Статті

Повернення акцизу на пальне: як це відобразиться на замовниках

4
1718

01.07.2023 спливає термін чинності пільг щодо оподаткування акцизами та ПДВ на пальне, тому в цьому матеріалі пропонуємо розглянути:

 • що відбувалося із податком на пальне з початку повномасштабного вторгнення;
 • чому скасування пільг наразі є актуальним для замовників;
 • дії замовників щодо виконання та внесення змін до діючих договорів про закупівлю.

Тож розберемося із термінологією та проаналізуємо хронологію подій стосовно зміни акцизу та ПДВ. Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки регулює Податковий Кодекс України  (далі – ПКУ).

Податок - це обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету або на єдиний рахунок, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори, у відповідності до норм статті 8 ПКУ якою визначено, що:

 • до загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені цим Кодексом і є обов'язковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених цим Кодексом;
 • до місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, рішеннями сільських, селищних, міських рад у межах їх повноважень і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.

Податок на додану вартість та акцизний податок якраз відносяться до загальнодержавних податків.

Податок на додану вартість - непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм ПКУ.

Акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим Кодексом України як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції). Зобов'язання заплатити акцизний збір виникає при виробництві або продажу / реалізації підакцизної продукції. Номенклатура таких товарів визначається кодами УКТ ЗЕД, на які встановлені ставки акцизів.

Так, у березні 2022 було скасовано акцизи, а податок на додану вартість (ПДВ) зменшено з 20 до 7 відсотків.

Законодавець вніс зміни до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 № 2120 (далі – Закон № 2120), передбачивши особливості оподаткування акцизним податком підакцизних товарів в умовах воєнного стану.

Далі, 21.09.2022 ухвалено Закон України № 2618 «Про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» (далі – Закон № 2618). Унесені ним до Кодексу зміни підлягають застосуванню починаючи з 30.09.2022.

Змінами запроваджено нові ставки акцизного податку на окремі види пального та нафтопродуктів, а також визначено нові особливості застосування ставки ПДВ в розмірі 7 відсотків до операцій із постачання та ввезення окремих видів пального та нафтопродуктів.

Починаючи з 30.09.2022 тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, але не довше ніж до 01.07.2023, запроваджено такі ставки акцизного податку:

 • на бензини моторні, важкі дистиляти – 100,00 євро за 1 000 літрів;
 • на скраплений газ, бутан, ізобутан – 52 євро за 1 000 літрів;
 • на біодизель і його суміші, а також на паливо моторне альтернативне – 100,00 євро за 1 000 літрів.

Зміни щодо податку на додану вартість

Законом № 2618 також було внесено зміни до пункту 82 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, яким установлено ставку ПДВ в розмірі 7 відсотків на операції з увезення на митну територію України та операції з постачання на митній території України окремих видів пального й нафтопродуктів.

Зокрема, йдеться про такі зміни: термін дії вказаної ставки ПДВ (7 відсотків) обмежено періодом дії воєнного стану, але не довше ніж до 01.07.2023 – до внесених змін термін дії ставки поширювався на весь період дії правового режиму воєнного та надзвичайного стану; застосування ставки ПДВ у розмір 7 відсотків поширено також на операції з увезення на митну територію України та постачання на митній території України біодизелю і палива моторного альтернативного.

Таким чином, відповідно до діючих положень Податкового Кодексу України з 01.07.2023 ПДВ повертається до розміру в 20 відсотків та діятимуть наступні ставки:

 • для бензинів — 213,5 євро за 1 000 л,
 • дизельне пальне — 139,5 євро за 1 000 л,
 • газ скраплений — 52 євро за 1 000 л

Довідково: у Верховній Раді України зареєстровано Проєкт Закону про внесення змін до ПКУ в частині акцизного податку на пальне № 9348 від 01.06.2023, який є альтернативним до вказаних вище змін, та пропонується акцизу:

 • для бензинів – 175 євро за 1 000 літрів,
 • дизельного пального – 175 євро за 1 000 літрів,
 • для газу скрапленого – 129,5 євро за 1 000 літрів.

Наразі це лише проєкт та як він вплине на ринкову ціну пального навіть експери не беруться точно прогнозувати. Але не виключено, що в разі його прийняття замовникам доведеться або знову вносити зміни, або розривати договори про закупівлю.

Наразі для замовника важливо, що з 01.07.2023 спливає термін чинності пільг та  повертається  до довоєнного рівня ПДВ на пальне — 20 відсотків. Адже така зміна матиме безпосередній вплив на договори про закупівлю.

Як визначено пунктом 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13 Особливостей), не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків наведених у пункті 19 Особливостей.

Зокрема, підпунктом 6 пункту 19 Особливостей передбачено зміну ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та / або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та / або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

Зауважте, в даному випадку законодавець передбачив саме зміну ціни в договорі про закупівлю (тобто можливе і зменшення, і збільшення ціни). А також умову пропорційності до зміни відповідних податків або ставок та/або пільг з оподаткування.

Згідно статті 30 ПКУ податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті.

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку її дії.

Тобто, у разі настання змін, що вказані у підпункті 6 пункту 19 Особливостей - зміна ставок податків і зборів, зміна пільг з оподаткування (з 01.07.2023 ставка ПДВ із пільгових 7 відсотків повертається до 20 відсотків) - замовник має право пропорційно змінити ціну договору про закупівлю.

Алгоритм дій замовника щодо зміни ціни у договорі про закупівлю

Наведені нижче можливі дії є рекомендованими, замовник замовник маж врахувати й умови свого договору про закупівлю.

Етап № 1. Звернення сторони договору про закупівлю. Підставою для зміни ціни є письмове звернення сторони договору та набрання чинності документу, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і збори та / або зміни умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та / або пільг з оподаткування та зміна яких впливає на визначення вартості (ціни) товару, в тому числі ціни за одиницю товару.

Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав визначених підпунктом 6 пункту 19 Особливостей обов’язково до письмового звернення надає документ, який встановлює / змінює такі ставки податків і збори та / або змінює умови щодо надання пільг з оподаткування.

Також, потрібно врахувати, що нову (змінену) ціну сторони застосовують з дня введення в дію відповідного документу, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і зборів та / або зміни щодо надання умов пільг з оподаткування, а зміна ціни відбувається пропорційно зміненій (зміненим) частині (частинам) складової такої ціни, в тому числі і загальна вартість договору про закупівлю.

Істотні умови договору про закупівлю, в тому числі ціна за одиницю товару, можуть змінюватися, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до такого договору, тому до письмової звернення має бути долучена додаткову угоду.

Але, зверніть увагу, які умовами договору про закупівлю щодо обміну документів (шляхом направлення паперової форми таких документів на юридичну адресу сторони, або шляхом направлення електронних документів із накладання кваліфікованого електронного підпису уповноваженої сторони із надсиланням за конкретною електронною адресою тощо) визначені саме у вашому договорі про закупівлю. Відповідно сторона, яка ініціює внесення змін до істотних умов договору про закупівлю має дотриматися порядку направлення документів, які визначенні діючим договором.

Етап № 2. Розгляд пропозиції сторони про внесення змін до умов договору про закупівлю.  Потрібно переглянути умови договору про закупівлю щодо строків розгляду пропозиції (для прикладу: сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.) У разі відсутності таких умов, сторони такого договору, керуються статтею 188 Господарського кодексу України, якою визначено, що зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. Тобто, у строк визначений умовами договору чи статтею 188 ГКУ потрібно розглянути пропозиції іншої сторони.

Етап № 3. Аналіз документів, які направленні стороною. Зверніть увагу, яким саме документом учасник повинен підтвердити наявність підстави. Якщо вид такого документу не конкретизовано, він у будь-якому разі повинен містити інформацію на підтвердження можливості внесення змін (наприклад, щодо зміни ставки податку).

Етап № 4. Прийняття чи неприйняття пропозиції про внесення змін до умов договору про закупівлю. Замовник у строк, що визначений умовами договору про закупівлю або у строк встановлений статтею 188 ГКУ розглядає пропозицію про внесення змін до умов договору про закупівлю та приймає рішення щодо погодження чи не погодження внесення відповідних змін до діючого договору про закупівлю. Варто пам’ятати, що внесення змін до договору є правом сторін, не обов’язком, відповідно, якщо замовник з певних причин не вважає за необхідним вносити зміни, то він має право відмовити у цьому другій стороні договору про закупівлю.

Етап № 5. Підписання додаткової угоди або розірвання договору про закупівлю. За результатами розгляду замовник або приймає пропозицію та між сторонами укладається додаткова угода про внесення змін до діючого договору про закупівлю, або ж не приймає та подальші свої дії вчиняє згідно з умовами такого договору.

Етап № 6. Оприлюднення інформації у електронній системі закупівель. Застосування підпункту 6 пункту 19 Особливостей свідчить про внесення змін до істотних умов договору про закупівлю. А тому, керуючись пунктом 11 частини 1 статті 10 Закону та пунктом 10 Особливостей замовник протягом трьої робочих днів з дня укладення додаткової угоди оприлюднює:

 • повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю;
 • додаткову угоду про внесення змін у форматі «pdf».

Якщо сторони не домовились та розривають договір про закупівлю шляхом укладання додаткової угоди, замовник на виконання вимог пункту 12 частини 1 статті 1 Закону оприлюднює звіт про виконання умов договору про закупівлю протягом 20 робочих днів з дня його розірвання.

Алгоритм дій замовника щодо зміни ціни у «допороговому» договорі

Особливостями визначено виключний перелік підстав для внесення змін до істотних умов договору про закупівлю, тому замовнику укладаючи договори про закупівлю в розумінні Закону з урахуванням Особливостей мають застосовувати пункт 19 Особливостей.

Враховуючи, що договором про закупівлю в розумінні Особливостей є договори, укладанні за результатами проведених закупівель згідно з пунктами 10 і 13 Особливостей, то укладаючи «допороговий» договір замовник має керуватися умовами такого договору та Цивільного та Господарського кодексів України.

При цьому в загальному дії замовника будуть аналогічні в частині поетапності:

Звернення сторони договору → розгляд пропозиції сторони про внесення змін до умов → оцінка направлених стороною документів → прийняття чи неприйняття пропозиції про внесення змін до умов договору → підписання додаткової угоди або розірвання договору.

Проте, на кожному етапі потрібно враховувати саме умови конкретного договору, якими передбачена можливість внесення змін.

Щодо оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору у прямих договорах про закупівлю

Пункт 13 Особливостей передбачає підстави, коли замовник може укладати прямі договори без застосування відкритих торгів та / або електронного каталогу для закупівлі товару у разі придбання ним товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн грн.

У разі укладення договору про закупівлю за наявності окремих підстав, що визначені у  підпунктах 5-11, 14 пункту 13 Особливостей, замовник разом зі звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та всі додатки до нього, а також зазначає підстави для здійснення закупівлі відповідно до цього пункту.

Пункт 19 Особливостей передбачає, що істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім окремих випадків, що перелічені у цьому пункті. Щодо змін до договору про закупівлю, то пункт 19 Особливостей встановлює, що у разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.

Тобто, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та відповідна додаткова угода оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня укладення додаткової угоди до договору про закупівлю.

Підсумки

1. Внести зміни до договору про закупівлю на підставі підпункті 6 пункту 19 Особливостей сторони договору про закупівлю можуть при дотриманні наступних умов:

 • зміна ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів - пропорційно до зміни таких ставок;
 • зміна умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких пільг з оподаткування;
 • зміна системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
 • укладення додаткової угоди до договору про закупівлю.

2. Зміни до договору про закупівлю можливі з моменту виникнення відповідних підстав для їх застосування (з 01.07.2023).

3. Замовники мають чітко дотримуватися умов договору про закупівлю щодо порядку зміни ціни «у разі зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та / або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та / або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування».

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard