Статті

Встановлення вимог до предмета закупівлі згідно національних стандартів при закупівлі електричної енергії. Практика АМКУ

1
446

Згідно з пунктом 29 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) у разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини 2 статті 16 Закону замовником не застосовуються.

У разі здійснення закупівель, визначених абзацом першим цього пункту, замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі).

Одним з найбільш важливих товарів, які придбають замовники в ході проведення публічних закупівель є електрична енергія. При цьому, для електричної енергії передбачено відповідний чинний національний стандарт ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010, IDT)».

Відповідно замовники складаючи тендерну документацію повинні враховувати умови зазначеного стандарту. Проте, не всі замовники враховують умови національного стандарту, що підтверджується практикою Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія), яку розглянемо далі.

Приклад 1. Рішення № 607-р/пк-пз від 18.01.2023, оголошення № UA-2023-01-03-004646-a

Умови тендерної документації: додаток 2 тендерної документації містить, зокрема, перелік інших документів, що вимагаються замовником, зокрема: 9) учасник повинен надати оригінал або копію сертифікатів відповідності вимогам ISO 45001:2019 «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування», ISO 50001:2020 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання», ISO/PAS 45005:2020 «Управління охороною здоров’я та безпекою праці. Загальні рекомендації щодо безпечної роботи під час пандемії COVID-19» видані на ім‘я учасника закупівлі.

Додаток 3 тендерної документації містить інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики. Найменування предмета закупівлі: електрична енергія. Якість електричної енергії (ЯЕ), що передається Постачальником Споживачу, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами (розділ 5 ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності»).

Постачальник обов’язково повинен надати гарантійний лист щодо дотримання технічних вимог предмету закупівлі з посиланням на ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» та іншим вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що дискримінаційними є умови тендерної документації щодо сертифікату відповідності вимогам ISO/PAS 45005:2020 «Управління охороною здоров’я 10 та безпекою праці. Загальні рекомендації щодо безпечної роботи під час пандемії COVID19».

Позиція Колегії: відповідно до пункту 29 Особливостей у разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини 2 статті 16 Закону замовником не застосовуються. У разі здійснення закупівель, визначених абзацом 1 цього пункту, замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі).

Слід зазначити, що ДСТУ EN 50160:2014 не передбачає наявності вищезазначених документів. Враховуючи викладене, наведені вище положення тендерної документації суперечать вимогам чинного законодавства в цій частині.  Встановивши наведені вище умови у тендерній документації, замовник порушив положення пункту 29 Особливостей. Враховуючи вище викладене, замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до тендерної документації в цій частині.

Приклад 2. Рішення№ 2721-р/пк-пз від 07.03.2023, оголошення № UA-2023-02-18-000251-a

Умови тендерної документації: додаток 3 тендерної документації містить інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі, зокрема:

1. Обсяг постачання електричної енергії – 534 072 кВт*год.

Для підтвердження можливості забезпечення учасником реалізації такого права, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1. довідку про створення учасником на території Вінницької області Центру обслуговування споживачів, згідно з вимогами «Правил роздрібного ринку", затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (зі змінами), який щоденно (окрім вихідних та святкових днів, встановлених законодавством України) приймає звернення/скарги/претензії споживачів, надає роз’яснення та інформацію, передбачену законодавством, з єдиним вікном для прийому та видачі документів щодо постачання електричної енергії та в якому проводиться особистий прийом споживачів. На підтвердження інформації, зазначеної в Довідці (форма 1 до додатка 3) учасник в складі пропозиції надає:

1.1. положення про Центр обслуговування споживачів на території Вінницької області, яке затверджено у встановленому законодавством порядку;

1.2. на підтвердження наявності права власності (користування) нерухомим майном, в якому розташований центр обслуговування споживачів, Учасник надає копію(ї) документу(ів), що підтверджують право власності (користування) на нерухоме майно, в якому розташований центр обслуговування споживачів. Відомості щодо вартісних показників даного майна (оренди даного майна) можуть бути приховані Учасником;

