Статті

Практика ДАСУ та АМКУ щодо кваліфікації в частині підтвердження МТБ

1
425

Етап розгляду тендерних пропозицій - один із основних етапів під час проведення процедури закупівлі. Його складність полягає ще і в тому, що замовник не завжди чітко зазначає, які ж саме документи підтверджують ту чи іншу вимогу. Така проблематика актуальна і під час проведення кваліфікації в частині підтвердження  наявності обладнання й матеріально-технічної бази та технологій.

Тож, розберемо практику ДАСУ та АМКУ та звернемо увагу на важливі нюанси.

Ненадання 24 год на усунення невідповідностей

Витяг із моніторингу щодо закупівлі UA-2023-05-22-012582-a: відповідно до  тендерної документації на підтвердження інформації стосовно наявності обладнання й матеріально-технічної бази, зазначеної в довідці, учасник має надати документи/документ на підтвердження права власності / володіння / користування тощо відповідним майном.

У тендерній пропозиції ТОВ «П», на виконання вищезазначеної вимоги, не надано документи на підтвердження права власності на обладнання та матеріально-технічну базу зазначену в довідці.

Відповідно до вимог абзацу першого пункту 43 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Проте, Замовником не розміщено в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою щодо усунення невідповідностей в інформації та документах, як наслідок, не надано ТОВ «П» можливості виправити невідповідності, чим порушено вимоги абзацу першого пункту 43 Особливостей.

Отже, враховуючи вищезазначене, Замовник в порушення вимог абзацу п’ятого підпункту 2 пункту 44 Особливостей не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «П» як таку, що не відповідала вимогам тендерної документації Замовника.

Коментар автора: у разі відсутності (часткового надання) документів у складі тендерної пропозиції, якщо ці документи відносяться виключно до підтвердження кваліфікаційних критеріїв, рекомендуємо замовнику застосувати механізм “24 год”. І пам'ятайте, що за наявності невідповідностей згідно із пунктом 43 Особливостей замовник зобов'язаний надати можливість усунути наявну невідповідність.

Учасник не підтвердив власність МТБ

Витяг із моніторингу щодо закупівлі UA-2023-07-07-010297-a: на підтвердження інформації стосовно наявності обладнання й матеріально-технічної бази, зазначеної в довідці, учасник має надати документи/документ на підтвердження права власності/володіння/користування, тощо відповідним майном.

У разі, якщо обладнання та матеріально-технічна база є власною, надаються свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (для рухомого майна), Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (для нерухомого майна), оборотно-сальдову відомість чи витяг з неї, або видаткові накладні, або акти приймання передачі, тощо (для іншого обладнання та механізмів), або інший документ яким учасник може підтвердити власне право користування.

Моніторингом встановлено, що учасником ФОП у складі тендерної пропозиції надано довідку  про наявність обладнання, матеріально-технічної бази, у якій зазначено про наявність в учасника власного обладнання та механізмів.

Проте, документи, якими учасник може підтвердити власне право користування на вищевказане обладнання у складі тендерної пропозиції ФОП не надано.

Таким чином, учасником не підтверджено наявності обладнання, матеріально- технічної бази та технологій щодо предмета закупівлі у спосіб, встановлений Замовником у тендерній документації.

Коментар автора:  зверніть увагу, в даній закупівлі аудитори не вказали на факт порушення пункту 43 Особливостей та обов'язку замовника надати ФОП 24 год на усунення невідповідностей. Чому так? В закупівлі аудитори також встановили порушення в частині невідхилення тендерної пропозиції ФОП через невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.

Як нам відомо підстави для відхилення визначені пунктом 44 Особливостей. Так, аналізуючи дану норму, а також враховуючи практику органу оскарження та ДАСУ, можна дійти висновку про відсутність необхідності надання 24 год на виправлення, якщо вже є пряма підстава для відхилення (наприклад, в досліджуваній закупівлі це абзац 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей).

Надання договору оренди без додатків

Витяг із моніторингу щодо закупівлі  UA-2023-06-02-005928-a:  для підтвердження інформації зазначеної в довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази учасник повинен надати:

  • у разі, якщо матеріально-технічна база, офіс використовуються на підставі договору(ів), що посвідчують право користування (договір оренди, тощо) – надаються відповідні скан-копіії з оригіналів договорів у повному обсязі (з додатками).

Учасником у тендерній пропозиції надано файл «Довідка_матеріально-технічна база.pdf», згідно якого учасник орендує офісне приміщення та матеріально-технічну базу за договором оренди.

Згідно з умовами такого договору вказано, що додатки до цього договору є його невід'ємною і складовою частиною, а саме Додаток: звіт суб’єкта оціночної діяльності про оцінку майна, що передається в оренду.

Однак, учасником ТОВ “Ц” не надано у своїй тендерній пропозиції додатку «звіт суб’єкта оціночної діяльності про оцінку майна, що передається в оренду» до договору оренди, чим не дотримано вимог тендерної документації та не підтверджено відповідності кваліфікаційним критеріям встановлених Замовником відповідно до статті 16 Закону.

Відповідно до наданої відповіді на запит органу державного фінансового контролю, Замовник пояснив, що: “На виконання даної вимоги учасником ТОВ “Ц” в складі пропозиції надано Договір оренди в якому в пункті 1.1. вказана оціночна вартість майна, чим виконано умови тендерної документації в повному обсязі” (примітка автора: можемо зробити припущення, що таким чином замовник намагався пояснити, що інформація, яка міститься у відсутньому додатку вказана по змісту самого договору).

Проте, Замовником повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі ТОВ “Ц” у тендерній пропозиції та/ або подання яких передбачалося тендерною документацією, в електронній системі закупівель Замовником не розміщено, чим не дотримано вимог пункту 41 Особливостей (в редакції, що діяла на момент оголошення закупівлі).

Коментар автора: досить поширений випадок, коли учасник надає договір не в повному обсязі (без окремих додатків чи без укладених додаткових угод). Інколи це просто неякісно підготовлена тендерна пропозиція, а інколи через об’ємність такого договору учасник свідомо не завантажує його з усіма додатками, так як в тендерній документації не міститься прямої вимоги щодо надання “договору з усіма додатками та змінами”. Тож, рекомендуємо аналізувати вимоги вашої тендерної документації та конкретизувати їх там, де це необхідно на етапі підготовки тендерної документації. Під час розгляду уважно вивчати документи, які учасник надав на вимогу замовника.

А наскільки важливо детально прописувати вимоги в тендерній документації допоможе розібратися наступне рішення органу оскарження.

Не конкретизовані вимоги замовника призвели до неправомірного відхилення

Рішення №12875-р/пк-пз від 16.08.2023, закупівля UA-2023-07-20-001721-a

Суть скарги: Для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, останній повинен надати довідку в довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій (у разі наявності), необхідних для виконання поставок товарів, що є предметом даної закупівлі (наприклад – виробнича база, транспортні засоби, тощо)".

На виконання зазначеної умови тендерної документації, переможцем ТОВ “У” було надано, зокрема: надано довідку про мережу АЗС та матеріально-технічну базу, за змістом якої учасник повідомляє, що має у своїй власності обладнання та матеріально-технічну базу необхідну для постачання товару.

Замовник же вважав, що зазначена довідка не містить інформації про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій (у разі наявності), необхідних для виконання поставок товарів, що є предметом даної закупівлі (наприклад – виробнича база, транспортні засоби, тощо).

Таким чином, пропозиція учасника ТОВ “У” не відповідає вимогам тендерної документації та наявні підстави для відхилення пропозиції учасника.

Позиція АМКУ: Документація не містить окремих вимог до оформлення довідки про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій (у разі наявності).

Строк дії договорів оренди не відповідає вимогам замовника

Рішення № 12888-р/пк-пз від 16.08.2023, закупівля UA-2023-06-07-015678-a

Суть скарги: учасник у складі тендерної пропозиції повинен подати інформаційну довідку про наявність матеріально - технічної бази (виробничих баз, офісних приміщень, тощо).

В підтвердження інформації викладеної в довідці Учасник надає: посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії документів, які підтверджують право власності Учасника на матеріально-технічну базу або посвідчені відповідно до умов тендерної документації копії договорів дійсних та чинних, протягом всього строку* виконання договору про закупівлю (*договори, що посвідчують право користування, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк виконання робіт (послуг).

Відповідно до тендерної документації строки виконання робіт - з моменту укладення договору до 20.12.2024.

Учасник ТОВ “О” у складі тендерної пропозиції надав зокрема

  • договір оренди землі (Договір укладено до 31 грудня 2023 року. Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі сторони мають укласти додаткову угоду, якою продовжити договір оренди. В випадку неукладення такої угоди даний договір є припиненим).

Замовник визнав ТОВ “О” переможцем, обрунтовуючи це тим, що наданий договір оренди може бути пролонгований на узгоджений Сторонами строк. В свою чергу, умовами тендерної документації не встановлено додаткових вимог щодо форми пролонгації договорів, які підтверджують право користування матеріально-технічною базою.

Скаржник вважає, що учасник ТОВ “О” не підтвердив кваліфікаційний критерій.

Позиція АМКУ: надані Переможцем договори не є укладеними на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю та/або не містять умови про можливість його пролонгації саме на строк виконання робіт (послуг). Враховуючи викладене, Замовник, не виявивши наведені невідповідності та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 43 Особливостей та частини дев'ятої статті 26 Закону.

У складі тендерної пропозиції наданий документ на підтвердження МТБ, термін дії якого закінчився

Рішення від 06.07.2023 № 10131, оголошення UA-2023-05-30-009950-a

Суть скарги: відповідно до умов тендерної документації на підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасник процедури закупівлі має надати довідку, в якій повинна бути відображена в повному обсязі інформація, зокрема, про відповідне ліцензійне програмне забезпечення.

Для підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, зазначених в довідці, учасник має надати документи, що свідчать про правові підстави володіння та / або користування цим обладнанням, матеріально-технічною базою та технологіями.

Замовником відхилив тендерну пропозицію Скаржника через надання копії ліцензій терміни дії у яких закінчився у 2022 року. Тобто, станом на дату подання тендерної пропозиції Учасником подані ліцензії не дійсні.

Позиція АМКУ: тендерна документація не містить вичерпного переліку документів, яким необхідно підтвердити можливість користування програмним забезпеченням.

В складі Пропозиції Скаржника міститься, зокрема:

- довідка про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, відповідно до якої зазначено про наявність ліцензійного програмного забезпечення – власне;

 - три ліцензії на право легального використання програмного забезпечення видані Скаржнику у 2018 - 2021 роках відповідно.

Слід зазначити, що у вказаних ліцензіях не вказано строк дії такої ліцензії. Замовник не довів та документально не підтвердив, що ліцензія на право легального використання програмного забезпечення, видана Скаржнику, є недійсною. Враховуючи наведене, тендерна пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена з наведеної вище підстави.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

пов'язані статті