Статті

КВЕД учасника: на що звернути увагу

3
391

В ході розгляду тендерної пропозиції замовник може звернути увагу, зокрема, на код економічної діяльності учасника. Адже, не завжди КВЕД відповідає предмету закупівлі. За таких умов, замовник вагається наскільки правомірним буде укладення договору про закупівлю. Тож, в статті розглянемо детально що таке КВЕД та чи впливає відсутність певного виду економічної діяльності в учасника на успішне проведення закупівлі.

Що таке КВЕД?

Наказом Держспоживстандарту України 11.10.2010 № 457 прийнято Національний класифікатор України Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 (Класифікатор ДК 009:2010).

Відповідно до норм Класифікатору ДК 009:2010 класифікація видів економічної діяльності (далі - КВЕД) встановлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. 

Основний принцип КВЕД полягає в об'єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи.

Основне призначення КВЕД - визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців.

КВЕД розрізняють на основний, допоміжні та другорядні.

Основний вид економічної діяльності - це визначальна ознака у формуванні та стратифікації сукупностей статистичних одиниць для проведення державних статистичних спостережень. Органи державної статистики розраховують основний вид економічної діяльності на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності підприємств за рік.

Допоміжні види економічної діяльності - це види діяльності, які виконують переважно у сфері послуг, а їх результати використовує сам суб'єкт задля обслуговування його основного та другорядних видів економічної діяльності (керування підприємством, бухгалтерський облік, транспортування, складування, закупівля, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо).

Другорядні види економічної діяльності - це будь-які інші (крім основного) види економічної діяльності суб'єкта з виробництва товарів або надання послуг.

КВЕД - це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Відповідно до розділу 1.Сфера застосування Класифікатору  ДК 009:2010 класифікація є механізмом спільної мови, що має використання в багатьох інших, нестатистичних сферах (соціальному та податковому регулюванні, ліцензуванні, системі тарифів тощо), проте, не завжди адаптована до цього повною мірою. 

Отже, Класифікація не завжди відповідає всім потребам користувачів за межами статистичної системи, у зв'язку з чим можуть виникнути суперечності стосовно юридичного використання коду КВЕД. Слід мати на увазі, що код виду діяльності не створює прав чи обов'язків для підприємств і організацій, не спричинює жодних правових наслідків. Код виду діяльності не обов'язково достатній критерій для виконання умов, передбачених нормативними актами. У застосуванні нормативних актів чи контрактів код виду діяльності - це припущення, а не доказ.

Будь-яке використання КВЕД не для статистичних потреб (адміністративних або нормативних) здійснюють самі користувачі за власними правилами, відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання.

Об'єктами класифікації у КВЕД є види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців (далі - суб'єкти), що їх на вищих рівнях класифікації групують у галузі.

Де зазначається КВЕД суб'єкта господарювання? 

Відповідно до статті 19 Господарського Кодексу України (далі - ГКУ) суб'єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству. 

Суб'єкти господарювання підлягають державній реєстрації відповідно до цього Кодексу та закону.

Щодо реєстрації суб'єктів господарювання варто звернутися до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” від  15.05.2003 № № 755-IV (далі - Закон № 755-IV), стаття 4 якого визначає, зокрема:

  • обов’язковість державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі;
  • публічність державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, що стали підставою для її проведення;
  • відкритість та доступність відомостей Єдиного державного реєстру.

Відповідно до статей 17 та 18 Закону № 755-IV для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, та для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються відповідні документи, зорема, заява про державну реєстрацію створення юридичної особи та заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

Під час заповнення таких заяв суб'єкт господарювання (юридична особа чи ФОП) вказує Види економічної діяльності (у тому числі основний, який вказується першим). Тобто, це може бути як один вид діяльності, так безліч. 

У разі здійснення діяльності, яка підлягає ліцензування, у заяві про отримання ліцензії повинна міститися інформація про вид господарської діяльності (повністю або частково), зазначений у статті 7 Закону, на провадження якого здобувач ліцензії має намір отримати ліцензію (Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”).

Відповідно до ч. 1 ст.9 Закону № 755-IV відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі, зокрема, відповідних заяв про державну реєстрацію.

Так, в Єдиному державному реєстрі серед інших відомостей містяться відомості про види діяльності суб'єктів господарювання (юридичної особи чи ФОП) та вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, який має право провадити ліцензіат (юридична особа чи ФОП) (ст.9  Закону № 755-IV).

Чи підприємцю заборонено здійснювати діяльність без відповідного КВЕД? 

Відповідно до статті 43 ГКУ підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Особливості здійснення окремих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, встановлюються виключно законом.

Підприємництво здійснюється на основі, зокрема, вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності (стаття 44 ГКУ).

Однією із засад цивільного законодавства є  свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом (стаття 3 Цивільного Кодексу України).

При цьому, у розділі 1. Сфера застосування Національного класифікатора  Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 визначено, що код виду діяльності не створює прав чи обов'язків для підприємств і організацій, не спричинює жодних правових наслідків. Код виду діяльності не обов'язково достатній критерій для виконання умов, передбачених нормативними актами. У застосуванні нормативних актів чи контрактів код виду діяльності - це припущення, а не доказ

Тобто, законодавець прямо не забороняє здійснювати господарську діяльність за відсутності відповідного КВЕД. Але такі дії суб'єкта господарювання є ризиковими  для нього. 

До прикладу,  у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів (пп. 7 п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податково Кодексу України).

Чи зобов'язаний замовник перевіряти КВЕД учасника процедури закупівлі / контрагента у прямому договорі?

Такого обов'язку замовник не має. КВЕД учасника здебільшого просто дозволяє замовнику зрозуміти  спрямування господарської діяльності учасника чи суб'єкта, з яким замовник планує укладати прямий договір.

Чи може замовник відхилити учасника процедури закупівлі у разі відсутності КВЕД, який відповідає предмету закупівлі?

У разі складення тендерної документації, в тому числі з урахуванням зазначених вище норм,  замовник не має жодних підстав, щоб відхилити учасника через відсутність необхідного КВЕД. Більше того, вимога в тендерній документації щодо відповідності виду діяльності учасника предмету закупівлі може бути визначена такою, що не передбачена чинним законодавством.

пов'язані статті