Статті

Які дії замовника, якщо ЗЗП продуктів харчування згідно пункту 11-2 Особливостей не відбувся

2
180

В процесі здійснення закупівель продуктів харчування згідно пункту 11-2 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.12.2022 № 1178 (далі – Особливості) шляхом запиту пропозицій постачальників в замовників виникає питання, які будуть подальші дії, якщо запит пропозицій постачальників не відбувся. То ж в цьому матеріалі розглянемо в яких випадках вважати, що запит пропозицій постачальників не відбувся і дії замовника в такому випадку.

Законодавчі норми здійснення закупівель продуктів харчування згідно пункту 11-2Особливостей

Згідно абзацу першого пункту 3 Особливостей замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.

Пункт 11-2 Особливостей визначає, що у разі коли замовники здійснюють закупівлі продуктів харчування за переліком згідно з додатком 2, вартість предмета закупівлі яких становить або перевищує 100 тис. гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822, з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

Детально ознайомитися з застосування електронного каталогу можна відеоуроці Закупівля через електронний каталог: порядок проведення та практичні рекомендації.

Порядком передбачено єдиний спосіб здійснення закупівлі через електронний каталог – запит пропозиції постачальників, адже пунктом 56 Порядку визначено, що замовник здійснює відбір постачальника шляхом запиту пропозицій постачальників.

Отже, згідно даних норм всі замовники зобов’язані здійснювати закупівлі продуктів харчування, які визначені додатком 2 Особливостей, вартість предмета закупівлі яких становить або перевищує 100 тис. гривень, виключно шляхом запиту пропозицій постачальників, який на сьогодні є єдиним інструментом здійснення закупівлі товарів через електронний каталог. При цьому, якщо вартість закупівлі не перевищує 100 тис. грн, замовники можуть здійснювати закупівлі на підставі пункту 11 Особливостей, тобто шляхом укладення «прямого» договору.

Дії замовника, якщо запит пропозиції постачальників не відбувся

Згідно абзацу 2 пункту 11-2Особливостей, у разі коли закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі, або шляхом запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822, з урахуванням цих особливостей.

Пункт 63 Порядку визначає, що запит пропозицій постачальників вважається таким, що не відбувся, якщо:

  • не було подано жодної ціни пропозиції
  • або замовником усі подані пропозиції постачальників були відхилені з підстав, визначених пунктом 64  Порядку.

Тобто запит пропозицій постачальників вважається таким, що не відбувся не тільки у разі, якщо не подано жодної цінової пропозиції, а й у випадку, якщо замовником було відхилено усі подані пропозиції з підстав, визначених пунктом 64 Порядку, а саме: замовник відхиляє пропозицію переможця відбору, якщо постачальник:

1) не підписав договір у строк, визначений абзацом 1 пункту 66 цього Порядку;

2)письмово відмовився від укладення договору на умовах, визначених замовником у запиті пропозицій постачальників, зокрема у проекті договору, що є складовою частиною запиту пропозицій постачальників;

3) пропонує товар походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

У випадку, якщо  запит пропозицій постачальників вважається таким, що не відбувся робити протокол не потрібно, оскільки законодавство не покладає такого обов’язку на замовника.

Якщо запит пропозицій постачальників не відбувся, то згідно абзацу 2 пункту 11-2Особливостей замовник може задовольнити свою потребу лише:

  • шляхом проведеня відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями, але при цьому не збільшуючи очікувану вартість закупівлі;
  • або  шляхом повторного здійснення запиту  пропозицій постачальників.

У випадку, якщо замовник вибере варіант для задоволення своєї потреби відкриті торги у порядку, визначеному Особливостями,  і такі відкриті торги буде відмінено через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями, у тому числі за лотом, тоді вбачається можливим укладення замовником договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 6 пункту 13 Особливостей.

Згідно підпункту 6 пункту 13 Особливостей придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли: відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації.

Тому право на укладення «прямого» договору про закупівлю замовник матиме лише після проведення відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями, які буде відмінено через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями, у тому числі за лотом.

Детально ознайомитися з застосуванням підпункту 6 пункту 13 Особливостей можна в навчанні Укладення договору про закупівлю на підставі пп.6 п.13 Особливостей після відмінених відкритих торгів.

З одного боку абзац 2 пункту 11-2Особливостей не визначає подальший алгоритм дій закупівельника, відповідно не обмежує у застосуванні підпункту 6 пункту 13 Особливостей, після того, як відкриті торги було відмінено через неподання жодної тендерної пропозиції, але з іншого боку він встановлює виключний (окремий) порядок здійснення закупівель для задоволення потреб замовника в продуктах харчування, визначених у додатку 2 до Особливостей. Відповідно застосування підпункту 6 пункту 13 Особливостей, у такому випадку, є ризикованим.

У випадку, якщо замовник знову обирає такий вид закупівлі як запит пропозицій постачальників і відповідно він знову не відбувається, замовнику необхідно і далі проводити запит пропозиції постачальників до поки не задовольнить свою потребу або обрати такий вид закупівлі як відкриті торги у порядку, визначеному Особливостями. Важливо зауважити, що  у випадку, якщо замовник обере такий вид закупівлі як відкриті торги, то при здійсненні такого виду закупівлі заборонено збільшувати очікувану вартість такої закупівлі.

Підсумок

Самим важливим висновком з вище викладеного матеріалу необхідно зробити, що в замовника відсутні законодавчі підстави для укладення «прямого» договору про закупівлю, якщо запит пропозицій постачальників не відбувся. За укладення «прямого» договору про закупівлю без застосування електронного каталогу та / або відкритих торгів може бути накладений штраф у розмірі від 25 500 грн до 51 000 грн, тому що згідно пункту  5 Особливостей забороняється придбання замовниками товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями (крім випадків, передбачених пунктами 9 і 13 цих особливостей). Також нагадаємо, що відповідальність не лише на уповноваженій особі, а в частині укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до / без проведення процедур закупівель / спрощених закупівель, визначених законом, а ще й на керівникові замовника. І тут вже йдеться про штраф від 34 тис. грн..

Тому відповідно до абзацу 2 пункту 11-2Особливостей, якщо запит пропозицій постачальників не відбувся замовник зобов’язаний задовольнити свою потребу лише:

  • шляхом проведеня відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями, але при цьому не збільшуючи очікувану вартість закупівлі;
  • або  шляхом повторного здійснення запиту  пропозицій постачальників.
#закупівлі харчування#закупівлі через електронний каталог#спеціальні закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard