Статті

Що передує проведенню робіт на об’єктах будівництва / або на підставі чого визначати потребу в роботах

4
796

Однією з передумов проведення закупівель є визначення потреби в обсягах предмета закупівлі. Так, перед здійсненням закупівлі замовник повинен визначити необхідний обсяг предмета закупівлі, який буде потрібен йому протягом року. Зокрема, визначити обсяг предмета закупівлі замовник може шляхом отримання заявок від структурних підрозділів замовника.

Водночас певні предмети закупівель, серед яких роботи, мають свої особливості при визначенні необхідності здійснення закупівель. До прикладу, визначати необхідність проведення робіт, зокрема капітального ремонту, замовники повинні на підставі обстеження та огляду, які власники або управителі об’єктів будівництва повинні здійснювати у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі - Закон).

Тому сьогодні пропонуємо детальніше ознайомитися із тим, що повинно передувати проведенню робіт на об’єкті будівництва.

Обстеження об’єктів будівництва

Частина 1 статті 39-2 Закону визначає, що власники або управителі об’єктів будівництва забезпечують поточний огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію у встановленому законодавством порядку об’єктів протягом усього періоду їх існування та несуть відповідальність за їх експлуатацію згідно із законом.

Відповідно до частини 2 статті 39-2 Закону обстеження об’єкта здійснюється з метою визначення його фактичного стану та оцінки його відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним законодавством, та вжиття заходів для забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації.

У випадках, передбачених законодавством, під час обстеження об’єкта проводиться сертифікація його енергетичної ефективності.

При цьому, порядок проведення обстеження об’єктів будівництва визначений постановою Кабміну від 12.04.2017  № 257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» (далі - Постанова № 257).

В пункті 1 зазначеної Постанови визначено, що цей порядок визначає механізм проведення обстеження прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку об’єктів будівництва (далі - об’єкти) з метою оцінки їх відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним Законом України «Про будівельні норми», та вжиття обґрунтованих заходів до забезпечення надійності та безпеки під час експлуатації об’єктів протягом усього періоду їх існування.

Цей Порядок застосовується під час проведення обстеження пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів об’єктів (далі - пошкоджені об’єкти) з метою прийняття рішення про можливість подальшої експлуатації та розроблення заходів із відновлення.

Дія цього Порядку не поширюється на об’єкти, що обстежуються з іншою метою, у тому числі для судової будівельно-технічної експертизи, здійснення заходів державного нагляду (контролю), проведення науково-дослідними організаціями дослідницьких обстежень для отримання наукових даних, а також на обстеження об’єктів оборонного і спеціального призначення та об’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Відповідно до пункту 2 Постанови № 257 зазначено, що обстеження об’єктів проводиться за рішенням власника або управителя об’єкта, а обстеження пошкоджених об’єктів може проводитися за рішенням уповноважених органів - виконавчих органів відповідних сільських, селищних, міських рад або у випадках, передбачених законодавством, військовими адміністраціями.

Обстеження об’єктів та пошкоджених об’єктів проводиться відповідно до цього Порядку та методики, затвердженої Мінрегіоном, якою визначаються особливості виконання зазначених робіт.

У разі проведення обстеження за рішенням уповноваженого органу - виконавчих органів відповідних сільських, селищних, міських рад або у випадках, передбачених законодавством, військовими адміністраціями (далі - уповноважений орган) він письмово повідомляє про таке рішення власника або управителя об’єкта протягом трьох календарних днів.

Проведення обстеження об’єкта або пошкодженого об’єкта забезпечується відповідним власником або управителем, уповноваженим органом шляхом залучення фахівців, що мають відповідну кваліфікацію, а саме: відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію та мають кваліфікаційний сертифікат на право виконання робіт з обстеження у будівництві об’єктів класу наслідків (відповідальності), що визначені кваліфікаційними вимогами (далі - виконавці), або шляхом залучення підприємств, установ та організацій, у складі яких є такі виконавці.

Інформація про виконавців, що можуть залучатися до проведення обстеження об’єктів із відповідним класом наслідків (відповідальності), міститься в Реєстрі будівельної діяльності, що є компонентом Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - Реєстр будівельної діяльності).

Методика проведення обстеження та оформлення його результатів, затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України 06.08.2022 № 144 (далі – Методика), яка визначає особливості проведення та оформлення результатів обстеження об’єктів (далі - обстеження), що проводиться відповідно до Порядку, з метою визначення фактичного стану об’єкта та оцінки його відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним законодавством, та вжиття заходів для забезпечення надійності та безпеки під час його експлуатації.

Методика визначає основні етапи проведення обстеження:

 • підготовка до проведення обстеження;
 • попереднє та / або основне (детальне) обстеження;
 • складення звіту про результати обстеження із рекомендаціями щодо подальшої експлуатації об’єкта.

Окрім цього, на виконання Закону та Постанови № 257 прийнято ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанову щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану».

Так, в даному ДСТУ визначено, що цей стандарт визначає вимоги до обстеження будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури для визначення та оцінки їх технічного стану з урахуванням положень «Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва», затвердженого Кабміном на виконання статті 39-2 Закону.

Водночас варто зазначити, що даний ДСТУ чинний до 01.09.2024. Натомість з 01.09.2024 потрібно буде керуватися ДСТУ 9273:2024 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану. Механічний опір та стійкість» у відповідності до наказу ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 09.01.2024 № 11 «Про прийняття та скасування національних стандартів».

У відповідності до вище зазначених норм видається, що проведення обстеження слугує необхідною умовою для забезпечення надійності та безпеки під час експлуатації об’єктів будівництва протягом усього періоду їх існування та підставою для визначення потреби в ремонті таких об’єктів.

В яких випадках обстеження є обов’язковим?

Частина 3 статті 39-2 Закону визначає, що обов’язковому обстеженню підлягають об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, а також багатоквартирні житлові будинки незалежно від класу наслідків (відповідальності).

За рішенням власників або управителів також може проводитися обстеження інших об’єктів, не передбачених цією частиною.

Також пунктом 3 Постанови №257 деталізовано випадки обов’язкового обстеження.

Так, в даній нормі визначено, що обов’язковому обстеженню підлягають об’єкти, визначені статтею 39-2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зокрема об’єкти закладів освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, будівлі адміністративного призначення, а також об’єкти інженерної, транспортної інфраструктури, об’єкти енергетики, що відповідно до проектної документації, затвердженої в установленому законодавством порядку, за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Для об’єктів, що прийняті в експлуатацію до 10.06.2017 та щодо яких в проєктній документації не визначено клас наслідків, клас наслідків (відповідальності) визначається відповідно до законодавства, будівельних норм та нормативних документів під час проведення обстеження та зазначається у паспорті об’єкта.

Періодичність обстеження

Пунктами 5-6 Постанови № 257 визначено періодичність обстеження:

для об’єктів, визначених у пункті 3 цього Порядку, строк проведення першого обстеження, а також його рекомендована періодичність визначається проєктувальником у проєктній документації на будівництво об’єкта з урахуванням особливостей об’єкта (застосованих конструктивних рішень і досвіду експлуатації аналогічних об’єктів, наявності систем моніторингу технічного стану, умов експлуатації, у тому числі агресивності середовища, інженерно-геологічних, інженерно-гідрологічних і техногенних умов, інших факторів, що впливають на надійність і конструктивну безпеку об’єкта), але не пізніше ніж закінчення гарантійного строку, визначеного відповідно до статті 884 Цивільного кодексу України.

Періодичність проведення обстеження об’єктів визначається відповідно до нормативно-правових актів або будівельних норм.

Строк проведення наступного обстеження зазначається в паспорті об’єкта. Періодичність проведення обстеження об’єкта не може бути більшою ніж 10 років.

Обстеження об’єктів проводиться в разі:

 • настання строку наступного обстеження відповідно пункту 5 цього Порядку (планове обстеження);
 • виявлення дефектів, пошкоджень і деформацій у процесі поточного огляду та технічного обслуговування об’єкта, що проводиться його власником або управителем;
 • необхідності прийняття рішення про подальшу експлуатацію (у тому числі відновлення шляхом капітального ремонту, реконструкції, реставрації) або демонтаж (ліквідацію) у зв’язку з пошкодженням об’єкта внаслідок позапроєктних впливів (пожежі, стихійного лиха, аварії, воєнних дій або терористичних актів), у тому числі на підставі актів, складених уповноваженими органами;
 • проведення перевірки технічного стану об’єкта для виконання проєктних робіт із капітального ремонту, реконструкції, реставрації;
 • проведення перевірки врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Як фіксуються результати обстеження?

Стаття 39-2 визначає, що за результатами обстеження складається звіт, який вноситься до Реєстру будівельної діяльності з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі.

Результати обстеження відображаються у паспорті об’єкта, який виготовляється з використанням Реєстру будівельної діяльності. Паспорт об’єкта не виготовляється у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України у Порядку проведення обстеження.

Пункт 7 розділу 5 Методики також визначає, що за результатами основного (детального) обстеження виконавцем складається звіт за результатами обстеження (далі - звіт), який оформлюється відповідно до розділу VII цієї Методики.

В розділі 7 Методики визначено, що за результатами обстеження складається звіт та паспорт об’єкта.

При складанні розділу (структурному елементі) звіту «Форма відомостей дефектів та пошкоджень об’єкта» опис дефектів та пошкоджень наводиться у обсязі, достатньому для обґрунтування прийнятих рішень та рекомендацій щодо подальшої експлуатації об’єкта.

В розділі (структурному елементі) звіту «Висновки та рекомендації за результатами обстеження» слід навести:

 • коротку інформацію про об’єкт, узагальнені результати візуального та інструментального обстеження;
 • інформацію щодо технічного стану окремих конструктивних елементів, інженерних систем та об’єкта в цілому;
 • перелік невідкладних ремонтно-відновлювальних (протиаварійних робіт), консервації, часткового аварійного демонтажу окремих конструкцій та / або обмежень параметрів експлуатації (за навантаженнями, за температурним режимом тощо);
 • висновок щодо можливості подальшої експлуатації, необхідності та технічної можливості проведення робіт з поточних, капітальних ремонтів об’єкта (частин об’єкта), реконструкції об’єкта (відокремлених частин об’єкта), відновлення пошкодженого об’єкта або необхідності демонтажу об’єкта;
 • рекомендований термін наступного обстеження (за необхідності).

Паспорт об’єкта складається виконавцем на підставі звіту відповідно до форми паспорта об’єкта будівництва, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства від 10.11.2017 № 298, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за № 1460/31328.

В свою чергу, на підставі інформації, яка визначається в звіті та паспорті об’єкта будівництва за результатами проведення обстеження замовники можуть визначити необхідний перелік робіт з капітального ремонту / реконструкції, які необхідно здійснити для відновлення об’єкта будівництва.

Коли проводиться огляд об’єктів?

Іншою процедурою, яку повинні проводити власники або управителі об’єктів будівництва у відповідності до частини 1 статті 39-2 Закону є огляд об’єктів.

Так, в частині 4 статті 39-2 Закону визначено, що у період між обстеженнями власники або управителі своїми силами чи із залученням інших суб’єктів господарювання забезпечують огляд об’єктів та вживають заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

Підсумки

Власники або управителі об’єктів будівництва задля належної експлуатації таких об’єктів повинні проводити періодичні огляди та обстеження об’єктів.

На підставі результатів таких оглядів та обстежень власники або управителі об’єктів будівництва, які в свою чергу, є замовниками в розумінні закупівельного законодавства визначають потребу в необхідності проведення робіт, зокрема капітального ремонту об’єкта будівництва.

Правові підстави та особливості проведення оглядів та обстежень визначені у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанові Кабміну від 12.04.2017 № 257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва», Методиці проведення обстеження та оформлення його результатів, затвердженій Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 06.08.2022 № 144  та ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану», який чинний до 01.09.2024. З 01.09.2024 власникам або управителям об’єктів будівництва потрібно буде керуватися ДСТУ 9273:2024 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану. Механічний опір та стійкість».

#визначення потреби#закупівля робіт#очікувана вартість#планування закупівель#спеціальні закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard