Статті

Тендерна пропозиція або інформація в ній, яка подається як окремий документ, в складі пропозиції не відповідає вимог ТД що робити замовнику

1
309

Тематика щодо наявності чи відсутності тендерної пропозиції (цінової пропозиції), як окремого документа у складі пропозиції учасника, була і залишається актуальною серед замовників. Причому у будь-який час знаходяться ті, хто буде за прописання вимог у тендерній документації щодо надання такого документа учасником, а також ті, хто проти даного аспекту. Пропонуємо розглянути законодавче підґрунтя і можливі наслідки встановлення даної вимоги, а також ознайомитися з практикою Антимонопольного комітету щодо даних питань.

У відповідності до абзацу 1 пункту 31 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості), тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.

У той же час у абзаці 2 вищезазначеного пункту зазначається інформація, котра практично дублює пункт 1 статті 26 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), а саме: тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

Як бачимо, коли мова йде про тендерну пропозицію, законодавство у сфері публічних закупівель розглядає даним момент виключно як інформацію, зазначену учасником у відповідних електронних полях. Тож прямої вимоги щодо необхідності надання тендерної пропозиції (цінової пропозиції) саме у формі документа у Законі та Особливостях немає. А отже, формування подібних вимог радше базується на пункті 3 статті 22 Закону: тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

І все ж що робити замовнику, який встановив у вимогах тендерної документації необхідність надання учасником тендерної пропозиції (цінової пропозиції) як окремого документа, і виявив що він не відповідає встановленим вимогам? Аналізуючи поширені помилки учасників під час подання аналогічного документа, варто виділити:

 • відсутність тендерної пропозиції (цінової пропозиції) у пропозиції учасника;
 • виявлена помилка, яка стосується факту підтвердження технічних чи якісних характеристик;
 • виявлена помилка, яка не стосується факту підтвердження технічних чи якісних характеристик.

Розглянемо кожну із даних помилок та методи вирішення аналогічних ситуацій, базуючись на рішеннях Антимонопольного комітету.

Відсутність тендерної пропозиції (цінової пропозиції) у пропозиції учасника

Витяг із рішення Органу Оскарження № 7474-р/пк-пз від 26.04.2024 по закупівлі UA-2024-03-27-010211-a.

Додаток 4 Документації містить форму "тендерна пропозиція" (подається на фірмовому бланку учасника), в якій учасник серед іншої інформації, повинен вказати найменування позицій товару, їх кількість та одиниці виміру, ціну та загальну вартість кожної із позицій.

Разом з тим, в складі Пропозиції Скаржника відсутня, зокрема, форма тендерної пропозиції відповідно до форми, наведеної в Додатку 4 до Тендерної документації.

Враховуючи наведене, Пропозиція Скаржника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі Документації.

Разом з тим, відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу Замовник розмістив вимогу про усунення невідповідностей, в якій зазначив: "Замовник виявив невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією. Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури ТОВ "Ромус-Поліграф" виявлено, що учасник не надав Додаток № 4 до тендерної документації , а саме ФОРМА"ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ" (подається на фірмовому бланку учасника)".

Слід зазначити, що вказані Замовником документи не відносяться до документів, визначених пунктом 43 Особливостей.

Враховуючи наведену вище інформацію, Замовник не мав права звертатись до зазначеного учасника на підставі вимог пункту 43 Особливостей щодо наведених вище документів.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, кінцевий строк подання Пропозицій – 10.04.2024. Скаржник 12.04.2024 завантажив, зокрема файл "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ.pdf".

Враховуючи наведене, зазначені вище документи, що надані після кінцевого строку подання Пропозицій, не можуть вважатись такими, що надані у складі Пропозиції до кінцевого строку подання Пропозицій.

Враховуючи наведене, Пропозиція Скаржника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі Документації.

Відповідно до вимог абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.

Враховуючи викладене, Замовник повинен був відхилити Пропозицію Скаржника на підставі вимог підпункту 2 пункту 44 Особливостей, як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Разом з тим, відповідно до протоколу від 16.04.2024 № 50 та протоколу розкриття Пропозиція Скаржника відхилена на підставі: "Відповідно до підпункту 1 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найм’1фіенування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей".

Замовник не відхиляв Пропозицію Скаржника з підстав її невідповідності умовам технічної специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі.

Враховуючи наведене, Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави.

За висновками даного рішення, неправомірність дій замовника полягає у факті надання учаснику можливості виправлення невідповідностей згідно пункту 43, у той час, як Антимонопольний комітет визнає відсутність тендерної пропозиції (у формі окремого документа, якщо це передбачено вимогами тендерної документації) порушенням, що підпадає під вимоги абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей, тобто відхилення тендерної пропозиції учасника, як такої, що не відповідає умовам технічної специфікації чи іншим вимогам тендерної документації. У той же час Замовник відхилив пропозицію Скаржника, проте зробив це у відповідності до підпункту 1 пункту 44 Особливостей, базуючись на факті невиправлення невідповідностей у термін, передбачений законодавством. З цього робимо висновок, що за відповідних умов відсутність тендерної пропозиції, як окремого документа, передбаченого вимогами тендерної документації до закупівлі, розглядається Антимонопольним комітетом, як причина для відхилення тендерної пропозиції учасника без можливості надання права на виправлення такої помилки.

Також звертаємо увагу, що у тендерній пропозиції (ціновій пропозиції) можуть міститися, як технічні, так і інші вимоги до закупівлі. І все ж у випадках, коли замовник самостійно наповнює форму даного документа технічними характеристиками, його відсутність у складі тендерної пропозиції учасника розцінюється Органом Оскарження, як неподання документа, що не належить до терміну «невідповідність» згідно вимог пункту 43 Особливостей.

Витяг із рішення Органу Оскарження № 1297-р/пк-пз від 21.01.2022 по закупівлі UA-2021-12-09-008523-a.

Скаржник зазначає, щоу Пропозиції учасника ФОП Гурей А.І. відсутня цінова пропозиція.

Замовник зазначає, що ним не вимагалося подання окремого файлу цінової пропозиції, а лише спосіб як повинна формуватися загальна ціна пропозиції.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 додатку 3 Документації в ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням найменувань та кількості, що вимагається Замовником та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

Документація не містить окремих вимог щодо необхідності надання у складі Пропозиції форми "цінова пропозиція".

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Учасник не зобов’язаний надавати у складі своєї пропозиції документи, подання яких не передбачено умовами закупівлі. Так як замовник не встановлював вимоги щодо надання тендерної (цінової) пропозиції у формі окремого документа, то й позиція Скаржника залишилася незрозумілою. І звісно ж Орган Оскарження зайняв сторону замовника. У той же час рекомендуємо замовнику стежити за формуванням вимог у власній тендерній документації для уникнення невірного їх трактування, що й відбулося у вищезазначеній закупівлі.

Виявлена помилка, яка стосується факту підтвердження технічних чи якісних характеристик

Витяг із рішення Органу Оскарження № 7215-р/пк-пз від 23.04.2024 по закупівлі UA-2024-03-25-003355-a.

Частина 1:

Скаржник зазначає, що Замовником у додатку 1 Документації наведена форма тендерної пропозиції учасників, що є обов’язковим документом відповідно до розділу ІІІ Документації. Замовник чітко визначив, що учасник не повинен відступати від форми зазначеної у додатку 1. Скаржник у складі Пропозиції надано документ "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ" (файл ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ.pdf.p7s), що був заповнений відповідно до вимог Замовника. Замовник у Документації не надав уточнення, яку саме характеристику потрібно було зазначати, зокрема, що це мають бути технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Натомість в таблиці додатку 1 було зазначено лише слово "Характеристика" без уточнень. Відповідно, ТОВ БІОНІКС ЛАБ надав коротку характеристику товару, що пропонувався, за що дана пропозиція була дискваліфікована.

Оскільки Замовником не вимагалось внесення технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, що пропонується учасником у таблицю додатку 1, пропозиція ТОВ "БІОНІКС ЛАБ" була дискваліфікована неправомірно.

Замовник зазначає, що учасником ТОВ "БІОНІКС ЛАБ" у складі Пропозиції надано документ "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ.pdf.p7s", що не містить технічних характеристик предмету закупівлі, що пропонується учасником, наявність яких передбачені формою тендерної пропозиції, що наведена в додатку 1.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне.

Документація не містить окремих вимог до порядку заповнення, форми тендерної пропозиції, зокрема, до зазначення усіх характеристик товару, зазначених у додатку 4 Документації у колонці "Виробник/Марка/ Характеристика".

Враховуючи наведене, Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена Замовником із зазначеної підстави в цій частині.

Частина 2:

Додаток 1 Документації містить форму тендерної пропозиції, яка містить, зокрема, колонки:

"Найменування"

"Виробник/Марка/ Характеристика"

"Виробник (назва країни та назва суб’єкта господарювання, який здійснює виробництво запропонованого товару)*"

Додаток 4 Документації містить технічні вимоги інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 38950000-9 Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції (Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції).

У складі Пропозиції Переможця міститься, зокрема:

 • тендерна пропозиція від 25.03.2024 №7189 (файл "1. Тендерна пропозиція Цінова.pdf"), в якій Переможець пропонує, зокрема:

   За позицією 1

"Найменування" Ампліфікатор

"Виробник/ Марка/ Характеристика"

"Виробник (назва країни та назва суб 'єкта господарювання, який здійснює виробництво запропонованого товару) *"

Bio-Rad, США.

   За позицією 2

"Найменування" УФ-бокс для проведення ПЛР

"Виробник/ Марка/ Характеристика"

"Виробник (назва країни та назва суб 'єкта господарювання, який здійснює виробництво запропонованого товару) *"

"SIA BIOSAN ЛАТВІЯ".

За таких умов Замовник закуповує:

1. Ампліфікатор

2. УФ-бокс для проведення ПЛР.

Слід зазначити, що Документація не містить окремих вимог до зазначення країни та виробника до складових ампліфікатора, зокрема, у формі тендерної пропозиції, таких як:

інструмент для безпечного закриття пробірок ПЛР у стрипах по 8 шт. одним безперервним рухом;

інструмент для безпечного відкриття пробірок ПЛР у стрипах по 8 шт. одним безперервним рухом;

Комплект реактивів для стартового навчального запуску - набір для проведення прямої ПЛР із рослинних зразків з ампл іконами до 1000 Ьр (склад: 25 індивідуальних інструментів для перенесення рослинного матеріалу безпосередньо в суміш з інактивацією інгібіторів ПЛР, ПЛР мастер-мікс з полімеразою hot-start), на 25 реакцій.

Враховуючи наведене, Переможець, оформивши свою Пропозицію у наведений вище спосіб, не порушив вимоги Документації в цій частині.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

У вищезазначеному рішенні обидві його частини стосуються відсутності уточнень та окремих вимог щодо заповнення документа тендерної (цінової) пропозиції. І в обох випадках Орган Оскарження не вважає порушенням відсутність конкретної інформації, щодо якої не було залишено вказівок чи відповідних інструкцій. По-перше, замовником не зазначено обмежень щодо розміру та наповнення інформації в колонці «Виробник/Марка/Характеристика». Це ще раз підтверджує, що під час здійснення оцінки тендерної пропозиції уповноваженій особі варто керуватися нормами законодавства, а також вимогами, встановленими щодо відповідної закупівлі. Це стосується і другого випадку – щодо зазначення країни та виробника до складових ампліфікатора в розрізі документа тендерної (цінової) пропозиції. Так як відповідна вимога не зазначена у тендерній документації чи додатку до неї, то й Скаржник не зміг довести правомірність власних суджень.

Витяг із рішення Органу Оскарження № 7026-р/пк-пз від 19.04.2024 по закупівлі UA-2024-02-19-011908-a.

Тендерна пропозиція повинна складатися з:

Тендерної пропозиції Учасника за формою згідно Додатка 1 (в якій учасник серед іншої інформації, повинен вказати назву позицій предмета закупівлі, їх кількість та одиниці виміру, ціну за одиницю та загальну суму кожної із позицій).

У складі Пропозиції Переможця міститься, зокрема, тендерна пропозиція (файл "тенд.пропоз.pdf"), в якій зазначено, зокрема:

"Ми, Фізична особа-підприємець Ольховський Сергій Олегович, в особі директора Ольховського Сергія Олеговича, надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю: UA-2024-02-21-010691-а згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів".

Відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу Процедуру закупівлі оголошено за ідентифікатором № UA-2024-02-19-011908-a.

Разом з тим, надана у складі Пропозиції "тендерна пропозиція" містить посилання на закупівлю за ідентифікатором № UA-2024-02-21-010691-а.

Враховуючи наведене, в складі Пропозиції Переможця відсутня тендерна пропозиція щодо участі у торгах на закупівлю саме UA-2024-02-19-011908-a.

Враховуючи наведене, Пропозиція Переможця не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі Документації.

Враховуючи викладене, у Замовника наявні підстави для відхилення Пропозиції Переможця, визначені підпунктом 2 пункту 44 Особливостей – тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.

Відповідно до даного рішення, помилка у посиланні на ID закупівлі зіграла важливу роль. Проте даний аспект варто розглянути з двох сторін. Якби учасник припустився помилки у одній або декількох цифрах даного унікального номера закупівлі, то таку помилку можна було б розглядати, як формальну – інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах. Проте так як у рамках вищезгаданої закупівлі учасник помилково зазначив повністю інший унікальний номер закупівлі, Орган оскарження погодився із позицією Скаржника та визнав, що учасник в даному випадку погодився із технічними та іншими вимогами зовсім іншої закупівлі, що й призвело до необхідності відхилити тендерну пропозицію такого учасника у відповідності до підпункту 2 пункту 44 Особливостей, як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Виявлена помилка, яка не стосується факту підтвердження технічних чи якісних характеристик

Витяг із Моніторингу Державної аудиторської служби України UA-M-2023-09-19-000038 по закупівлі UA-2023-08-17-011118-a.

Моніторингом встановлено, що Замовник розмістив до учасника ПП "УКРБУДІНВЕСТ" повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в електронній системі закупівель зокрема наступного змісту: «… Додаток 1 до тендерної документації «Цінова пропозиція» - п.10 невірно вказано умови оплати (не відповідає умовам договору)».

При цьому, відповідно п.4.1 проекту договору Розрахунки за виконані послуги будуть здійснюватися на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ–3 після перевірки та підписання відповідальною особою. Замовник проводить оплату за виконані послуги протягом 10 (десяти) РОБОЧИХ днів з дати підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3).

Однак, надана учасником ПП «УКРБУДІНВЕСТ» на вимогу про виправлення невідповідностей п 10 Цінової пропозиції від 28.08.2023 №105 містить інформацію: «10. Умови оплати: протягом 10 днів з дати підписання актів приймання виконаних робіт.», що не відповідає умова проекту договору.

Відповідно до приписів рішень Конституційного Суду України від 07.09.1998р. №11-рп/98 (справа №1-19/98) та від 19.05.2004р. №11-рп/2004 (справа №1-21/2004) перебіг строку, зазначеного у днях, треба розуміти як перебіг строку підряд і обчислювати в календарних днях.

Отже, учасник ПП «УКРБУДІНВЕСТ» не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Однак, Замовник на порушення абзацу 5 підпункту 1 пункту 44 Особливостей не відхилив тендерну пропозицію учасника ПП «УКРБУДІНВЕСТ», визначив переможцем процедури закупівлі та уклав з ним договір.

Коли помилки, допущені учасником в тендерній (ціновій) пропозиції, не стосуються технічних а інших вимог саме до предмета закупівлі, замовник має право надати учаснику можливість виправити таку невідповідність, керуючись пунктом 43 Особливостей. Також аналізуючи вимоги абзацу 5 підпункту 1 пункту 44 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію, якщо учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. А отже не відхиливши учасника у відповідності до даної норми, замовник порушив вимоги законодавства, про що свідчить вищевказаний витяг з моніторингу, проведеного Державною аудиторською службою України.

Витяг із рішення Органу Оскарження № 7571-р/пк-пз від 29.04.2024 по закупівлі UA-2024-03-20-007736-a.

Учасник відповідно до вимог цієї тендерної документації повинен надати у складі тендерної пропозиції, зокрема:

 • інші документи та/або інформацію, що визначені тендерною документацією та додатками (Додаток №7).

Додаток 7 Документації містить інші документи від Учасника, які подаються у складі тендерної пропозиції, зокрема:

 • тендерна пропозицію за формою (згідно Додатку 5 до цієї тендерної документації).

Додаток 5 Документації містить форму "Тендерна пропозиція", відповідно до якої передбачено, зокрема, колонки "Ціна за од., грн., без ПДВ", "Загальна вартість, грн. без ПДВ".

У складі Пропозиції Скаржника міститься, зокрема, форма "Тендерна пропозиція" (файл "25 Цінова пропозиція.pdf"), в якій щодо запропонованих товарів не зазначено інформацію про ціну за одиницю та загальну вартість.

Враховуючи наведене, Пропозиція Скаржника була правомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави згідно абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей – тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей – у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Як зазначалось на початку цієї статті, учасник відображає ціну тендерної пропозиції у відповідних електронних полях на законодавчій підставі, тож така ціна буде визначальною. Також доцільно врахувати той факт, що після проведення електронного аукціону, інформація, зазначена в тендерній пропозиції (ціновій пропозиції) не відповідатиме інформації, зазначеній в електронних полях.

Так як в даному випадку така інформація відсутня повністю, Антимонопольний комітет посилається на помилку учасника поруч із відсутністю ціни за одиницю товару, та визначає єдиний правомірний шлях для замовника – відхилення пропозиції Скаржника згідно абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей ґрунтуючись на невідповідності даного документа умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Щодо відсутності зазначеної ціни за одиницю товару у документі тендерної (цінової) пропозиції, із аналогічним висновком можна ознайомитися у рішення щодо моніторингу Органу Оскарження № 274-р/пк-пз від 04.01.2024 по закупівлі UA-2023-12-05-017673-a.

Витяг із рішення щодо моніторингу Органу Оскарження № 14296-р/пк-пз від 07.09.2023 по закупівлі UA-2023-08-03-009558-a.

У складі Пропозиції учасник повинен надати, зокрема, заповнену та підписану цінову пропозицію за формою, наведеною у додатку 1 та інформацію та документи, які підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі відповідно до додатку 3.

Усі документи, що подаються учасником у складі своєї Пропозиції, повинні бути скановані з оригіналів або копій (якщо надання копій передбачено тендерною документацією) документів в кольоровому режимі, у вигляді електронного(-их) файлу(-ів). Усі файли повинні мати розширення .pdf, .jpeg, .jpg, .png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних (виняток складає кваліфікований/удосконалений електронний підпис (КЕП/УЕП).

Сканований варіант Пропозицій не повинен містити різних накладень, малюнків, рисунків (наприклад, накладених підписів, печаток) на скановані документи. Усі документи та інформація, що повинні бути надані у складі Пропозиції згідно з вимогами Документації, повинні бути завантажені в електронну систему закупівель у відповідності з регламентом відповідного електронного майданчика у такий спосіб, щоб вказані документи були доступні для перегляду для замовника.

У складі Пропозиції Скаржника містяться, зокрема:

 • цінова пропозиція від 11.08.2023 №35.9, відповідно до якої: Найменування товару - Надувні авіаційні рятувальні плоти типу Т12, виробник, країна походження – США, міститься підпис ФОП Савчука В. В. (цінова пропозиція.pdf).

Замовник не довів та документально не підтвердив, що вищезазначений документ містить накладення, малюнки, рисунки тощо.

При встановленні будь-якої вимоги до умов здійснення закупівлі, замовнику варто зрозуміти чи зможе він її перевірити та яким чином це зробити. Даний моніторинг слугує нагадуванням для уповноваженої особи, що мало віднайти помилку в тендерній пропозиції учасника, варто ще й аргументувати та підтвердити її. У більшості випадків підробку документів (в тому числі й накладення підпису у формі малюнка на готовий документ) можна довести, звернувшись до кваліфікованих експертів щодо проведення експертизи відповідної документації. Замовник не має права самостійно приймати рішення щодо виявлення факту підробки документів, не маючи дозволу (ліцензії) на подібного роду дії. Тому, якщо замовник все ж готовий зазначити подібну вимогу, йому доцільно подбати й про варіанти розвитку подій, якщо дану вимогу прийдеться перевіряти.

Витяг із рішення щодо моніторингу Органу Оскарження №  18875-р/пк-пз від 23.11.2023 по закупівлі UA-2023-09-27-008517-a.

Додаток 5 Документації містить форму "Цінова пропозиція", в якому містяться наступні колонки, зокрема: "Найменування товару", "Рік/дата*¹ виготовлення, виробник та країна походження", "Умовний номер виробника*²", "Технічні характеристики (стандарти, технічні умови тощо), яким відповідає товар креслення, марка, ГОСТ, ДСТУ, ТУ, ТУ У тощо)".

У складі Пропозиції Переможця містяться, зокрема, файли "Цінова лот 1.doc", "Цінова лот 1.pdf", "Цінова лот 1.pdf.p7s" та "Цінова лот 1.doc.p7s", які визначені учасником, як конфіденційні, в яких міститься форма "Цінова пропозиція", в якій заповнені наступні колонки, зокрема: "Найменування товару", "Рік/дата*¹ виготовлення, виробник та країна походження", "Умовний номер виробника*²", "Технічні характеристики (стандарти, технічні умови тощо), яким відповідає товар креслення, марка, ГОСТ, ДСТУ, ТУ, ТУ У тощо)".

Обґрунтування конфіденційності: "до аукціону повинна бути прихована".

У складі Пропозиції Переможця відсутня доступна до перегляду форма "Цінова пропозиція", в якій заповнені наступні колонки, зокрема: "Найменування товару", "Рік/дата*¹ виготовлення, виробник та країна походження", "Умовний номер виробника*²", "Технічні характеристики (стандарти, технічні умови тощо), яким відповідає товар креслення, марка, ГОСТ, ДСТУ, ТУ, ТУ У тощо)".

Відповідно до пункту 40 Особливостей не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей.

Враховуючи наведене, Переможець визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей.

Питання щодо конфіденційності певної інформації набуло особливої актуальності ще на початку введення в дію воєнного стану на території України. Та все ж важливо зрозуміти, що далеко не кожна інформація може розцінюватися, як конфіденційна. Якщо учаснику варто приховати своє місцезнаходження у зв’язку із наявністю ризиків щодо його цілісності та роботи в цілому – за конкретних умов таку інформацію доцільно визнати конфіденційною. Проте в жодному разі не може бути конфіденційною інформація, яка напряму впливає на прийняття замовником рішення щодо визначення учасника переможцем та підписання угоди, в тому числі: інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей.

Рішення, пов’язане із помилкою замовника під час оформлення вимог у тендерній документації, щодо документа Тендерна пропозиція (цінова пропозиція)

Витяг із рішення щодо моніторингу Органу Оскарження № 6217-р/пк-пз від 08.04.2024 по закупівлі UA-2024-03-12-008973-a.

Скаржник зазначає, що відсутня Цінова пропозиція вартості послуг в довільній формі, що передбачено пунктом 7 розділу 4 додатку 1 Документації.

Пунктом 5 розділу 3 Документації визначено строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними: 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Переможцем було подано Тендерну форму пропозиції, в якій зазначено строк, протягом якого тендерна пропозиція є дійсною: 90 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Замовник зазначає, що ним було вирішено прийняти цінову пропозицію в типовій формі, підтверджену підписом Переможця.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне.

Відповідно до пункту 5 розділу 3 Документації Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого вона вважається дійсною становить 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Додаток 1 Документації містить інші документи від учасника:

7. Цінову пропозицію вартості послуг в довільній формі.

Додаток 3 Документації містить тендерну форму "Пропозиція":

Тендерна форма "Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче на фірмовому бланку учасника (за наявності).

Учасник не повинен відступати від даної форми.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути визнана найбільш економічно вигідною Вами у будь- який час до закінчення зазначеного терміну.

У складі Пропозиції Переможця міститься:

 • тендерна форма "пропозиція": Ми, ТОВ "Полтавасервіс", надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах з особливостями на закупівлю Назва предмета закупівлі: Технічне обслуговування складових газорозподільної системи та газового обладнання відділу освіти виконавчого комітету Оржицької селищної ради. Код згідно ДК 021:2015 :50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки:

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути визнана найбільш економічно вигідною Вами у будь який час до закінчення зазначеного терміну (Додаток 3 Цінова пропозиція.pdf).

Враховуючи наведене, а також надану Переможцем форму, відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Це рішення винесене в окремий розділ, так як помилки учасника в даному аспекті немає. Проте у зв’язку із допущеною опискою замовника, у самій тендерній документації та в додатку 1 до неї вказані різні терміни дії тендерних пропозицій. Тим не менше, учасник зміг виконати всі необхідні на думку Органу оскарження дії, щоб уникнути помилок, та перейти у статус Переможця.

Підсумки

Аналізуючи наявні у законодавстві норми та практику Органу Оскарження, можемо зробити висновок, що:

 • наявність у тендерній документації вимоги щодо подання тендерної (цінової) пропозиції у формі окремого документа викликає в закупівельній сфері більше питань та проблем, аніж приносить користі для замовника;
 • якщо замовник встановив вимоги щодо наявності у пропозиції учасника тендерної (цінової) пропозиції як окремого документа, у якому міститься інформація щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, то при його відсутності варто відхиляти таку пропозицію у відповідності до абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей – тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей;
 • учасник не зобов’язаний подавати тендерну (цінову) пропозицію як окремий документ, якщо замовник не встановив відповідної вимоги у тендерній документації;
 • якщо замовник встановив вимоги щодо наявності у пропозиції учасника тендерної (цінової) пропозиції як окремого документа, то при виявленні помилок у даному документів, які стосуються підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, уповноваженій особі варто відхиляти таку пропозицію у відповідності до абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей – тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей;
 • якщо замовник встановив вимоги щодо наявності у пропозиції учасника тендерної (цінової) пропозиції як окремого документа, то при виявленні помилок у даному документів, які не стосуються підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, уповноваженій особі варто надати учаснику можливість виправити таку невідповідність протягом 24 годин згідно пункту 43 Особливостей. Але! У будь-якому випадку замовнику варто перевіряти тендерну (цінову) пропозицію у формі окремого документа керуючись вимогами тендерної документації та актуальної законодавчої бази. А враховуючи мінливість позицій контролюючих органів, рекомендуємо за можливості підкріплювати своє рішення щодо відхилення чи надання 24 год на усунення невідповідностей схожою практикою ДАСУ, АМКУ чи суду з даного питання.

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard