Статті

Як визначити вид закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, які включені у додаток до Особливостей?

3
1227

Після набрання чинності тринадцятих змін до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) чимало замовників звертаються із наступним запитанням: як визначати від закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, які включені у Перелік лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу, визначений у додатку до Особливостей, враховуючи річну потребу або вартість окремих лікарських засобів та медичних виробів? Саме це питання і розберемо у цьому матеріалі.

Абзацом 1 пункту 11-1 Особливостей визначено, що у разі коли замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за переліком згідно з додатком, вартість яких становить або перевищує 50 тис. грн, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407), з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

Саме формулювання «здійснюють закупівлі …, вартість яких становить або перевищує 50 тис. грн» і спонукає замовників до вище поставленого запитання. Тож давайте розберемося що таке закупівля.

Пунктом 2 Особливостей передбачено, що  у цих особливостях терміни вживаються у значенні, наведеному, зокрема, в Законі України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Згідно з пунктом 25 частини 1 статті 1 Закону публічна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом. На період дії воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування читаємо так: закупівля - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом з урахуванням Особливостей.

Закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону (пункт 14 Особливостей). Згідно зі статтею 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель (далі - річний план). Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

У річному плані повинна міститися така інформація:

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

3) розмір бюджетного призначення та / або очікувана вартість предмета закупівлі;

4) код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів);

5) вид закупівлі та орієнтовний початок проведення

Тобто плануванням закупівель є визначення потреби в товарах, роботах, послугах, очікуваної вартості, предмета закупівлі, обсягів і джерел видатків, а складання річного плану та внесення до нього змін є необхідною передумовою здійснення закупівель.

Окрім цього, пункт 22 частини 1 статті 1 Закону визначає, що предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції / пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Порядок визначення предмета закупівлі, затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708 та встановлює, що під час здійснення закупівлі лікарських засобів предмет закупівлі визначається за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника, а медичні вироби, які є товаром у розумінні Закону, визначається замовником згідно з пунктом 34 частини 1 статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника.

Тож під час планування замовники визначають предмет закупівлі:

  • лікарських засобів за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника
  • медичних виробів за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника

та враховують річну потребу.

Доповнення Особливостей пунктом 11-1 не змінює загальні правила планування, зокрема порядок визначення предмета закупівлі та виду закупівлі. Відповідно заклади охорони здоров’я та / або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій під час закупівлі лікарських засобів та / або медичних виробів згідно з пунктом 11-1 Особливостей мають враховувати річну потребу.

Приклад № 1.

Під час планування закупівель замовником було визначено, що очікувана вартість потреби у лікарських засобах на 2023 рік складає 170 тис. грн. У лютому 2023 замовник провів відкриті торги на закупівлю частини лікарських засобів з очікуваною вартістю 110 тис. грн. У серпні цього ж року замовнику необхідно закупити ще частину лікарських засобів на очікувану вартість 60 тис. грн і важливо відзначити, що деякі з них включені у Перелік лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу, визначений у додатку до Особливостей.

Так як замовник має виконувати положення пункту 11-1 Особливостей та враховуючи, що річна потреба у лікарських засобах замовника є меншою ніж 200 тис. грн, то замовник має:

  • закупити лікарські засоби, які включені у Перелік лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу, визначений у додатку до Особливостей, шляхом проведення запиту ціни пропозицій через електронний каталог;
  • закупити лікарські засоби, які НЕ включені у Перелік лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу, визначений у додатку до Особливостей, шляхом проведення відкритих торгів.

Проте варто не забувати про те, що положення пункту 11-1 Особливостей скеровують нас до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабміну від 14.09.2020 № 822 (далі – Порядок), пунктом 56 якого визначено, що у разі здійснення закупівлі товару, вартість якого дорівнює або перевищує 50 тис. грн та є меншою, ніж 200 тис. грн, для замовників, визначених пунктами 1-3 частини 1 статті 2 Закону та меншою, ніж 1 млн. грн для замовників, визначених пунктом 4 частини 1 статті 2 Закону, замовник здійснює відбір постачальника шляхом запиту ціни пропозицій постачальників.

Тобто Порядок встановлює вартісні межі для застосування електронного каталогу, а саме:

  • ≥ 50 тис. грн < 200 тис. грн – для звичайних замовників;
  • ≥ 50 тис. грн < 1 млн грн – для замовників в окремих сферах господарювання.

Відповідно здійснювати закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, за виключним переліком, заклади охорони здоров’я та / або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій мають через електронний каталог шляхом запиту ціни пропозицій постачальників у разі, якщо вартість предмета закупівлі на рік:

  • ≥ 50 тис. грн < 200 тис. грн – для звичайних замовників;
  • ≥ 50 тис. грн < 1 млн грн – для замовників в окремих сферах господарювання.

Якщо ж вартість лікарських засобів або медичних виробів дорівнює або перевищує 200 тис. грн для звичайних замовників (1 млн грн – для замовників в окремих сферах господарювання), то заклади охорони здоров’я та / або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій мають задовольняти свою потребу шляхом проведення відкритих торгів у порядку визначено Особливостями.

Приклад № 2.

Річна потреба у медичних виробах замовника (звичайний замовник) складає 426 тис. грн. Частина необхідних медичних виробів включена у Перелік лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу, визначений у додатку до Особливостей. Тож у даному випадку замовник має задовольнити свою потребу шляхом проведення відкритих торгів, адже вартість предмета закупівлі на рік перевищує 200 тис. грн.

пов'язані статті