Статті

Тимчасова слідча комісія при Верховній Раді України з питань розслідування можливих порушень законодавства при здійсненні публічних закупівель під час війни

3
783

 Згідно Постанови ВРУ «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану» № 3313-IX від 09.08.2023 (надалі – Постанова № 3313-IX ), було створено Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану (далі - Тимчасова слідча комісія). У даній статті розглянемо мету, завдання, повноваження Тимчасової слідчої комісії та наслідки її утворення для замовників 

Повноваження ВРУ на створення тимчасових передбачені Конституцією України, а саме стаття 89 Конституції України передбачає, що ВРУдля проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу ВРУ.

Розслідування порушень законодавства при здійсненні публічних закупівель під час війни – беззаперечно становлять суспільний інтерес.

Постановою № 3313-IX було утворено Тимчасову слідчу комісію обрано її голову та склад, вирішено питання матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та організаційного забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії, визначено строк діяльності Тимчасової слідчої комісії у один рік з дня її утворення.

Мета та завдання тимчасової слідчої комісії

Правовий статус Тимчасової слідчої комісії регулюється Законом України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» №400-IX від 19.12.2019 (далі – закон Про тимчасові слідчі комісії ВРУ).

Частина 1 статті 1 закону Про тимчасові слідчі комісії ВРУ встановлює, що завданням тимчасових слідчих комісій є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

Також, у публікації прес-служби Апарату Верховної Ради України від 14.08.2023, щодо завдань Тимчасової слідчої комісії зазначено наступне: «Головне завдання, яке стоїть перед новоствореною Тимчасовою слідчою комісією, – розслідувати порушення законодавства, в тому числі пов’язані з корупцією, під час публічних закупівель, які здійснюють органи центральної та місцевої влади України. При цьому контроль не поширюється на закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки».

Для того щоб зрозуміти мету діяльності Тимчасової слідчої комісії, слід дослідити пояснювальну записку від 03.08.2023 до проєкту Постанови № 3313-IX. Так, у пояснювальній записці від 03.08.2023 до проєкту Постанови № 3313-IX, щодо причин утворення Тимчасової слідчої комісії зазначено наступне: «Суспільного резонансу набула інформація щодо можливих порушень законодавства та зловживань при здійсненні публічних закупівель. Складна соціально-економічна ситуація в країні, недотримання пріоритетного фінансування сектору оборони та безпеки створює напругу у суспільстві, особливо щодо порушень під час використання публічних коштів: коштів місцевихбюджетів та державного бюджету».

Враховуючи причини утворення Тимчасової слідчої комісії, можна дійти висновку, що метою створення Тимчасової слідчої комісії є припинення зловживань при здійсненні публічних закупівель, під час використання бюджетних коштів, та забезпечення пріоритетного фінансування сектору оборони та безпеки.

Повноваження Тимчасової слідчої комісії

Згідно частини 1 статті 12 закону Про тимчасові слідчі комісії ВРУ, слідча комісія має право:

1) у порядку, визначеному законом, отримувати необхідну для своєї діяльності інформацію, документи, матеріали та інші відомості, що стосуються предмета розслідування, від органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов’язки). Інформація, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, надається в порядку, встановленому законом;

2) ознайомлюватися з документами, які стосуються предмета розслідування, отримувати їх копії;

3) у разі необхідності вилучати потрібні для розслідування документи з числа наданих чи отримувати їх копії, а у випадках, коли щодо цих документів надійшли відповідні запити органів, які здійснюють кримінальне провадження, - їх копії;

4) запрошувати посадових осіб, службових осіб та окремих громадян, для отримання показань чи пояснень з питань, щодо яких проводиться розслідування слідчою комісією, заслуховувати їх на своєму засіданні, ставити їм запитання;

5) отримувати показання чи пояснення від посадових осіб, службових осіб та окремих громадян, щодо обставин, які розслідуються, за винятком випадків, встановлених законом;

6) приймати рішення про залучення експертів та фахівців для роботи в слідчій комісії;

7) звертатися за допомогою до органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов’язки) підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, які зобов’язані сприяти слідчій комісії при розслідуванні визначених Верховною Радою України питань;

8) призначати необхідні експертизи та запрошувати на засідання слідчої комісії експертів;

9) залучати до участі в розслідуванні працівників органів прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції за згодою їх керівників.

Проблема у здійсненні повноважень Тимчасової слідчої комісії полягає у відсутності необхідних процедур та механізмів, які необхідні для реальної реалізації передбачених законодавством повноважень.

Про існування недоліків у законодавстві, яке регулює здійснення діяльності тимчасових слідчих комісій зазначено і у Постанові ВРУ «Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави» №10020 від 21.09.2023 (надалі – Постанова № 10020). Так, у пункті 9 Постанові № 10020 вказано: «Існує потреба в удосконаленні закону Про тимчасові слідчі комісії ВРУ з метою недопущення неоднакового трактування його положень, запровадження відповідальності посадових осіб органів державної влади перед Тимчасовою слідчою комісією за невиконання її законних вимог (ігнорування звернень та запрошень на засідання), належної організації роботи секретаріатів, їх фінансового забезпечення та залучення профільних фахівців. Відсутність адміністративної чи кримінальної відповідальності за ненадання інформації Тимчасовій слідчій комісії та за неявку на засідання Комісії, враховуючи те, що Тимчасова слідча комісія не наділена правами і повноваженнями правоохоронних органів і не має змоги оперативно отримувати інформацію, користуючись правовими засобами, передбаченими кримінальним процесуальним законодавством, призводить до нівелювання функцій Комісії щодо розслідування та до зосередження роботи Тимчасової слідчої комісії на листуванні, витребовуванні відповідей на свої звернення та забезпеченні присутності запрошених осіб на засідання Комісії».

У Постанові № 10020 також зазначається про необхідність прийняття законопроєкту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 18 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» щодо встановлення адміністративної відповідальності за недотримання встановлених законом строків надання відповіді на звернення тимчасової слідчої комісії і тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, ненадання або надання неповної інформації на таке звернення (реєстр № 9567 від 07.08.2023), а також про внесення змін до законодавства, щодо підвищення статусу тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, покращення організаційного забезпечення їх роботи.

Можливі наслідки розслідувань

Результати розслідування слідча комісія викладає у письмовому звіті, який має містити висновки і пропозиції, зокрема, про факти і обставини, які стали підставами для проведення розслідування. У пропозиціях слідчої комісії зазначається, яким чином мають бути використані висновки слідчої комісії у разі прийняття ВРУ рішення щодо них. Пропозиції слідчої комісії викладаються у проєкті постанови чи іншого акта ВРУ і вносяться на розгляд ВРУ народними депутатами України - членами слідчої комісії.

На даний час, Тимчасова слідча комісія не має повноважень самостійного відкриття кримінальних справ та притягнення до відповідальності, проте, у випадку виявлення фактів, що свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, Тимчасова слідча комісія може звернутись до відповідних правоохоронних органів для проведення службової перевірки і притягнення винних осіб до відповідальності.

Таким чином, висновки Тимчасова слідча комісії можуть мати наслідком відкриття кримінальних та адміністративних проваджень, у зв’язку з виявленими порушеннями законодавства.

Наслідком проведеного розслідування Тимчасової слідчої комісії можуть стати пропозиції щодо прийняття нормативно-правових та індивідуально-правових актів, направлених на усунення недоліків у правовому регулюванні.

Також, наслідком проведеного розслідування Тимчасової слідчої комісії можуть стати рекомендації до певних органів державної влади, правоохоронних органів. Наприклад у Постанові № 10020 наявна рекомендація до правоохоронних органів застосування строків позовної давності, відповідно до законодавства, що діяло на час виникнення правовідносин, щодо передачі державного майна у відання громадських організацій.

Висновки та рекомендації замовникам

Виходячи зі змісту норм законодавства, завданням Тимчасової слідчої комісії є здійснення парламентського контролю за дотриманням законодавства при здійсненні публічних закупівель під час війни.

Метою створення Тимчасової слідчої комісії є припинення зловживань при здійсненні публічних закупівель, під час використання бюджетних коштів, та забезпечення пріоритетного фінансування сектору оборони та безпеки.

Під час діяльності Тимчасової слідчої комісії замовникам та їх посадовим особам можуть надходити запити від Тимчасової слідчої комісії про надання інформацію, документи, матеріали та інші відомості, що стосуються предмета розслідування та запрошення для надання показань чи пояснень.

Замовникам слід сприяти діяльності Тимчасової слідчої комісії, проте, враховуючи той факт, що висновки Тимчасової слідчої комісії можуть мати наслідком відкриття кримінальних проваджень, а діяльність слідчої комісії спрямована на виявлення порушень закону, замовники та їх посадові особи повинні мати право на захист.

Замовники не зобов’язані виконувати розпорядження Тимчасової слідчої комісії, якщо вони виходять за рамки наданих законом повноважень.

Згідно статті 63 Конституції України, особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Отже, посадові особи замовника не зобов’язанні давати показання або пояснення щодо себе, у тому числі і Тимчасовій слідчій комісії, якщо вважають що такі показання будуть використані для притягнення їх до відповідальності.

пов'язані статті