Статті

Чи можна провести декілька закупівель через електронний каталог протягом року за одним предметом закупівлі та як рахувати вартість предмета закупівлі

4
889

Замовник, який визначив свою потребу, далі обирає вид закупівлі з огляду на вартісні межі, які визначені положеннями Особливостей. І не завжди за одним предметом закупівлі вдається провести лише одну процедуру відкритих торгів / один запит пропозицій постачальників  чи укласти один прямий договір. Адже деякі замовники повинні врахувати наявне фінансування або певні особливості своєї внутрішньої діяльності тощо. Тож, далі розглянемо, можливість проведення декількох закупівель через електронний каталог за одним предметом закупівлі протягом року.

Як рахувати вартість предмета закупівлі?

Відповідно до абзацу 1 пункту 15 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі - Особливості) предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708.

Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) предмет закупівлі − товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції / пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до пункту 10 Особливостей замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн грн, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та / або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу» (далі - Порядок), з урахуванням положень, визначених особливостями.

Пунктом 14 Особливостей передбачено, що закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону. Частиною 1 статті 4 Закону визначено, що річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього. 

Тобто, враховуючи положення вищенаведених нормативних актів можна зробити висновок, що у разі наявності у замовника потреби  протягом року  у закупівлі товарів вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн останній здійснює закупівлю за видами закупівель, які визначенні Особливостями:

  • шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями

та / або

  • шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до Порядку.

Зауважте, ні у нормах Особливостей, ні Закону не міститься положень, які б встановлювали заборону або обмеження щодо проведення кількох закупівель (зокрема, кількох закупівель шляхом використання електронного каталогу) по одному і тому ж предмету закупівлі у разі наявної потреби.

Заборона щодо поділу предмета закупівлі

Відповідно до пункту 6 Особливостей замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги / використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями.

Звернемо увагу на конструкцію  слів “з метою уникнення… використання електронного каталогу”. Тобто, поділ предмета закупівлі згідно з пунктом 6 Особливостей є в тому випадку, коли замовники уникають використання електронного каталогу і укладають кілька прямих договорів. При цьому, маючи річну потребу за предметом закупівлі понад 100 тис. грн, замовник обирає вид закупівлі відповідно до пункту 10 Особливостей. Таким чином, проведення кількох запитів пропозицій постачальників за одним предметом закупівлі не є поділом предмета закупівлі. Але укладення прямого договору на початку року на підставі пункту 11 Особливостей, а пізніше протягом року здійснення закупівлі шляхом використання електронного каталогу на придбання того самого предмета закупівлі буде порушенням пункту 6 Особливостей.

Приклад

В замовника наявна  річна потреба у закупівлі пального у розмірі 120 тис. гривень. Далі можливі декілька варіантів дій, кожен з яких буде вірним:

  1. Здійснити одну закупівлю шляхом використання електронного каталогу за всю річну потребу.
  2. Здійснити одну закупівлю шляхом застосування відкритих торгів за всю річну потребу.
  3. Здійснити декілька закупівель із використання електронного каталогу (наприклад, з урахуванням  наявного фінансування / особливостей виробничої діяльності замовника тощо) протягом року.
  4. Здійснити декілька закупівель шляхом застосування відкритих торгів (наприклад, з урахуванням  наявного фінансування / особливостей виробничої діяльності замовника тощо) протягом року.
  5. Здійснити закупівлю із використання електронного каталогу  на частину річної потреби та провести відкриті торги на іншу частину річної потреби.

Нагадаємо, що замовник може не одразу затверджувати весь річний план на рік, а зробити скажімо, попередній річний план, у якому буде визначена загальна річна потреба кожного предмета закупівлі. 

Далі за потребою затвердити річний план закупівель, наприклад, на необхідний обсяг товару та оприлюднити його протягом п’яти робочих днів. Кожного наступного разу вносити зміни до річного плану та відповідно оприлюгювати такі зміни протягом п’яти робочих днів з дня їх затвердження.

Враховуємо можливість дії одночасно двох і більше договорів про закупівлю

Результатом проведення закупівлі через електронний каталог є укладення договору про закупівлю. Якщо ж замовник здійснює запит пропозицій постачальників декілька разів протягом року за одним предметом закупівлі, то відповідно і має декілька укладених договорів.

Насправді, укладання замовником декількох договорів з однаковим строком дії або зі строком дії, який буде співпадати частково є можливим, єдине замовнику потрібно врахувати особливості бюджетного та закупівельного законодавства.    

Так, для замовників, які здійснюють оплати через органи Казначейства та бюджетні (фінансові) зобов’язання реєструють з дотриманням вимог Бюджетного кодексу та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Казначейства, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309.

Згідно частини 4 статті 48 Бюджетного кодексу України взяття бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов’язаннями.

Таким чином, важливим фактором для зазначених замовників є наявність відповідних бюджетних асигнувань під час укладання двох або більше договорів, які навіть і будуть діяти протягом одного строку.

Тобто, у разі якщо бюджетні асигнування (видатки) у замовника є затвердженні та наявні в такому випадку замовник зможе взяти та зареєструвати бюджетні зобов’язанні по укладених договорах, які будуть діяти протягом одного строку. Та, відповідно у разі відсутності бюджетних асигнувань (видатків) замовник не зможе здійснити реєстрацію зобов’язань по укладених договорах або по одному із таких.

#закупівлі через електронний каталог#планування закупівель#предмет закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard