Статті

Набрали чинності зміни до Порядку № 309 щодо реєстрації бюджетних зобов’язань

0
1075

Одним з проблемних питань під час реєстрації бюджетних зобов’язань є дотримання термінів реєстрації. Це пов’язано з тим, що чимало договорів укладаються не за результатами процедур закупівель, а за результатами закупівель без використання електронної системи закупівель або закупівель через електронний каталог у відповідності до  Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості).

Враховуючи викладене вище та з метою гармонізації бюджетного та закупівельного законодавства наказом Міністерства фінансів України від 16.12.2022 № 439 внесено зміни до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (далі – Порядок № 309), які набрали чинності 19.01.2023.

Які зміни внесено?

Зміни торкнулися пункту 2.2 Порядку № 309, яким встановлено вимоги до термінів реєстрації бюджетних зобов’язань, відповідно до якого умови щодо термінів реєстрації бюджетних зобов’язань різняться в залежності від виду закупівлі, який застосовано для укладання договору – без застосування електронної системи закупівель («прямий» договір) або застосування процедури закупівлі.

Отже, відповідно до чинної редакції пункту 2.2 Порядку № 309 розпорядники бюджетних та одержувачі бюджетних коштів для реєстрації бюджетних зобов’язань подають до органів Казначейства договори про закупівлю:

  • за прямими договорами – протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов'язання (укладення договору) або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів);
  • за договорами, для укладення яких застосовано процедуру закупівлі / спрощену закупівля товарів, робіт і послуг – протягом 7 робочих днів з дати оприлюднення звіту про результати проведення процедури закупівлі / звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель у разі наявності в обліку органу Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів).

Яким чином зміни вплинуть на реєстрацію бюджетних зобов’язань?

Змінами, внесеними до абзацу 2 пункту 2.2, Порядок № 309 приведено у відповідність до Закону з урахуванням Особливотстей. Адже, згідно із Законом з урахуванням Особливостей № 1178, за результатами проведення процедури закупівлі відкритих торгів в електронній системі закупівель оприлюднюється саме звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель відповідно до статті 19 Закону.

Натомість поняття «звіт про результати проведення процедури закупівлі» в Законі взагалі відсутнє, тому у чинній редакції Порядку № 309 його взагалі виключено.

Більш важливою зміною до Порядку № 309 є те, що бюджетні зобов’язання, які виникають за «прямими» договорами, тобто такими, які укладаються з урахуванням Особливостей, але без застосування процедур закупівель / спрощених закупівель / електронних каталогів для закупівлі товарів, можуть бути зареєстровані протягом 7 робочих днів не тільки від дати їх взяття (укладення договору), але й також від дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів). Це є особливо доречним для тих договорів, які були укладені наприкінці попереднього бюджетного року коли кошторису на наступний рік для реєстрації бюджетних зобов’язань ще не було. Наведемо приклад:

замовником у листопаді 2022 року оголошено процедуру відкритих торгів з урахуванням Особливостей. Однак, у зв’язку з тим, що жодної тендерної пропозиції для участі у торгах надано не було, то закупівлю було відмінено і у замовника на підставі підпункту 6 пункту 13 Особливостей виникло право укласти договір про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару.

Отже, замовник уклав «прямий» договір про закупівлю припустимо 18.12.2022. Проте на цей момент ще не було взято на облік в органах Казначейства кошторис на 2023 рік, і як наслідок, у замовника на той момент відсутнє право на реєстрацію бюджетних зобов’язань на 2023 рік. Тому у разі подання «прямого» договору про закупівлю, укладеного у попередньому році, для реєстрації бюджетних зобов’язань у новому році мало би місце порушення терміну реєстрації бюджетних зобов’язань, адже Порядком № 309 (у попередній редакції) було передбачено, що протягом 7 робочих днів з дати реєстрації кошторису можуть бути зареєстровано тільки ті зобов’язання, які взяті за договорами, укладеними за результатами процедури закупівлі.

З 19.01.2023 замовник має право укласти «прямий» договір про закупівлю (з врахуванням Особливостей) у попередньому році для потреб наступного року, а зареєструвати бюджетні зобов’язання за цим договором у наступному році протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік кошторису в органах Казначейства без порушення термінів реєстрації.

Підсумки

Внесені до Порядку № 309 зміни передбачають, що замовники з 19.01.2023 повинні подавати на реєстрацію:

  • договори про закупівлю, укладені за результатами процедури закупівлі / спрощеної закупівлі – протягом 7 робочих днів з дати оприлюднення звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель у разі наявності в обліку органу Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) (згідно з абзацом 2 пункту 2.2 Порядку № 309);
  • договори / договори про закупівлю, укладені з урахуванням Особливостей без застосування процедур закупівель / спрощених закупівель / електронних каталогів для закупівлі товарів, робіт та послуг – протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов'язання або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) (плану використання бюджетних коштів) (згідно з абзацом 3 пункту 2.2 Порядку № 309).
#реєстрація бюджетних зобов'язань

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard