Чи може сертифікат якості підтверджувати безпечність товару, що є предметом закупівлі?

0
189

Витяг з рішення суду:  Під час розгляду данного спору в суді першої інстанції було досліджено, що в оскаржуваному висновку зазначено про те, що саме замовником у тендерній документації (пункт 7 розділу 4 (Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для учасників - юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців) Додатку 1) встановлено вимогу, за якою на підтвердження відповідності пропозиції необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати документ(ти), що підтверджує(ють) походження товару, якість та безпеку, а саме: сертифікат або декларація виробника (постачальника) про безпечність. Таким чином, учасниками ТОВ «ВЕЛЕС-ВУД» (по Лоту 1) та РКСП «КОРКЖІВКАЛІС» (по Лоту 2) при підтвердженні відповідності пропозиції необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі не надано документ(ти), що підтверджує(ють) походження товару та його безпеку (не надано сертифікату або декларації про безпечність), чим недотримано вимог пункту 7 розділу 4 Додатку 1 тендерної документації Замовником. Відповідно до підпункту 2 пункту 41 Особливостей №1178 замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли вона не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. Однак, на порушення вимог підпункту 2 пункту 41 Особливостей №1178 замовником не відхилено тендерну пропозицію учасника ТОВ «ВЕЛЕС-ВУД» (по Лоту 1) та тендерну пропозицію учасника РКСП «КОРКЖІВКАЛІС» (по Лоту 2), а визначено їх переможцями та укладено з ними договори на закупівлю №3 від 20.02.2023 (Лот 1) та №2 від 20.02.2023 (Лот 2).

Згідно пункту 10 частини першої статті 10 Закону № 922-VIII, замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема: договір про закупівлю та всі додатки до нього - протягом трьох робочих днів з дня його укладення.

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 1 Закону № 922-VIII, оголошення про проведення процедури закупівлі - оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення конкурентного діалогу.

Вимоги до тендерної документації містяться у статті 22 Закону № 922-VIII. У свою чергу правове регулювання оголошення про проведення процедури закупівлі (що є в тому числі оголошенням про проведення відкритих торгів) міститься по тексту Закону, передусім, у статтях 10 та 21 Закону № 922-VIII.

Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону № 922-VIII.

Тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації (частина третя статті 22 Закону № 922-VIII).

З урахуванням наведеного, а також приймаючи до уваги обставини, викладені контролюючим органом в оскаржуваному висновку, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції про те, що зазначення відсутності у сертифікатах якості, наданих учасниками, інформації про походження та безпечність товару, є безпідставними, позаяк, вищезазначені документи мають: інформацію про походження предмета закупівлі: ТОВ «ВЕЛЕС-ВУД» (по Лоту 1) та РКСП «КОРЮКІВКАЛІС» (по Лоту 2), окремо зазначено, за документами наданими у пропозиціях, що вказані підприємства є виробниками товару «Тріска деревна паливна змішаних хвойних та твердолистяних)», працюють за наступними видами діяльності: ТОВ «ВЕЛЕС-ВУД»: 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво (основний); 16.24 Виробництво дерев`яної тари; 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами. РКСП «КОРЮКІВКАЛІС»: 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві (основний); 01.29 Вирощування інших багаторічних культур; 02.20 Лісозаготівлі; 02.30 Збирання дикорослих недеревних продуктів; 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві; 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво; 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.

Колегія суддів вважає, що сторона відповідача не спростувала та не довела того, що надання учасником закупівлі сертифікату якості, не є належним підтвердженням безпечності товару, що становить предмет закупівлі. Крім того, окремих вимог до документів, що підтверджують походження товару, якість та безпеку (а саме: сертифікат або декларація виробника (постачальника) про безпечність) в тендерній документації не встановлено.

Слід врахувати, що у даному випадку, замовником було надано пояснення, у якому, зокрема, зазначено, що постачальник зобов`язується одночасно з поставкою кожної партії товару надати оформлені належним чином видаткову накладну та документи, що підтверджують якість, походження та кількість товару, ці вимоги містяться у договорах, укладених за результатами проведення процедури закупівлі, та вказано, що документи щодо підтвердження показників якості, походження товару та його безпечності надаються постачальниками разом з товаром, як це було передбачено умовами закупівлі, та не стосуються саме конкурентного відбору переможця торгів.

Відповідно в тендерній пропозиції учасниками, які згідно Статуту підприємств, є виробниками предмета закупівлі, надано замовнику сертифікати якості, чим виконано вимоги - надати документ в підтвердження відповідності пропозиції учасника необхідним технічним, якісним, кількісним характеристикам товару.

Отже, суд першої інстанції мав підстави для висновку про те, що доводи відповідача про те, що тендерна пропозиція ТОВ «ВЕЛЕС-ВУД» та РКСП «КОРЮКІВКАЛІС», як учасників торгів не відповідала вимогам тендерної документації замовника не знайшла свого підтвердження, а тому є безпідставними та протиправними.

Детальніше у постанові Шостого апеляційного адміністративного суду від 06 березня 2024 року по справі № 620/14303/23.

Останні новини