Статті

Як діяти, коли габарити товару, запропоновані учасником не відповідають вимогами замовника

1
303

Відповідно до пункту 41 Особливостей розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей.

Пунктом 28 Особливостей визначено, що тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей. 

Відповідно до положень пункту 3 частини 2 статті 22 Закону у тендерній документації зазначається інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5  Закону.

Тобто, замовник формулює технічні вимоги до предмета закупівлі з виділенням необхідних характеристик предмета за певними показниками. Також замовник може вимагати від учасника, наприклад, підтвердження відповідності його пропозиції цим вимогам, шляхом надання інформації чи документів про технічні характеристики запропонованого товару.

Що таке габарити товару?

Згідно словника української мови: ГАБАРИТ, у, ч. 1. спец. Граничний зовнішній обрис якого-небудь предмета (машини, споруди і т. ін.). Розмір чого-небудь.

Чи належать габарити товару до технічної специфікації товару?

Згідно словника української мови: СПЕЦИФІКАЦІЯ, ї, ж. 1. Визначення і перелік специфічних особливостей чого-небудь.

Пара́метр у техніці або техні́чний пара́метр — характеристика окремої властивості об'єкта або процесу, яка допускає кількісну оцінку.

Параметр — це узагальнена назва певної фізичної, геометричної чи іншої властивості пристрою (процесу). Це можуть бути, наприклад, розмір, швидкість, електрична напруга тощо. 

Аналізуючи наведені визначення, доходимо до думки, що габарити товару належать до технічних характеристик предмету закупівлі.

Пункт 44 Особливостей передбачає, що замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли наявні підстави, які визначені даним пунктом.

Зокрема, абзац 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей визначає, що замовник відхиляє тендерну пропозицію у випадку, коли тендерна пропозиція:
не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43  Особливостей.

Тож, далі  спробуємо зрозуміти, чи невідповідність габаритів товару, запропонованих учасникам, вимогам замовника не підпадає під норму “24 год”.

Відповідно до пункту 43 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та / або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та / або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та / або відсутності інформації (та / або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та / або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Тому у випадку, коли тендерна пропозиція учасника процедури закупівлі не відповідає технічним та якісним характеристикам предметам закупівлі, зокрема учасник запропонував технічні характеристики предмета закупівлі, які не відповідають вимогам тендерної документації (окремі показники, як у нашому випадку габарити, є більшими або меншими), замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника згідно із вище зазначеної підстави. 

Відповідно у випадку  невідповідності габаритів товару, запропонованих учасникам, вимогам тендерної документації, розміщення повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель є необгрунтованим. Тому що при зміні, зокрема габаритів, відбувається зміна і самого предмету закупівлі.

Давайте розглянемо практику Органу оскарження та Державної аудиторської служби України (далі - ДАСУ) .

Моніторинг № UA-M-2023-04-10-000090, оголошення UA-2023-03-20-000593-a

Витяг з витягу за результатами моніторингу: відповідно до пунктів 9 та 12 таблиці «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» Додатку № 3 до тендерної документації, предметом закупівлі є, зокрема, трійник D 32* D 25, у кількості 140 шт та трійник D 42* D25, у кількості 20 шт.

Однак, в наданій учасником ПП «С» формі «Тендерна пропозиція» міститься інформація про пропозицію учасника постачати, зокрема, в пунктах 9 та 12 трійник PPR 63*25*63 (Україна), у кількості 140 шт та трійник PPR 40*25*40 (Україна), у кількості 20 шт, що не відповідає вимогам підпункту 1 пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації та Додатків № 2 та № 3 до тендерної документації.

Відповідно до підпункту 2 пункту 41 Особливостей визначено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі невідповідності її вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону та умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Рішення № 7044-р/пк-пз від 29.11.2022, оголошення № UA-2022-11-02-008843-a

Вимоги тендерної документації: відповідно до пункту 6 розділу 3 тендерної документації учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформаціюта документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником. Технічні вимоги, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначено в додатку 3 до цієї тендерної документації. Додаток 3 тендерної документації містить інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та передбачає, зокрема:

позиція - 3 опора оцинкована 8 м з одинарним кронштейном: габаритні і приєднувальні розміри див. рис. 1: діаметр 70;

позиція - 4 опора оцинкована 8 м з подвійним кронштейном: габаритні і приєднувальні розміри див. рис. 1: діаметр 70.

Позиція скаржника: скаржник не погоджується з рішенням замовника про відхилення його тендерної пропозиції, у зв’язку з чим були розглянуті підстави відхилення тендерної пропозиції скаржника та встановлено наступне.

Скаржник зазначає, що замовником було висунуто вимогу про усунення невідповідностей до 16.11.2022. Скаржник зазначає, що 16.11.2022 скаржником на виконання вимоги замовника про усунення невідповідностей було завантажено паспорти якості на кронштейни Опори оцинкованої 8 м в комплекті з одинарним кронштейном - позиція № 3 та опори оцинкованої 8 м в комплекті з подвійним кронштейном - позиція № 4 - файл «Паспорти (кронштейни).pdf» сторінка 1 файлу «Паспорти (кронштейни).pdf», Кронштейн опори оцинкованої 8 м в комплекті з одинарним кронштейном - позиція 3 із діаметром нижнього фланцю 70 сторінка 3 файлу «Паспорти (кронштейни). Pdf», кронштейн опори оцинкованої 8 м в комплекті з подвійним кронштейном - позиція № 4 із діаметром нижнього фланцю 70. Таким чином, скаржником було усунуто невідповідності згідно висунутої вимоги замовника протягом 24 годин, зокрема в частині діаметру нижнього фланцю кронштейнів за позиціями № 3 та № 4.

Позиція Колегії: у складі тендерної пропозиції скаржника містяться:

форма «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» (файл. 10. Цінова пропозиція (1).pdf), відповідно до якої учасник пропонує наступний товар, зокрема:

позиція 3 опора оцинкована 8м з одинарним кронштейном;

позиція 4 опора оцинкована 8м з подвійним кронштейном.

сертифікат відповідності № UA.C.028-22, у якому зазначено, зокрема: конструкції сталеві опор зовнішнього освітлення і контактної мережі міського транспорту;

технічний паспорт (паспорт якості) опора оцинкована 8 м з одинарним або подвійним кронштейном (файл. 9. Технічна частина.pdf), у якому зазначено, зокрема: діаметр 48.

Разом з тим, інформація наведена у вищенаведеному технічному паспорті в частині діаметру 48, не відповідає вимогам, встановленим у тендерній документації, а саме - діаметр 70.

Відповідно до інформації оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, замовник розмістив повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей.

Зазначені замовником у вищенаведеному повідомленні документи не відносяться до документів, визначених пунктом 40 Особливостей, у зв'язку з чим замовник не мав права звертатись за усуненням невідповідностей у зазначених вище документах.

Враховуючи наведене, тендерна пропозиція скаржника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації та мала бути відхилена замовником на підставі вимог підпункту 2 пункту 41 Особливостей.

Висновок: габарити товару є технічними характеристиками предмету закупівлі. Абзац 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей визначає, що замовник відхиляє тендерну пропозицію у випадку, коли тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Також, беручи до уваги практику Органу оскарження та ДАСУ, можна побачити, що  їх позиції з вищезазначеного питання також збігаються. Тобто, невідповідність / відсутність інформації та / або документів про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (в частині габаритів товару) трактують як підставу для відхилення тендерної пропозиції учасника згідно з абзацом 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, без можливості розміщення вимоги про усунення невідповідностей.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard