Статті

Під час надання послуг з поточного ремонту виявлено додаткові послуги: дії замовника

2
566

Досить часто при наданні послуг з поточного ремонту у замовників виникає потреба в додаткових послугах, які не були передбачені договором про закупівлю. Тому в замовників виникають питання щодо подальших дій, зокрема яким чином задовільнити потребу в нових послугах. Далі розглянемо, які дії можуть вчинити замовники при виникненні такої потреби.

Чи можна задовільнити нову потребу шляхом внесення змін до договору про закупівлю?

Відповідаючи на дане питання слід звернутися до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості).

Так, пунктом 17 Особливостей визначено, що договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону та цих особливостей.

Згідно з пунктом 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

З огляду на зазначені вище норми, внести зміни до договору про закупівлю в частині збільшенні обсягу послуг з поточного ремонту не є можливим, оскільки пункт 19 Особливостей не передбачає такої підстави для внесення змін. Тому потрібно шукати інші шляхи.

Чи можна використати підпункт 8 пункту 13 Особливостей?

Підпунктом 8 пункту 13 Особливостей визначено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн грн, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та  / або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли:

8) у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт / надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт / надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

Розглядаючи дану підставу для проведення закупівлі додаткових послуг замовникам слід насамперед звертати увагу на умови, дотримання яких є необхідними для розглядуваної підстави.

Зокрема, в статті «Закупівля додаткових робіт чи послуг згідно Особливостей» зазначалось, що замовник може укласти «прямий» договір про закупівлю згідно розглядуваної підстави при дотриманні наступних умов:

  • виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору про закупівлю;
  • вартість такого договору про закупівлю не може перевищувати 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами закупівлі;
  • договір на закупівлю додаткових робіт чи послуг укладається на підставі основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі;
  • укладення договору про закупівлю здійснюється протягом трьох років після укладення основного договору про закупівлю;
  • договір про закупівлю укладається з тим самим учасником, що й основний договір про закупівлю;
  • можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю.

Із зазначених умов найбільше питань викликає умова щодо доведення пов’язаності додаткових послуг з поточного ремонту з предметом закупівлі основного договору про закупівлю. Водночас Особливості не містять визначення пов’язаності та будь-яких вимог до доведення факту пов’язаності. В свою чергу, згідно Словника української мови пов’язаність - це наявність зв'язку, взаємної залежності, зумовленості фактів, явищ і т. ін. Відповідно здійснити закупівлі згідно підпункту 8 пункту 13 Особливостей можливо у випадку, коли послуги з поточного ремонту повинні бути саме взаємозалежними та зумовленими послугами, які надавалися за основним договором про закупівлю. З огляду на викладене, факт пов’язаності додаткових послуг з поточного ремонту з предметом закупівлі основного договору про закупівлю замовники повинні доводити в кожному конкретному випадку з огляду на специфіку послуг з поточного ремонту.

Що робити замовнику, коли не можна застосувати підпункт 8 пункту 13 Особливостей?

У випадку, коли укласти «прямий» договір про закупівлю згідно підпункту 8 пункту 13 Особливостей не є можливим замовникам варто здійснювати закупівлю додаткових послуг з поточного ремонту виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі, зокрема у відповідності до пункту 10 Особливостей проводити відкриті торги у випадку, коли вартість послуг з поточного ремонту становить або перевищує 200 тис. грн.

Підсумки

У випадку, коли в ході виконання договору про закупівлю послуг з поточного ремонту у замовника виникають додаткові послуги з поточного ремонту, закупити такі додаткові послуги замовники можуть на підставі підпункту 8 пункту 13 Особливостей або ж у відповідності до пункту 10 Особливостей провести відкриті торги у випадку, коли вартість послуг з поточного ремонту становить або перевищує 200 тис. гривень.     

Натомість внести зміни до договору про закупівлю в частині збільшенні обсягу послуг з поточного ремонту не є можливим, оскільки пункт 19 Особливостей не передбачає такої підстави для внесення змін до договору про закупівлю.

пов'язані статті