Статті

Порівняльна таблиця, як документ, який надається учасником як «еквівалент» товару: на що звертати увагу та що робити, якщо такий документ відсутній або містить недоліки

2
291

Під час закупівлі товарів, робіт чи послуг замовниками до умов тендерної документації включаються положення, які передбачають можливість для учасника закупівлі пропонувати товар(ри), який(які) є «еквівалентом» товару, що є предметом закупівлі або є складовою частини робіт чи послуг. Відповідно та досить очікувано, що коли учасник має право пропонувати «еквівалент» товару, замовниками встановлюється вимога у тендерній документації про надання в складі пропозиції порівняльної таблиці, в якій будуть міститися технічні та якісні характеристики товару, який купується замовником, згідно вимог закупівлі та того товару, що пропонується учасником.

У свою чергу, у разі якщо учасником пропонується «еквівалент» товару (обладнання тощо) та не надано в складі тендерної пропозиції відповідної порівняльної таблиці або у порівняльній таблиці є певні недоліки перед замовником постає питання «які послідуючі дії мають бути замовника: відхиляти тендерну пропозицію учасника чи надавати 24 години на усунення невідповідностей?». Відповідь на поставлене запитання замовнику слід шукати у змісті тендерної документації закупівлі.

Так, стає зрозумілим, що у даному матеріалі для отримання відповідей будемо аналізувати умови та вимоги тендерної документації за прикладами та в залежності від вимог тендерної документації зрозуміємо, що вимагав замовник та що має надати учасник у складі тендерної пропозиції.

Приклад умов та вимог тендерної документації №1.

Із наведеного прикладу вбачається, що у технічній специфікації тендерної документації не міститься посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. А навпаки, технічна специфікація містить чіткі технічні характеристики товару, що є предметом закупівлі, що в свою чергу означає неможливість пропонувати учаснику товар з іншими технічними характеристиками, а відтак умови тендерної документації щодо надання учасником порівняльної таблиці запропонованого товару у даній закупівлі не застосовуються, оскільки враховуючи умови тендерної документації учасник має право запропонувати товар виключно за вказаними у технічному завданні технічними та якісними характеристиками.  

Приклад умов та вимог тендерної документації №2.

Наведенні у даному прикладі умови технічної специфікації тендерної документації містять посилання на конкретну торгівельну марку та вираз або «еквівалент», тому і передбачають можливість надання учасником закупівлі еквіваленту та додатково порівняльної таблиці відповідності запропонованого учасником товару технічним вимогам, які встановленні замовником у тендерній документації. Окрім того, у наведеному прикладі умов тендерної документації сліз звернути також увагу, на умови технічної специфікації, які містять вираз «не менше» та фразу ««Або еквівалент» товару передбачає, що технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним у тендерній документації або мати не гірші показники, ніж зазначено у даній документації.»

Про що свідчать наведені у даному прикладі умови тендерної документації? Про те, що у разі якщо учасником буде пропонуватися товар іншого виробника / торгівельної марки з ідентичними характеристика, які визначенні умовами тендерної документації, чи буде пропонувати товар тієї ж самої торгівельної марки, але з кращими характеристиками, то учасник має надати у складі своєї тендерної пропозиції порівняльну таблицю з повною інформацією про відповідну характеристику товару, що пропонується, а саме: назва (технічна назва), виробника, перелік характеристик / показників / функцій у відповідності до вимог, які визначенні у даному додатку до предмету закупівлі.

 Приклад умов та вимог тендерної документації №3.

Що ж вбачається із наведених умов технічної специфікації тендерної документації за даним прикладом?

Перше, умови тендерної документації не містять посилання на конкретного виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва.

Друге, умови технічної специфікації місять чіткі технічні характеристика та характеристики, які містять вирази «не менше» та примітку «*У разі коли вищенаведені характеристики предмета закупівлі містять чітке значення, слід розуміти їх у значенні «не гірше / не менше» вказаного», тобто замовником допускається надання учасником товару кращих характеристик, які зазначенні у технічній специфікації тендерної документації.

Третє, вимоги пункту 2 додатку «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі» тендерної документації передбачають обов’язкове надання учасником у складі тендерної пропозиції порівняльної таблиці із зазначенням марки та моделі ноутбуків, маніпуляторів типу «миша» та фактичних характеристик запропонованого товару відносно характеристик товару передбачених у Таблиці 1, що є предметом закупівлі, яка підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника вимогам замовника.

Із наведеного прикладу умов та вимог тендерної документації можна зробити висновок, що хоч в умовах тендерної документації не містилося посилання на конкретні марку чи виробника товару, що є предметом закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції в обов’язковому порядку має надати порівняльну таблицю.

Тобто, підсумовуючи наведене вище, перша частина відповіді на поставлене у даному матеріалі запитання, є те що замовнику під час розгляду тендерної пропозиції учасника слід аналізувати умови та вимоги тендерної документації та відповідно:

 • у разі якщо умови тендерної документації не містять посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва та вимогами документації передбачено надання порівняльної таблиці товару за умови зазначення еквівалентного товару – у такому випадку учаснику надавати у складі пропозиції порівняльну таблицю не потрібно;
 • у разі якщо умови тендерної документації містять посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва та умови тендерної документації передбачають надання порівняльної таблиці товару – у такому випадку учаснику потрібно надавати у складі пропозиції порівняльну таблицю технічних характеристик товару;
 • у разі якщо умови тендерної документації не містять посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, але умови тендерної документації містять вирази «не менше» / «не гірше»  та вимогами документації встановлена чітка вимога про надання порівняльної таблиці товару - у такому випадку учаснику потрібно надавати у складі пропозиції порівняльну таблицю.     

Які дії замовника, якщо порівняльна таблиця товару у складі тендерної пропозиції учасника відсутня або містить невідповідності ?

Відповідь на дане питання будемо шукати у висновках моніторингу ДАСУ, практиці Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Комісії) та у судовій практиці.

№1. Рішення колегія №7398-р/пк-пз від 25.04.2024, оголошення UA-2024-03-27-004423-a.

Витяг з рішення Комісії: додаток 1 тендерної документації містить технічну специфікацію та передбачає, зокрема: Найменування товару

 1. Плінтус Flex Smart VOX 5102 ялина норвезька, 55 x 21 x 2500 мм або еквівалент.
 2. Комплект з'єднання матовий Flex VOX 5102 ялина норвезька або еквівалент.
 3. Комплект куточків внутрішніх Flex VOX матовий 5102 ялина норвезька або еквівалент.
 4. Комплект куточків зовнішніх Flex VOX матовий 5102 ялина норвезька або еквівалент.
 5. Комплект з'єднання матовий Flex VOX 5102 ялина норвезька або еквівалент.
 6. Підложка King Floor 1200x500x5 мм 12 кв.м.

У разі, якщо в тендерній документації міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент". Технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими, ніж заявлені у додатку 1 "Технічна специфікація" до тендерної документації.

У разі надання еквіваленту, учасник в тендерної пропозиції повинен зазначити найменування та технічні характеристики запропонованого еквіваленту (надати порівняльну таблицю). Еквівалент – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

У складі тендерної пропозиції переможця містяться:

 • документ «форма "тендерна пропозиція"» (файл 1.Цінова пропозиція.pdf), відповідно до якого учасник пропонує наступний товар, зокрема: 2. Плінтус пласт. Flex 5102 Ялина Норвезька 55*21*2500мм 3. Завершення Flex 5102 Ялина Норвезька (уп.2шт) 4. Кут внутрішній Flex 5102 Ялина Норвезька (уп.2шт) 5. Кут зовнішній Flex 5102 Ялина Норвезька (уп.2шт). 6. З'єднання Flex 5102 Ялина Норвезька (уп.2шт) 7. Підложка King Floor 1200x500x5 мм 12 кв.м. - довідка (файл 5. Довідка про товар.pdf), у якій зазначено, зокрема: «Ми, ТОВ "Епіцентр К", цією довідкою гарантуємо відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим Замовником у Технічній специфікації»;
 • довідка (файл 3. Довідка про бренд.pdf), у якій зазначено, зокрема: «Ми, ТОВ "Епіцентр К", цією довідкою надаємо інформацію про назву виробника/торгову марку виробника товару, який пропонується для участі у закупівлі. 5 2. Плінтус пласт. Flex 5102 Ялина Норвезька 55*21*2500мм торгова марка Smart Flex VOX. 3. Завершення Flex 5102 Ялина Норвезька (уп.2шт) торгова марка Smart Flex VOX. 4. Кут внутрішній Flex 5102 Ялина Норвезька (уп.2шт) торгова марка Smart Flex VOX. 5. Кут зовнішній Flex 5102 Ялина Норвезька (уп.2шт) торгова марка Smart Flex VOX. 6. З'єднання Flex 5102 Ялина Норвезька (уп.2шт) торгова марка Smart Flex VOX. 7. Підложка під ламінат "S'FLOOR" 1200*500*5 мм (уп. 6 кв.м.) торгова марка S'FLOOR».

За таких умов, переможець пропонує еквівалент предмета закупівлі. Разом з тим у складі тендерної пропозиції переможця відсутня порівняльна таблиця.

Враховуючи наведене, тендерна пропозиція переможця не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. Відповідно до абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та / або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.

Враховуючи наведене, у Замовника наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції переможця, визначені абзацом 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей. Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, тендерна пропозиція переможця мала бути відхилена на підставі вимог пункту 44 Особливостей.

№2. Рішення колегії № 7124-р/пк-пз від 22.04.2024, оголошення UA-2024-03-29-006006-a.

Витяг з рішення Комісії: додаток 2 тендерної документації містить технічну специфікацію за кодом ДК 021:2015- 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне». Товар, зокрема:

 1. Папір для друку StoraEnso Zoom А4, 80 г/м² 500 арк., білий Специфікація на папір для друку А4 Характеристика та значення Формат паперу: А4 (210х297 мм) Щільність аркуша: 80 г/м² Товщина аркуша: 105 мкм Непрозорість паперу: Не менше 92 % Кількість аркушів в пачці: 500 штук Колір паперу: білий Білизна аркуша: Не менше 150 %

!!! Усі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, конструкцію або тип, або виробника вважати у редакції з виразом «..або еквівалент». У разі якщо Учасник має намір запропонувати Товар із схожими технічними характеристиками, він в обов'язковому порядку повинен подати окремим файлом документ в якому зазначити порівняльну таблицю до кожного найменування.

У складі тендерної пропозиції переможця містяться, зокрема:

 • ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ від 05.04.2024 №08, відповідно до якої: Найменування Товарів, зокрема: Папір для друку (файл "ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ.pdf");
 • ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ від 05.04.2024 №07, відповідно до якої: Товар, зокрема: 1. Папір для друку Smart Line Office А4, 80 г/м² 500 арк., білий Специфікація на папір для друку А4 Характеристика та значення Формат паперу: А4 (210х297 мм) Щільність аркуша: 80 г/м² Товщина аркуша: 105 мкм Непрозорість паперу: 93 % Кількість аркушів в пачці: 500 штук Колір паперу: білий Білизна аркуша: 150 % Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ромус-Поліграф" у разі визначення переможною нашу тендерну пропозицію та укладення Договору із Замовником згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі вимоги замовника, зазначені у цій тендерній документації (файл "ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (24).pdf").

Враховуючи наведене, зокрема, інформацію в документі від 05.04.2024 №07 про Папір для друку Smart Line Office А4, переможцем запропоновано еквівалент Паперу для друку StoraEnso Zoom А4.

Разом з тим, у складі тендерної пропозиції переможця відсутній окремим файлом документ, в якому зазначено порівняльну таблицю до кожного найменування, зокрема, паперу для друку.

Враховуючи наведене, тендерна пропозиція переможця не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Враховуючи викладене, у замовника наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції переможця, визначені підпунктом 2 пункту 44 Особливостей. Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, Пропозиція Переможця мала бути відхилена на підставі вимог пункту 44 Особливостей.

№3. Висновок ДАСУ про результати моніторингу процедури закупівлі № UA-2024-02-13-009367-a.

Витяг з висновку моніторингу: за результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій установлено наступне. Згідно з вимогами Додатка 4 «Технічне завдання» (далі – Додаток 4) тендерної документації предметом вказаної закупівлі є запасні частини та комплектуючі згідно переліку для обслуговування транспортних засобів, зокрема, фара протитуманна (біла) ФГ152АВ в кількості 50 штук.

У складі тендерної пропозиції учасник ПП «І_» надав Технічне завдання, в переліку якого зазначено, зокрема, фара протитуманна (біла) ФПГ102 в кількості 50 штук, марка (модель) якої відрізняється від фари протитуманної (білої), яка зазначена Замовником у технічній специфікації закупівлі.

В ході моніторингу на запит на пояснення Держаудитслужби надана відповідь, де замовником зазначено, що учасник ПП «І_» запропонував еквівалент товару, який за технічним та якісним характеристикам відповідає вимогам товару, який вказано замовником в Додатку 4 тендерної документації. Тобто, фара протитуманна (біла) ФГ 152 АВ, яка зазначена замовником в Додатку 4 тендерної документації, відповідає технічним та якісним характеристикам фари протитуманної (білої) ФПГ 102, яку запропонував учасник.

Проте, Додатком 4 тендерної документації замовником зазначено, що у випадку, якщо учасник пропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати по кожній позиції запропонованого еквівалентного товару згідно технічної специфікації, зокрема, документальне підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого товару технічним характеристикам замовленого товару з наданням діючих офіційних каталогів або паспортів, або сертифікатів якості, або описів, або технічної документації та інших документів виробників торгових марок запропонованого товару, які містять всі необхідні технічні характеристики для визначення відповідності та можливості використання запропонованого товару замість замовленого товару, з обов’язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик, що наведена вище.

У складі тендерної пропозиції учасника ПП «І_» відсутнє документальне підтвердження відповідності еквівалента товару фари протитуманної (білої) марки (моделі) ФПГ 102, яку запропонував учасник ПП «І_», технічним характеристикам товару фари протитуманної (білої) марки (моделі) ФГ 152 АВ зазначеної Замовником у технічних вимогах до предмета закупівлі. Також, відсутня порівняльна таблиця запропонованого товару замість замовленого товару з відображенням їх порівняльних характеристик. Таким чином, учасником ПП «І_» не підтверджено відповідність тендерної пропозиції якісним та технічним характеристикам предмета закупівлі, чим не дотримано вимоги Додатка 4 тендерної документації.

№4. Висновок ДАСУ про результати моніторингу процедури закупівлі № UA-2024-01-11-010160-a.

Витяг з висновку моніторингу: за результатами моніторингу процедури закупівлі установлено, що відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 01.02.2023 № 22 (далі – Протокол) замовник відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «Н_» з наступних підстав:

 • учасник ТОВ «Н_» не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності, зокрема на усунення виявлених невідповідностей надав сертифікат відповідності на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці відповідно до ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), який виданий 26.01.2024, тобто уже після кінцевої дати подання пропозицій 22.01.2024;
 • учасник ТОВ «НВФ «ВІКОНТ» у складі своєї тендерної пропозиції надав файл «Порівняльна таблиця» у якій зазначив назви товарів, що пропонується ним до постачання, а також вказав назви виробників товарів, проте у зазначеній порівняльній таблиці не вказані торгові марки запропонованих до постачання товарів.

Щодо відсутності у «Повірняльній таблиці» інформації щодо торгових марок запропонованих до постачання товарів, зазначаємо, що учасник ТОВ «Н_» у складі свої тендерної пропозиції надав декларації виробників та сертифікати / посвідчення якості на кожний товар, що входить до складу запропонованого учасником продуктового набору, частина з яких містить відомості про торгові марки.

Окрім цього вимогами додатку 1 до тендерної документації передбачено, що «при підготовці інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі учасники повинні чітко зазначити назву товару (торгова марка або виробник (в разі відсутності торгової марки)), що пропонується до постачання.

Отже тендерна документація містила вимоги що зазначення торгових марок товарів, лише за їх наявності. Зважаючи на зазначене замовник безпідставно відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «Н_», що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, чим не дотримано вимог п’ятого підпункту 1 пункту 44 Особливостей. Враховуючи наведене замовником порушено принципи публічних закупівель, визначених статтею 5 Закону, зокрема щодо максимальної економії, ефективності та пропорційності.

У даному матеріалі описувалося важливість питання щодо правильності розуміння умови та вимоги тендерної документації. І ось, наведений моніторинг закупівлі фактично підтверджує, те, що неправильне читання встановлених замовником умов тендерної документації призводить до безпідставного відхилення тендерної пропозиції учасника. Аналізуючи вимоги тендерної документації вбачалося, що вимогами додатку 1 було передбачено, що «при підготовці інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі учасники повинні чітко зазначити назву товару (торгова марка або виробник (в разі відсутності торгової марки)), що пропонується до постачання». Учасником наданий файл «Порівняльна таблиця» у якій зазначив назви товарів, що пропонується ним до постачання, а також вказав назви виробників товарів. Одним із аргументів замовника, як підстава відхилення тендерної пропозиції учасника було те, що у зазначеній порівняльній таблиці не вказані торгові марки запропонованих до постачання товарів.  При цьому, що вимога тендерної документації передбачала зазначити назву товару (торгова марка або виробник (в разі відсутності торгової марки)).

№5. Висновок моніторингу про результати моніторингу процедури закупівлі № UA-2024-01-12-010832-a.

Витяг з висновку моніторингу: за результатами розгляду тендерної пропозиції установлено, що відповідно до Додатку № 1 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» до тендерної документації (далі - Додаток №1) учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме, відповідну технічну специфікацію.

У разі пропозиції еквіваленту товару, учасник повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування, кількості та відповідних технічних характеристик запропонованого товару.

За результатами аналізу розгляду тендерної пропозиції ТОВ "Б_" встановлено, що Додатком №1 до тендерної документації передбачено, що у разі пропозиції еквіваленту товару, учасник повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування, кількості та відповідних технічних характеристик запропонованого товару. При цьому, учасником ТОВ "Б_" надано Порівняльну таблицю Вих. № 7 від 18.01.2024 (ІНФОРМАЦІЇ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ), яка в графі «Технічні характеристики» містить інформацію, що не відповідає вимогам Замовника, встановленим в Додатку №1.

Так, відповідно до Додатку 1 Олива індустріальна CARTER SH 220 TOT C повинна мати температуру застигання не нижче - 39 градусів. При цьому, Учасник ТОВ "Б_" в наданій у складі тендерної пропозицій інформації в графі «Технічні характеристики» зазначив температуру застигання не нижче - 45 градусів, що не відповідає встановленим фактично вимогам Замовника щодо даного найменування товару.

Також, відповідно до Додатку 1 Олива моторна RUBIA TIR 7400 10W40 або еквівалент повинна мати температуру застигання не нижче - 45 градусів. При цьому, Учасник ТОВ "Б_" в наданій у складі тендерної пропозицій інформації в графі «Технічні характеристики» зазначив температуру застигання не нижче - 39 градусів, що не відповідає встановленим фактично вимогам Замовника щодо даного найменування товару.

Поряд з цим, учасник ТОВ "Б_" у складі тендерної пропозиції підтвердив відповідність технічним характеристикам, що вимагалися замовником шляхом надання відповідних документів. Проте, на порушення абзацу 1 пункту 43 Особливостей замовником не розміщено в електронній системі повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та / або документах, які наявні у складі тендерної пропозиції ТОВ "Б_", тим самим не надав можливість учаснику усунути такі невідповідності.

Із наведеного висновку вбачається, що учасником надана порівняльна таблиця, але у інформації наведеної у порівняльній таблиці є певні невідповідності в інформації, які замовник має можливість перевірити по документах, які надані в складі пропозиції учасника на підтвердження технічних та якісних характеристик запропонованого учасником товару. А тому, аудитори прийшли до висновку, що невідповідність в інформації, яка наведена у порівняльній таблиці є лише технічною помилкою, якої припустився учасник закупівлі та яка підлягала виправленню.

№6. Постанова Львівського окружного адміністративного суду 25.03.2024 року по справі № 380/28987/23.

Витяг з рішення суду: так, у висновку моніторингу зазначено: «В ході моніторингу встановлено, що у пункті З Додатку №2 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ «Капітальний ремонт приміщень адмінкорпусу ЛІТ. «А» КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. С_ 72 в м. С_ Л_ області» передбачено у всіх посиланнях на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника (якщо це має місце) - щодо обладнання, устаткування, інвентарю, матеріалів, тощо, учасник може застосовувати еквівалент, бо закупівля робіт здійснюється відповідно до чинних стандартів, норм та правил виконання робіт з будівництва, які повинні відповідати проектним рішенням та затвердженій в установленому порядку проектній документації.

Учасник під еквівалентом повинен запропонувати обладнання, устаткування, матеріали, інвентар, тощо, технічні характеристики яких дають можливість учасникові виконати проектні рішення в повному комплексі згідно з чинними в будівництві. У разі заміни обладнання, устаткування, матеріалів, інвентаря тощо на «еквівалент» під час подання тендерної пропозиції такий учасник повинен подати порівняльну таблицю технічних характеристик тих позицій обладнання, устаткування, матеріалів, інвентаря тощо, які він планує замінити, для підтвердження технічної, функціональної та якісної відповідності еквівалента технічним рішенням проектної документації.

Однак, учасником «ТОВ "Т_"» в документі «Кошторисна документація» (файл «Кошторисна документація.pdf») здійснено заміну окремого обладнання, устаткування, матеріалів, інвентаря тощо на «еквівалент». При цьому, у складі тендерної пропозиції не надано порівняльну таблицю технічних характеристик тих позицій обладнання, устаткування, матеріалів, інвентаря тощо, які він планує замінити, для підтвердження технічної, функціональної та якісної відповідності еквівалента технічним рішенням проектної документації (технічних вимог замовника) додаток 2 до тендерної документації дефектний акт на капітальний ремонт Водопровід та каналізація, а саме: 2 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм Ekoplastik; 3 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм Ekoplastik; 7 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам." 25x3,5 мм Ekoplastik; 14 Ізоляція Thermafex J-18; 15 Ізоляція Thermafex J-22; 16 Ізоляція Thermafex J-27; 18 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм Ekoplastik: 19 Труби поліпропіленові PN16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм Ekoplastik; 29 Ізоляція Thermafex J-18 ЗО Ізоляція Thermafex J-22.

З врахуванням вищенаведеного, замовником опубліковано в електронній системі закупівель повідомлення про усунення невідповідностей у тендерній пропозиції учасника «ТОВ "Т_"», у якому зазначено необхідність надати порівняльну таблицю технічних характеристик тих позицій обладнання, устаткування, матеріалів, інвентаря тощо, які він планує замінити, для підтвердження технічної, функціональної та якісної відповідності еквівалента технічним рішенням проектної документації що відповідатиме Технічній специфікації (додаток 2 до тендерної документації).

Одночасно, у цьому ж Додатку (Додаток 2 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація)», п.6.2.2) замовником встановлено також вимогу щодо надання учасником у складі пропозиції сертифікатів відповідності та / або декларації відповідності на відповідні матеріали, зокрема, на труби та фітинги поліпропіленові для внутрішнього водопроводу, труби для внутрішньої каналізації, арматура трубопровідна.

Учасником ТОВ «Т_» в кошторисних розрахунках здійснено заміну окремих матеріалів (труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води Ekoplastik діам. 16x2,2 мм, діам. 20x2,8 мм, діам. 25x3,5 мм; ізоляція Thermafex J-18, J-22, J-27) на еквівалент лише в частині виробника товару.

Слід зазначити, що у позиціях 2, 3, 18 та 19 наданого учасником Дефектного акта (стор. 3-4 файлу «Кошторисна документація.pdf») вказано «Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної» без прив`язки до будь-якої марки, у позиції 7 вказано «Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 Georg Fisher еквівалент Ekoplastik»; у позиціях 14, 15, 16, 29 та 30 вказано «Ізоляція IZOflex еквівалент Thermafex».

При цьому, учасником ТОВ «Т_» у складі тендерної пропозиції надано сертифікат відповідності №UA.CRT.OO412-22 на труби з поліпропілену (в тому числі PN 16 різного діаметру), у якому зазначено виробника (Georg Fisher Hakan Plastik Boru Ve Profil San. Tic. A.S.), а також вказано про відповідність продукції ДСТУ Б В.2.7-144:2007 «Будівельні матеріали. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із пропілену Технічні умови».

Відповідно до статті 1 Закону України від 15.01.2015 №124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (далі - Закон №124-VIII) сертифікат відповідності є документом, що підтверджує виконання заданих вимог, які стосуються об`єкта оцінки відповідності.

Учасником ТОВ «Т_» надано у складі тендерної пропозиції документи про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником в його тендерній пропозиції (сертифікати відповідності). Також, на виконання вимог Додатку 2 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація)» до тендерної документації учасник надав у складі тендерної пропозиції кошторисні розрахунки (локальні кошториси та підсумкову відомість ресурсів, файл «Кошторисна документація.pdf»), у яких вказано відповідні матеріали із зазначенням тих же технічних характеристик, що і в Технічній специфікації Замовника у тендерній документації (труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм, діам. 20x2,8 мм, діам. 25x3,5 мм; ізоляція J-18, J-22, J-27).

Замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, а саме ненадання порівняльної таблиці технічних характеристик тих позицій обладнання, устаткування, матеріалів, інвентаря тощо, які він планує замінити.

Разом з тим, суд зазначає, що виправлення таких невідповідностей жодним чином не свідчить про допущення учасником помилки, виправлення якої з огляду на заявлені технічні характеристики товару потягне за собою зміну предмета закупівлі.

Адже, предметом закупівлі є саме капітальний ремонт приміщень адмінкорпусу ТМО та саме його як зазначено у оголошенні та тендерній документації за назвою і призначенням (технічна специфікація) запропоновано учасником торгів - ТОВ «Т_» згідно його тендерної пропозиції.

В зв`язку з цим Уповноважена особа розмістила у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель відповідно до пункту 43 Особливостей.

Виправлення ТОВ «Т_» невідповідностей не призвело до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. ТОВ «Т_» була подана необхідна інформація, яка стосується технічних характеристик предмета закупівлі, лише з невідповідностями, які усунуто учасником на виконання вимоги Замовника про усунення невідповідностей в інформації та документах учасника.

З урахуванням наведеного, позивач діяв в межах наданих повноважень, у відповідності до вимог чинного законодавства, в даному випадку відсутні порушення в частині розгляду та / або відхилення (не відхилення) позивачем тендерної пропозиції та правомірно надано учаснику 24 години на виправлення невідповідностей у його тендерній пропозиції.

Отже, в діях позивача суд не вбачає порушень Закону України «Про публічні закупівлі" та Особливостей.

Наведене рішення апеляційної інстанції вказує на те, що відсутність у складі тендерної пропозиції учасника порівняльної таблиці технічних характеристик тих позицій обладнання, устаткування, матеріалів, інвентаря тощо, які він планує замінити, для підтвердження технічної, функціональної та якісної відповідності еквівалента технічним рішенням проектної документації (технічних вимог замовника) під час закупівлі робіт є підставою для надання 24 годин на усунення невідповідностей, так як виправлення невідповідностей не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. При цьому, варто звернути увагу, що такі висновки суду зроблені виходячи із того, що учасник надав у складі тендерної пропозиції кошторисні розрахунки (локальні кошториси та підсумкову відомість ресурсів, файл «Кошторисна документація.pdf»), у яких вказано відповідні матеріали із зазначенням тих же технічних характеристик, що і в Технічній специфікації замовника у тендерній документації та наданий сертифікат відповідності.

Підсумки

Відповідаючи на запитання на що звертати увагу під час розгляду тендерної пропозиції у разі якщо учасником пропонується «еквівалент» товару та що робити, якщо відсутня порівняльна таблиця або у такому документів є недоліки маємо наступні рекомендації.

 1. Замовник має проаналізувати вимоги та умови тендерної документації на предмет чи така порівняльна таблиця має надаватися учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції.
 2. Якщо із умов тендерної документації вбачається, що така порівняльна таблиця мала надаватися у складі пропозиції учасника та такий документ відсутній, в такому випадку це є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника, згідно абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей. Єдиним виключенням може бути це відсутність порівняльної таблиці під час проведення закупівлі робіт та якщо в інших документах (до прикладу: кошторисні розрахунки (локальні кошториси та підсумкову відомість ресурсів)) вказані відповідні матеріали із зазначенням тих же технічних характеристик, що і в технічній специфікації замовника у тендерній документації та наданий сертифікат відповідності.
 3. У разі надання учасником на виконання вимог тендерної документації порівняльну таблицю, але в ній містяться недоліки (помилки) технічного характеру, які можна перевірити та встановити із наданих учасником в складі тендерної пропозиції інших документів, то в такому випадку замовнику слід надавати 24 години на усунення невідповідностей.
 4. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявляються у порівняльній таблиці недоліки, а саме відсутність інформації або її невідповідність технічним вимогам документації, у такому випадку знову ж таки аналізуємо умови тендерної документації, якщо вимогами передбачалося надання інформації про технічні характеристики (без будь-яких умов або приміток), у такому разі відсутність інформації або невідповідність встановленим технічним характеристикам є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника, згідно абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.    

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard