Статті

Що обрати відкриті торги чи електронний каталог

9
1199

У разі здійснення закупівлі товарів, вартість яких понад 100 тис. грн, Особливості надають замовнику право вибору - відкриті торги чи електронний каталог. Насправді,  дані “види” закупівель мають як свої переваги, так і недоліки. Але для того, щоб зробити такі висновки варто розібрати механізм та специфіку проведення відкритих торгів та електронного каталогу. Тому у статті будемо порівнювати етапи проведення закупівель та виділяти їх проблематику.

Нормативно-правове регулювання

Замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням Особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.

Відкриті торги: замовник проводить у порядку, визначеному Особливостями.

Електронний каталог: замовник проводить відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу” (далі - Порядок), з урахуванням положень, визначених Особливостями.

Вартісні межі закупівлі 

Відкриті торги: відповідно до пункту 10 Особливостей замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі шляхом застосування відкритих торгів у порядку визначеному Особливостями, якщо вартість:

 • товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту) становить або перевищує 100 тис. грн;
 • послуг з поточного ремонту становить або перевищує 200 тис. грн;
 • робіт  становить або перевищує 1,5 млн грн.

Електронний каталог: замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій зобов’язані здійснювати закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за переліком згідно з додатком до Особливостей, вартість яких становить або перевищує 50 тис. грн, з використанням електронного каталогу (пункт 11-1 Особливостей).

В інших випадках положення Особливостей фактично надають право замовникам застосовувати електронний каталог без вартісних обмежень, тобто замовник має право здійснювати закупівлю через електронний каталог шляхом запиту ціни пропозиції на будь-яку суму, але виключно товарів.

Предмет закупівлі

Відкриті торгиЕлектронний каталог
здійснюється закупівля товарів, робіт та послугможна здійснити закупівлю лише товарів

Хто відповідальний за здійснення закупівлі?

Відкриті торги: Уповноважена особа.

Відповідно до пункту 35 частини 1 статті 1 Закону уповноважена особа (особи) - службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

Статтею 13 Закону визначено, що відкриті торги є конкурентною процедурою закупівель, тому відповідальною за організацію та проведення відкритих торгів є виключно уповноважена особа.

Електронний каталог: Уповноважена особа або Відповідальна особа (будь-який інший працівник замовника).

Закупівля через електронний каталог не є ні спрощеною закупівлею, ні процедурою закупівлі, тому такі закупівлі може здійснювати працівник, на якого покладено такі обов’язки відповідним внутрішнім документом замовника.

Включення закупівлі до річного плану 

Норма  пункту 14 Особливостей стосуються всіх закупівель замовника, незалежно від вартісних меж. Так, закупівля здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону. 

Відкриті торги: перед тим, як оприлюднити оголошення про проведення відкритих торгів за Особливостями, замовник має оприлюднити в електронній системі закупівель річний план або зміни до нього протягом п’яти робочих днів з дня його або їх затвердження.

Відповідальність: за оприлюднення річного плану з порушенням вказаних строків або неоприлюднення його взагалі може бути накладено штраф у розмірі 1700 гривень. За повторне порушення протягом року штраф 3 400 грн.

Електронний каталог: під час оприлюднення річного плану або змін до нього замовник має обрати вид закупівлі з випадаючого списку, проте вид закупівлі в електронній системі закупівель відображається як «запит ціни пропозиції» замість «запит пропозицій постачальників», що не відповідає вимогам законодавства. Це може вважатися порушенням законодавства, але:

 • по-перше - таке порушення допущене не замовником, а електронною системою закупівель;
 • по-друге - за таке порушення відсутня адміністративна відповідальність.

Тож рекомендуємо замовникам зафіксувати таку невідповідність в електронній системі закупівель шляхом формування протоколу про технічну помилку, а також звернутися до авторизованого електронного майданчика та адміністратора електронної системи закупівель (ДП «Прозорро») за підтвердженням наявності невідповідності.

Відповідальність: за оприлюднення річного плану з порушенням вказаних строків або неоприлюднення його взагалі може бути накладено штраф у розмірі 1700 гривень. За повторне порушення протягом року штраф 3 400 грн.

Тендерна документація

Відкриті торги: підготовка та оприлюднення тендерної документації - етап наявний лише для закупівлі шляхом застосування відкритих торгів і насправді є досить трудомістким. 

Тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням  Особливостей.

Окрім вимог частини 2 статті 22 Закону щодо інформації, яку має містити тендерна документація, замовник також має враховувати норми Особливостей, які є обов’язковими до застосування.

Відповідальність: за складання тендерної документації не у відповідності до закону на службових (посадових), уповноважених осіб замовника може бути накладено штраф у розмірі 1 700 грн. За повторне порушення протягом року штраф 3 400 грн.

Звернення за роз'ясненнями щодо умов тендерної документації: відповідно до пункту 54 Особливостей фізична / юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та / або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. 

Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.

Відповідальність: несвоєчасне надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації тягне за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника у розмірі 1 700 грн. За повторне порушення протягом року штраф 3 400 грн.

Внесення змін до тендерної документації: до тендерної документації замовник має право внести зміни з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації відповідно до пункту 54 Особливостей. Під час внесення змін варто переконатися чи потрібно продовжити строк подання пропозицій,  а також оприлюднити необхідну інформацію відповідно до пункту 54 Особливостей (нова редакція ТД та окремо Перелік змін).

Відповідальність: за неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі може бути накладено штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 грн). За повторне порушення протягом року штраф сягатиме двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 грн).

Оскарження: учасник може оскаржити умови тендерної документації, рішення, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

Замовник має право вчиняти виключно дії спрямовані на усунення порушень визначених у скарзі.

Уповноважена особа замовника має обов’язок надати відповідь на запит органу оскарження через електронну систему закупівель протягом двох робочих днів з дня отримання запиту органу оскарження, але не пізніше дня, що передує дню розгляду скарги. 

Відповідальність: за ненадання такої інформації уповноваженій особі загрожує штраф у розмірі 1 700 грн. За повторне порушення протягом року штраф  3 400 грн.

Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються. Якщо рішення органу оскарження, прийняте за результатами розгляду органу оскарження, не було оскаржене до суду, таке рішення має бути виконано не пізніше 30 днів з дня його прийняття органом оскарження. За невиконання рішення органу оскарження тягне за собою накладення штрафу на керівника замовника від 34 000 до  85 000 грн.

Електронний каталог:  не передбачено.

Оголошення про проведення відкритих торгів VS Оголошення запиту пропозицій постачальників

Відкриті торги: керуємося статтею 21 Закону.

Оголошення про проведення відкритих торгів та тендерна документація оприлюднюється уповноваженою особою одночасно.

Оголошення про проведення відкритих торгів та тендерна документація мають містити інформацію визначену Законом та Особливостями без посилання на інші документи, наприклад, зазначаючи місце поставки товарів, необхідно зазначити адресу, а не посилання на тендерну документацію, у якій визначено таку інформацію.

Оголошення має містити повну інформацію, яка вимагається Законом з урахуванням Особливостей, 

Оголошення про проведення відкритих торгів може містити й іншу інформацію та вимоги, які не визначені Законом та Особливостями, за умови, якщо такі вимоги не обмежують конкуренцію та не призводять до дискримінації учасників. 

За обґрунтованим рішенням замовника відкриті торги можуть бути проведені без застосування електронного аукціону. Оголошення про проведення відкритих торгів, що проводяться замовником без застосування електронного аукціону, повинно містити інформацію, визначену частиною 2 статті 21 Закону (крім інформації, визначеної пунктом 11 частини 2 статті 21 Закону), а також інформацію щодо проведення відкритих торгів без застосування електронного аукціону та обґрунтування проведення замовником відкритих торгів без застосування електронного аукціону.

Під час унесення інформації щодо предмета закупівлі товарів в окремих електронних полях зазначається інформація щодо: назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі; коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

Відповідальність: за неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі може бути накладено штраф у розмірі 1 700 грн. За повторне порушення протягом року штраф 3 400 грн.

Електронний каталог: керуємося пунктом 57 Порядку.

Замовник оголошує запит пропозицій постачальників в електронному каталозі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями.

Запит пропозицій постачальників повинен містити проєкт договору з обов’язковим зазначенням підстав та у разі потреби із зазначенням порядку змін його умов. Проєкт договору не повинен містити характеристики товару, що не визначені запитом пропозицій постачальників з урахуванням положень абзацу 2 пункту 57 Особливостей.

У запиті пропозицій постачальників щодо закупівлі товару замовник може визначити виключно інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення в межах специфікації товару, визначеної адміністратором. Запит пропозицій постачальників не повинен містити вимог до постачальника та інших документів, які не передбачені цим Порядком. Тобто технічні характеристики товару необхідно зазначати в межах специфікації, визначеної адміністратором.

Проте, при здійсненні запиту пропозицій постачальників товару, вартість предмета закупівлі якого дорівнює або перевищує 500 тис. грн замовник не має права самостійно визначати інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення, а використовує ту специфікацію товару, яка сформованої адміністратором електронного каталогу.

Окрім цього, запит пропозицій постачальників повинен містити проєкт договору з обов’язковим зазначенням підстав та у разі потреби із зазначенням порядку змін його умов. Проєкт договору не повинен містити характеристики товару, що не визначені запитом пропозицій постачальників з урахуванням положень абзацу 2 пункту 57 Особливостей.

Проблематика: під час оголошення запиту пропозицій постачальників на авторизованих електронних майданчиках відсутнє електричне поле для зазначення інформації про умови оплати. Як вийти з даної ситуації та не допустити порушення законодавства? Враховуючи, що інформація про умови оплати має бути зазначена шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, таку інформацію варто зазначити у примітках.

Відповідальність: за неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі може бути накладено штраф у розмірі 1 700 грн. За повторне порушення протягом року штраф  3 400 грн.

Подання пропозицій 

Відкриті торги: кінцевий строк подання визначається замовником самостійно та повинен становити не менше сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів та тендерної документації.

Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність / відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію, у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель

Електронний каталог: строк для подання постачальником ціни пропозиції не може бути меншим, ніж два робочих дні з дня оприлюднення замовником запиту пропозицій постачальників в електронній системі закупівель.

Постачальник через електронний каталог подає пропозицію відповідно до вимог, установлених замовником у запиті пропозицій постачальників в електронній системі закупівель. 

Постачальник у відповідь на запит пропозицій постачальників від замовника не може подати пропозицію, товар в якій не відповідає специфікації товару, що зазначена в такому запиті. Подання пропозиції постачальником вважається підтвердженням наміру укласти договір.

На запит пропозицій постачальників, оприлюднений замовником в електронній системі закупівель, постачальник має право подати тільки одну пропозицію. Пропозиції постачальників, що подані після кінцевого строку їх подання, автоматично не приймаються електронною системою закупівель.

Аукціон

Відкриті торги можуть проводитися:

 • із застосуванням електронного аукціону, у  порядку визначеному статтею 30 Закону з урахуванням Особливостей;
 • без застосування електронного аукціону, відповідно учасник мають подавати свою остаточну (найнижчу) тендерну пропозиції до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Після закінчення строку подання тендерних пропозицій електронна система закупівель самостійно визначає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію.

Електронний каталог:  не передбачено.

Розкриття 

Відкриті торги: дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.

Розкриття здійснюється автоматично після чого формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни / приведеної ціни.

Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей.

Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною.

Електронний каталог: електронною системою закупівель після закінчення строку для подання пропозицій постачальників, визначеного замовником в запиті пропозицій постачальників, розкривається вся інформація, зазначена в пропозиції.

Розгляд та оцінка

Відкриті торги: оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.

Строк розгляду пропозицій учасників має не перевищувати п’ять робочих днів, у разі необхідності замовник має право продовжити його до 20 робочих днів.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.

У разі виявлення замовником невідповідностей в інформації та / або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та / або подання яких передбачалося тендерною замовник повинен розмістити вимогу про усунення невідповідностей.

Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі. Протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Далі переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці 14 пункту 47 Особливостей.

Замовник відповідно повинен перевірити подані документи на відповідність вимогам встановленим в ТД.

Відповідальність: порушення в частині невідхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону тягне за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника від 25 500 грн до 51 000 грн.

Оскарження: рішення замовника щодо визначення переможця може бути оскаржено.

Електронний каталог: замовник не здійснює розгляд пропозиції постачальника. Тут механізм оцінки працює зовсім інакше.

Оцінка пропозицій постачальників проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі інформації, зазначеної замовником в запиті пропозицій. У разі подання постачальниками пропозицій з однаковим значенням ціни економічно вигідною визначається пропозиція, яка була подана раніше ніж інша пропозиція (інші пропозиції) з аналогічним значенням ціни. Постачальник, пропозиція якого за результатами оцінки електронною системою закупівель визначена економічно вигідною, визначається переможцем відбору.

Проблематика:  після оцінки пропозицій постачальників перед замовником постає вибір «підтвердити» постачальника або «дискваліфікувати» його. Пунктом 61 Порядку визначено, що оцінка пропозицій постачальників проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі інформації, зазначеної замовником в запиті пропозицій. Постачальник, пропозиція якого за результатами оцінки електронною системою закупівель визначена економічно вигідною, визначається переможцем відбору.

Наведене формулювання не уточнює ким визначається переможцем відбору, водночас й не покладає такий обов’язок на замовника. Абзацом 7 пункту 64 Порядку передбачено, що у разі відхилення замовником пропозиції переможця відбору з підстав, визначених цим пунктом, електронна система закупівель визначає переможцем відбору постачальника, пропозиція якого є наступною економічно вигідною.

Наведена норма вже чітко встановлює, що електронна система закупівель має визначати переможця відбору. 

Замовник укладає договір з переможцем відбору не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору. У разі обґрунтованої потреби строк для укладення договору може бути продовжений до 10 календарних днів (абзац 1 пункту 66 Порядку).

Ще одне положення Порядку конкретизує та чітко встановлює, що переможця відбору визначає електронна система закупівель.

Проте, якщо проаналізувати технічну реалізацію, то вбачається, що замовник має «підтвердити» постачальника, аби він набув статусу переможця відбору. Так, це не відповідає вимогам законодавства, проте не підтвердивши постачальника він не набуває статусу «переможець», що унеможливлює відхилення пропозиції у разі наявності такої потреби. Це пояснюється абзацом 1 пункту 64 Порядку, який визначає, що «замовник відхиляє пропозицію переможця відбору, якщо постачальник …». Відповідно єдиний варіант, який залишається у замовника – підтвердити постачальника.

Чи потрібно оформлювати протокол уповноваженої особи щодо «підтвердження» постачальника та, відповідно, визначення його переможцем відбору? Ні, адже згідно з абзацом 10 частини 10 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою.

Відповідальність:  відсутня.

Оскарження: не передбачено.

Відхилення

Відкриті торги: Особливості визначають обов’язок відхилення тендерних пропозицій учасників на підставах, визначених пунктом 44 Особливостей. Також пункт 44 Особливостей окремо містить підстави для відхилення як учасника, так і переможця. А пункт 45 Особливостей передбачає вже право замовника щодо відхилення тендерної пропозиції.

Інформація про відхилення тендерної пропозиції повинна містити: підстави такого відхилення; посиланням на відповідні положення Особливостей; умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та / або учасник не відповідають; у чому саме полягає така невідповідність.

Відповідальність: порушення в частині невідхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону; відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених законом або не у відповідності до вимог закону (безпідставне відхилення), тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника від 25 500 грн до 51 000 грн.

У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону.

Учасник, якого не визнано переможцем процедури закупівлі за результатами оцінки та розгляду його тендерної пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з тендерною пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.(частина 4 статті 33 Закону)

Відповідальність: ненадання відповіді на звернення учасника може бути розцінене як ненадання інформації у випадках, передбачених Законом,  що тягне за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника у розмірі 1 700 грн та 3 400 грн за повторне порушення протягом року.

Оскарження: рішення замовника щодо відхилення тендерної пропозиції може бути оскаржено.

Електронний каталог: підстави для відхилення переможця є виключними та передбачені пунктом 64 Порядку. Тобто законодавством визначено, що замовник має відхилити виключно переможця відбору. Відповідно задля того, щоб замовник набув право на відхилення пропозиція постачальника, його пропозиція має бути “підтверджена” і він має бути визначений переможцем відбору. 

Відповідальність:  відсутня.

Оскарження: не передбачено.

Відміна закупівлі

Відкриті торги: підстави для відміни відкритих торгів визначені пунктом 50 Особливостей. Пункт 51 Особливостей визначає, коли відкриті торги автоматично відміняються електронною системою. 

Якщо уповноважена особа відміняє тендер самостійно, то уповноважена особа має прийняти відповідне рішення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.

Якщо ж тендер автоматично відмінено електронною системою закупівель, то уповноваженій особі не потрібно приймати будь-яке рішення, так як електронна система закупівель автоматично оприлюднює інформацію про відміну тендеру

Оскарження: рішення про відміну може бути оскаржено. 

Електронний каталог: підстави для відміни визначені у пункті 65 Порядку. У разі відміни запиту пропозицій постачальників замовник обов’язково зазначає причину такої відміни. У разі відміни запиту пропозицій постачальників замовник оприлюднює таке рішення в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дня його прийняття.

Запит пропозицій постачальників вважається таким, що не відбувся, якщо не було подано жодної ціни пропозиції або замовником усі подані пропозиції постачальників були відхилені з підстав, визначених пунктом 64 цього Порядку.

Оскарження:  відміна запиту пропозицій постачальників не оскаржується.

Укладання договору про закупівлю

Відкриті торги: замовник може укласти договір про закупівлю із переможцем не раніше 5 календарних днів та не пізніше 15 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Також у замовника є право продовжити строк для укладання договору про закупівлю до 60 календарних днів.

Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону та  Особливостей.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:

 • визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;
 • перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;
 • перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

Відповідальність: за порушення під час укладення з учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації та/або тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі передбачено штраф у розмірі від 25 500 до 51 000 грн.

Скарга зупиняє перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.

Замовник протягом 3 робочих днів з дня укладання договору про закупівлю має оприлюднити його разом із усіма додатками в електронній системі закупівель у форматі PDF.

Електронний каталог: Замовник укладає договір з переможцем відбору не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня визначення електронною системою закупівель постачальника переможцем відбору. У разі обґрунтованої потреби строк для укладення договору може бути продовжений до 10 календарних днів.

Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону та цих особливостей.

Умови договору не можуть відрізнятися від умов, визначених замовником у запиті пропозицій постачальників, зокрема у проєкті договору, що є складовою частиною запиту пропозицій постачальників, та / або пропозиції переможця відбору, крім випадку зменшення ціни договору без зміни обсягу.

Важливо! Пунктом 68 Порядку визначено, що за результатами проведеного відбору постачальника через електронний каталог замовник оприлюднює звіт про договір, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до статті 10 Закону.

Згідно пункту 13 частини 1 статті 10 Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю.

Замовник в електронній системі закупівель має оприлюднити:

 • звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель;
 • договір про закупівлю та додатки до нього у форматі PDF.

Внесення змін до договору про закупівлю

На даному етапі відмінностей не буде.  У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених пунктом 19 Особливостей, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей.

Відповідальність: за порушення в частині внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, не передбачених законом передбачено штраф у розмірі від 25 500 до 51 000 грн.

Враховуємо також вимоги пункту 15 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082, яким встановлено, що договір про закупівлю, додатки до договору про закупівлю, зміни до договору про закупівлю розміщуються замовником в електронній системі закупівель у форматі PDF.

Тож у разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю замовник має оприлюднити в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів:

 • повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю;
 • додаткову угоду у форматі PDF.

Відповідальність: за неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі може бути накладено штраф у розмірі 1 700 грн. За повторне порушення протягом року штраф  3 400 грн.

Звітування про виконання договору про закупівлю

У разі виконання сторонами договору про закупівлю, укладеного відповідно до пункту 10 Особливостей, або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строки, визначені пунктом 12 частини 1 статті 10 Закону.

Звіт про виконання договору про закупівлю (і щодо відкритих торгів, і щодо елекронного каталогу) оприлюднюються замовником самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики в електронній системі закупівель протягом 20 робочих днів з:

 • дня виконання сторонами договору про закупівлю;
 • закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами;
 • його розірвання.

Але у звіті про виконання договору про закупівлю, укладеного з використанням електронного каталогу, замість інформації, визначеної пунктом 1 частини 1 статті 42 Закону (унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі / спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі)), зазначається унікальний номер закупівлі, здійсненої з використанням електронного каталогу, присвоєний електронною системою закупівель.

Підсумки

ПлюсиМінуси
Відкриті торги1. можливість встановлення необхідних замовнику вимог, які стосуються специфіки конкретного предмета закупівлі (наприклад, підтвердження кваліфікації, розширення вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі);
2. в ході розгляду є право звернутися до органів  державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції для підтвердження чи спростування факту надання недостовірної інформації та у разі підтвердження такого факту замовник має підставу для відхилення;
3. деталізований перелік підстав для відхилення учасника та переможця,
більш досконала технічна реалізація електронного майданчика, що дозволяє відобразити всю необхідну інформацію відповідно до вимог закону;
4. можна здійснити закупівлі будь-якого предмету закупівлі,
у разі, якщо на торги не було подано жодної тендерної пропозиції - можливість укладення прямого договору на підставі пп.6 п.13 Особливостей.
1. тривалість процедури закупівлі (мінімум 14 днів: строк оприлюднення оголошення + день аукціону + строк розгляду пропозицій + мінімальний строк укладання договору про закупівлі);
2. оформлення більшої кількості документів УО;
3. адміністративна відповідальність майже за кожне рішення замовника;
4. оскарження.
Електронний каталог1. тривалість закупівлі (3 робочі дні: 2 дні розкриття +1 день для укладення договору);
2. достатньо підготували лише проєкт договору;
3. потребує оформлення меншої кількості документів УО;
4. за вчинення окремих дій, які можуть суперечити нормам законодавства, не передбачена адміністративна відповідальність;
5. відсутність оскарження.
1. недосконала технічна реалізація електронної системи. Якщо замовник не враховує даний факт на етапі підготовки до закупівлі, далі це може призвести до порушень або обрання постачальника, який не задовольняє замовника;
2. застосовується лише для закупівлі товарів;
3. якщо закупівля через електронний каталог не відбулася, замовник змушений повторно оголошувати запит ціни постачальників до його успішного завершення або ж обрати відкриті торги.
#відкриті торги#закупівлі через електронний каталог

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard