Статті

Встановлення системи протипожежної сигналізації: що варто врахувати замовникам

2
815

Досить популярним предметом закупівель, які закуповують значна частина замовників є встановлення систем протипожежної сигналізації. Водночас при здійсненні закупівлі даного предмету закупівель виникає чимало питань, на які даємо відповіді в цій статті.

Встановлення системи пожежної сигналізації - це роботи чи послуги?

Даючи відповідь на дане питання необхідно насамперед звернутися до норм, які визначають правила визначення предмета закупівлі.

Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Пункт 21 частини 1 статті 1 Закону визначає, що послуги - будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), лізинг, а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт, поточний ремонт з розробленням проектної документації.

Згідно з пунктом 27 частини 1 статті 1 Закону роботи - розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з будівництва об’єктів з розробленням проектної документації, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.

Як бачимо, законодавство містить чіткий перелік робіт, які містяться в пункті 27 частини 1 статті 1 Закону. Натомість в цьому переліку не помічаємо предмета закупівлі - встановлення систем протипожежної сигналізації. Тому в даному випадку можна припустити, що встановлення та монтаж пожежної сигналізації можна віднести до послуг, оскільки пункт 21 частини 1 статті 1 Закону не містить вичерпного переліку послуг.

Водночас при визначенні предмета закупівлі встановлення систем протипожежної сигналізації потрібно звернутися до спеціального законодавства.

Так, згідно з частиною 1 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» одним з видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню є надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Постанова Кабміну від 23.11.2016 № 852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» дає визначення робіт з протипожежного призначення - монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень, систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних), систем протидимного захисту, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) таких систем, спостерігання за системами протипожежного захисту, технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники), вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення).

Окрім цього, ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» визначає, що вимоги цього ДБН поширюються на проектування, монтування, перевірку відповідності і підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту, а саме:

 • автоматичних систем пожежогасіння;
 • автономних систем пожежогасіння локального застосування;
 • систем пожежної сигналізації;
 • систем оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей;
 • систем протидимного захисту;
 • систем централізованого пожежного спостерігання;
 • диспетчеризації систем протипожежного захисту.

Також зазначений ДБН визначає, що вище зазначені системи протипожежного захисту призначені для захисту будинків, будівель або їх частин (приміщень), споруд, устаткування різного призначення відповідно до додатків А та Б під час нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту цих об’єктів.

З огляду на викладене, встановлення систем протипожежної сигналізації слід розглядати саме як роботи в розумінні закупівельного законодавства та визначати такий предмет закупівлі згідно з пунктом 4 розділу 1  Порядку визначення предмета закупівлі, який затверджений наказом Мінекономіки 15.04.2020  № 708 (далі – Порядок № 708) за об’єктами будівництва (будинком, будівлею або їх частиною (приміщенням), спорудою) та з урахуванням положень кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

При цьому, Державна аудиторська служба України (далі - ДАСУ) в окремих випадках визначення встановлення систем протипожежного захисту як послуги визначає як порушення визначення предмета закупівлі.

Моніторинг № UA-M-2020-08-26-000001, оголошення № UA-2020-06-16-004604-c

Витяг з висновку за результатами моніторингу: в оголошенні та в тендерній документації замовником визначено вид предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015: 51700000-9, як послуги з монтажу автоматичної пожежної сигналізації, системи передавання тривожних сповіщень, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

При цьому, відповідно до пункту 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 852, до робіт протипожежного призначення віднесено монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень. Також, відповідно до технічного завдання, що викладено у Додатку №4 тендерної документації замовником визначено, що учасники у складі своїх тендерних пропозицій повинні надати кошторисну документацію до предмету закупівлі, в тому числі кошторис на проєктні роботи.

Відповідно до вимог пункту 27 частини 1 статті 1 Закону до робіт належить розроблення проектної документації на об’єкти будівництва та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.

Крім того, встановлення вимоги до учасників щодо надання ними проектно-кошторисної документації, розробка якої за кодом ДК 021:2015 має свій окремий код 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування» не відповідає коду, що визначений замовником.

Отже, проектування та монтаж пожежної сигналізації належить до робіт. Таким чином, при визначенні предмету закупівлі замовником порушено вимоги пункту 4 розділу І Порядку визначення предмету закупівлі, що затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 09.06.2020 за № 500/34783 (далі – Порядок №708). 

Водночас в інших випадках аудитори при визначенні замовником предмета закупівлі послуг з встановлення протипожежного устаткування, не визначали як порушення визначення предмета закупівлі, як у висновку вище, де визначили, що монтаж пожежної сигналізації належить до робіт. Натомість зазначали, що замовник визначив не той код Єдиного закупівельного словника.

Моніторинг № UA-M-2020-11-18-000010, оголошення № UA-2020-08-11-007502-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: моніторингом встановлено, що замовником при визначенні предмету закупівлі за кодом «ДК 021-2015: 51700000-9 — Послуги зі встановлення протипожежного устаткування» на порушення пункту 3 розділу І Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 15.04.2020 №708 (далі Порядок № 708), який набрав чинності 19.06.2020, визначено предмет закупівлі за показником третьої цифри основного словника, тоді як має буди визначений до показника четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги. При цьому, конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з встановлення автоматичної пожежної сигналізації – оповіщення тонованим сигналом (дзвінок тощо)), та відповідно до Єдиного закупівельного словника «ДК 021-2015 за кодом 45310000-3 Електромонтажні роботи» є код «45312100-8 Встановлення систем пожежної сигналізації».

Аналогічна було визначено була в наступній закупівлі: UA-2020-08-25-000854-b.

За яким кодом визначаємо предмет закупівлі встановлення систем протипожежної сигналізації?

Пункт 3 Розділу 1 Порядку № 708 визначено, що предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини 1 статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника.

Відповідно до Порядку розміщення інформації  про публічні закупівлі, який затверджений наказом Мінекономіки 11.06.2020 № 1082 - у разі визначення предмета закупівлі – роботи, замовником в окремих полях зазначається код за показниками другої - п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника.

В свою чергу, якщо звернутися до Єдиного закупівельного словника, то ми знаходимо кілька кодів, які стосуються систем протипожежного захисту:

 • 45310000-3 - Електромонтажні роботи;
 • 45312100-8 - Встановлення систем пожежної сигналізації;
 • 51700000-9 - Послуги зі встановлення протипожежного устаткування.

Обирати зазначені коди слід з огляду на те, що є предметом закупівлі – роботи чи послуги.

Так, при визначенні предметом закупівлі послуг з встановлення систем протипожежного захисту обрання коду 51700000-9 - Послуги зі встановлення протипожежного устаткування, буде порушенням Порядку № 708, оскільки предмет закупівлі послуг визначається за показником 4 цифри Єдиного закупівельного словника. Про що досить часто зазначає ДАСУ.

Моніторинг № UA-M-2020-11-18-000019, оголошення № UA-2020-06-11-004536-c

Витяг з висновку за результатами моніторингу: моніторингом визначення предмета закупівлі встановлено, що замовником при визначенні предмету закупівлі ДК 021-2015: 51700000-9 — «Послуги зі встановлення протипожежного устаткування» на порушення абзацу 2 пункту 1 розділу ІІ Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 17.03.2016 № 454 (далі Порядок № 454), який діяв на момент проведення закупівлі, визначено предмет закупівлі за показником третьої цифри основного словника, тоді як має буди визначений до показника четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги. Предмет закупівлі визначають на основі національного класифікатора ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 23.12.2015 № 1749 (далі ЄЗС). При цьому, конкретна назва предмета закупівлі: Послуги із встановлення системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту) та відповідно до ЄЗС ДК 021-2015 за кодом 45310000-3 «Електромонтажні роботи» є код 45312100-8 «Встановлення систем пожежної сигналізації».

При закупівлі робіт з встановлення систем протипожежного захисту, як визначає наказ Мінекономіки 11.06.2020 № 1082, замовники можуть зазначати код за показниками другої - п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника.

Тому найдоцільнішим, як при закупівлі робіт, так і при закупівлі послуг, буде обрання коду 45310000-3 - Електромонтажні роботи (45312100-8 - Встановлення систем пожежної сигналізації).

Що варто врахувати при зазначенні назви предмета закупівлі при визначенні предмета закупівлі як роботи?

Порядок розроблення проєктної документації на будівництво об'єктів, який затверджений наказом Мінрегіону 16.05.2011 № 45 визначає, що назва об’єкта будівництва за проектною документацією має відповідати завданню на проектування, не змінюватися на всіх стадіях проектування та відображати вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) та його місце розташування.

З огляду на приписи зазначеної норми, замовникам при визначенні предмета закупівлі встановлення систем протипожежного захисту як роботи, слід пам’ятати, що в назві предмета закупівлі повинно обов’язково зазначатись:

 • вид будівництва - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт;
 • місце розташування,

які повинні бути визначені у відповідності до проєктної документації, яка також повинна визначатись як роботи.

Підсумки

1. При закупівлі встановлення систем протипожежного захисту замовникам слід керуватися вимогами закупівельного законодавства, а також вимогами спеціального - постановою Кабміну від 23.11.2016 № 852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» та ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

2. З огляду на правові норми, які нами були розглянуті встановлення систем протипожежної захисту слід розглядати саме як роботи в розумінні закупівельного законодавства та визначати предмет закупівлі згідно з пунктом 4 розділу 1  Порядку № 708 за об’єктами будівництва (будинком, будівлею або їх частиною (приміщенням), спорудою) та з урахуванням положень кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

3. При закупівлі робіт, так і при закупівлі послуг, замовники можуть обрати код 45310000-3 - Електромонтажні роботи (45312100-8 - Встановлення систем пожежної сигналізації). Водночас при визначенні предмета закупівлі послуг з встановлення систем протипожежної сигналізації обрання  коду 51700000-9 - Послуги зі встановлення протипожежного устаткування, буде порушенням Порядку №708, оскільки предмет закупівлі послуг визначається за показником 4 цифри Єдиного закупівельного словника.

пов'язані статті