Статті

Чи може ФОП в договірній ціні зазначати адміністративні витрати

2
372

Пункт 22 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) визначає, що предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Одним із видів предметів закупівель у відповідності до даної норми є роботи. Водночас здійснюючи закупівлі робіт замовникам потрібно враховувати вимоги законодавства щодо визначення предмета закупівлі та здійснення самих закупівель, адже пункт 4 розділу 1 наказу Мінекономіки №708 від 15.04.2024 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» визначає, що визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з урахуванням положень кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281, а також галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.

Отож, згідно даною нормою замовники визначаючи предмет закупівлі та здійснюючи закупівлі повинні враховувати кошторисні норми України «Настанову з визначення вартості будівництва» (далі – Настанова).

Дані кошторисні норми визначають таке поняття як договірна ціна - кошторис, яким визначається вартість будівельних робіт, узгоджена сторонами (замовником та підрядником) та обумовлена у договорі, та яка вимагається в складі тендерної пропозиції від учасників закупівлі.

Окрім цього, Настанова передбачає, що ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об’єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на покриття ризиків у випадках, передбачених у пункті 4.40 цієї Настанови, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів.

Однією із складових ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) є кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій.

В свою чергу, закупівельне законодавство серед учасників закупівель виділяє фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців (далі-ФОП) та юридичних осіб. Та чи всі зазначені учасники можуть включати в договірну ціну кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, зокрема ФОП? Далі проаналізуємо це питання з огляду на норми цивільного законодавства, кошторисних норм та поглянемо на практику Державної аудиторської служби України (далі-ДАСУ) та суду.

Положення законодавства щодо врахування коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

Відповідно до статті 51 Цивільного кодексу України до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Пункт 1.2 Настанови передбачає, що адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням будівельною організацією, які не включаються до собівартості будівельних робіт.

В свою чергу, пунктом 5.17 Настанови визначено, що адміністративні витрати в складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) обчислюються виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням положень Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Мінрегіону від 31.12.2010 № 573, і переліку адміністративних витрат, наведених у додатку 26 цієї Настанови.

У складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) адміністративні витрати включаються за показниками, визначеними розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат).

Згідно з пунктом 5.18 Настанови при обчисленні показника адміністративних витрат з переліку витрат, що за  бухгалтерським обліком віднесено до адміністративних, виключаються такі адміністративні витрати:

 1. витрати на врегулювання спорів у судових органах;
 2. відрахування будівельних організацій на утримання апарату управління будівельних об’єднань, в тому числі витрати на утримання корпорацій, асоціацій тощо;
 3. витрати на перебазування будівельних організацій;
 4. витрати, пов’язані з нарахуванням і виплатою дивідендів учасникам і засновникам будівельної організації (оплата повідомлень у засобах масової інформації, конвертів, послуг зв’язку);
 5. витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг);
 6. витрати з операційної оренди;
 7. витрати зі страхування майна;
 8. витрати, пов’язані з витратами на збут та іншими операційними витратами  будівельної організації.

З огляду на викладене, положення Настанови визначають види адміністративних витрат, зокрема, які наведені в додатку №26 Настанови та якими можуть бути:

 1. Витрати на основну, додаткову заробітну плату, заохочувальні, компенсаційні та інші грошові виплати, обчислені згідно з формами та системами оплати праці, встановленими у будівельній організації: працівників апарату управління будівельної організації, яка має статус юридичної  особи (керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців); робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування будівельної організації (операторів зв’язку, операторів електронно-обчислювальних машин, двірників, прибиральників тощо) та іншого загальногосподарського персоналу.
 2. Витрати на службові відрядження працівників апарату управління будівельної організації та робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування будівельної організації.

Однак, в той же час, зазначені положення Настанови не обмежують її застосування суб`єктами в залежності від форми здійснення підприємницької діяльності.

Таким чином, фізична особа-підприємець може враховувати зазначені адміністративні витрати, якщо зможе їх обґрунтувати на підставі структури, яка склалася в цій організації за попередній звітний період, бухгалтерського обліку за попередній звітний період, а також на підставі загальної нормативно-розрахункової трудомісткості виконаних робіт за всіма об’єктами за той самий період.

В свою чергу, з’ясовуючи дане питання важливо звернутися до практики Державної аудиторської служби України (далі-ДАСУ) та судової практики.

А що з цього приводу вважають аудитори.

Приклад 1. Моніторинг № UA-M-2024-02-16-000007, оголошення № UA-2023-11-20-017080-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: моніторингом установлено, що до договірної ціни, яка міститься у документах тендерної пропозиції ФОП Якименко М. В. включено кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельної органiзацiї у сумі 21 119,55 гривень. Відповідно до пункту 1.2. Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі – Настанова) термін «адміністративні витрати» вживається у наступному значенні – загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням будівельною організацією, які не включаються до собівартості будівельних робіт.

Пунктом 5.17. Настанови визначено, що адміністративні витрати в складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) обчислюються виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням положень Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Мінрегіону від 31.12.2010 № 573, і переліку адміністративних витрат, наведених у додатку 26 цієї Настанови.

У складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) адміністративні витрати включаються за показниками, визначеними розрахунковоаналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат). Відповідно до реєстраційних документів ФОП Якименко М. В. не має будівельної організації та відповідно документів, які містяться у складі наданої ним тендерної пропозиції, не має апарату управління.

З огляду на зазначене, ФОП Якименко М. В. не має підстав для нарахування у договірній ціні адміністративних витрат. З огляду на зазначене, внаслідок включення в договірну ціну адміністративних витрат будiвельної органiзацiї у розмірі 21 119,55 грн (без урахування податків) ФОП Якименко М. В. завищено вартість тендерної пропозиції. Зазначене не відповідає вимогам Додатку 1, де зазначено, що Капітальний ремонт частини приміщення підвалу будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 240 «Іволга» Запорізької міської ради проводиться відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва № 281 від 01.11.2021, а також не відповідає підпункту 2 пункту 44 Особливостей в частині розгляду тендерної пропозиції зазначеного учасника. Проте, на порушення вимоги підпункту 2 пункту 44 Особливостей (у редакції, що діяла на дату оголошення закупівлі) Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника закупівлі ФОП Якименко М. В., натомість визнав його переможцем процедури закупівлі та уклав договір підряду від 15.12.2023 №452/240 на суму 2 905 450,00 гривень.

Приклад 2. Моніторинг № UA-M-2023-05-05-000008, оголошення № UA-2023-01-10-005626-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: моніторингом установлено, що до договірної ціни, яка міститься у документах тендерної пропозиції ФОП «ДАНИЛЕЙКО БОГДАН ЯРЕМОВИЧ» включено кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельної органiзацiї у сумі 29 826,00 гривень. Відповідно до пункту 1.2. Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 (далі – Настанова) термін «адміністративні витрати» вживається у наступному значенні – загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням будівельною організацією, які не включаються до собівартості будівельних робіт.

Пунктом 5.17. Настанови зазначено, що адміністративні витрати в складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) обчислюються виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням положень Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Мінрегіону від 31.12.2010 № 573, і переліку адміністративних витрат, наведених у додатку 26 цієї Настанови. У складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) адміністративні витрати включаються за показниками, визначеними розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат).

Відповідно до реєстраційних документів ФОП «ДАНИЛЕЙКО БОГДАН ЯРЕМОВИЧ» не має будівельної організації та відповідно документів, які містяться у складі наданої ним тендерної пропозиції, не має апарату управління. З огляду на зазначене, ФОП «ДАНИЛЕЙКО БОГДАН ЯРЕМОВИЧ» не має підстав для нарахування у договірній ціні адміністративних витрат.

З огляду на зазначене, внаслідок включення в договірну ціну адміністративних витрат у розмірі 29 826,00 грн (без урахування податків) ФОП «ДАНИЛЕЙКО БОГДАН ЯРЕМОВИЧ» завищено вартість тендерної пропозиції, що суперечить вимогам пункту 1 додатку 3 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі» тендерної документації Замовника, де зазначено, що ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена за твердою договірною ціною згідно з кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 та учасник повинен гарантувати, що його ціна розрахована відповідно до вимог чинного законодавства і включає усі необхідні витрати.

Однак, на порушення вимог пункту 2 частини першої статті 31 Закону № 922 та підпункту другого пункту 41 Особливостей Замовник не відхилив тендерну пропозицію ФОП «ДАНИЛЕЙКО БОГДАН ЯРЕМОВИЧ» та уклав з ним Договір підряду від 26.01.2023 № 39 на суму 2 798 950,00 гривень.

Тепер перейдимо до судової практики.

Постанова Другого апеляційного адміністративного суду по справі № 440/6268/22 від 31.05.2023

Витяг з постанови суду: із урахуванням принципу недискримінації та рівних прав учасників процедури публічних закупівель, відсутності прямої заборони та несуперечливості суті правовідносин, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про допустимість у фізичної особи-підприємця адміністративних витрат як загальногосподарських витрат, пов`язаних з обслуговуванням та управлінням будівельною організацією, оскільки підприємець, як фізична особа, не виконує заявлені роботи з поточного ремонту самостійно (одноособово).

У підприємця не виключаються витрати, зокрема, на врегулювання спорів у судових органах, витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг); витрати з операційної оренди; витрати зі страхування майна; витрати, пов`язані з витратами на збут.

При цьому, відповідач не обґрунтовує висновок неправильністю обчислення спірних адміністративних витрат.

Отже, відповідачем не доведено висновку про завищення вартості тендерної пропозиції на суму адміністративних витрат у розмірі 5 898,00 грн без урахування податків.

Постанова Третього апеляційного адміністративного суду по справі № 160/1784/23 від 06.06.2023

Витяг з постанови суду: основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві для визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, лінійних об`єктів інженерно- транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування, визначені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (далі - Настанова №281).

Розділом V Настанови №281 врегульовано порядок визначення вартості об`єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни).

Підпунктом 5.17. Настанови №281 встановлено, що адміністративні витрати в складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) обчислюються виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням положень Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Мінрегіону від 31.12.2010 №573, і переліку адміністративних витрат, наведених у додатку 26 цієї Настанови.

У складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) адміністративні витрати включаються за показниками, визначеними розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат).

Перелік адміністративних витрат наведений у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» Затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 (далі - НП(С)БО 16), яке визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності.

Відповідно до НП(С)БО 16 адміністративні витрати - це загальногосподарські витрати, спрямовані на управління підприємством і його обслуговування. Склад цих витрат визначено пунктом 18 НП(С)БО 16.

Для обліку адміністративних витрат використовується рахунок 92.

Рахунок 92 Адміністративні витрати призначений для відображення загальногосподарських витрат, пов`язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства.

До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов`язкових платежів).

Відповідно до пп. 5.18. Настанови №281 визначено, що при обчисленні показника адміністративних витрат з переліку витрат, що за бухгалтерським обліком віднесено до адміністративних, виключаються такі адміністративні витрати:

 • витрати на врегулювання спорів у судових органах;
 • відрахування будівельних організацій на утримання апарату управління будівельних об`єднань, в тому числі витрати на утримання корпорацій, асоціацій тощо;
 • витрати на перебазування будівельних організацій;
 • витрати, пов`язані з нарахуванням і виплатою дивідендів учасникам і засновникам будівельної організації (оплата повідомлень у засобах масової інформації, конвертів, послуг зв`язку);
 • витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг);
 • витрати з операційної оренди;
 • витрати зі страхування майна;
 • витрати, пов`язані з витратами на збут та іншими операційними витратами будівельної організації.

Відповідач у спірному випадку не ставить питання щодо неправомірності визначення ФОП адміністративних витрат, які включені до договірної ціни, відповідач взагалі заперечує право фізичної особи-підприємця на включення таких витрат до договірної ціни, оскільки, за його позицією, вказане право мають лише будівельні організації, які визначають такі витрати за наслідком ведення бухгалтерського обліку. Отже, за позицією відповідача, оскільки позивач не є будівельною організацію та в силу вимог податкового законодавства не зобов`язаний вести бухгалтерський облік, так як перебуває на спрощеній системі оподаткування, то останній не має права на включення адміністративних витрат при формування договірної ціни.

З приводу такої позиції відповідача суд першої інстанції обгрунтовано зазначив те, що усі суб`єкти підприємницької діяльності, незалежно від обраної організаційної форми здійснення підприємницької діяльності, мають рівні права та обов`язки, зокрема, в частині доступу до публічних закупівель, у зв`язку з чим ФОП, який не надає послуги з благоустрою території самостійно (одноособово), не позбавлений права на формування адміністративних витрат, як загальногосподарських витрат, пов`язаних із здійсненням задекларованої діяльності.

В іншому випадку, якщо прийняти до уваги позицію відповідача, такий підхід буде мати ознаки дискримінації, оскільки одні суб`єкти підприємницької діяльності, обравши певну організаційну форму провадження господарської діяльності, будуть мати право на формування договірної ціни з урахуванням адміністративних витрат, а інші, не дивлячись на наявність адміністративних витрат, такого права мати не будуть.

З цього приводу слід звернути увагу і на те, що Настанова №281 не обмежує її застосування суб`єктами в залежності від форми здійснення підприємницької діяльності. При цьому, заслуговує на увагу і те, що чинне законодавство не визначає такої організаційної форми здійснення підприємницької діяльності як «будівельна організація».

У спірному випадку встановлено, що довідкою про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід №137 від 19.10.2022 року підтверджується наявність у ФОП ОСОБА_1 працівників для виконання робіт («Послуги з благоустрою території біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: 1211900000:01:018:0084)»), а саме: двох монтажників-будівельників.

Отже, із врахуванням принципу недискримінації та рівних прав учасників процедури публічних закупівель, відсутності прямої заборони та несуперечливості суті правовідносин, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про допустимість у фізичної особи-підприємця адміністративних витрат, як загальногосподарських витрат, пов`язаних з обслуговуванням та управлінням будівельною організацією, оскільки підприємець, як фізична особа, не виконує заявлені роботи з поточного ремонту самостійно (одноособово).

Зробивши такий висновок, суд першої інстанції правильно вказав на те, що у позивача були відсутні підстави для відхилення тендерної пропозиції переможця, у зв`язку з її відповідністю умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, що свідчить про неправомірність оскаржуваного висновку відповідача.

Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду по справі № 500/2951/23 від 10.01.2024

Витяг з постанови суду: Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, затверджено Кошторисні норми України у будівництві: «Настанова з визначення вартості будівництва», та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

Так, згідно пункту 1.1 Настанови з визначення вартості будівництва, ця Настанова визначає основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві для визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування (далі будівництво). Ця Настанова є обов`язковою для визначення вартості будівництва об`єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (далі державні кошти). Застосування цієї Настанови при будівництві об`єктів із залученням інших джерел фінансування обумовлюється договором.

В свою чергу, у пункті 1.2. Настанови з визначення вартості будівництва зазначено, що у цій Настанові терміни вживаються у такому значенні: адміністративні витрати загальногосподарські витрати, пов`язані з обслуговуванням та управлінням будівельною організацією, які не включаються до собівартості будівельних робіт.

У пунктах 5.17., 5.18 Настанови з визначення вартості будівництва вказано, що адміністративні витрати в складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) обчислюються виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням положень Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Мінрегіону від 31.12.2010 № 573, і переліку адміністративних витрат, наведених у додатку 26 цієї Настанови. У складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) адміністративні витрати включаються за показниками, визначеними розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат).

При обчисленні показника адміністративних витрат з переліку витрат, що за бухгалтерським обліком віднесено до адміністративних, виключаються такі адміністративні витрати: 1) витрати на врегулювання спорів у судових органах; 2) відрахування будівельних організацій на утримання апарату управління будівельних об`єднань, в тому числі витрати на утримання корпорацій, асоціацій тощо; 3) витрати на перебазування будівельних організацій; 4) витрати, пов`язані з нарахуванням і виплатою дивідендів учасникам і засновникам будівельної організації (оплата повідомлень у засобах масової інформації, конвертів, послуг зв`язку); 5) витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг); 6) витрати з операційної оренди; 7) витрати зі страхування майна; 8) витрати, пов`язані з витратами на збут та іншими операційними витратами будівельної організації.

ФОП ОСОБА_1 (РНПКПП НОМЕР_1 ) здійснює господарську діяльність за наступними КВЕД: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., та інші додаткові види: 41.10 Організація будівництва будівель; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 42.21 Будівництво трубопроводів; 42.91 Будівництво водних споруд; 43.11 Знесення; 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 43.21 Електромонтажні роботи; 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 43.31 Штукатурні роботи; 43.32 Установлення столярних виробів; 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін; 43.34 Малярні роботи та скління; 43.39 Інші роботи із завершення будівництва; 43.91 Покрівельні роботи.

Як зазначалось вище, Настанова з визначення вартості будівництва, є обов`язковою для визначення вартості будівництва об`єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (далі державні кошти).

При цьому, Настанова з визначення вартості будівництва не обмежує її застосування суб`єктами в залежності від форми здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до частини 1 статті 45 Господарського кодексу України підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця.

Згідно частини 1 статті 47 Господарського кодексу України держава гарантує усім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права та рівні можливості для залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів.

Відповідно до статті 51 Цивільного кодексу України до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

В свою чергу, суд звертає увагу, що пунктом 5.17 Настанови з визначення вартості будівництва визначено, що адміністративні витрати в складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) обчислюються виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням положень Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Мінрегіону від 31.12.2010 № 573, і переліку адміністративних витрат, наведених у додатку 26 цієї Настанови.

У складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) адміністративні витрати включаються за показниками, визначеними розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат).

Причому, як зазначалось вище, пунктом 5.18. Настанови з визначення вартості будівництва, при обчисленні показника адміністративних витрат з переліку витрат, що за бухгалтерським обліком віднесено до адміністративних, виключаються не лише витрати з відрахування будівельних організацій на утримання апарату управління будівельних об`єднань, а й інші визначені Настановою види витрат.

Відповідно до частини 8 статті 19 Господарського кодексу України усі суб`єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов`язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Відповідно, частиною 8 статті 19 Господарського кодексу України не встановлено для громадян України, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці, обов`язковість ведення бухгалтерського обліку, однак законодавство і не обмежує підприємців у праві ведення бухгалтерського обліку.

Колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції про допустимість у фізичної особи-підприємця адміністративних витрат, як загальногосподарських витрат, пов`язаних з обслуговуванням та управлінням будівельною організацією, оскільки підприємець, як фізична особа, не виконує заявлені роботи з поточного ремонту самостійно (одноособово), так як слідує з матеріалів справи, довідкою про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід №48 від 16.01.2023 підтверджується наявність у ФОП ОСОБА_1 працівників для виконання робіт: «Капітальний ремонт приймального відділення КНП Шумської міської ради «Шумська міська лікарня» по вул. Енергетична, 1 в м. Шумськ, Тернопільської області-ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», а саме: штукатура, маляра, лицювальника-плиточника, електрогазозварника.

Слід відмітити, що відповідачем не досліджувалось питання щодо правильності (достовірності) обчислення структури таких витрат на підставі первинних бухгалтерських документів суб`єкта підприємницької діяльності за попередній період з урахуванням положень Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених наказом Мінрегіону від 31.12.2010 № 573, і переліку адміністративних витрат, наведених у додатку 26 Настанови, з огляду на що, перевірка (оцінка) таких обчислень (обставин) судом не здійснюється .

