Статті

Набрали чинності чергові змін до Особливостей

0
2229

Сьогодні, 21.06.2023, набрала чинності постанова Кабміну від 19.06.2023 № 621 (оприлюднено в Урядовому кур’єрі від 21.06.2023 № 123 (7521)), якою внесено одинадцяті зміни до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості), а саме:

1. а абзаці 2 пункту 3 слово «восьмої» замінити словами і цифрами «восьмої (з урахуванням положень пунктів 68—76 цих особливостей)»:

2. доповнено Особливості розділом такого змісту:

Особливості здійснення процедур закупівлі послуг енергосервісу

68. Закупівлі енергосервісу здійснюються відповідно до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» з урахуванням положень, визначених цим розділом особливостей.

69. Для проведення процедури закупівлі енергосервісу базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг як значення у натуральних показниках обсягів річного та помісячного споживання визначається відповідно до методики, затвердженої Мінінфраструктури. За відсутності методики визначення базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг визначається як усереднене значення у натуральних показниках обсягів річного та помісячного споживання за 2019 та 2021 роки паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг об’єктом енергосервісу із зазначенням обсягів споживання кожного виду паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг.

70. Тендерна документація, крім складових, що визначені законодавством, повинна містити базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг в цілому за календарний рік та кожний місяць у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами), чинними на дату оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі. Базовий річний рівень не затверджується виконавчим органом відповідної місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності) та не затверджується центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності).

71. У разі проведення процедури відкритих торгів для укладення енергосервісного договору замовник енергосервісу може не оприлюднювати в електронній системі закупівель інформацію з обмеженим доступом або інформацію, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці і порядку. Перелік такої інформації визначається відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про державну таємницю».

72. Крім способів, передбачених частиною першою статті 3 Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”, закупівлі енергосервісу можуть здійснюватися шляхом укладення енергосервісного договору без застосування відкритих торгів за наявності одночасно двох таких підстав:

1) закупівля енергосервісу здійснюється для впровадження комплексу робіт (енергоефективних заходів) на об’єкті енергосервісу із рівнем скорочення споживання та/або витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та / або житлово-комунальних послуг не менш як 50 відсотків  відносно базового річного рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг за енергосервісним договором. Комплекс робіт (енергоефективних заходів) та розрахунок рівня скорочення споживання відповідних паливно-енергетичних ресурсів та / або житлово-комунальних послуг за енергосервісним договором повинні відповідати рекомендаціям та розрахункам, що містяться в енергетичному сертифікаті або у звіті з енергоаудиту об’єкта енергосервісу;

2) виконавець енергосервісу має досвід виконання енергосервісного договору із рівнем скорочення споживання та / або витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та / або житлово-комунальних послуг не менш як 50 відсотків відносно базового річного рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг із підтвердженням досягнення зазначеного показника скорочення споживання шляхом представлення актів виконання зобов’язань за енергосервісним договором та відповідних розрахунків за один календарний рік.

73. Замовник енергосервісу після прийняття рішення про намір укласти енергосервісний договір з учасником-переможцем не подає на затвердження Держенергоефективності (щодо об’єктів державної власності), Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній місцевій раді (щодо об’єктів комунальної власності) істотні умови енергосервісного договору. Замовник енергосервісу не відміняє тендер через незатвердження істотних умов енергосервісного договору.

Розпорядники бюджетних коштів, в оперативному управлінні або господарському віданні яких перебувають об’єкти, щодо яких здійснюється закупівля енергосервісу, мають право брати довгострокові зобов’язання за енергосервісом без затвердження Держенергоефективності (щодо об’єктів державної власності), Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою (щодо об’єктів комунальної власності) істотних умов енергосервісних договорів.

74. Замовник енергосервісу укладає енергосервісний договір з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі енергосервісу, у строки, що визначені частиною шостою статті 33 Закону.

75. За результатами закупівлі енергосервісу без застосування відкритих торгів замовник енергосервісу оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, енергосервісний договір та всі додатки до нього не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору.

76. Замовник енергосервісу після укладення енергосервісного договору надає кожного півріччя Держенергоефективності інформацію про результати його виконання за формою, визначеною Держенергоефективності.

пов'язані статті