Статті

Чи можна визначити переможцем учасника, який виправив невідповідності до спливу 24 годин

2
389

Абзац 1 пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) передбачає, що замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.

Згідно з пунктом 41 Особливостей розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин 2, 12, 16, абзаців 2 і 3 частини 15 статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей.

Окрім цього, пункт 43 Особливостей дозволяє учасникам виправляти невідповідності у своїй тендерній пропозиції. Так, пункт 43 Особливостей визначає, що якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Під невідповідністю в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та / або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та / або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та / або відсутності інформації (та/ а бо документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та / або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.

Водночас абзац 5 підпункту 1 пункту 44 Особливостей передбачає, що замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та / або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та / або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Отож, абзац 5 підпункту 1 пункту 44 Особливостей чітко визначає, що замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі, якщо учасник не виправить невідповідності протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Водночас якщо учасник виправить невідповідності, замовник повинен визначити такого учасника переможцем закупівлі, за умови, що виправлені документи та / або інформація відповідають вимогам тендерної документації замовника.

При цьому, чи може замовник визначити учасника, який виправив невідповідності до спливу 24 годин, переможцем закупівлі?

З’ясовуючи дане питання слід знову звернутися до пункту 41 Особливостей, який визначає, що розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин 2, 12, 16, абзаців 2 і 3 частини 15 статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей.

Водночас згідно з частиною 10 статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» строк розгляду тендерної пропозиції / пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.

Отож, з аналізу зазначених норм можна зробити висновок, що в них не визначено моменту визначення переможцем закупівлі учасника, який виправляє невідповідності згідно з пунктом 43 Особливостей. Тобто законодавство не визначає, чи може замовник визначити переможцем учасника, який виправив невідповідності до спливу 24 год, або ж замовник може визначити такого учасника переможцем виключно після спливу 24 год.

Так, згідно аналізу вище вказаних норм, замовник повинен розглянути тендерну пропозицію учасника протягом 5 робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції, з можливістю продовження цього строку до 20 робочих днів.

І відповідно протягом цього строку замовник може прийняти рішення, зокрема про визначення учасника переможцем закупівлі, в тому числі і того учасника, який виправив невідповідності, в будь-який момент протягом зазначеного строку. Тобто не чекаючи спливу строку в 24 годин на виправлення невідповідностей.

Однак в даному випадку потрібно звернути увагу на те, що авторизовані електронні майданчики технічно не дозволяють замовнику визначити учасника, який виправив невідповідності, до спливу 24 годин переможцем закупівлі.

Тому замовнику з огляду на дану обставину потрібно визначати переможцем учасника, який виправив невідповідності виключно після спливу 24 годин на виправлення невідповідностей.

Окрім цього, варто врахувати, що учасник до спливу 24 годин може додатково надати певні документи на виправлення невідповідностей, які додатково можуть підтвердити усунені учасником невідповідності.

#24 години#виправлення невідповідностей#відкриті торги#переможець закупівлі#тендерна пропозиція

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard