Статті

Замовник отримав інформацію про подання учасником, якого визначено переможцем  недостовірних відомостей /підробку документів, що в такому випадку робити замовнику

1
314

Під час проведення процедури закупівлі замовник може отримати інформацію від інших учасників, суб’єктів господарювання чи інших органів, установ, організацій про подання переможцем недостовірних відомостей /підробку документів. Така інформація та/або документи отримують замовником за результатами його власного зверненням або з ініціативи інших сторонніх осіб. І є випадка коли замовник отримує таку інформацію та/або документ на етапі підписання договору, а саме після визначення переможця процедури закупівлі. Звичайно, що коли замовник опиняється в такій ситуації, то головне питання, яке ставить перед собою «як діяти замовнику, враховувати чи не враховувати отриману інформацію та/або документ?». Що ж у даній статті розберемося із поставленим питанням.

Аналізуючи норми спеціальних законодавчих актів, а саме Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) вбачається, що законодавець визначає чіткі дії замовника під час проведення відкритих торгів. Якщо розглядати етап проведення відкритих торгів після розгляду пропозиції учасника, якого визначено переможцем, а саме в проміжку між датами визначення переможця процедури закупівлі (оприлюднення повідомлення про намір укласти договір) та до дати укладання договору про закупівлю, то нормами Закону та Особливостей визначено лише дві дії для замовника, а саме:

  • відхилення тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі

або

  • укладання договору про закупівлю.

Яку дію може чи має обрати (вчинити) замовник у разі отримання інформації, що учасник якого визначено переможцем надав недостовірні відомості та/або підробленні документи? Для надання відповіді на питання, перш за все варто проаналізувати положення Особливостей, оскільки після визначення переможця замовник має право або відхилити тендерну пропозицію переможця або укласти з ним договір про закупівлю.    

І так, пунктом 44 Особливостей, визначено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 

3) переможець процедури закупівлі:

  • відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
  • не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці 14 пункту 47 цих особливостей;
  • не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
  • надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом 1 пункту 42 цих особливостей.

Читаючи норму та підстави відхилення, які визначенні для переможця процедури закупівлі у підпункті 3 пункту 44 Особливостей, відразу падає в око підстава, яка передбачена у абзаці 5 зазначеного підпункту та, яка звучить так: переможець процедури закупівлі надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом 1 пункту 42 цих особливостей.

З першого погляду відповідь стає очевидною, отримав замовник інформацію та/або документ про надання переможцем процедури закупівлі недостовірної інформацію, а тому має відхилити тендерну пропозицію переможця. Але, не варто поспішати, а все ж таки проаналізуємо підставу відхилення, яка визначена у абзаці 5 підпункті 3 пункту 44 Особливостей більш детально.

Що ж визначено у нормі? А те, що замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі,коли переможець процедури закупівлі надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом 1 пункту 42 цих особливостей.

Тобто, стає очевидним, що законодавець встановив певну умову, яка передбачає шляхи отримання замовником недостовірної інформації – виявлення замовником такої інформації, згідно з абзацом 1 пункту 42 цих особливостей.

У свою чергу, абзац 1 пункту 42 Особливостей, передбачає, що замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Детальний аналіз норми пункту 42 Особливостей та категорії суб’єктів до яких може звернутися замовник наведений у матеріалі «Розбір норми щодо звернення замовника до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції за підтвердженням інформації»

Таким чином, із норми абзацу 5 підпункту 3 пункту 44 Особливостей вбачається, що замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли переможець процедури закупівлі надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі у разі якщо замовником отримане підтвердження недостовірності інформацію, яка надана переможцем за результатами зверненням замовника до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. 

Тому, для надання відповіді як діяти замовнику у разі якщо останнім отримано інформацію про надання переможцем процедури закупівлі недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі важливе значення має як замовник отримав таку інформацію та, у разі :

  • якщо інформація та/або документи (відомості) отриманні за результатами звернення замовника до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції та така інформація є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, то в такому випадку у замовника є підстави відхилення тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі на підставі абзацу 5 підпункту 3 пункту 44 Особливостей;
  • якщо інформація та/або документи (відомості) отриманні замовником від інших учасників закупівлі та/або підприємств, установ чи організацій, то в такому випадку у замовника відсутні підстави відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі.

Звичайно, кожен замовник може задати питання, а що ж робити, якщо замовнику уже відомо про факт подання недостовірних даних або підробку якогось документу, який поданий переможцем закупівлі в складі своєї пропозиції. Якщо розглядати питання підробки документів, то такий факт може бути встановлений або підтверджений правоохоронним органов, а не будь - якого особою, тому до тих пір поки такий факт «підробки документу» не буде встановлено у відповідності до вимоги чинного законодавства у замовника немає правових підстав ставити під сумнів наданий документ в складі тендерної пропозиції переможця.

Якщо ж розглядати питання подання недостовірних відомостей переможцем, то замовнику слід зробити оцінку чи суттєво вливає така інформація для визначення результатів процедури закупівлі.

Як замовнику розцінити слово «суттєво», враховуючи тлумачення Словника української мови, то «суттєвий» є який становить саму суть, зміст чого – небуть; важливий, значний; який має велике, особливе значення. Тобто, замовнику потрібно визначити чи отримана інформація про недостовірність відомостей, які поданні переможцем процедури закупівлі має важливе значення та вливає на визначення результатів процедури закупівлі. 

Якщо так, то замовник, керуючись пунктом 42 Особливостей може самостійно звернутися за перевіркою такої інформації, та враховуючи, що відповідь замовник може отримати не в строк, який визначений для укладання договору про закупівлю, тому в такому випадку замовнику варто продовжити строк для укладання договору про закупівлю з переможцем до 60 днів (абзац 4 пункту 49 Особливостей). Та, у разі підтвердження за результатами звернення замовника подання недостовірної інформації переможцем, замовник зможе відхилити тендерну пропозиції переможця з підстав визначених абзацом 5 підпункту 3 пункту 44 Особливостей. Та, відповідно якщо така інформація не підтвердиться, замовник може сміло укладати договір про закупівлю з переможцем процедури закупівлі. 

Варто звернути увагу, що трапляються випадки коли під час ще розгляду пропозиції замовником скеровуються запити до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції з метою перевірки достовірності даних, які надані учасником у складі тендерної пропозиції, але в межах строків, які визначенні законодавцем для розгляду пропозиції учасника (навіть з врахуванням продовженням строку до 20 робочих днів для розгляду пропозиції учасника) замовником так і не отримується відповідь на скерований запит. При цьому, така відповідь – підтвердження подання учасником недостовірної інформації може бути отримана після того як замовник визначив такого учасника переможцем процедури закупівлі, у такому разі замовник має повне право таку інформацію використати після визначення учасника переможцем, як підставу для відхилення, але уже не учасника, а переможця процедур закупівлі з підстав визначених абзацом 5 підпункту 3 пункту 44 Особливостей.

Підсумок

У разі якщо замовником отримується інформація від інших учасників (суб’єктів) про надання в складі пропозицій переможця недостовірної інформації, то у замовника відсутні правові підстави відхилити пропозицію переможця процедури закупівлі з підстав визначених абзацом 5 підпункту 3 пункту 44 Особливостей лише на підставі отримання таких документів або інформації від таких суб’єктів.

При цьому, замовник може самостійно скерувати запит до відповідного суб’єкта для підтвердження або спростування отриманих відомостей про подання переможцем недостовірної інформації та на підставі отриманих документів прийняти відповідне рішення:

  • якщо інформація про надання переможцем процедури закупівлі недостовірної інформації підтвердиться, то замовник відхиляє тендерну пропозицію переможця процедур закупівлі з підстав визначених абзацом 5 підпункту 3 пункту 44 Особливостей. 
  • якщо інформація про надання переможцем процедури закупівлі недостовірної інформації не підтвердиться, то замовник укладає з таким переможцем договір про закупівлю.

пов'язані статті