Статті

Коли та як укласти прямий договір на підставі підпункту 6 пункту 13 Особливостей на наступний рік, якщо відкриті торги не відбулися в поточному році?

3
745

Замовник, який прагне ефективно забезпечити потребу наступного року, доволі часто оголошує закупівлю в поточному. Такий підхід у плануванні є дійсно раціональним, але не завжди очікуваним. 

До прикладу, замовник врахував строки проведення процедури закупівлі, в тому числі можливе оскарження її умов, та в поточному році оголосив процедуру відкритих торгів на потребу наступного. Однак, відкриті торги не відбулися через неподання жодної тендерної пропозиції. Далі замовник шукає підводні камені такої ситуації та задається логічним запитанням: “Як бути з “прямим” договором: укладати в поточному чи в наступному році?”.

Нагадаємо, що відповідно до підпункту 6 пункту 13 Особливостей придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли:

відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації.

Тобто, законодавець у вказаній нормі не встановлює жодних строків для укладення договору згідно підпункту 6 пункту 13 Особливостей. Тож, аналізуємо далі, враховуючи що ключовим моментом для замовника є саме потреба наступного року.

За таких  умов доречно звернутися до пункту 14  Особливостей, в якому йдеться про те, що закупівля здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону.

Стаття 4 Закону визначає, що планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель.

Отже, за умови, що відкриті торги оголошено на потребу наступного року та відповідно створено річний план на наступний рік надаємо відповіді на хвилюючі замовника питання.

Чи можна укласти прямий договір на підставі пп.6 п.13 Особливостей в поточному році на потребу наступного?

Так. У випадку, якщо замовник, наприклад, проводить закупівлю в грудні 2023 року для потреб 2024 року, в річному плані замовник повинен зазначити саме 2024 рік, оскільки товари, роботи чи послуги замовник буде отримувати в 2024 році. А також дотримуватися всіх умов, визначених даним пунктом Особливостей, який дозволяє здійснювати закупівлю без застосування електронної системи закупівель, а також пункту 14 Особливостей.

Не варто хвилюватися  замовнику, який має необхідність реєстрації договорів в органах казначейства, адже механізм подальших дій фактично вказаний у  Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 02.03.2012  № 309 (далі - Порядок № 309).

Так, відповідно до абзацу 1 пункту 2.2. Порядку № 309 розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за формою згідно з додатком 1 (далі - Реєстр) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

А відповідно до абзацу 3 пункту 2.2. Порядку № 309 за умови взяття бюджетного зобов’язання, за яким здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг з урахуванням особливостей, визначених законодавством, без застосування процедур закупівель / спрощених закупівель / електронних каталогів для закупівлі товарів розпорядник бюджетних коштів подає до органу Казначейства Реєстр відповідно до абзацу першого цього пункту протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів).

Чи можна укласти прямий договір на підставі пп.6 п.13 Особливостей в наступному році, якщо відкриті торги не відбулися в поточному році?

Так. В даному випадку теж законодавство не містить обмежень. Головне дотримуватися всіх умов, визначених даним пунктом Особливостей, який дозволяє здійснювати закупівлю без застосування електронної системи закупівель, а також пункту 14 Особливостей .

Чи можна укласти прямий договір на підставі пп.6 п.13 Особливостей на потребу наступного року, якщо замовник помилково оприлюднив план на поточний рік?

Ні. В такому разі рекомендуємо повторно створити рядок плану на планову потребу та відповідно повторно оголосити відкриті торги. Адже в такому випадку укладення договору суперечить нормам Особливостей, зокрема пункту 14 Особливостей.

Приклад - закупівля UA-2022-12-06-015633-a, моніторинг UA-M-2023-02-01-000015

Витяг з висновку за результатами моніторингу: проведеним під час моніторингу аналізом інформації, розміщеної в електронній системі закупівель встановлено, що Замовником 06.12.2022 оприлюднено інформацію про включення до річного плану на 2022 рік проведення за предметом «Природний газ». Відповідно до оприлюдненого оголошення за ID: UA-2022-12-06-015633-a про проведення переговорної процедури на закупівлю за вищевказаним предметом строк поставки товару з 01 січня до 31 березня 2023 року. Слід зазначити, що відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України. Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у порядку, визначеному цим Кодексом. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року (стаття 3 Бюджетного кодексу України). При цьому в електронній системі закупівель відсутня інформація щодо планування Замовником вказаної закупівлі та відповідні відображення у річному плані закупівель на 2023 рік. Натомість оголошення про проведення переговорної процедури закупівлі по вищевказаному предмету закупівлі містить посилання на план закупівель на 2022 рік. Водночас, Законом встановлено, що заплановані закупівлі включаються до річного плану. Згідно з частиною першою статті 4 Закону закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Замовники повинні здійснювати планування закупівель за бюджетні кошти з огляду на річну потребу в товарах, роботах чи послугах. Таким чином, закупівля проведена не у відповідності до вимог частини першої статті 4 Закону та пункту 14 Особливостей внаслідок включення такої закупівлі до річного плану закупівель 2022 року при наявній потребі у наступному році (періодах).

#виключення у закупівлях#закупівлі на наступний рік#прямий договір

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard