Статті

Одностороннє розірвання договору про закупівлю в публічних закупівлях

3
499

Відповідно до пункту 17 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону та цих особливостей.

Згідно з пунктом 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, які визначені в даному пункті.

Водночас під час виконання договору виникає чимало ситуацій, при яких сторонам договору про закупівлю, зокрема замовнику потрібно розірвати договір без згоди іншої сторони договору про закупівлю, тобто в односторонньому порядку. Та чи дозволяє законодавство розривати договір про закупівлю в односторонньому порядку? Та що слід врахувати замовникам, щоб мати можливість розірвати договір в односторонньому порядку будемо розбиратись далі.

Законодавчі підстави для розірвання договору про закупівлю в односторонньому порядку

Відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частина 1 статті 188 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) визначає, що зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

пов'язані статті