Враховуючи зазначені вище встановлені обставини справи, норми законодавства, які регулюють спірні правовідносини, колегія суддів дійшла висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки висновок відповідача про результати моніторингу закупівлі UA-2023-01-10-005626-а є протиправним, а тому правильним та обґрунтованим є висновок суду першої інстанції, який ухвалив судове рішення з дотриманням вимог матеріального та процесуального права, а наведені в апеляційній скарзі доводи не спростовують викладених у судовому рішенні цього суду висновків, тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду по справі № 380/5693/23 від 13.03.2024

Витяг з постанови суду: стосовно встановленого під час проведення моніторингу процедури закупівлі порушення щодо визначення вартості будівництва, колегія суддів керується наступним.

За вимогами п.6.3 ч.6 розділу III тендерної документації Замовника роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затв. наказом Мінрегіону № 281 від 01.11.2021р., проектній документації та умовам Договору.

Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам Замовника, учасник у складі пропозиції до закупівлі повинен надати: розрахунок договірної ціни у відповідності до чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

Відповідно до наданого учасником ФОП ОСОБА_3 у складі тендерної пропозиції розрахунку договірної ціни (файл. «Кошторис».рdf») договірна ціна учасником обрахована відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затв. наказом Мінрегіону № 281 від 01.11.2021р. (далі - Настанова № 281).

Проведеним моніторингом встановлено, що у складі договірної ціни ФОП ОСОБА_3 включено адміністративні витрати в сумі 3428 грн.

Перелік адміністративних витрат наведено у Додатку 26 до Настанови № 281.

Відповідно до норм Настанови № 281 фізична особа-підприємець може враховувати зазначені витрати, якщо зможе їх обґрунтувати на підставі структури, яка склалася в організації за попередній звітний період, бухгалтерського обліку за попередній звітний період, а також на підставі загальної нормативно-розрахункової трудомісткості виконаних робіт за всіма об`єктами за той самий період.

Таким чином, як правильно визначив відповідач, за відсутності відповідних адміністративних витрат в учасника та їх документального підтвердження, можливе завищення вартості робіт за укладеним за результатами процедури закупівлі UA-2022-11-10-001981-а договору.

Висновки

Позиції ДАСУ та судів з даного питання є доволі неоднозначними. Так, аудитори вважають, що включення адміністративних витрат до договірної ціни не є правомірним, оскільки ФОПи не мають будівельної організації та відповідно апарату управління. І тому включення адміністративних витрат до договірної ціни призводить до завищення вартості тендерної пропозиції.

Проте, суди, у справах, які наводились вище, окрім Постанови Восьмого апеляційного адміністративного суду по справі № 380/5693/23 від 13.03.2024, дотримуються позиції про допустимість у фізичної особи-підприємця адміністративних витрат, оскільки, по-перше, Настанова не обмежує її застосування суб`єктами в залежності від форми здійснення підприємницької діяльності, зокрема в частині врахування адміністративних витрат в договірній ціні.

По-друге, суди звертають увагу, що ФОП може враховувати адміністративні витрати, оскільки ФОП в основному, не виконує роботи, які є предметом закупівлі, самостійно (одноособово).

Окрім цього, вітчизняне законодавство не визначає такої організаційної форми здійснення підприємницької діяльності як «будівельна організація», оскільки аудитори у своїх висновках заявляють, що ФОПи не є «будівельною організацією».

Таким чином, як видається, визначальним при включенні адміністративних витрат в складі договірної ціни  ФОПом є підтвердження наявності таких витрат, зокрема тих, які визначені в додатку 26 Настанови. До прикладу, на підставі первинних бухгалтерських документів, які можуть підтвердити такі витрати.

І відповідно включення ФОПом адміністративних витрат буде відповідати приписам Настанови.

#договір про закупівлю#закупівля робіт#спеціальні закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard