Відсутність плану фінансування робіт, як додатку до договору підряду та інші порушення Постанови № 668, які встановлює ДАСУ  в ході моніторингу закупівлі робіт

1
232

В ході моніторингу процедури закупівлі UA-2023-11-17-007685-a встановлено, що згідно з пунктом 3 Особливостей Замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей. 

Абзацом першим пункту 17 Особливостей визначено, що договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону та цих особливостей.

Предметом даної закупівлі є роботи - «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття ліцею …». Слід зауважити, що постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 затверджені «Загальні умови укладання та виконання договорів підряду» (далі – Постанова № 668), які у відповідності до Цивільного кодексу України визначають порядок укладення, виконання договорів підряду та є обов'язковими до врахування при укладанні та виконанні договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств, а також комплексів і видів робіт, пов’язаних із капітальним будівництвом. 

Так, пунктом 83 Постанови № 668 установлено, що невід’ємною частиною договору підряду є план фінансування робіт (будівництва об'єкта), який складається замовником та узгоджується з підрядником. 

Проте, Замовником під час укладання договору підряду з ТОВ “С” не враховано вимоги пункту 83 Постанови № 668, відповідно - у договорі підряду відсутній план фінансування робіт. Окрім того, в ході моніторингу встановлено, що згідно договором підряду, Підрядник (ТОВ «С») гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об’єкта відповідно до умов проекту впродовж 5 років. Разом з тим, частиною першою статті 884 Цивільного кодексу України та абзацом третім пункту 103 Постанови №668 визначено, що гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить десять років від дня його прийняття замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду або законом. При цьому, відповідно до пункту 5 Постанови № 668, гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об’єкта будівництва) – є істотною умовою договору. Враховуючи викладене, за результатами аналізу питання дотримання Замовником законодавства під час укладання договору підряду встановлено порушення абзацу першого пункту 17 Особливостей, пункту 83 та абзацу третього пункту 103 Постанови № 668.

Останні новини

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard