Статті

Чи можна проводити закупівлю лікарських засобів та/або медичних виробів, які входять в Перелік разом з тими, які не входять?

4
763

Пункт 11-1 Особливостей визначає єдиний вид закупівлі – закупівля через електронний каталог відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабміну від 14.09.2020 № 822 (далі - Порядок). При цьому, даний пункт застосовується не для всіх предметів закупівлі та не кожним замовником.

Яких замовників зобов’язано виконувати вимоги пункту 11-1 Особливостей?

Лише замовників, які визначені  положеннями пункту 11-1 Особливостей:

заклади охорони здоров’я. Відповідно до статті 3 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» заклад охорони здоров’я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації. Залежно від форми власності заклади охорони здоров’я утворюються та функціонують як державні, комунальні, приватні чи засновані на змішаній формі власності. Державні та комунальні заклади охорони здоров’я не підлягають приватизації. За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я державної власності можуть утворюватися та функціонувати як державні некомерційні підприємства або державні установи. За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи;

структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій. Такі структурні підрозділи визначені внутрішніми документами обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій.

На які предмети закупівель розповсюджується дія пункту 11-1 Особливостей?

На лікарські засоби та медичні вироби, але не всі, а тільки ті, які визначені у додатку до Особливостей (пунктом 11-1 Особливостей визначено «... здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за переліком згідно з додатком...».)

Разом з тим, замовники, визначені пунктом 11-1 Особливостей, зазвичай мають потребу у закупівлі також і лікарських засобів та/або медичних виробів, які НЕ містяться у додатку до Особливостей.

Норми пункту 11-1 Особливостей не скасовують інші положення Особливостей

Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) предмет закупівлі − товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції / пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Пунктом 14 Особливостей передбачено, що закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону. 

Тож, замовники - заклади охорони здоров’я та / або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій під час обрання виду закупівлі лікарських засобів та / або медичних виробів згідно з пунктом 11-1 Особливостей мають враховувати річну потребу за предметом закупівлі  в цілому.

Нагадаємо, що предмет закупівлі визначається:

  • за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника при закупівлі лікарських засобів,
  •  за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника при закупівлі медичних виробів.

Чи можна проводити закупівлю лікарських засобів та/або медичних виробів, які входять в перелік згідно з додатком до Особливостей разом з тими, які не входять?

Так, законодавство не містить жодних заборон щодо даного питання.

“Надпорогові” закупівлі

Положення пункту 11-1 Особливостей зобов’язують замовників, визначених даним пунктом Особливостей, застосовувати електронний каталог для закупівель лікарських засобів та/або медичних виробів за переліком згідно з додатком з 50 тис. грн (включно).

Відповідно до пункту 10 Особливостей замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів, вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та / або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до Порядку, з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

Отже, якщо вартість предмета закупівлі лікарських засобів або медичних виробів на рік дорівнює або перевищує 100 тис. грн, тоді замовник може здійснити “надпорогову” закупівлі через електронний каталог шляхом запиту пропозицій постачальників, керуючись пунктами 10 та 11-1 Особливостей, разом лікарських засобів та / або медичних виробів, які містяться та які НЕ містяться у додатку до Особливостей.

У протоколі про проведення закупівлі шляхом використання електронного каталогу ≥ 100 тис. грн рекомендуємо замовнику посилатися і на пункт 10 Особливостей, і на пункт  11-1 Особливостей.

“Допорогові" закупівлі

Положення пункту 11-1 Особливостей зобов’язують замовників, визначених даним пунктом Особливостей, застосовувати електронний каталог для закупівель лікарських засобів та/або медичних виробів за переліком згідно з додатком з 50 тис. грн (включно).

Відповідно до пункту 11 Особливостей для здійснення закупівель товарів, вартість яких є меншою, ніж 100 тис. гривень, замовники можуть використовувати електронну систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, у тому числі електронний каталог для закупівлі товарів.

Отже, якщо вартість предмета закупівлі лікарських засобів або медичних виробів на рік є меншою ніж 100 тис. грн, тоді замовник може здійснити “допорогову” закупівлі через електронний каталог шляхом запиту пропозицій постачальників, керуючись пунктами 11 та 11-1 Особливостей, разом лікарських засобів та / або  медичних виробів, які містяться та які НЕ містяться у додатку до Особливостей.

У протоколі про  проведення закупівлі шляхом використання електронного каталогу ≤ 100 тис. грн рекомендуємо замовнику посилатися на пункт 11 Особливостей  та на пункт  11-1 Особливостей.

Якщо закупівля з використанням електронного каталогу не відбулася, коли можна проводити закупівлю лікарських засобів та/або медичних виробів, які входять в перелік разом з тими, які не входять?

Відповідно до абзацу 2 пункту 11-1 Особливостей у разі коли закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі, або повторно шляхом запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку, з урахуванням цих особливостей.

Відповідно до пункту 63 Порядку запит пропозицій постачальників вважається таким, що не відбувся, якщо не було подано жодної пропозиції або замовником усі подані пропозиції постачальників були відхилені з підстав, визначених пунктом 64 цього Порядку.

Ситуація 1. Правомірні дії замовника -  закладу охорони здоров’я або структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій

Річна потреба замовника у закупівлі лікарських засобів становить 150 тис. грн (з них, вартість лікарських засобів, які є у додатку до Особливостей становить 50 тис. грн). Замовник об'єднав в одну закупівлю такі лікарські засоби та здійснив закупівлю шляхом використання електронного каталогу, керуючись нормами пунктів 10 та 11-1 Особливостей. Проте, закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту пропозицій постачальників не відбулася.

В такому разі замовник може здійснити закупівлю шляхом застосування відкритих торгів разом лікарських засобів, які містяться та які НЕ містяться у додатку до Особливостей, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі. Або ж ще раз здійснити закупівлю через електронний каталог. 

Рекомендація: якщо замовник обере закупівлю через відкриті торги, тоді у протокольному рішення про проведення закупівлі шляхом відкритих торгів варто посилатися, крім пункту 10 Особливостей, також на пункту 11-1 Особливостей. А також обгрунтовувати можливість закупівлі замовником -  закладом охорони здоров’я або структурним підрозділом з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій лікарських засобів, які містяться в додатку до Особливостей, зокрема шляхом цитування норм абзацу 2 пункту 11-1 Особливостей із посилання на ID запиту пропозицій постачальників, який не відбувся. 

В  протокол доцільно додати скрін екрану із електронної системи закупівель, на якому відображена інформація про те, що запит пропозицій постачальників дійсно не відбувся (не було подано жодної пропозиції або замовником усі подані пропозиції постачальників були відхилені з підстав, визначених пунктом 64 цього Порядку).

Складений протокол не зайвим буде завантажити в електронну систему закупівель, наприклад, разом із файлом тендерної документації.

Крім того, коротке обгрунтування можливості закупівлі замовником лікарських засобів, які містяться в додатку до Особливостей шляхом відкритих торгів, варто також зазначити у самій закупівлі (в електронному полі “Примітка”  / “Опис” тощо залежно від технічної реалізації авторизованого електронного майданчика).

Ситуація 2. Неправомірні дії замовника -  закладу охорони здоров’я або структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій

Річна потреба замовника у закупівлі лікарських засобів становить 150 тис. грн (з них, вартість лікарських засобів, які є у додатку до Особливостей становить 50 тис. грн). Замовник здійснює закупівлю лікарських засобів, які містяться у додатку до Особливостей шляхом використання електронного каталогу відповідно до пункту 11-1 Особливостей. Така закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту пропозицій постачальників не відбулася.

Далі, замовник планує закупити лікарські засоби, які НЕ входять до додатку шляхом застосування відкритих торгів, керуючись вартісними межами пункту 10 Особливостей,  вже разом із лікарськими засобами, які містяться у додатку до Особливостей, керуючись пунктом 11-1 Особливостей в частині “у разі коли закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту  пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів”.

Проте такі дії замовника будуть неправомірними, адже норма абзацу 2 пункту 11-1 Особливостей говорить про неможливість збільшення очікуваної вартість закупівлі у разі закупівлі через відкриті торги, після запиту пропозицій постачальників, який не відбувся.

Тож, в цьому випадку правильним буде окремо закупити лікарські засоби за переліком шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі (на підставі абзацу пункту 11-1 Особливостей) або повторно шляхом запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку.

#закупівлі через електронний каталог#закупівля лікарських засобів#закупівля медичних виробів#комунальне підприємство#медичний заклад#охорона здоров'я#спеціальні закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard