Замовником в договорі підряду не визначено обсяги робіт, що підлягають виконанню: чи відповідає такий договір законодавчим нормам?

0
55

Розглянемо це питання на прикладі моніторингу № UA-M-2024-04-23-000047, оголошення № UA-2024-03-15-010374-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу:аналізом питання дотримання вимог законодавства під час укладення договору про закупівлю встановлено, що договір підряду від 08.04.2024 № 34.03-10/29, укладений з ТОВ «Автоінтерстрой», не містить обсяги робіт, що підлягають виконанню. Відповідно до пункту 19 договору додатками до договору є: «Протокол узгодження договірної ціни» (додаток 1), «Календарний графік виконання робіт на 2024-2025 роки» (додаток 2), «Розрахунок договірної ціни», «План фінансування робіт» (додаток 3) та «Договірна ціна» (додаток 4).

Згідно із частиною першою статті 837 Цивільного кодексу України договір від 08.04.2024 № 34.03-10/29 є договором підряду, оскільки одна сторона (підрядник - ТОВ «Автоінтерстрой») зобов’язується виконати роботи по об’єкту «Капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (укриття) «ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція» за завданням другої сторони, а замовник, Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради, зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Статтею 318 Господарського кодексу України передбачено, що договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати: найменування сторін; місце і дату укладення; предмет договору (найменування об’єкта, обсяги і види робіт, передбачених проектом); строки початку і завершення будівництва, виконання робіт; права і обов’язки сторін; вартість і порядок фінансування будівництва об’єкта (робіт); порядок матеріально-технічного, проектного та іншого забезпечення будівництва; режим контролю якості робіт і матеріалів замовником; порядок прийняття об’єкта (робіт); порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти і гарантійні строки; страхування ризиків, фінансові гарантії; відповідальність сторін (відшкодування збитків); урегулювання спорів, підстави та умови зміни і розірвання договору.

Відповідно до частини другої статті 318 Господарського кодексу України договір підряду укладається на будівництво, розширення, реконструкцію та перепрофілювання об'єктів; будівництво об'єктів з покладенням повністю або частково на підрядника виконання робіт з проектування, поставки обладнання, пусконалагоджувальних та інших робіт; виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів.

Відповідно до пункту 15 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668, у договорі підряду сторони зобов'язані визначити найменування об'єкта будівництва та його місцезнаходження, основні параметри (потужність, площа, об'єм тощо), склад та обсяги робіт, які передбачені проектною документацією та підлягають виконанню підрядником, інші показники, що характеризують предмет договору.

Пунктом 3 Типового договору підряду в капітальному будівництві, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 27.10.2005 № 3 встановлено, що склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання підряднику, визначені проектною документацією, яка є невід'ємною частиною договору.

Відповідно до статті 844 Цивільного кодексу України ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником.
 Абзацом першим пункту 17 Особливостей встановлено, що договір про закупівлю за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону та цих особливостей.

Статтею 638 Цивільного кодексу України визначено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї сторони має бути досягнуто згоди.

Також, за нормою статті 180 Господарського кодексу України господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов.

З огляду на вищевикладене, договір від 08.04.2024 № 34.03-10/29, укладений не у відповідності до норм Цивільного та Господарського кодексів України, зокрема не містить обсяги робіт, чим порушено вимоги пункту 17 Особливостей та частини першої статті 41 Закону.

Останні новини

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard