Документи

Приклади протоколів для проведення закупівель за виключеннями, визначеними пунктом 13 Особливостей

10

Активно
9128

Відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли присутні підстави, які визначені даним пунктом.

У відповідності до зазначеної норми, замовник може укласти «прямий» договір при наявності певних обставин.

Окрім цього, абзацом 21 пункту 13 Особливостей визначено, що у разі укладення договору про закупівлю відповідно до цього пункту замовник разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до цього пункту. Обґрунтування у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою особою або іншою службовою (посадовою) особою замовника та погоджується (затверджується) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника. Відповідно варто покласти обов’язок щодо погодження (затвердження) обґрунтувань застосування підстав, визначених пункту 13 Особливостей, у вигляді прокольного рішення уповноваженої особи на керівника замовника або іншого працівника, наприклад наказом.

У разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпунктів 15, 17, 18 цього пункту замовник може не публікувати договір про закупівлю та/або додатки до нього.

Тому з огляду на вимоги пункту 13 Особливостей пропонуємо приклади документів:

Приклад наказу про покладення обов’язку щодо погодження (затвердження) обґрунтувань застосування пункту 13 Особливостей у вигляді прокольного рішення уповноваженої особи

Перелік протоколів:

 1. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі підпункту 2 пункту 13 Особливостей (замовник або його відокремлений підрозділ перебуває на території активних бойових дій)
 2. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі підпункту 4 пункту 13 Особливостей (існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин)
 3. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі абзацу 2 підпункту 5 пункту 13 Особливостей (роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків: предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання)
 4. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі абзацу 3 підпункту 5 пункту 13 Особливостей (роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків: укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу)
 5. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей (роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником)
 6. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі абзацу 5 підпункту 5 пункту 13 Особливостей (роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків: необхідність захисту прав інтелектуальної власності)
 7. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі абзацу 6 підпункту 5 пункту 13 Особливостей (роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків: укладення договору про закупівлю з постачальником «останньої надії» або з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або природного газу)
 8. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі підпункту 6 пункту 13 Особливостей (відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах)
 9. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі підпункту 7 пункту 13 Особливостей (додатковий обсяг товарів)
 10. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі підпункту 8 пункту 13 Особливостей (додаткова закупівля робіт та послуг)
 11. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі підпункту 9 пункту 13 Особливостей (закупівля послуг з адвокатської діяльності)
 12. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі підпункту 10 пункту 13 Особливостей (закупівля юридичних послуг пов’язаних із захистом прав та інтересів України)
 13. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі підпункту 11 пункту 13 Особливостей (закупівля послуг необхідних для проведення спортивних заходів)
 14. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі підпункту 13 пункту 13 Особливостей (закупівля товарів, робіт та послуг для/з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури за основними технічними показниками, погодженими Міненерго)
 15. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі підпункту 15 пункту 13 Особливостей (закупівля товарів, робіт і послуг для проведення заходів, спрямованих на забезпечення захисту об’єктів підприємств, установ та організацій електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів, а також для відновлення зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації таких об’єктів)
 16. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі підпункту 16 пункту 13 Особливостей (закупівля із застосуванням електронного каталогу не відбулася або в електронному каталозі відсутній необхідний замовнику товар, якщо така закупівля була проведена відповідно до пункту 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 846)
 17. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі підпункту 17 пункту 13 Особливостей (здійснюється закупівля програмного забезпечення, засобів зв’язку, пристроїв та засобів мережевої безпеки та інших засобів захисту технічної та інформаційної інфраструктури Апаратом Ради національної безпеки і оборони України для забезпечення функціонування та розвитку Головного ситуаційного центру України у разі, коли інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про проведення відкритих торгів та/або в тендерній документації, є інформацією з обмеженим доступом або коли її розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці)
 18. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі підпункту 18 пункту 13 Особливостей (здійснюється закупівля природного газу суб’єктом ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу)
 19. Приклад протоколу уповноваженої особи щодо здійснення закупівлі на підставі підпункту 19 пункту 13 Особливостей (здійснюється закупівля послуг, пов’язаних із створенням або залученням фінансових інструментів, а також послуг, пов’язаних із створенням інструментів страхування, перестрахування та/або відшкодування збитків від воєнних ризиків торгових суден, задіяних у перевезенні українських експортних товарів)

пов'язані статті