Статті

Чи потрібно в тендерній документації вимагати від учасників документи про походження товарів?

0
799

Відповідаючи на дане питання слід насамперед звернутись до положень постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості).

Відповідно до пункту 28 Особливостей тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням цих особливостей. Водночас стаття 22 Закону не містить вимог щодо надання від учасників документів про походження товару.

Однак в Особливостях зазначено, що замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації / Республіки Білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та / або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти Російської Федерації / Республіки Білорусь, та / або у фізичних осіб (фізичних осіб - підприємців) - резидентів Російської Федерації / Республіки Білорусь, а також публічні закупівлі в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, за винятком товарів, робіт і послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою.

Окрім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» визначено - заборонити ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації. Товари, переміщення яких територією Російської Федерації здійснено транзитом, та товари, ввезені з Російської Федерації, у тому числі товари походженням з третіх країн, можуть бути поміщені в митний режим імпорту, якщо їх ввезення в Україну здійснено до 24.04.2022 включно.

Також Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» забороняє на період тимчасової окупації переміщення товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та / або з іншої території України на тимчасово окуповану територію усіма видами транспорту, в тому числі автомобільним, залізничним, повітряним та трубопровідним транспортом, а також лініями електропередач та гідротехнічними спорудами, за винятком випадків, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті.

Переміщення товарів, маркування (етикетування) яких свідчить про вироблення таких товарів на тимчасово окупованій території, забороняється, крім речей, які віднесені до особистих речей, що переміщуються у ручній поклажі та / або супроводжуваному багажі відповідно до частин 3 та 4 цієї статті.

З огляду на викладене, замовникам слід обов’язково в тендерній документації вимагати від учасників документи про походження товару, оскільки існує низка нормативних-правових актів, які забороняють придбавати товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територій.

Так, документи про походження товару замовники можуть вимагати у відповідності до частини 3 статті 22 Закону - тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Які документи вимагати для підтвердження країни походження товару?

Відповідно до статті 43 Митного кодексу України документами, які підтверджують країну походження товару є:

  • сертифікат про походження товару;
  • засвідчена декларація про походження товару;
  • декларація про походження товару;
  • сертифікат про регіональне найменування товару.

Додатковими відомостями про країну походження товару є відомості, що містяться в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажувальних специфікаціях, сертифікатах (відповідності, якості, фітосанітарних, ветеринарних тощо), митній декларації країни експорту, паспортах, технічній документації, висновках-експертизах відповідних органів, інших матеріалах, що можуть бути використані для підтвердження країни походження товару.

Отож, вище наведені документи можуть слугувати підтвердженням інформації про країну походження товару, відповідно замовники можуть вимагати зазначені документи в тендерній документації.

Чи може замовник надати учаснику 24 год на виправлення невідповідностей у разі ненадання сертифікату походження товару?

Як ми уже зазначали, інформація про країну походження товару є інформацією, яку замовник може вимагати у відповідності до частини 3 статті 22 Закону - тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Згідно з абзацом 6 пункту 2 пункту 41 Особливостей замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону. Тобто замовник має відхилити тендерну пропозицію учасника, який не надав сертифікат походження товару у складі своєї тендерної пропозиції.

Проте Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія) має іншу думку.

Рішення №7083-р/пк-пз від 01.12.2022, оголошення № UA-2022-11-02-009641-a

Позиція скаржника: скаржник не погоджується з рішенням замовника про відхилення його тендерної пропозиції, у зв’язку з чим були розглянуті підстави відхилення тендерної пропозиції скаржника.

Позиція Колегії: у складі тендерної пропозиції скаржника відсутній сертифікат походження товару. Слід зазначити, що вищенаведений сертифікат підтверджує саме країну походження запропонованого товару. Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 40 Особливостей. Відповідно до пункту 40 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Згідно з частиною 10 статті 26 Закону учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та / або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Враховуючи викладене, замовник, не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 40 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Рішення № 7039-р/пк-пз від 29.11.2022, оголошення № UA-2022-11-02-014025-a

Позиція скаржника: скаржник не погоджується з рішенням замовника щодо відхилення його тендерної пропозиції. У зв'язку з наведеним були розглянуті підстави для відхилення тендерної пропозиції скаржника та встановлено наступне.

Відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 18.11.2022 № 134 підставою відхилення тендерної пропозиції скаржника було наступне.

Учасник ТОВ «Г» надав невідповідну інформацію на виконання вимог додатку 6 тендерної документації яка може призвести до зміни предмету закупівлі. Роз’яснення: замовник у Додатку 6 чітко вказав вимогу щодо заповнення учасником цінової пропозиції, а саме: найменування товару (марка, модель, виробник, країна походження товару). Учасник ТОВ «Г» надав файл «Тендерна пропозиція. Додаток 6.pdf» з відсутньою інформацією про виробника та країною походження.

Скаржник зазначає, що інформація про виробника та країни походження товару наявна у складі пропозиції скаржника, відтак у додатку 6 допущено формальну помилку, яка не впливає на зміст тендерної пропозиції. Так, у складі тендерної пропозиції скаржника надано Сертифікат відповідності № В33527835 - 07063 від 29.07.2021 на позиції за предметом закупівлі №1-3 (Провід СІП4), у якому зазначено: - виробник продукції: TOB «Е» - країна походження товару – адреса виробництва: Україна, м. Запоріжжя.

Таким чином, у складі тендерної пропозиції скаржника містяться документи, з яких чітко вбачається виробник запропонованої ним продукції та країна походження.

Позиція Колегії: скаржником у формі «Тендерна пропозиція» щодо товару не зазначено інформацію про виробника та країну походження. Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 40 Особливостей.

Згідно з частиною 9 статті 26 Закону учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та / або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Враховуючи викладене, замовник, не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 40 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону. Враховуючи наведене, тендерна пропозиція скаржника була неправомірно відхилена замовником з наведеної вище підстави.

Коментар: у випадкувідсутності в складі тендерної пропозиції учасника документів, які підтверджують країну походження товарів замовники повинні давати таким учасникам 24 години на виправлення невідповідностей згідно з пунктом 40 Особливостей, з огляду на зазначену вище практику Колегії. Пояснення таких висновків Колегії може бути недостатня аргументація замовників під час відхилення тендерних пропозицій або пояснень, наданих на запит Колегії, тож слідкуємо за практикою далі.

#відкриті торги#локалізація у закупівлях#тендерна документація

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard