Статті

Перевірка учасника закупівлі згідно з пунктом 47 Особливостей

6
2097

Пункт 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) визначає, що замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, які визначені в даному пункті.

Окрім цього, даним пунктом передбачено, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7, абзацу 14 цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу 14 цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу 16 цього пункту.

Абзацом 2 підпункту 1 пункту 44 Особливостей визначено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей.

У відповідності до наведених норм замовник повинен відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, коли учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей.

Однак як замовник повинен дізнатися, що учасник підпадає під підстави, які визначені пунктом 47 Особливостей? Адже учасник у більшості випадках підтверджує таку інформацію виключно шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

З огляду на вимоги пункту 47 Особливостей висновується, що інформацію щодо підстав для відхилення, які визначені пунктом 47 Особливостей, замовник повинен перевіряти самостійно.

Тому далі продемонструємо як та де перевірити інформацію, яка передбачена в пункті 47 Особливостей на предмет достовірності.

Однак, варто відмітити, що замовник може перевірити інформацію згідно пункту 47 Особливостей лише щодо кількох підпунктів, якими є підпункти 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, натомість решту підпунктів замовник не в змозі перевірити самостійно.

Підстави для відмови в участі в процедурі закупівлі

1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі.

Такою інформацією уповноважена особа або володіє, або ні, тому фактично це і є перевіркою відсутності зазначеної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Крок № 1. Відкриваємо реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення за посиланням: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.

Крок № 2. Обираємо розділ «Пошук»

Крок № 3. Натискаємо «Юридична особа». Далі вводимо назву юридичної особи та код ЄДРПОУ учасника / переможця процедури закупівлі та натискаємо «Пошук».

Крок № 4. Отримуємо результат.

3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

Крок № 1. Відкриваємо реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення за посиланням: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.

Крок № 2. Обираємо розділ «Пошук»

Крок № 3. Натискаємо «Фізична особа». Далі вводимо прізвище ім’я та по батькові керівника учасника / переможця процедури закупівлі та натискаємо «Пошук».

Крок № 4. Отримуємо результат.

4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

Заходимо на офіційний сайт Антимонопольного комітету України за посиланням. Далі обираємо розділ «Оскарження публічних закупівель» - «Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів» - «Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів за 2023 рік». Як бачимо, АМКУ їх оновлює регулярно.

7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та / або з уповноваженою особою (особами), та / або з керівником замовника;

9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів):

Крок № 1. Заходимо на портал електронних сервісів за посиланням

Крок № 2. Обираємо про кого необхідно отримати інформацію: фізична особа-підприємець, юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи

Крок № 3. Вводимо код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків та натискаємо шукати

Крок № 4. Підписуємо електронним підписом (удосконаленим або кваліфікованим)

Крок № 5. Отримуємо доступ до інформації та перевіряємо її

Далі перевіряємо чи є пов’язаність учасника / переможця з іншими учасниками процедури закупівлі та / або з уповноваженою особою (особами), та / або з керівником замовника. Нагадаємо, що відповідно до пункту 20 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» пов’язана особа - особа, яка для цілей цього Закону відповідає будь-якій із таких ознак:

 • юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з учасником процедури закупівлі;
 • фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;
 • службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також члени сім’ї такої службової (посадової) особи;
 • фізична особа - уповноважена особа замовника, керівник замовника та / або члени їхніх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин.

Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасника процедури закупівлі. Такий вплив може здійснюватися безпосередньо або через інших фізичних чи юридичних осіб, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма їхніми активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу або результати голосування, а також можливість визначати умови господарської діяльності, надавати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається залежно від обсягу корпоративних прав, що сукупно належать такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.

Для цілей цього Закону членами сім’ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусі, бабусі, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, за умови їх постійного проживання разом із пов’язаною особою і ведення з нею спільного господарства

Також перевіряємо наявність інформації про кінцевого бенефіціарного власника. Пункт 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначає перелік інформації, яка повинна міститися в Єдиному державному реєстрі - інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім юридичних осіб, зазначених у частині восьмій статті 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»):

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
 • дата народження;
 • країна громадянства (підданства), а в разі, якщо кінцевий бенефіціарний власник-іноземець є громадянином (підданим) декількох країн, - усі країни його громадянства (підданства);
 • серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • місце проживання;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником;
 • характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Важливо: відповідно до частини 1 статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про зазначення у структурі власності юридичної особи обґрунтованої причини його відсутності.

11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;

Для перевірки зазначеної інформації нам знадобиться сайт Ради національної безпеки та оборони України, на якому містяться зазначені рішення та який міститься за посиланням.

Однак на даному сайті є чимала кількість рішень, тому опрацювання таких рішень займає достатньо багато часу. Водночас знаходити інформацію про застосування санкцій замовники також можуть на сайті https://sanctions.nazk.gov.ua/, де у полі пошуку замовники можуть шукати осіб, (юридичних та фізичних) до яких застосовані санкції. Водночас здійснюючи пошук на даному сайті потрібно пам’ятати, що розглядуваний ресурс не є офіційним, а тільки покликаний полегшити пошук замовникам.

За результатами пошуку відображається наступна інформація:

Окрім цього, варто відмітити, що 07.09.2023 було внесено зміни Особливостей, зокрема зміни торкнулися підпункту 11 пункту 47 Особливостей.

Так, до даної підстави для відмови в участі у відкритих торгах було додано умову, що в замовника відсутні підстави для відмови учаснику в участі у відкритих торгах, навіть якщо «учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції»» в разі, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА.

Відповідно у випадку, коли замовник шляхом перевірки з’ясує, що учасник підпадає під підстави для відмови в участі у відкритих торгах визначені згідно з підпунктом 11 пункту 47 Особливостей, замовник має перевірити інформацію про те чи передано в управління АРМА (повна назва - Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) активи учасника або його кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера)).

І в разі, якщо АРМА надасть відповідь, що активи такого учасника передано в управління АРМА, в замовника не буде підстав для відхилення тендерної пропозиції згідно даної підстави.

При цьому, приклад такого запиту знайдете за посиланням.

Підсумки

Отож, замовник внаслідок перевірки інформації на відсутність підстав для відмови в участі в процедурі, приймає рішення про відповідність учасника вимогам пункту 47 Особливостей.

Також рекомендуємо заскрінити результати пошуку та вставити у протокол уповноваженої особи, аби підтвердити перевірку учасника процедури закупівлі.

В свою чергу, як ми зазначали вище, перевірити відсутність підстав для відмови в участі у відкритих торгах згідно з підпунктів 5, 6, 8 та 12 пункту 47 Особливостей замовник немає можливості, оскільки відсутні відповідні відкриті дані згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та / або відкриті публічні електронні реєстри, доступ до яких є вільним.

Однак замовник може звернутися до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції за підтвердженням інформації, наданої учасником, згідно з пунктом 42 Особливостей.

Так, за підтвердженням інформації щодо відсутності підстави, визначених підпунктами 5, 6 та 12 пункту 47 Особливостей замовник може звернутися до Міністерства внутрішніх справ України. А щодо підпункту 8 пункту 47 Особливостей – до Міністерства юстиції України.

Однак варто зазначати, що норми Особливостей не зобов’язують замовників звертатися за підтвердженням наданої учасником інформації.

пов'язані статті