Статті

Під час виконання договору будівельного підряду виявлено додатковий обсяг робіт: що робити замовнику

2
347

Абзац 1 пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) визначає, що замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.

Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції / пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Одним із предметів закупівель, закупівля яких має певні особливості та викликає чимало питань є роботи.

Так, відповідно до пункту 27 частини 1 статті 1 Закону роботи - розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з будівництва об’єктів з розробленням проєктної документації, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.

Водночас досить поширеною ситуацією при виконанні договору підряду є виникнення додаткового обсягу робіт, виконання яких не було передбачено умовами такого договору. Тому перед замовниками постає питання – яким чином здійснити закупівлю таких додаткових робіт.

Що робити у випадку, виникнення додаткових робіт при виконанні договору будівельного підряду?

Відповідно до частини 1 статті 875 Цивільного кодексу України за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проєктно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проєктно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Порядок розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів, який затверджений наказом Мінрегіону України від 16.05.11 № 45 визначає, що коригування проєктної документації - внесення змін до затвердженого (схваленого) проєкту будівництва на підставі завдання на коригування.

З огляду на зазначені норми, при виникненні додаткового обсягу робіт замовник перш за все повинен внести зміни до проєктно-кошторисної документації, зокрема здійснивши закупівлю корегування проєктно-кошторисної документації.

Яким чином здійснити закупівлю корегування проєктно-кошторисної документації?

Відповідно до статті 30 Закону України «Про архітектурну діяльність» автор проекту твору архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва має виключне право на участь у подальшій його реалізації, якщо інше не передбачено умовами договору із замовником або юридичною чи фізичною особою, де або в якої він працює, а також на внесення змін до не завершеного будівництвом чи збудованого твору архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва у разі зміни його функціонального призначення чи реконструкції.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про архітектурну діяльність» внесення змін до затвердженого проєкту проводиться виключно за згодою автора проєкту, а в разі відхилення від технічних умов - за погодженням з підприємствами, установами та організаціями, які надали такі технічні умови, та замовником.

Окрім цього, у відповідності до Цивільного кодексу України та Закону України «Про авторські та суміжні права» проєктно-кошторисна документація є інтелектуальною власністю її розробника.

Відповідно якщо умовами договору про закупівлю не передбачена передача авторських прав від автора проєкту до замовника, замовник може здійснити закупівлю, за умови, що вартість предмета закупівлі становить або перевищує 1,5 млн. грн, на підставі абзацу 5 підпункту 5 пункту 13 Особливостей - роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків:

  • необхідність захисту прав інтелектуальної власності.

Водночас закупівля самого обсягу додаткових робіт має свої особливості з огляду на вид договору, який був укладений замовником на виконання закупівля робіт.

Закупівля додаткового обсягу робіт при виконанні договору про закупівлю

Пункт 17 Особливостей визначає, що договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону та цих особливостей.

Відповідно до пункту 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, які визначені даним пунктом.

Водночас якщо звернутися до пункту 19 Особливостей, то він не містить підстави для внесення змін до договору про закупівлю у випадку, збільшення обсягу закупівлі.

Тому з огляду на пункт 19 Особливостей задля закупівлі додаткового обсягу робіт, які були виявлені під час виконання договору про закупівлю, замовник повинен здійснити окрему закупівлю.

Зокрема, якщо вартість предмета закупівлі становить або перевищує 1,5 млн. грн замовник може провести закупівлю на підставі підпункту 8 пункту 13 Особливостей – у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт / надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

При цьому, здійснюючи закупівлю згідно даної підстави потрібно дотримуватись вимог, які передбачені зазначеною нормою. Більше про здійснення закупівлі згідно зазначеною підставою для укладення «прямого» договору про закупівлю читайте в статті «Закупівля додаткових робіт чи послуг згідно Особливостей».

Закупівля додаткових робіт при виконанні договору, який не є договором про закупівлю

У випадку, укладення договору на здійснення закупівлі робіт на підставі пункту 11 Особливостей, обмеження щодо збільшення обсягу закупівлі, які визначені пунктом 19 Особливостей не поширюються на такі види договорів.

Відповідно сторони договору можуть укласти додаткову угоду на збільшення обсягу закупівлі до договору будівельного підряду. Однак укладаючи такі додаткові угоди замовнику потрібно зважати, щоб вартість такої додаткової угоди не перевищила вартісні межі в 1,5 млн. грн, які визначені пунктом 11 Особливостей.

Окрім цього, замовник може укласти окремий договір задля закупівлі додаткового обсягу робіт у відповідності до пункту 11 Особливостей.

Підсумки

Здійснити закупівлю додаткового обсягу робіт, які виникнули при виконанні договору будівельного підряду, замовники можуть після корегування проєктно-кошторисної документації.

Водночас здійснити закупівлю самого додаткового обсягу робіт при виникненні таких додаткових робіт при виконанні договору про закупівлю замовники можуть на підставі підпункту 8 пункту 13 Особливостей.

Натомість якщо такі додаткові роботи виникнули при виконанні договору, який був укладений на підставі пункту 11 Особливостей, замовники можуть закупити додатковий обсяг робіт шляхом укладення додаткової угоди на збільшення обсягу закупівлі або ж укласти окремий договір згідно з пунктом 11 Особливостей.

пов'язані статті