Статті

Помилки замовників під час кваліфікації електропостачальників

3
518

Розгляд тендерних пропозицій учасників це один із важливих етапів проведення закупівлі, який потребує як знання специфіки предмету закупівлі, так і володіння інформацією щодо практики моніторингів ДАСУ. Адже є хороший вираз «хто володіє інформацією, той володіє світом». Та на думку автора найліпше вчитися «на  помилках інших», робити аналіз та правильні висновки, щоб не допускати в майбутньому порушень, які можуть призвести до адміністративної відповідальності та розірвання укладеного за результатами відкритих торгів договору про закупівлю.

У даному матеріалі розглянемо практику ДАСУ та зрозуміємо, які помилки допускаються замовниками під час розгляду тендерних пропозицій учасників при проведенні відкритих торгів на закупівлю електричної енергії.

Відсутність інформації у тендерній пропозиції учасника щодо кількості споживачів, яких він обслуговує на території відповідного оператора системи розподілу електричної енергії

Моніторинг UA-M-2023-06-28-000001, оголошення UA-2022-12-20-009196-a

Витяг з моніторингу: за результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій установлено, що на порушення вимог підпункту 2 пункту 41 Особливостей не відхилено тендерну пропозицію учасника ТОВ «С» як таку, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини 3 статті 22 Закону.

Так, в пункті 2.4. Додатку 2 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – технічні вимоги до предмета закупівлі» (далі – Додаток 2 до тендерної документації) зазначено, що для документального підтвердження того, що створення центру обслуговування споживачів /клієнтів не є обов’язковим для учасника, в зв’язку з тим, що ним обслуговується менше 50 000 споживачів (відповідно до вимог Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»), такий учасник повинен надати довідки від всіх операторів системи розподілу, з якими учасником укладено договори електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, з інформацією про кількість споживачів, яких він обслуговує на території відповідного оператора системи розподілу електричної енергії.

Крім того, згідно з пунктом 3.4 Додатку 2 до тендерної документації, для документального підтвердження того, що створення кол-центру не є обов’язковим для учасника, в зв’язку з тим, що ним обслуговується менше 50 000 споживачів, такий учасник повинен надати довідки від всіх операторів системи розподілу, з якими учасником укладено договори електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, з інформацією про кількість споживачів, яких він обслуговує на території відповідного оператора системи розподілу.

В складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «С» надана Довідка якою ТОВ «С» повідомив про відсутність власного кол – центру оскільки даний учасник обслуговує менше 50 000 споживачів (далі – Довідка).

Крім того, в складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «С» надано Лист – пояснення щодо ЦОС/відповідного структурного підрозділу яким повідомлено, що створення центру обслуговування споживачів не є обов’язковою вимогою для ТОВ «С» оскільки даний учасник обслуговує менше 50 000 споживачів (далі – Лист - пояснення).

Також, на виконання вищевказаних вимог, в складі тендерної пропозиції надано 12 довідок від операторів системи розподілу, з якими учасником ТОВ «С» укладено договори електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії згідно з якими ТОВ «С» обслуговує на території відповідних операторів системи розподілу споживачів.

Згідно з вищевказаними довідками ТОВ «С» обслуговує 144 споживача (в т.ч. – ПАТ «Ч» - 93 споживача, АТ «В» - 15, ДТЕК Д Електромережі – 1, ДТЕК Д Електромережі – 2, ДТЕК К регіональні Електромережі – 12, АТ «Ж» - 10, АТ «АТ «М» - 1, філія «Енергозбут» АТ «УЗ» - 8, АТ «Х» - 1, АТ «» - 1). Однак, в складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «С» надано лист приватного акціонерного товариства «К» в якому зазначено, що кількість споживачів, яких обслуговує ТОВ «С» на території ліцензійної діяльності ТОВ «К» складає менше 50 000 споживачів.

Крім того, в складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «С» надано лист АТ «П», яким повідомлено, що згідно Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (зі змінами) та договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, надання довідки про кількість споживачів, яких обслуговує чинний постачальник, не передбачено.

Отже, оскільки вищевказані листи ТОВ «К» та АТ «П» не містять інформацію про кількість споживачів, яких обслуговує ТОВ «С» на території вищевказаних операторів системи розподілу, в складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «С» не надано документальне підтвердження інформації, зазначеної у Довідці та Листі - поясненні про те, що створення центру обслуговування споживачів /клієнтів та кол-центру не є обов’язковим для учасника ТОВ «С», в зв’язку з тим, що ним обслуговується менше 50 000 споживачів, а саме - довідки від всіх операторів системи розподілу, з якими учасником ТОВ «С» укладено договори електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, з інформацією про кількість споживачів, яких він обслуговує на території відповідного оператора системи розподіл, що не відповідає вимогам пунктів 2.4 та 3.4 Додатку 2 до тендерної документації.

Висновок про наявність або відсутність порушень: за результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій установлено порушення вимог підпункту 2 пункту 41 Особливостей.

Банківська гарантія, яка надана учасником, не відповідає вимога тендерної документації

Моніторинг UA-M-2023-05-16-000057, оголошення UA-2022-12-13-010172-a

Витяг з моніторингу: підпунктом 2.3 пунктом 2 Розділу 3 тендерної документації визначено, що зміст наданої учасником гарантії повинен відповідати змісту форми забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14 грудня 2020 року № 2628.

В складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «Р» оприлюднено банківську гарантію від 20.12.2022 №5113-22 видану АТ «А» (файл «Гарантія 5113-22.7z» 21.12.2022), зміст якої не відповідає змісту форми забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14 грудня 2020 року №2628, а саме: «ненадання принципалом, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі), у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, встановлених статтею 17 Закону».

Отже, тендерна пропозиція учасника ТОВ «Р» не відповідає вимогам підпунктом 2.3 пункту 2 Розділу 3 тендерної документації Замовника.

Відповідно до пункту 40 Особливостей якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Отже, Замовником не надало учаснику ТОВ «Р» можливість виправити невідповідність, чим не дотримано вимогу пункту 40 Особливостей.

Висновок про наявність або відсутність порушень: за результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ «Р» встановлено невідповідність тендерної пропозиції вимогам підпунктом 2.3 пункту 2 Розділу 3 тендерної документації та Замовником порушено вимоги пункту 40 Особливостей.

Моніторинг UA-M-2023-05-22-000013, оголошення UA-2022-12-15-006425-a

Витяг із моніторингу: наслідком моніторингу встановлено, що відповідно до п. 2.8. розділу «Забезпечення тендерної пропозиції» тендерної документації разом з оригіналом банківської гарантії Учасник надає у складі тендерної пропозиції копію документа (документів), які відповідно до законодавства підтверджують повноваження посадової особи банку-гаранта, підписувати (видавати за власним підписом) гарантії від імені банку (засвідчену кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи банку-гаранта), довідку з банку, що підтверджує наявність (внесення) грошового покриття по наданій гарантії.

Учасником торгів ТОВ «Е» у складі тендерної пропозиції надано гарантію сума якої складає 612 111,00 гривень та яка підписана заступником начальника філії - Головного управління АТ «О» з мікро-, малого та середнього бізнесу Панченком Є.А. на підставі довіреності від 16.02.2022 №19/3-02/59.

У складі тендерної пропозиції ТОВ «Е» оприлюднена довіреність від 16.02.2022 №19/3-02/59, відповідно до якої АТ «О» в особі Голови правління, який діє на підставі Статуту, уповноважує заступника начальника філії - Головного управління АТ “О” з мікро-, малого та середнього бізнесу Панченка Є.А. від імені АТ «О» підписувати із застосуванням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки банківські гарантії забезпечення пропозицій за процедурою закупівлі в сумі до 250 000,00 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень.

Відповідно до оголошення UA-2022-12-15-006425-a очікувана вартість предмету закупівлі дорівнює 30 605 550,00 грн, а сума забезпечення тендерної пропозиції затверджена у сумі 612 111,00 грн. Отже довіреністю від 16.02.2022 №19/3-02/59 заступнику начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «О» з мікро-, малого та середнього бізнесу Панченку Є.А. не надано повноважень на підписання банківської гарантії забезпечення пропозиції, так як сума забезпечення перевищує гранично дозволений розмір на підписання банківської гарантії забезпечення пропозицій за процедурою закупівлі, а саме на суму понад 250 000,00 гривень.

Відповідно до пункту 40 Особливостей якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Проте, Замовник не виявив невідповідності у тендерній пропозиції учасника  з вимогами п.2.8 розділу «Забезпечення тендерної пропозиції» тендерної документації, затвердженої Замовником, чим порушив вимоги пункту 40 Особливостей та не дотримався принципів здійснення публічних закупівель, визначених статтею 5 Закону.

Таким чином, тендерна пропозиція ТОВ «Е» підлягала відхиленню на підставі підпункту 1 пункту 41 Особливостей, а саме, - учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції, а торги на підставі підпункту 1 пункту 48 Особливостей підлягали відміні.

Коментар: наразі Особливостями визначені положення у пункті 43, що є невідповідністю в інформації та/або документах, які подані у тендерній пропозиції учасника (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником…), тобто у разі подання учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке не буде відповідати вимогам тендерної документації у такому випадку замовнику слід виявити такі невідповідності та надати учаснику 24 години на усунення таких невідповідностей.

Відсутність інформації та документів про наявність одного із укладених учасником договорів, передбачених статтею 4 Закону України «Про ринок електричної енергії»

Моніторинг UA-M-2023-05-02-000044, оголошення UA-2022-12-14-021924-a

Витяг з моніторингу: в пункті 2 розділу V. «Оцінка тендерної пропозиції» тендерної документації Замовником встановлено вимогу, що у складі тендерної пропозиції учасник надає довідку з інформацією про наявність укладених учасником всіх необхідних договорів, передбачених статтею 4 Закону України «Про ринок електричної енергії», із вказанням всіх реквізитів зазначених договорів, які є необхідними для забезпечення безперебійного електропостачання об’єктів замовника. В підтвердження зазначеної в довідці інформації учасник повинен надати оригінали або копії всіх зазначених у довідці договорів (допускається без надання додатків до них), передбачених статтею 4 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Проте, у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «Е», що було обрано переможцем закупівлі відсутній договір про врегулювання небалансів електричної енергії з ПрАТ «Н», який зазначений у Гарантійному листі, чим порушено вимоги пункту 2 розділу V. «Оцінка тендерної пропозиції» тендерної документації.

Відповідно до абзацу 6 підпункту 2 пункту 41 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі невідповідності вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини третьої статті 22 Закону.

Однак, на порушення вимог абзацу 6 підпункту 2 пункту 41 Особливостей Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «Е» як таку, що не відповідає умовам установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини третьої статті 22 Закону, а уклав з ним Договір на суму – 2 390 614,38 грн.

Висновок про наявність або відсутність порушень: за результатами аналізу питання щодо дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель під час розгляду тендерної пропозиції встановлено порушення вимог абзацу 6 підпункту 2 пункту 41 Особливостей.

Моніторинг UA-M-2023-03-27-000018, оголошення UA-2022-11-21-004656-a

Витяг із моніторингу: за результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі встановлено, що на порушення пункту 40 Особливостей Замовник надав ТОВ «С» 24 години для виправлення невідповідностей в документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією.

Відповідно до пункту 40 Особливостей під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції).

Згідно з пунктом 3.4 Додатку 4 до тендерної документації «Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмету закупівлі» учасники повинні надати довідку довільної форми з інформацією про наявність укладених учасником всіх необхідних договорів, передбачених статтею 4 Закону України «Про ринок електричної енергії», із вказанням всіх реквізитів зазначених договорів, які є необхідними для забезпечення безперебійного електропостачання об’єктів замовника. В підтвердження зазначеної в довідці інформації учасник повинен надати копії всіх зазначених у довідці договорів, передбачених статтею 4 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Проте, у складі тендерної пропозиції ТОВ «С» відсутній договір, укладений з ПАТ «Ч» про надання послуг з розподілу електричної енергії, який зазначений у довідці про наявність укладених учасником всіх необхідних договорів, передбачених статтею 4 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Враховуючи викладене вище, тендерна пропозиція ТОВ «С» підлягала відхиленню на підставі підпункту 2 пункту 41 Особливостей (тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації).

Висновок про наявність або відсутність порушень: за результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі встановлено порушення підпункту 2 пункту 41 Особливостей.

Коментар: у даних закупівлях замовники визначили надання інформації про наявність одного із укладених учасником необхідних договорів, передбачених статтею 4 Закону України «Про ринок електричної енергії» у розділі «Інші вимоги» та у розділі «Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмету закупівлі» тендерних документацій, а відтак перевіряючими ДАСУ зроблений висновок, що відсутність такої інформації та документів зобов’язувала замовників відхилити тендерну пропозицію учасника  із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель, як таку, що не відповідповідала вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини третьої статті 22 Закону та на підставі підпункту 2 пункту 41 Особливостей (тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації).

Надання учаснику 24 години на виправлення невідповідностей у зв’язку із відсутністю забезпечення тендерної пропозиції та документів про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі

Моніторинг UA-M-2023-04-10-000066, оголошення UA-2023-03-24-010186-a

Витяг з моніторингу: за результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі встановлено, що відповідно до пункту 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації учасники подають тендерні пропозиції в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, встановлених у пункті 44 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

Зокрема, тендерною документацією вимагалося надання:

  1. інформації та документів, які підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі відповідно до вимог встановлених у Додатку № 3 до тендерної документації;
  2. забезпечення тендерної пропозиції відповідно до вимог визначених у пункті 2 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції».

У складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «У» відсутні вищезазначені документи. На порушення пункту 40 Особливостей Замовник надав учаснику 24 години на виправлення невідповідностей у відсутньому забезпеченні тендерної пропозиції, у відсутніх документах про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, та на порушення підпунктів 1, 2 пункту 41 Особливостей не відхилив тендерну пропозицію ТОВ «У», якщо учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції та його тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

На порушення пункту 3 Особливостей протокольне рішення уповноваженої особи Замовника щодо відхилення тендерної пропозиції учасника ТОВ «У» складене без врахування пункту 41 Особливостей.

Висновок про наявність або відсутність порушень: За результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі встановлено порушення пунктів 3, 40, підпунктів 1, 2 пункту 41 Особливостей.

Відсутність підтвердження  якості електричної енергії – ненадання документів щодо застосування заходів із захисту довкілля стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі

Моніторинг UA-M-2023-03-28-000112, оголошення UA-2023-01-09-002158-a (Моніторинг UA-M-2023-03-28-000110, оголошення UA-2023-01-12-001113-a)

Витяг із моніторингу: за результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Г» встановлено наступне. У додатку 2 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічне завдання)» у пункті 2 «Вимоги щодо якості електричної енергії» Замовником встановлено вимогу що: «Учасник надає лист-згоду (у довільній формі) щодо застосування заходів із захисту довкілля стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі. Окрім цього, учасники повинні надати опис планованих заходів захисту довкілля та навколишнього середовища, а також надати документальне підтвердження визнання уповноваженими державними органами, експертними організаціями або екологічними аудиторами відповідності учасника вимогам екологічного законодавства. Для цього учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати довідку від екологічного аудитора, що містить опис заходів, які впроваджує учасник при реалізації програми із захисту довкілля та навколишнього середовища, та короткий звіт з екологічного аудиту учасника закупівлі з позитивним висновком, та з відповідними сертифікатами від Міністерства екології та природних ресурсів України, що засвідчують кваліфікацію органу/особи, що здійснював екологічний аудит учасника».

Учасник ТОВ «Г» якого визнано переможцем процедури закупівлі, у складі тендерної пропозиції надав «Звіт про екологічний аудит ТОВ «Г», в якому зазначено, що «у ході екологічного аудиту встановлено, що ТОВ «Г» орієнтоване на забезпечення надійного і безпечного постачання газу споживачам. Основним пріоритетом компанії є якісне постачання газу за конкурентними та обґрунтованими цінами» (файл «Екологічний аудит ЗВІТ екоаудитора.pdf»).

Згідно звіту аудитора метою проведення екологічного аудиту є здійснення системного незалежного процесу оцінювання об’єкту екологічного аудиту на підставі нормативних та законодавчих документів України та зібраної достовірної інформації про екологічні аспекти діяльності ТОВ «Г» в розрізі КВЕД, для забезпечення додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища в процесі діяльності та визначення належності планованої діяльності до такої, що становить підвищену екологічну небезпеку (ПЕН) та (або) підлягає оцінці впливів на довкілля (ОВД).

До видів діяльності ТОВ «Г» згідно кодів КВЕД відносяться: КВЕД 46.71 (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами), КВЕД 35.23 (торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи), КВЕД 35.22 (розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи), КВЕД 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля), КВЕД 46.63 (оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва).

Крім того, Учасником надано «Довідку екологічного аудитора щодо застосування заходів із захисту довкілля та навколишнього природного середовища і дотримання екологічного законодавства ТОВ «Г», яку складено в результаті проведеного екологічного аудиту учасника ТОВ «Г» у 2020 році.

З огляду на зазначене, екологічні аспекти діяльності ТОВ «Г» на час проведення екологічного аудиту не передбачали провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії.

Слід зазначити, що учасник ТОВ «Г» отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу 26.07.2022.

Тобто, завантажені документи, а саме: «Звіт про екологічний аудит ТОВ «Г» та «Довідка екологічного аудитора щодо застосування заходів із захисту довкілля та навколишнього природного середовища і дотримання екологічного законодавства ТОВ «Г», не підтверджують відповідність предмету закупівлі ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія екологічним характеристикам визначеним Замовником в Тендерній документації.

Відповідно до підпункту 2 пункту 41 Особливості Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Ненадання документального підтвердження виконання аналогічного договору не в повному обсязі

Моніторинг UA-M-2023-03-21-000087, оголошення UA-2022-12-28-012757-a

Витяг з моніторингу: за результатом аналізу питання розгляду тендерних пропозицій установлено, що Замовником при проведенні відкритих торгів на порушення вимог підпункту 2 пункту 41 Особливостей не відхилено тендерну пропозицію учасника торгів ТОВ «Т», як таку, що не відповідає іншим вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини 3 статті 22 Закону. Так, в Додатку 2 до тендерної документації визначено, що учасник на виконання вимоги пункту 3 частини другої статті 16 Закону повинен надати інформацію:

1.1 Довідка з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) договорів за предметом закупівлі договору (договорів) (не менше одного договору за 2020-2022 роки) за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою Учасника (у разі використання).

2.2 Для підтвердження інформації Учасник надає копію аналогічного (аналогічних) договорів, зазначених у довідці, а також копії документів, що підтверджують факт виконання даного договору.

На виконання вищевказаних вимог, у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «Т» надано копію аналогічного договору про постачання електричної енергії споживачу, укладеного між ТОВ «Т» та фізичною особою Г_ В.П. (далі – Договір № 60АР200-6170-21). Термін дії даного Договору № 60АР200-6170-21 згідно комерційної пропозиції – 01.11.2021 по 31.12.2021 рік. На підтвердження факту виконання даного договору ТОВ «Т» надано два акти приймання-передачі електроенергії: від 31.12.2021 № ТГ 381003226 про обсяг споживання – 45 кВт/год та від 31.01.2022 № ТГ 382000495 про обсяг споживання – 15 кВт/год.

Проте, вищевказані копії актів не можуть свідчити про факт виконання даного Договору № 60АР200-6170-21, оскільки у складі тендерної пропозиції відсутній Додаток 3 до Договору, в якому визначається розмір очікуваного щомісячного споживання електричної енергії по даному Договору, як це визначено пунктом 3.1 Договору.

Крім того, у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «Т» надано копію додаткової угоди від 31.12.2021 № ДУ-1/60АР200-6170-21 до Договору, згідно якої внесено зміни до пункту 1 Договору та викладено Додаток 3 до Договору «Відомість про розмір очікуваного щомісячного споживання електричної енергії на розрахункові періоди 2022 р, МВт/год».

Вищевказаний документ свідчить про продовження дії Договору № 60АР200-6170-21, проте, у складі тендерної пропозиції учасником ТОВ «Т» не надано копії документу, що підтверджує факт виконання даного договору протягом 2022 року.

Коментар: у даній закупівлі замовник під час кваліфікації учасника мав виявити невідповідності в інформації та документах та надати повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, і лише після усунення виявлених невідповідностей мав право такого учасника визначити переможцем закупівлі.

Підсумок

Замовникам під час кваліфікації електропостачальників варто бути прискіпливими до пропозицій учасників, і перевіряти інформацію та документи на предмет відповідності вимогам, які ж самі замовники і встановили в умовах тендерної документації. 

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

пов'язані статті