Щодо виконання вимоги пункту 8 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме щодо зазначення у проекті договору порядку змін його умов

0
176

Витяг з рішення суду: Надаючи оцінку доводам апелянта в частині порушення позивачем вимог п. 8 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 28 Постанови № 1178, а саме щодо того, що Замовником у тендерній документації не зазначено порядку змін умов договору, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» у тендерній документації зазначаються такі відомості, зокрема, проект договору про закупівлю з обов`язковим зазначенням порядку змін його умов.

Положеннями ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено основні вимоги до договору про закупівлю та внесення змін до нього.

З матеріалів справи судом встановлено, що відповідно до п. 11.4. Договору поставки, укладеного між позивачем та третьою особою визначено, що зміни в такий Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору (а.с. 11).

Наведене свідчить про те, що у проекті Договору та у самому Договорі поставки Замовником передбачено такий пункт, як порядок внесення змін до договору.

Колегія суддів також погоджується і з висновком суду першої інстанції про те, що в Законі України «Про публічні закупівлі» відсутня норма, яка зобов`язує замовника винести порядок змін умов договору в окремий розділ.

Крім того, колегія суддів зазначає, що посилаючись на порушення вимог законодавства про публічні закупівлі, відповідач, обмежився виключно цитуванням приписів п. 8 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» та не конкретизовані, у саме формі та з яким змістом Замовник мав відобразити порядок внесення змін до умов договору. При цьому, відповідачем не доведено, що визначивши порядок внесення змін до умов договору, у формі та за змістом, відображеними в п. 11.4 Договору, сторонами договору (у разі виникнення необхідності внесення змін до умов договору після його укладення) не будуть дотримуватися як вимоги ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», так і приписи ст. 188 Господарського кодексу України та ст. 651 Цивільного кодексу України.

Враховуючи, що положення Договору містять приписи щодо порядку внесення змін до умов цього Договору, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що позивачем не було порушено п. 8 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» та пункт 28 Постанови № 1178, а твердження відповідача про зворотнє є помилковими.

Детальніше у постанові Другого апеляційного адміністративного суду від 07 березня 2024 р. по справа № 480/7166/23.

Останні новини