрати вид закупівлі при розробленні проєктної документації

2
438

Закупівля розроблення проєктної документації є першим кроком для проведення робіт на певному об’єкті. Водночас здійснюючи таку закупівлю потрібно враховувати приписи Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) щодо обрання виду закупівлі. Адже згідно з пунктом 5 Особливостей забороняється придбання замовниками товарів, робіт і послуг до / без проведення процедури закупівлі відкриті торги / використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до / без проведення процедури закупівлі відкриті торги / використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями (крім випадків, передбачених пунктами 9 і 13 цих особливостей).

Окрім цього, за придбання товарів, робіт та послуг до / без проведення процедур закупівель / спрощених закупівель відповідно до вимог закону передбачена адміністративна відповідальність згідно з частиною 3 статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тому для кожного замовника важливим є обрання виду закупівлі у відповідності до норм закупівельного законодавства. Далі розглянемо як обрати вид закупівлі для розроблення проєктної документації.

Визначення предмета закупівлі розроблення проєктної документації

Згідно з пунктом 27 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) роботи - розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з будівництва об’єктів з розробленням проектної документації, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.

Згідно з пунктом 4 Порядку визначення предмета закупівлі, який затверджений наказом Мінекономіки № 708 від 15.04.2020 визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини 1 статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з урахуванням положень кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, а також галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23.08.2011 № 301.

З огляду на викладене, предмет закупівлі розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва визначається за об’єктами будівництва.

Який вид закупівлі обрати?

Визначаючи предмет закупівлі розроблення проєктної документації слід враховувати, що за тим самим об’єктом замовники ще закупляють самі роботи на об’єкті, авторський та технічний нагляд.

Тому постає питання щодо того, чи додаваты зазначені види робіт за певним об’єктом? Або ж чи визначати кожен вид робіт як окремий предмет закупівлі, навіть якщо вони здійснюються за одним об’єктом?

Так, в статті «Закупівлі будівельних робіт: етапи та який вид закупівлі обрати» зазначалось, що існують два протилежні погляди на те, який спосіб закупівлі обрати.

У відповідності до першого погляду вид закупівлі слід обирати з огляду на очікувану вартість самих робіт з будівництва (нове будівництво, капітальний ремонт), оскільки предмет закупівлі у відповідності до Порядку № 708 визначається замовником згідно з пунктом 27 частини 1 статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з урахуванням кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, а також галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.

Тобто, якщо очікувана вартість капітального ремонту становить 2 000 000,00 грн розглядувані види робіт: розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва, капітальний ремонт, авторський (якщо авторський нагляд включено до кошторисної вартості робіт та дана закупівля не проводиться шляхом укладення прямого договору про закупівлю) та технічний нагляд (якщо технічний нагляд включено до кошторисної вартості робіт) потрібно проводити як конкурентні закупівлі - відкриті торги у порядку визначеному Особливостями.

В свою чергу, згідно іншого погляду визначати вид закупівлі слід з огляду на очікувану вартість кожного окремо взятого виду робіт, не враховуючи вартість закупівлі капітального ремонту. Тобто якщо очікувана вартість окремо взятого розроблення проєктної документації на об’єкт будівництва є меншою, ніж порогова вартість (менше 1,5 млн), замовники можуть укласти прямий договір на підставі пункту 11 Особливостей.

В той же час, з огляду на зазначені погляди при визначенні предмета закупівлі доцільно звернутися до практики моніторингу, щоб з’ясувати чи вважають, до прикладу, аудитори порушенням визначення предмета закупівлі у випадку, коли розроблення проєктної документації не додається із самими роботами та авторським та технічним наглядом.

Приклад 1. Моніторинг № UA-M-2024-02-06-000057, оголошення № UA-2023-12-08-010228-a

Сума укладеного прямого договору: 1 213 446,09 грн.

Запит замовнику на пояснення: у межах проведення моніторингу процедури закупівлі виконання проєктних робіт (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2023-12-08-010228-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону, підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43, постала потреба в отриманні пояснень (інформації та документів) з наступного питання.

Надати інформацію та її документальне підтвердження щодо наявності підстав для здійснення зазначеної закупівлі шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.

Відповідь замовника на пояснення: закупівля за предметом «Виконання проєктних робіт» по об’єкту «Реконструкція (термомодернізація) будівлі гінекологічного корпусу КНП КМР «Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова» за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вулиця Миколи Амосова, 7» здійснювалась шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів. Підставою для здійснення зазначеної закупівлі шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів є визначення предмету закупівлі та його вартісні показники.

Відповідно з пункту 27 частини 1 Закону роботи - розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з будівництва об’єктів з розробленням проектної документації, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.

Відповідно до пункту 11 Особливостей для здійснення закупівель товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких є меншою, ніж 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких є меншою, ніж 200 тис. грн, робіт, вартість яких є меншою, ніж 1,5 млн. грн, замовники можуть використовувати електронну систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, у тому числі електронний каталог для закупівлі товарів.

Тобто використовувати електронної системи закупівель є правом замовника, яким він може скористатися, а не обов’язком.

Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, (порушень) законодавства: за результатами розгляду питання дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель при визначенні предмета закупівлі, відображенні закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо закупівлі, наявності підстав для укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів - порушень не встановлено.

Приклад 2. Моніторинг № UA-M-2023-10-02-000038, оголошення № UA-2023-08-19-000533-a

Сума укладеного прямого договору: 1 498 281,60 грн.

Запит замовнику на пояснення: у межах проведення моніторингу закупівлі робіт з розроблення проєктної документації по об’єкту: «Велопішохідна доріжка з освітленням вул. Будівельників село Володимирівське Запорізького району Запорізької області. Реконструкція» (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2023-08-19-000533-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини 5 статті 8 Закону, підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43, постала потреба в отриманні пояснень (інформації та документів) щодо:інформації та її документального підтвердження щодо наявності підстав для здійснення зазначеної закупівлі шляхом укладення договору про закупівлю без використання електронної системи закупівель.

Відповідь замовника на пояснення: щодо наявності підстав для здійснення закупівлі шляхом укладення договору про закупівлю без використання електронної системи закупівель:

замовником було оголошено відкриті торги (з особливостями) за предметом закупівля робіт «Розроблення проєктної документації по об’єкту: «Велопішохідна доріжка з освітленням вул. Будівельників село Володимирівське Запорізького району Запорізької області. Реконструкція» (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2023-08-19-000533-a).

Виготовлення ПКД є різновидом робіт відповідно до пункту 27 частини 1 статті 1 Закону. Отже, якщо вартість предмета закупівлі робіт не перевищує порогові обмеження, тобто становить менше 1,5 млн грн, замовник може їх закупити без застосування електронної системи закупівель (далі — ЕСЗ).

Замовником при цьому враховано роз’яснення в листі Мінекономіки № 3304-04/53972 від 03.09.2022 «Щодо визначення предмета закупівлі та розміщення інформації в електронній системі закупівель». В листі Мінекономіки №3304-04/56247-06 від 29.11.2021р. «Щодо визначення предмета закупівлі робіт у зв'язку із прийняттям та затвердженням кошторисних норм України», а саме, що наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (далі - наказ № 281) визнано такими, що втратили чинність державні стандарти України, зокрема ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 (далі - ДСТУ).
Наказом № 281 затверджено кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»; «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної» документації на будівництво», що набрали чинності з 08.11.2021.

Відповідно до пункту 1.2. розділу І «Загальні положення» кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» об’єкт будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Затверджена наказом № 281 «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» визначає основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві для визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт, а також експертизи проектної документації на будівництво (далі – проектування та експертизи). Ця Настанова застосовується при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво на етапах визначення кошторисної вартості зазначених робіт, ціни пропозиції учасника процедури закупівлі, договірної ціни та при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. Ця Настанова є обов’язковою для будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії.

Згідно цієї Настанови, проєктні роботи – роботи, пов’язані зі створенням проєктної документації, що складається з затверджених текстових та графічних матеріалів, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також з кошторисів об’єктів будівництва.

Таким чином, виготовлення ПКД за об’єктом — це окремий вид робіт у розумінні Закону. Відповідно це окремий предмет закупівлі.

Відповідно до пункту 10 Особливостей, у редакції, яка діяла на момент оголошення процедури закупівлі, замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн грн, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу», з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

Пунктом 11 Особливостей визначено, що для здійснення закупівель товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких є меншою, ніж 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких є меншою, ніж 200 тис. грн, робіт, вартість яких є меншою, ніж 1,5 млн грн, замовники можуть використовувати електронну систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, у тому числі електронний каталог для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов’язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом, вносить інформацію про таку закупівлю до річного плану та оприлюднює відповідно до пункту 3-8 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Висновок про наявність (із зазначенням переліку статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені) або відсутність порушення, (порушень) законодавства: за результатами аналізу питань дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю в електронній системі закупівель, внесення змін до договору, наявності підстав для укладення договору про закупівлю без використання електронної системи – порушень не встановлено

Коментар

Як бачимо аудитори не вважають укладення «прямого» договору на розроблення проєктної документації у випадку, коли вартість таких робіт не перевищує вартісні межі в 1,5 млн. грн. у відповідності до пункту 11 Особливостей, порушенням пункту 5 Особливостей - придбання замовниками товарів, робіт і послуг до / без проведення процедури закупівлі відкриті торги / використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до / без проведення процедури закупівлі відкриті торги / використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями (крім випадків, передбачених пунктами 9 і 13 цих особливостей).

Тому видається, що з огляду на зазначену практику моніторингу, здійснення закупівлі розроблення проєктної документації шляхом укладення «прямого» договору в разі, якщо вартість такої закупівлі не перевищує вартісні межі в 1,5 млн. грн. на підставі пункту 11 Особливостей, є можливим.

В свою чергу, замовники здійснюючи закупівлі розроблення проєктної документації та визначаючи вид закупівлі можуть керуватися вартістю самих робіт з будівництва, тобто сумувати всі види робіт за певним об’єктом.

Відповідно при обранні виду закупівлі таким способом замовниками буде дотримано принципи закупівель, які передбачені статтею 5 Закону – добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

пов'язані статті