Статті

Реєстрація бюджетних зобов’язань за договорами про закупівлі у сфері інформатизації

1
639

Закупівля товарів, робіт та послуг, що стосуються придбання комп’ютерного та комунікаційного обладнання, програмного забезпечення тощо, належить до сфери інформатизації, і тому має певні особливості, що стосуються необхідності окремого погодження таких закупівель із Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації. Замовники мають право подавати на реєстрацію договори про закупівлю до органів Державної казначейської служби України (далі – Казначейство) тільки після такого погодження. У цій статті розглянемо як визначити належність предмету закупівлі до сфери інформатизації та отримати погодження на такі закупівлі.

Основні вимоги щодо погодження завдань (проєктів) у сфері інформатизації

Спочатку розглянемо що означає «завдання» та «проєкт» у сфері інформатизації. Так, загальні засади формування, виконання та коригування Національної програми інформатизації визначаються Законом України «Про Національну програму інформатизації», відповідно до якого проєкт інформатизації – це комплекс взаємопов’язаних заходів, як правило, інвестиційного характеру, що узгоджені за часом, використанням певних матеріально-технічних, інформаційних, людських, фінансових та інших ресурсів і мають на меті створення заздалегідь визначених інформаційних і електронних комунікаційних систем, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів, які відповідають певним показникам якості. Окреме завдання – це комплекс проєктів інформатизації, взаємопов’язаних і взаємопогоджених за термінами реалізації, складом виконавців та спрямованих на досягнення конкретних цілей.

Виникає питання – що саме для замовників є проєктом у сфері інформатизації?

Наведемо приклад. Постановою Верховної Ради України від 08.07.2022 № 2360-IX затверджено перелік завдань Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки, в якому одне завдання, наприклад, «Створення, розвиток та забезпечення функціонування інформаційних ресурсів органів державної влади» може передбачати декілька предметів закупівлі (договорів про закупівлю за кожним предметом, зокрема за такими кодами ДК 021:2015: 30200000-1 «Комп’ютерне обладнання», 48000000-8 «Пакети програмного забезпечення» та інші. Отже, договір про закупівлю за окремим кодом ДК 021:2015 можна вважати проєктом в межах одного завдання.

Така позиція підтверджується в усному роз’ясненні Міністерства цифрової трансформації (далі – Мінцифри), де вони наголошують, що під «проєктом» замовникам слід вважати договір про закупівлю,який планується укласти на придбання товарів, виконання робіт або надання послуг, що належать до сфери інформатизації.

Згідно з пунктом 13 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 31.08.1998 № 1352 (далі – Положення № 1352),під час виконання завдань (проєктів) Національної програми інформатизації державні замовники беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за такими завданнями (проєктами) після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації у разі, коли їх вартість дорівнює або перевищує 500 тис. грн.

В разі закупівель послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, погодження треба отримувати якщо вартість завдань (проєктів) перевищує 1 тис. грн.

Якщо ж вартість завдання (проєкту) є меншою, ніж 500 тис грн, то погодження, здійснюється шляхом повідомлення Генерального державного замовника за визначеною ним процедурою.

Функції Генерального державного замовником Національної програми інформатизації виконує Мінцифри.

Якими є вимоги бюджетного законодавства щодо отримання погодження?

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, зокрема, щодо завдань (проєктів) Національної програми інформатизації – після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.

Тобто, норми бюджетного законодавства вимагають, що замовники спочатку мають отримати погодження від Генерального державного замовника, а потім брати бюджетні зобов’язання (укладати договори про закупівлю) та здійснювати платежі за договорами про закупівлю товарів, робіт або послуг у сфері інформатизації.

Отже, якщо замовник запланував проведення закупівлі товарів, робіт або послуг у сфері інформатизації, то йому слід заздалегідь потурбуватися про отримання відповідного погодження від Мінцифри, можливо, ще на етапі планування закупівлі.

Процес погодження, зокрема перелік документів, які замовник повинен подати Мінцифри для погодження, строки розгляду поданих документів й інші вимоги та нюанси цього процесу регулює Порядок проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проєктів), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 № 1048 (далі — постанова № 1048), норм якого необхідно дотримуватись замовникам, що виступають державними замовниками проєктів інформатизації.

Визначення належності конкретного предмета закупівлі до сфери інформатизації

Належність договору про закупівлю до сфери інформатизації замовникам слід визначати на підставі Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, затвердженої наказом Міністерством цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.05.2020 за № 459/34742 (далі – Методика).

Так, Методика встановлює єдиний підхід та вимагає визначати належність бюджетних програм, їх окремих завдань (проєктів) до сфери інформатизації, тільки якщо предмет договору про закупівлю відповідає певному коду Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Мінекономіки від 23.12.2015 № 1749 (далі – ДК 021:2015). Перелік кодів ДК 021:2015, що визначають належність завдань, проектів (робіт) до сфери інформатизації (Національної програми інформатизації), зазначених у Додатку до Методики.

У переліку кодів ДК 021:2015, що визначають належність завдань, проєктів (робіт) до сфери інформатизації, визначеному Методикою, наведено коди переважно за показниками другої або третьої цифри (наприклад, 30200000-1, 48000000-8 та інші). Однак замовники, керуючись Порядком визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 №#nbsp;708, визначають предмет закупівлі товарів та послуг за показником четвертої цифри ДК 021:2015. Це означає, що при встановленні належності предмету закупівлі до сфери інформатизації потрібно орієнтуватись на коди ДК 021:2015, наведені у Додатку до Методики, наприклад, для закупівель за кодами ДК 021:2015 30210000-4, 30220000-7, 30230000-0 необхідно отримувати погодження від Мінцифри, так як вони належать до коду ДК 021:2015 30200000-1, визначеному в Додатку до Методики.

Для зручності застосування Методики наведемо коди ДК 021:2015за показником четвертої цифри, які відповідають наведеним у Методиці

Примітки:

** У разі якщо при розробленні проектно-кошторисної документації об'єкта будівництва та / або при виконанні будівельних робіт передбачаються технічні, технологічні, інженерні рішення інформатизації та / або їх кошторисна вартість, за умови, що вартість таких складових дорівнює або перевищує суму, наведену в пункті 13 Положення № 1352.

*** У разі якщо послуги належать до сфер інформаційних систем, інформаційних технологій, програмного забезпечення або містять в складі роботи або послуги у сфері інформатизації.

Яким чином потрібно повідомляти та як отримати лист (погодження) від Мінцифри?

Залежно від суми договору про закупівлю, визначеної відповідно до пункту 13 Постанови № 1352 необхідно або отримати від Мінцифри погодження договору про закупівлю товарів, робіт або послуг або повідомити Мінцифри про укладення договору:

1. так, якщо вартість закупівлі є меншою за 500 тис. грн, погодженняздійснюють шляхом повідомлення Генерального державного замовника шляхом заповнення Гугл-форми за посиланням. Після заповнення усіх полів форми на електронну адресу, що буде вказана при заповненні форми, має надійти підтвердження про заповнення форми «Повідомлення про укладений договір». Разом з тим переглянути надані відповіді можна в таблиці за посиланням;

2. якщо ж вартість дорівнює або перевищує 500 тис. грн, то необхідно отримати лист (погодження) у письмовому вигляді від Генерального державного замовника на ім’я замовника, який здійснює закупівлю у сфері інформатизації.

Для отримання листа-погодження на закупівлю, вартість якої дорівнює або перевищує 500 тис. грн, замовнику необхідно на адресу Мінцифривідправити:1) лист з техніко-економічним обґрунтуванням проєкту інформатизації та 2) проєкт договору про закупівлю. Про це та інше стосовно питань погодження проектів з інформатизації зазначено у листі Міністерства цифрової трансформації України від 16.06.2020 № 1/04-2-2644 (за посиланням) та від 09.06.2022 № 1/10-10-440-2022 (за посиланням).

З прикладом листа-погодження, отриманого від Міністерства цифрової трансформації України, можна ознайомитись за посиланням.

Підсумки

Замовникам, які є розпорядниками або одержувачами бюджетних коштів,перед взяттям бюджетних зобов’язань та проведенням платежів за бюджетними програмами у сфері інформатизації необхідно обов’язково брати до уваги коди за ДК 021:2015певногопредмета закупівлі для того, щоб визначити відповідно до Методики, чи належать ці видатки до сфери інформатизації. У разі належності до сфери інформатизації, залежно від суми договору про закупівлю, отримати від Мінцифри погодження у порядку, визначеному Постановою № 1048, або поінформувати Мінцифри за визначеною ним процедурою.

пов'язані статті