Порушення замовником строків оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору через те, що переможець не погоджувався на їх підписання  вчасно: чи прийняло ДАСУ пояснення уповноваженої особи?

0
198

За результатами моніторингу процедури закупівлі UA-2023-11-29-017714-a встановлено наступне. Відповідно до пункту 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зокрема зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника, продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. 

У абзаці 11 пункту 19 Особливостей зазначено, що у разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей. Відповідно до пункту 11 частини першої статті 10 Закону Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 41 цього Закону – протягом трьох робочих днів з дня внесення змін. 

Замовник 12.01.2024 в електронній системі закупівель оприлюднив повідомлення про внесення змін до Договору та додаткові угоди від 29.12.2023 № 1 та № 2 до Договору, якими зменшено обсяги закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника та продовжено строк дії Договору. На запит ДАСУ щодо оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю не протягом трьох робочих днів з дня внесення змін, а лише на 10 робочий день, Замовник надав пояснення, в якому зазначив, що Замовник з електронної адреси надіслав виконавцю на електронну адресу додаткові угоди. Але виконавець не відповідав та не погоджувався на підписання додаткових угод вчасно. Замовником було направлено додаткові угоди до виконавця 29.12.2023 о 11:21 та 15:56, на які виконавець не погодився та не надав зворотного зв’язку, далі нами було направлено додаткові угоди повторно 04.01.2024 о 13:16 та 16:07 на які також не було відповіді та згоди на підписання, замовник не полишив зусиль та направив додаткові угоди 08.01.2024 о 9:32, 09.01.2024 о 16:35 на які також не було відповіді. Виходячи з вищевикладеного, як тільки виконавець приступив до роботи одразу підписали додаткові угоди та завантажили в систему. 

Проте на порушення вимог пункту 11 частини першої статті 10 Закону та абзацу 11 пункту 19 Особливостей Замовник оприлюднив в електронній системі закупівель повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю з порушенням терміну визначеного Законом, а саме: не протягом трьох робочих днів з дня внесення змін, а лише на 10 робочий день (12.01.2024) з дня внесення змін до Договору.

Останні новини

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard