Статті

Чи потрібно під час проведення запиту пропозицій постачальників зазначати номенклатурні позиції та найбільш наближений код

1
443

З кожним днем запит пропозицій постачальників стає все більш поширеним інструментом для закупівлі такого предмету закупівлі, як товар. Тому, відповідно, з’являється ще більше запитань при проведені даного виду закупівлі. Розглянемо одне із питань, яке виникає у замовників при проведені запиту пропозицій постачальників: чи потрібно у запиті пропозицій постачальників зазначати номенклатурні позиції та найбільш наближений код? 

Як здійснюється оголошення запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі через електронну систему закупівель?

Звернемося до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 822 від 14.09.2020(далі – Порядок № 822) та дізнаємося про що говорить Порядок відповідно до якого здійснюються закупівлі з використанням електронного каталогу. Згідно до абзацу 1, 2, 3 пункту 57  Порядку № 822 замовник оголошує запит пропозицій постачальників в електронному каталозі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про найменування, очікувану вартість, кількість, строк, місце поставки товару, умови його оплати та кінцевий строк подання постачальником ціни пропозиції (строк для подання постачальником ціни пропозиції не може бути меншим, ніж два робочих дні з дня оприлюднення замовником запиту пропозицій постачальників в електронній системі закупівель).

У запиті пропозицій постачальників щодо закупівлі товару замовник може визначити виключно інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення в межах специфікації товару, визначеної адміністратором. Запит пропозицій постачальників не повинен містити вимог до постачальника та інших документів, які не передбачені цим Порядком. Запит пропозицій постачальників повинен містити проєкт договору з обов’язковим зазначенням підстав та у разі потреби із зазначенням порядку змін його умов. Проєкт договору не повинен містити характеристики товару, що не визначені запитом пропозицій постачальників з урахуванням положень абзацу 2 цього пункту.

З вище наведеного робимо висновок, що Порядок № 822 не містить вимог до номенклатурних позицій та найбільш наближених кодів у запиті пропозицій постачальників, адже у такій закупівлі законодавство не передбачає оприлюднення оголошення.

Які вимоги до інформації про предмет закупівлі під час її розміщення в електронній системі закупівель?

Проаналізуємо пункт 14 Порядку розміщення інформації  про публічні закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки № 1082 від 11.06.2020 (далі – Порядок № 1082), де згадується про номенклатурні позиції та коди, в якому зазначається, що під час унесення інформації щодо предмета закупівлі товарів та послуг в оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом, та повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі в окремих електронних полях зазначається інформація, визначена пунктом 12 та абзацами 2-4 пункту 13 цього Порядку, та інформація щодо:

 • назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі;
 • коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

Вимога даного пункту щодо зазначення назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі та кодів товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі стосується лише закупівель при яких оприлюднюється оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом, та повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно вимог щодо зазначення номенклатурних позицій та найбільш наближений кодів під час проведення запиту пропозицій постачальників Порядок № 1082 не містить.

Але необхідно проаналізувати Порядок № 1082 детальніше на предмет того, чи не містить він інших додаткових вимог до інформаціїпро предмет закупівлі під час її розміщення в електронній системі закупівель, тому розглянемо пункт 12 та 13 Порядок № 1082.

Згідно пункту 12 Порядок № 1082 під час розміщення в електронній системі закупівель інформації про предмет закупівлі в окремих полях зазначається інформація щодо:

 • назви предмета закупівлі (у разі визначення предмета закупівлі - послуга з виконання науково-технічних робіт, у цьому електронному полі зазначається конкретна назва науково-технічної роботи);
 • коду предмета закупівлі відповідно до класифікаторів або назва згідно з ДСТУ, державних або галузевих будівельних норм, які передбачені для визначення предмета закупівлі відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого Уповноваженим органом, та їх назви.

Відповідно до пункту 13 Порядок № 1082 крім полів, визначених пунктом 12 цього Порядку, у випадках, зазначених у цьому пункті, додатково в окремих полях заповнюється інформація щодо:

 • міжнародної непатентованої назви лікарського засобу (далі - МНН), у разі визначення предмета закупівлі - лікарський засіб. Якщо предмет закупівлі містить два та більше лікарських засобів, замовником зазначається МНН кожного лікарського засобу;
 • коду та назви медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05 лютого 2019 року № 159, у разі визначення предмета закупівлі - медичний виріб. Якщо предмет закупівлі містить два та більше медичних виробів, замовником зазначаються код та назва кожного медичного виробу;
 • коду за показниками третьої - п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника, у разі визначення предмета закупівлі - послуга з професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації для безробітних громадян, що надається за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • коду за показниками другої - п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника, у разі визначення предмета закупівлі - роботи;
 • коду та назви відповідно до Єдиного закупівельного словника, у разі визначення предмета закупівлі - послуга з поточного ремонту або послуга з виконання науково-технічних робіт.

Оскільки закуповувати через  запит пропозицій постачальників можна тільки товар відповідно до Порядку № 1082, тому необхідно звернути увагу на таку інформацію визначену пунктами 12 та 13, яку необхідно заповнювати в електронній системі закупівель про предмет закупівлі:

 • назва предмета закупівлі;
 • МНН - у разі визначення предмета закупівлі - лікарський засіб;
 • коду та назви медичного виробу відповідно до національного класифікатора - у разі визначення предмета закупівлі - медичний виріб.

Дані положення Порядок № 1082 не визначають переліку, на відміну від пункту 14 Порядок № 1082, закупівель яких вони стосуються, тому робимо висновок, що дія цих пунктів розповсюджується на всі закупівлі. Тому при оголошенні запиту пропозицій постачальників через електронний каталог необхідно визначити назву предмета закупівлі, МНН при закупівлі лікарських засобів або код та назву медичного виробу відповідно до нового національного класифікатора  НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» при закупівлі медичних виробів.

Технічна реалізація оголошення запиту пропозицій постачальників в електронній системі закупівель

Розглянемо як технічно реалізовується запит пропозицій постачальників в електронній системі закупівель. Візьмемо для прикладу оголошенні закупівлі медичних виробів (Малюнок 1, 2) та лікарських засобів (Малюнок 3, 4) через запит пропозицій постачальників.

Малюнок 1

Малюнок 2

Малюнок 3

Малюнок 4

Проаналізуємо викладені матеріали. При закупівлі медичних виробів технічно не реалізовано додатково  окремого поля для зазначення коду та назви медичного виробу відповідно до національного класифікатора  НК 024:2023 Класифікатор медичних виробів» кожного медичного виробу, а також в технічних характеристиках предмета закупівлі відсутня дана інформація.

При закупівлі лікарських засобів  також не реалізовано додатково окремого поля для зазначення МНН кожного лікарського засобу, але при закупівлі лікарських засобів МНН підтягується автоматично з профілю і зазначається в розділ «предмет закупівлі» та технічні характеристики. Якщо ж уважніше проаналізувати Малюнок № 3 побачимо, що не по всіх позиціях зазначено МНН.

Тому, задля уникнення порушення, рекомендуємо при закупівлі товарів по яких визначені додаткові вимоги згідно Порядок № 1082 до назви предмета закупівлі додатково зазначити (відповідно до товару, який купується) МНН або код та назву медичного виробу відповідно до національного класифікатора  НК 024:2023 у загальній назві предмета закупівлі, а також у загальній назві предмета закупівлі річного плану, наприклад:

Підсумки

Порядок № 822 та Порядок № 1082 не встановлюють вимог щодо зазначення номенклатурних позиції та найбільш наближених кодів під час проведення запиту пропозицій постачальників, тому їх зазначати не потрібно. Але для виконання вимог пункту 12 та 13 Порядку № 1082 необхідно зазначати в електронній системі закупівель в інформації про предмет закупівлі:

 • назву предмета закупівлі; МНН - у разі визначення предмета закупівлі - лікарський засіб.  Якщо предмет закупівлі містить два та більше лікарських засобів, замовником зазначається МНН кожного лікарського засобу;
 • код та назву медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»  - у разі визначення предмета закупівлі - медичний виріб. Якщо предмет закупівлі містить два та більше медичних виробів, замовником зазначаються код та назва кожного медичного виробу.

Враховуючи, що заповнити таку інформацію в електронний полях у запиті пропозиції постачальників технічно неможливо рекомендуємо зазначати її у загальній назві предмета закупівлі, відповідно аналогічну інформацію зазначати у назві предмета закупівлі річного плану.

пов'язані статті