Статті

Довгострокові зобов’язання: в яких випадках можливе

1
364

Керуючись Бюджетним кодексом України (далі – БКУ) замовники укладають договори про закупівлю в межах потреб одного бюджетного періоду. Проте інколи, наприклад, у разі закупівлі робіт, тривалість виконання яких може перевищувати один бюджетний рік, та у замовників виникає потреба укладати договори про закупівлю терміном більше ніж на рік. Тож розглянемо особливості укладення таких договорів та умови реєстрації довгострокових бюджетних зобов’язань в органах Казначейства.

Відповідно до статті 48 БКУ розпорядники та одержувачі бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років. Проте загальна сума бюджетного зобов’язання (договору) інколи може перевищувати суму річних бюджетних асигнувань і термін його дії також може виходити за межі одного бюджетного року. Це означає, що бюджетне зобов’язання є довгостроковим.

Що таке довгострокове бюджетне зобов’язання (договір)?

Пунктом 1.4 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (далі – Порядок № 309) чітко визначено, що довгострокове – це зобов’язання розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, строк дії якого перевищує один бюджетний період (довгострокові договори, більше одного року) та відповідно до якого необхідно здійснити платежі протягом поточного та майбутніх бюджетних періодів, узяте на облік органами Казначейства в межах бюджетних асигнувань з урахуванням календарного плану до довгострокового договору.

Отже, довгострокове бюджетне зобов’язання (договір про закупівлю) характеризується та має відповідати таким умовам:

  • термін дії перевищує один бюджетний рік;
  • окрім загальної суми у договорі визначено в тому числі суму, яка відповідає річним плановим показникам поточного бюджетного періоду;
  • обов’язковим додатком до довгострокового договору є календарний план (графік).

Як виглядають окремі умови довгостроково договору?

Припустимо замовник уклав у лютому 2024 року довгостроковий договір на закупівлю робіт щодо реконструкції системи каналізації (код за ДК 021:2015: 45454000-4 «Реконструкція») терміном до травня 2025 року. Окремі умови договору про закупівлю (ціна та терміни виконання робіт і дії договору) можна викласти наступним чином.

Приклад 1

Загальна вартість робіт за цим договором складає 39 400 000 грн. (тридцять дев’ять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок), з урахуванням ПДВ – 6 566 666,67 грн.

Сума бюджетних зобов’язань за цим договором на 2024 рік становить 27 400 000,00 грн, а на 2025 рік – 12 000 000 грн».

Строк виконання робіт – до 31.01.2025.

Термін дії договору – до 31.05.2025, а в частині проведення розрахунків – до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

Отже, основні умови, на підставі яких здійснюється реєстрація довгострокових бюджетних зобов’язань, повинні бути викладені у довгостроковому договорі.

Які додатки до довгострокового договору про закупівлю мають бути обов’язково?

Як зазначено пунктом 1.4 Порядку № 309, додатком до довгострокового договору про закупівлю має бути календарний план. Окрім цього, у разі коли йдеться про договір підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єкта будівництва, то згідно пунктами 83 та 84 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 невід’ємною частиною такого договору є план фінансування робіт, який з урахуванням календарних графіків виконання робіт і порядку проведення розрахунків за виконані роботи. Наведемо приклад календарного графіка виконання робіт (Приклад 2). 

Приклад 2. Додаток 1 до Договору про закупівлю від 05.02.2024 № 24

Календарний графік виконання робітРеконструкція системи каналізації (код за ДК 021:2015: 45454000-4 «Реконструкція»)

План фінансування будівництва складається на весь період будівництва за роками, а на поточний рік – за місяцями з визначенням джерел та напрямів фінансування (видами витрат). Наведемо приклад складання плану фінансування.

Приклад 3. Додаток 2 до Договору про закупівлю від 05.02.2024 № 24

План фінансування робіт Реконструкція системи каналізації (код за ДК 021:2015: 45454000-4 «Реконструкція»)

У разі змін умов довгострокового договору про закупівлю, зокрема в частині фінансування, то відповідно до пункту 84 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві замовники повинні уточнити план фінансування будівництва на поточний рік з урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт тощо, тобто внести змін до плану фінансування.

Особливості заповнення документів, що подаються замовником при реєстрації бюджетних зобов’язань

Для реєстрації бюджетних зобов’язань замовник, керуючись пунктом 2.2 Порядку № 309, подає до органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі – Реєстр) та інші документи, що підтверджують взяття бюджетного зобов’язання. Також цим пунктом 2.2 Порядку № 309 визначено, що за довгостроковими бюджетними зобов’язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний період суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного періоду на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.

Отже, припустимо: замовник уклав довгостроковий договір з терміном дії з лютого 2024 року до січня 2025 року на загальну суму 50 000 000 грн, в тому числі на 2024 рік – 20 000 000 грн. Кошторисом на поточний рік (2024-й) передбачено таку ж суму на ці видатки. В такому випадку при поданні Реєстру в ньому слід вказувати суму, визначену в договорі про закупівлю на поточний бюджетний період, яка повинна відповідати бюджетним призначенням цього року, тобто 20 000 000 грн. 

Чи існують обмеження щодо укладання довгострокових договорів залежно від економічної характеристики видатків?

Предметом договорів, які замовники укладають для забезпечення своєї діяльності, є будь-які товари, роботи або послуги. Кожна закупівля має свою специфіку, складність та тривалість постачання (виконання). Із практичного досвіду закупівельної діяльності замовників можна зауважити, що найбільш тривалими за строками виконання є договори на закупівлю робіт, які відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 (далі – Наказ № 333), належать до капітальних видатків. Частіше за все довгострокові договори замовники укладають на виконання робіт, адже переважно специфіка робіт з капітального ремонту, а особливо реконструкції або будівництва, передбачає, що для виконання таких робіт необхідний тривалий період часу, що може бути більшим одного року.

Стосовно послуг, зокрема з поточного ремонту, то вони належать до поточних видатків, які, відповідно до Наказу № 333, забезпечують поточне функціонування установ замовників.

Укладаючи договір на поточний ремонт, інколи замовники задаються питанням – чи може бути такий договір довгостроковим, тобто з терміном виконання та тривалістю дії більше одного року?

Порядок № 309 не містить жодних вимог щодо того на які предмети закупівлі можна укладати довгострокові договори, а на які – ні. Натомість послуги з поточного ремонту переважно належать до менш складних за виконанням і обсягом та менш тривалих порівняно з роботами, які належать до капітальних видатків. Тож замовник, узгоджуючи терміни дії договору із виконавцем, повинен розуміти який час для цього необхідний.

Аналогічне питання щодо можливості укладення довгострокового договору може виникнути й у випадку придбання товару.

В окремих випадках коли замовнику необхідно придбати товар, який відсутній на ринку в Україні і його потрібно доставляти з-за кордону або ж виготовляти протягом досить тривалого часу, наприклад, більше 1 року, або ж процедура придбання ускладнюється іншими обставинами, які унеможливлюють постачання товару в межах одного бюджетного періоду, то замовник також може розглянути варіант з укладанням довгострокового договору.

У такому разі замовник та постачальник можуть узгодити умови договору про закупівлю, відповідно до яких:

  • оплата здійснюється частково в одному бюджетному періоді, а частково в іншому. В такому разі до довгострокового договору повинен додаватися календарний план виконання договору та план фінансування; або
  • дія договору розпочинається в поточному бюджетному періоді, а постачання та оплата – в наступному. В цьому випадку умовами договору може бути визначено оплату у тому бюджетному періоді, в якому відбудеться поставка; або
  • замовник планує здійснити оплату не з бюджетних рахунків, відкритих в органах Казначейства, а з господарських – відкритих в комерційному банку. У цьому разі замовник узгоджує терміни постачання та порядок здійснення оплату за домовленістю із постачальником.

Приклади закупівель з укладенням довгострокових договорів на придбання товару можна розглянути за посиланнями:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-29-006587-a – закупівля збірно-розбірного модуля спеціального призначення (ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини);

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-24-016733-a – комплектні компактні комірки генераторних вимикачів (ДК 021:2015 код 31230000-7: Частини електророзподільної чи контрольної апаратури.

Тож у разі обґрунтованої необхідності визначити термін дії договору більше ніж один бюджетний рік, замовник має врахувати всі вищезазначені вимоги до укладання реєстрації бюджетних зобов’язань за довгостроковим договором про закупівлю.

Проте можуть бути окремі випадки коли у довгостроковому договорі загальну суму для оплати за роками розподілено, однак фінансування у поточному році надходить не у повному обсязі, який передбачено планом фінансування. В такому разі слід розглянути чи можливо зменшити у договорі суму зобов’язання на поточний рік з одночасним збільшенням наприклад, на наступний.

Чи може змінюватися сума зобов’язань за роками?

Перш за все слід пам’ятати, що відповідно до пункту 2.9 Порядку № 309 у разі зміни умов бюджетних зобов’язань розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр і відповідні підтвердні документи щодо показників таких бюджетних зобов’язань.

Отже, якщо, наприклад, у довгостроковому договорі на поточний рік було заплановано оплатити певну суму, але вже завчасно відомо, що вся сума фінансування в цьому році не надійде замовнику, то одним із варіантів може бути внесення таких змін до договору про закупівлю та його додатків:

  • в умовах в договору про закупівлю у розділі, в якому зазначено суму за роками необхідно зменшити суму на поточний рік, наприклад з 5 млн грн до 3 млн грн, та на цю ж вартість збільшити суму наступного року;
  • змінити календарний план (графік) виконання робіт та план фінансування робіт, а саме: на поточний рік зменшити суму відповідно до виділених асигнувань, а на наступний рік на відповідну суму збільшити.

Крім цього слід пам’ятати, що відповідно до пункту 2.9 Порядку № 309, при знятті з обліку бюджетних зобов’язань суми проставляються з мінусом у Реєстрі, який подається до органу Казначейства разом із документами, що підтверджують внесення змін до договору.

Підсумки

Отже, довгострокові бюджетні зобов’язання замовник може брати на підставі договору про закупівлю, термін дії якого перевищує один бюджетний період. Обов’язковими додатками до договору повинні бути календарний план та план фінансування із зазначенням термінів виконання робіт та обсягам фінансування за місяцями та в межах кожного бюджетного періоду, на які укладено договір. Обмежень щодо предметів закупівлі, на які можна укладати довгострокові договори, законодавство немає. Проте замовники самостійно визначають на який термін укладати договір, враховуючи складність та тривалість виконання предмету закупівлі.

пов'язані статті