Статті

Визначення КЕКВ під час закупівлі робіт

3
220

Кожен предмет закупівлі має відповідну економічну характеристику, яку замовники враховують при визначенні напрямку для здійснення бюджетних видатків. Видатки державного та місцевих бюджетів класифікуються за кодами економічної класифікації видатків (далі – КЕКВ), та на етапі планування на наступний бюджетний період визначаються, у проєктах кошторисів установи ґрунтуючись на відповідних розрахунках за кожним КЕКВ.

Класифікація окремих предметів закупівлі за КЕКВ має певну специфіку, наприклад, визначення КЕКВ для закупівлі робіт, адже під час їх виконання виникає потреба у закупівлі супутніх робіт (послуг). Тож розглянемо як правильно:

  • визначити КЕКВ під час закупівлі робіт та пов’язаних з їх виконанням робіт або послуг;
  • оформити підтвердні документів для проведення платежів за такими роботами.

Яку роль виконує бюджетна класифікація видатків?

Класифікації видатків затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію», відповідно до якого усі видатки поділяються на поточні (або споживання) (КЕКВ 2000) та капітальні (або розвитку) (КЕКВ 3000). Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету затверджена наказом Міністерства фінансів України 12.03.2012 № 333 (далі – Інструкція № 333).

Загалом економічна класифікація видатків бюджету призначена для розмежування видатків замовників (бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів) за економічними характеристиками операцій, які здійснюються при їх проведенні відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування.

За яким КЕКВ потрібно здійснювати закупівлю робіт?

Керуючись Інструкцією № 333, закупівлю робіт необхідно здійснювати за капітальними видатками (КЕКВ 3000), але залежно від виду робіт – за різними підкодами, зокрема:

  • за КЕКВ 3120 «Капітальне будівництво (придбання)» – видатки на будівництво, придбання будівель, приміщень та інших об'єктів;
  • за КЕКВ 3130 «Капітальний ремонт» – видатки здійснюються на підставі договорів та складених кошторисів на капітальний ремонт. Слід зазначити, що замовники самостійно, виходячи із економічних характеристик ремонту, визначають його належність до поточного або капітального та несуть відповідальність за прийняте рішення;
  • за КЕКВ 3140 «Реконструкція та реставрація» – видатки на реконструкцію та модернізацію житлового фонду (приміщень), реконструкцію, реставрацію, модернізацію інших об’єктів та реставрацію інших об’єктів та реставрацію пам'яток культури, історії та архітектури.

Кожен із зазначених кодів КЕКВ поділяється ще на підкоди залежно від об’єкту стосовно якого здійснюються капітальні видатки. Наприклад, до КЕКВ 3120 «Капітальне будівництво (придбання)» входять: КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво (придбання) житла» та КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів».

Визначення КЕКВ для виготовлення проєктної документації та її експертизи

До інших витрат, пов’язаних з виконанням будівельних робіт належать: видатки на експертизу проєктної документації, виготовлення проектної документації, авторський нагляд, технічний нагляд тощо. Норми Інструкції № 333 пояснюють особливості визначення КЕКВ для закупівлі таких робіт та наголошують, що замовнику слід враховувати таку обставину: чи включаються такі витрати до загальної вартості робіт, визначеної у загальному кошторисі робіт, чи ні.

Розглянемо обидва варіанти:

1. супутні витрати включаються до загальної кошторисної вартості робіт.

За КЕКВ 3120 «Капітальне будівництво (придбання)», 3130 «Капітальний ремонт» та 3140 «Реконструкція та реставрація» видатки на експертизу проєктної документації, авторський, технічний нагляд, за виданий сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта здійснюються за тим КЕКВ, за яким здійснюються роботи, якщо це обумовлено кошторисом проведених робіт, та є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт.

Виготовлення проектної документації на будівництво (або капітальний ремонт або реконструкцію та модернізацію) будівель, споруд і об'єктів та виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт здійснюється відповідно за тим КЕКВ, що і роботи з будівництва (капітального ремонту або реконструкції та модернізації). Наприклад, видатки на оплату робіт з капітального будівництва замовник повинен планувати за КЕКВ 3120 «Капітальне будівництво (придбання)», то в такому разі роботи з виготовлення проектної документації теж мають бути заплановані у кошторисі установи та здійснюватися за цим же КЕКВ – 3120 «Капітальне будівництво (придбання)».

2. роботи не включені до проєктної документації.

Якщо видатки не включені до проектної документації, то оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування; надання дозволів на відведення земельних ділянок; виготовлення технічної документації на земельні ділянки; технічних умов; експертних висновків, рекомендацій тощо; оплата послуг з розробки проєктної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування; плата за містобудівне обґрунтування та інші передпроектні роботи на проведення капітального ремонту (будівництва, реконструкції) здійснюється за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Підсумки

Розмежування видатків бюджету здійснюється за КЕКВ залежно від економічної характеристики платежу та відповідно до затверджених кошторисом бюджетних призначень. Закупівля робіт належить до капітальних видатків та здійснюється за КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» за такими підкодами: КЕКВ 3120 «Капітальне будівництво (придбання)», 3130 «Капітальний ремонт» та 3140 «Реконструкція та реставрація».

Для визначення вартості будівельних робіт замовники керуються Настановою з визначення вартості будівництва, відповідно до якої загальна вартість цих робіт, окрім самих робіт може включати інші додаткові витрати, зокрема, з експертизи, виготовлення проектної документації тощо.

Відповідно до Інструкції № 333 видатки на закупівлю супутніх робіт (експертизи, виготовлення проектної документації тощо) здійснюються за тим самим КЕКВ, що й основні роботи у разі якщо ці супутні роботи включені у зведений кошторисний розрахунок (загальну кошторисну вартість) робіт. Якщо ж такі витрати не включені до загальної кошторисної вартості робіт, то такі видатки здійснюються за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

пов'язані статті