2. учасники для яких створення центрів обслуговування споживачів не є обов’язковим, надають довідку про наявність власного окремого структурного підрозділу на території України або посадової особи, з робочим місцем на території України, на яких покладається забезпечення дотримання визначеного «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» порядку розгляду звернень/скарг/претензій споживачів та проведення особистого прийому споживачів. На підтвердження інформації зазначеної в Довідці (форма 2 до додатка ___) учасник в складі тендерної пропозиції надає:

2.1. копія(ї) документу(ів), що підтверджують право власності (користування) на нерухоме майно, де розташований на території Вінницької області зазначений у пункті 1 Довідки підрозділ учасника, або розташоване робоче місце посадової особи учасника. Відомості щодо вартісних показників даного майна (оренди даного майна) можуть бути приховані Учасником;

2.2. положення про власний структурний підрозділ учасника, яке затверджено у встановленому законодавством порядку, та яке згідно вимог статті 64 Господарського Кодексу України, підтверджує створення Учасником такого власного структурного підрозділу, який за визначеними у цьому положенні функціями забезпечує дотримання 10 визначеного «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» порядку розгляду звернень / скарг / претензій споживачів та проведення особистого прийому споживачів на території України;

2.3. затверджену у встановленому законодавством порядку посадову інструкцію посадової особи Учасника, на яку покладається забезпечення дотримання визначеного «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» порядку розгляду звернень/скарг/претензій споживачів та проведення особистого прийому споживачів на території Вінницької області (у разі наявності такої особи та зазначення про неї інформації у довідці). Посадова інструкція повинна передбачати виконання обов‘язків, необхідних для забезпечення розгляду звернень/скарг/претензій споживачів та проведення особистого прийому споживачів на території Вінницької області;

2.4. наказ про призначення посадової особи учасника, з робочим місцем на території Вінницької області, на яку покладається забезпечення дотримання визначеного «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» порядку розгляду звернень/скарг/претензій споживачів та проведення особистого прийому споживачів (у разі наявності такої особи та зазначення про неї інформації у довідці);

2.5. для документального підтвердження того, що створення центру обслуговування споживачів не є обов’язковим для учасника, в зв’язку з тим, що ним обслуговується менше 50000 споживачів (відповідно до вимог Постанови НКРЕКП від14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»), такий учасник повинен надати довідки від всіх операторів системи розподілу, з якими учасником укладено договори електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, з інформацією про кількість споживачів, яких він обслуговує на території відповідного оператора системи розподілу електричної енергії. Довідки повинні бути видані в поточному році;

4. відповідно до вимог «Правил роздрібного ринку електричної енергії», для розв‘язання суперечностей та конфліктних ситуацій в Учасника має бути створений Інформаційно-консультаційний центр (ІКЦ) по роботі зі споживачами електричної енергії або призначена уповноважена особа, яка виконує функції Інформаційно-консультаційного центру (ІКЦ). На підтвердження створення ІКЦ або призначення особи, яка виконує функції ІКЦ, Учасник у складі пропозиції повинен надати:

4.1. довідку про створення Учасником на території Вінницької області власного структурного підрозділу – Інформаційно-консультаційного центру (ІКЦ) за формою 4.1.1. Або, у разі якщо ІКЦ не створено, довідку про уповноважену особу учасника, яка виконує функції інформаційно-консультаційного центру на території Вінницької області за формою 4.1.2;

4.2. інформація зазначена в Довідці форми 5.1.1 або 5.1.2 повинна бути підтверджена у наступних документах, які учасник надає у складі пропозиції:

4.2.1. положення про ІКЦ Учасника, яке затверджено у встановленому законодавством порядку, та яке згідно вимог Господарського Кодексу України, підтверджує створення Учасником ІКЦ або у разі відсутності ІКЦ - наказ про призначення уповноваженої особи, яка виконує функції ІКЦ або інший документ, який підтверджує наявність відповідних трудових правовідносин пов’язаних із виконанням функцій ІКЦ між Учасником та уповноваженою особою. (У разі наявності у документах інформації про заробітну плату, така інформація може бути прихована);

4.3. просимо проінформувати в довільній формі щодо тих операторів систем розподілу з якими є договірні відносини.

7. на виконання вимог пункту 9.6.2 глави 9.6 розділу IX «Правил роздрібного ринку електричної енергії», затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312 та/або Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.05.2013 № 642 «Про підвищення якості 11 обслуговування споживачів електричної енергії», електропостачальник щорічно, до 20 лютого року, наступного за звітним, надає споживачу інформацію щодо:

  • частки кожного джерела енергії (вугілля, природний газ, ядерне паливо, гідроенергія (об'єкти великої гідроенергетики), відновлювані джерела енергії, інші джерела) у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;
  • посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої споживачем (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;
  • права споживача на зміну електропостачальника та процедуру цієї зміни;
  • порядку зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії.

Підтвердити листом відповідного контролюючого органу (НКРЕКП) дотримання вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312, в частині наявності та функціонування у учасника центрів обслуговування споживачів, інформаційно-консультаційного центру, кол-центру, вебсайту та положень пункту 9.6.1, 9.6.2 гл.9,6 розділу ІХ цих Правил. В разі відсутності у учасника центрів обслуговування споживачів, інформаційно-консультаційного центру, кол-центру, веб-сайту та положень пункту 9.6.1 гл.9,6 – повинна бути підтверджена законність цього листом відповідного контролюючого органу (НКРЕКП). Лист повинен бути виданий на ім’я учасника;

8. Для забезпечення стабільного, безперебійного постачання електричної енергії замовнику, учасник повинен добросовісно виконувати свої зобов’язання, в тому числі фінансовими, перед іншими учасниками ринку електричної енергії, зокрема передбачені Правилами ринку, затвердженими Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (у редакції постанови НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168). Для підтвердження добросовісного виконання своїх фінансових зобов’язань учасник у складі пропозиції повинен надати гарантійний лист про те, що за час роботи нового ринку електричної енергії, а саме з 01.07.2019 року по день подання пропозиції, учасник не набував статусу «дефолтного» та зазначена інформація не була оприлюднена на сайті оператора системи передачі («НЕК «Укренерго»), який виконує функції адміністратора розрахунків та/або інших відкритих джерелах інформації, відповідно до Правил ринку, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року N 307 у редакції постанови НКРЕКП від 24 червня 2019 року N 1168. У разі якщо Замовником буде перевірено та виявлено, що Учасник набував статусу «дефолтний» замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє учасника як такого, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» вимогам до учасника відповідно до законодавства.

Позиція скаржника: скаржник повідомляє про порушення замовником порядку проведення процедури закупівлі та просить, зокрема, зобов'язати замовника внести зміни до тендерної документації.

Предметом закупівлі за цими торгами є ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія. Для електричної енергії передбачено відповідний чинний національний стандарт ДСТУ EN 50160:2014. «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010, IDT)». Жодна з оскаржуваних нами вимог не передбачена національним стандартом для предмета закупівлі ДСТУ EN 50160:2014.

Отже, замовник неправомірно встановив оскаржувані вимоги до предмета закупівлі, в порушення пункту 29 Особливостей, За таких умов, вищезазначені умови тендерної документації не узгоджуються із вимогами законодавства в цій частині.

Вищевказані вимоги тендерної документації є незаконними, дискримінаційними та такими, що порушують вимоги пункту 29 Особливостей, тому просимо зобов'язати замовника внести відповідні зміни до тендерної документації та виключити всі оскаржувані нами вимоги Додатку 2, які зазначені вище.

Позиція Колегії: відповідно до пункту 29 Особливостей у разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини другої статті 16 Закону замовником не застосовуються. У разі здійснення закупівель, визначених абзацом першим цього пункту, замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі).

Слід зазначити, що національні стандарти для електричної енергії не передбачають наявності вищезазначених документів. За таких умов, вищезазначені умови тендерної документації не узгоджуються із вимогами законодавства в цій частині. Встановивши наведені вище умови у тендерної документації, замовник порушив положення пункту 29 Особливостей.

Враховуючи вище викладене, замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до тендерної документації в цій частині.

Приклад 3. Рішення № 3714-р/пк-пз від 27.03.2023, оголошення № UA-2023-03-09-011605-a

Умови тендерної документації: Додаток 3 тендерної документації містить перелік документів, які має надати учасник закупівлі у складі своєї тендерної пропозиції в електронному вигляді, оформлених належним чином та відповідно до чинного законодавства, зокрема:

15. для підтвердження наявності Центру обслуговування споживачів на території Полтавської області Учасник повинен надати довідку від НКРЕКП з підтвердженням даної інформації. 18. Пунктами 1.2.6 та 4.31 Правил роздрібного ринку електроенергії, затверджених постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018, передбачено можливість внесення Замовником (Споживачем) плати за послуги з передачі та розподілу електричної енергії через Учасника (Постачальника), а також включення сум оплати послуг систем оператора в платіжні документи. З метою доведення своєї надійності та спроможності здійснювати розрахунки з оператором системи розподілу Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції оригінал листа від оператора системи розподілу (АТ «П») про те, що учасник не має заборгованості перед оператором системи розподілу за договором електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії не раніше місяця оголошення даної закупівлі.

Позиція скаржника: скаржник повідомляє про порушення замовником порядку проведення процедури закупівлі та просить, зокрема, зобов'язати замовника внести зміни до тендерної документації.

Скаржник зазначає, що відповідно до пункту 18 Додатку 3 тендерної документації замовник зазначає: «18. Пунктами 1.2.6 та 4.31 Правил роздрібного ринку електроенергії, затверджених постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018, передбачено можливість внесення замовником (Споживачем) плати за послуги з передачі та розподілу електричної енергії через учасника (Постачальника), а також включення сум оплати послуг систем оператора в платіжні документи.

З метою доведення своєї надійності та спроможності здійснювати розрахунки з оператором системи розподілу учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції оригінал листа від оператора системи розподілу (АТ «П») про те, що учасник не має заборгованості перед оператором системи розподілу за договором електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії станом на перше число місяця оголошення даної закупівлі.

Таким чином, замовник вимагає надати лист від АТ «П» про те, що учасник не має заборгованості перед оператором системи розподілу за договором електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії станом на 01.03.2023.

Відповідно до пункту 29 Особливостей у разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини 2 статті 16 Закону замовником не застосовуються. У разі здійснення закупівель, визначених абзацом 1 цього пункту, замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі).

Предметом закупівлі за цими торгами є ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія. Для електричної енергії передбачено відповідний чинний національний стандарт ДСТУ EN 50160:2014. «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010, IDT)». Лист від оператора системи розподілу, який вимагає замовник, не передбачений національним стандартом для предмета закупівлі ДСТУ EN 50160:2014.

Позиція Колегії: відповідно до пункту 29 Особливостей у разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини 2 статті 16 Закону замовником не застосовуються. У разі здійснення закупівель, визначених абзацом 1 цього пункту, замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі).

Слід зазначити, що національні стандарти для електричної енергії не передбачають наявності вищезазначених документів. За таких умов, вищезазначені умови тендерної документації не узгоджуються із вимогами законодавства в цій частині. Встановивши наведені вище умови у тендерної документації, замовник порушив положення пункту 29 Особливостей.

Враховуючи вище викладене, замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до тендерної документації в цій частині.

Коментар: замовники складаючи тендерну документацію при закупівлі електричної енергії повинні виконувати вимогиабзацу 2 пункту 29 Особливостейщодо встановлення вимог до предмета закупівлі у відповідності до національного стандарту ДСТУ EN 50160:2014. «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010, IDT)».

Однак замовники досить часто не враховують положення зазначеного стандарту, зокрема, встановлюючи вимоги до учасників щодо подання документів, які не передбачені даним національним стандартом, як було у вище розглянутих рішеннях Колегії.

Відповідно встановлення таких вимог є порушенням абзацу 2 пункту 29 Особливостей, з чим погоджується Колегія та зобов’язує замовників вносити змінити до тендерної документації.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситкації на Clarity App

#вимоги замовника#закупівлі електричної енергії#національні стандарти#практика оскарження#предмет закупівлі#спеціальні закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard