Статті

Чи обов’язково у договорі про закупівлю вказувати код ДК

4
632

Всі замовники знають, що в річному плані, оголошенні про проведення відкритих торгів, звіті про виконання договору про закупівлю повинна міститися інформація про код за Єдиним закупівельним словником (далі - код ДК). Відповідно під час укладання договору про закупівлю в замовника виникає питання, а чи  обов'язково у договорі про закупівлю вказувати код ДК. Тож пропонуємо заглибитись у дане питання та знайти відповідь на нього.

Чи законодавством встановлена вимога про вказування коду ДК в договорі про закупівлю

Згідно пункту  6 частини 1  статті 1 Закону України "Про публічні закупівлі" ( далі - Закон) договір про закупівлю - господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.

Відповідно до пункту 17 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону, та цих особливостей.

Звернемося до абзацу 3 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу»  № 822 від 14 вересня 2020 р.(далі - Порядок), який визначає, що  договір про закупівлю, укладений з використанням електронного каталогу (далі - договір), - договір, укладений замовником з переможцем відбору відповідно до цього Порядку. Згідно абзацу 2 пункту 66 Порядку договір між замовником та переможцем відбору укладається відповідно до вимог законодавства.

Пункт 15 Наказу  Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Порядку розміщення інформації  про публічні закупівлі» №1082 від 11.06.2020р. (далі - Наказ) передбачає, що  договір про закупівлю, додатки до договору про закупівлю, зміни до договору про закупівлю розміщуються замовником в електронній системі закупівель у форматі PDF.

Відповідно до статті 638 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ)  договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Згідно частини 7 статті 179 Господарського кодексу України (далі - ГКУ)  господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

Стаття 180  ГКУ визначає, що  господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості. Вимоги щодо якості предмета договору визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативних документів, зазначених у статті 15 цього Кодексу, а у разі їх відсутності - в договірному порядку, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг.

З вище викладеного можемо дійти висновку, що положення законодавства не містять вимоги щодо обов’язку вказувати код ДК в договорі про закупівлю.

Але, варто врахувати, що  відповідно до пункту 21 Особливостей, договір про закупівлю буде вважатись нікчемним, коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.

Тож, назва предмета закупівлі є вагомим фактором, котрий пов’язує річний план та закупівлю, а пункт 21 Особливостей вказує, що така назва повинна бути відображена і в договорі про закупівлю.

В свою чергу в предметі договору замовники вказують назву предмета закупівлі, яка на розсуд замовника може містити код ДК. При цьому, рекомендуємо відслідковувати відповідність назви предмета закупівлі в річному плані, оголошенні та договорі про закупівлю.

Для більш детального аналізу даного питання варто проаналізувати практику ДАСУ на предмет  чи вбачають аудитори  в таких діях замовника порушення.

Практика ДАСУ

Розглянемо чотири варіанта зазначення в електронній системі закупівель в електронному полі - назва предмета  та в договорі про закупівлю назви предмета закупівлі, яка містить або не містить код ДК:

  • в електронній системі закупівель в електронному полі - назва предмета закупівлі та в договорі про закупівлю зазначена назва предмету закупівлі, яка не містить код ДК

Приклад 1. Моніторинг № UA-M-2024-05-21-000031, оголошення UA-2023-12-13-012649-a

1. Інформація зазначена в річному плані щодо назви предмета закупівлі:

2. Інформація зазначена в оголошенні про проведення відкритих торгів щодо назви предмета закупівлі:

3. Інформація  зазначена в договорі про закупівля щодо назви предмета закупівлі:

Витяг з висновку за результатами моніторингу: За результатами моніторингу питань визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі в річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону з урахуванням Особливостей, стану виконання рішень органу оскарження, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом – порушень не установлено:

  • в електронній системі закупівель в електронному полі - назва предмета закупівлі зазначена тільки назва предмету закупівлі, а в договорі про закупівлю зазначена назва предмету закупівлі, яка містить код ДК

Приклад 2. Моніторинг № UA-M-2024-05-21-000051, оголошення UA-2024-03-01-008356-a

1. Інформація зазначена в річному плані щодо назви предмета закупівлі:

2. Інформація  зазначена в оголошенні про проведення відкритих торгів щодо назви предмета закупівлі:

3. Інформація  зазначена в договорі про закупівля щодо назви предмета закупівлі:

Витяг з висновку за результатами моніторингу: За результатами моніторингу питань визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі в річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону з урахуванням Особливостей, стану виконання рішень органу оскарження, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору умовам тендерної пропозиції переможця, виконання вимог Постанови № 710, своєчасності надання інформації та документів у випадках, передбачених Законом – порушень не установлено.

  • в електронній системі закупівель  в електронному полі  - назва предмета закупівлі та в договорі про закупівлю зазначена назва предмету закупівлі, яка містить код ДК

Приклад 3. Моніторинг № UA-M-2024-05-20-000075, оголошення № UA-2024-04-23-012021-a

1. Інформація зазначена в річному плані щодо назви предмета закупівлі:

2. Інформація  зазначена в оголошенні про проведення відкритих торгів щодо назви предмета закупівлі:

3. Інформація  зазначена в договорі про закупівля щодо назви предмета закупівлі:

Витяг з висновку за результатами моніторингу: за результатами аналізу визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації щодо зазначеної закупівлі, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону та Особливостям, розгляду тендерних пропозицій, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору тендерній пропозиції переможця - порушень не встановлено.

  • в електронній системі закупівель в електронному полі - назва предмета закупівлі зазначений тільки код ДК, а в договорі про закупівлю зазначена назва предмету закупівлі, яка містить код ДК

Приклад 4. Моніторинг № UA-M-2023-04-10-000065, оголошення № UA-2023-03-22-009537-a

1. Інформація зазначена в річному плані щодо назви предмета закупівлі:

2. Інформація  зазначена в оголошенні про проведення відкритих торгів щодо назви предмета закупівлі:

3. Інформація  зазначена в договорі про закупівля щодо назви предмета закупівлі:

Витяг з висновку за результатами моніторингу:  За результатами аналізу питань дотримання Замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону та Особливостям, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення, відповідності умов договору про закупівлю умовам тендерної пропозиції переможця – порушень не встановлено.

Розглянувши практику моніторингів можемо дійти висновку, що органи ДАСУ не вбачають порушень у випадках як зазначення так і не зазначення в договорі про закупівлю, а саме в назві предмета закупівлі коду ДК.

Підсумки

Норми законодавства не містять вимоги щодо обов’язку вказувати код ДК в договорі про закупівлю. Проведений аналіз моніторингів ДАСУ також засвідчує, що аудитори не встановлюють порушень у випадку наявності або відсутності коду ДК в назві предмета закупівлі  в договорі про закупівлю. Тому можемо зробити висновок, що замовник на свій розсуд приймає рішення чи вказувати код ДК в назві предмета закупівлі в договорі про закупівлю. Проте враховуючи пункт 21 Особливостей рекомендуємо замовникам дотримуватися  відповідності назви предмета закупівлі в річному плані, оголошенні та договорі про закупівлю. Дану рекомендацію можна виконати шляхом дублювання назви предмета закупівлі  в річному плані, оголошенні та договорі про закупівлю.

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard