Статті

Практика АМКУ та ДАСУ при кваліфікації учасників у закупівлях вугілля

1
561

Згідно з пунктом 41 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 цих особливостей.

Розгляд та оцінка тендерних пропозицій є одним з найбільш важливих етапів закупівлі. Водночас розгляд та оцінка тендерних пропозицій при різних предметах закупівель має свої особливості, зокрема  при закупівлі такого доволі специфічного предмета закупівлі як вугілля.

Тому сьогодні розглянемо практику Постійно діючої адміністративної колегії антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія) та Державної аудиторської служби України (далі-ДАСУ) щодо кваліфікації учасників при закупівлях вугілля.

Практика АМКУ

Приклад 1.

Рішення № 11993-р/пк-пз від 02.08.2023, оголошення № UA-2023-06-21-010867-a

Обставини закупівлі: відповідно до пункту 4 технічного завдання Додатку 5 Документації для підтвердження відповідності вугілля вимогам зазначеним у Технічному завданні, необхідно надати Посвідчення якості на Вугілля марки П 6-100, споживачем у якому значиться учасник закупівлі, оформлене згідно з вимогами ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», та яке видане лабораторією акредитованою за стандартом ISO17025. (Надати Атестат про Акредитацію та сферу Акредитації). Технічне завдання Додатку 5 містить технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі. Технічне завдання Додатку 5 містить у собі наступну вимогу: «За якісними показниками, що характеризують безпечність вугілля повинно відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2 ДСТУ 7146:2010.»

ДСТУ 7146:2010 ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ТА АНТРАЦИТ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ. Технічні умови передбачає, зокрема: Таблиця 2 — Показники якості, що характеризують безпечність вугілля: Загальна сірка на сухий стан палива d S,t %, не більше ніж: збагаченого – 3; незбагаченого – 4; Хлор на сухий стан палива Cld, %, не більше ніж: збагаченого – 0,6; незбагаченого – 0,6; Миш’як на сухий стан палива Asd, %, не більше ніж: збагаченого – 0,02; незбагаченого – 0,02.

Відповідно до протоколу уповноваженої особи від 14.07.2023 №_ підставою відхилення тендерної пропозиції скаржника було наступне: «на закупівлю Тверде паливо (вугілля кам’яне) (09110000-3) (ДК 021:2015), номер закупівлі UA-2023-06-21-010867-а було подано 2 пропозиції. Найбільш економічно вигідною є пропозиція скаржника загальною вартістю 176 400,00 грн. 30 червня 2023 року замовником було розміщено повідомлення про усунення невідповідностей в пропозиції зазначеного учасника. Протягом 24 годин скаржником було розміщено документи на виконання повідомлення від Замовника.

Однак пропозиція скаржника не відповідає вимогам документації оскільки в складі пропозиції подано посвідчення якості на Вугілля марки П 6-100, оформлене не згідно з вимогами ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», а саме не зазначено Миш’як на сухий стан палива та не зазначено Масову частку кусків розміром менше нижчої границі, що не відповідає вимогам п.7.4 ДСТУ 7146:2010, тобто учасником не підтверджено відповідність вугілля всім вимогам зазначеним у технічному завданні.

Враховуючи вищенаведене необхідно відхилити тендерну пропозицію скаржника на закупівлю Тверде паливо (вугілля кам’яне) (09110000-3) (ДК 021:2015), номер закупівлі UA-2023-06-21-010867-а на підставі п.44 ПКМУ №1178 від 12.10.2022р. та оприлюднити інформацію про відхилення на веб - порталі Уповноваженого органу. ВИРІШИЛА: 1. Відхилити тендерну пропозицію ТОВ «З» на закупівлю Тверде паливо (вугілля кам’яне) (09110000-3) (ДК 021:2015), номер закупівлі UA-2023-06-21- 010867-а на підставі п.44 ПКМУ №1178 від 12.10.2022р. та оприлюднити інформацію про відхилення на веб - порталі Уповноваженого органу».

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що замовник пише: не зазначено Миш’як на сухий стан палива та не зазначено Масову частку кусків розміром менше нижчої границі, що не відповідає вимогам п.7.4.

Скаржник зазначає, що із зазначеного вище, можна бачити, що відповідно до п.7.4 ДСТУ не вимагається зазначення цієї інформації в посвідченні якості, а тому аргументи замовника є такими що не відповідають дійсності.

Позиція Колегії: в посвідченні якості скаржника відсутнє підтвердження відповідності ДСТУ 7146:2010 ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ТА АНТРАЦИТ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ, а саме - не зазначено показники «Миш’як на сухий стан палива» та «Масову частку кусків розміром менше нижчої границі» відповідно до вимог ДСТУ 7146:2010.

Враховуючи наведене, тендерна пропозиція скаржника була правомірно відхилена замовником з наведеної вище підстави, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, тендерна пропозиція скаржника була правомірно відхилена замовником з підстав, наведених у Протокольному рішенні 14.07.2023 №_, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги.

Приклад 2.

Рішення № 4360-р/пк-пз від 06.04.2023, оголошення № UA-2023-03-17-010335-a

Обставини закупівлі: відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 28.03.2023 № 12 підставою відхилення тендерної пропозиції скаржника було наступне: «Під час розгляду тендерної пропозиції Учасника було виявлено недоліки. Тендерна документація містить такі вимоги:

4. Підпунктом 2.4. пункту 2. Додатку 2 тендерної документації передбачено, що у складі тендерної пропозиції учасника для підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до вугілля кам’яного повинні бути документи, які підтверджують інформацію, зазначену у довідці згідно з п.2.3. додатку 2 до цієї тендерної документації:

- чинний договір(и) купівлі-продажу (або постачання) визначених замовником в цьому тендері марок вугілля між учасником і виробником товару (або продавцем, або постачальником) (якщо учасник не є виробником); договір(и) купівлі-продажу (або постачання) визначених замовником марок вугілля між продавцем (або постачальником) і виробником товару (якщо учасник не є виробником та/або не має прямих договірних відносин з виробником).

У складі тендерної пропозиції учасника міститься договір №6/18 від 18.01.2022 з ТОВ «Т». Пунктом 1.1. такого договору передбачено, що постачальник зобов'язується поставити, а Покупець - прийняти та оплатити згідно з умовами цього договору вугільну продукцію (далі - продукція) марок А (13-25); ГЖП (13-100); Г(Г1) (0- 200); ДГ (13-100); ДГ (25-50); ДГ (50-100). Найменування, ціна, кількість, якість, терміни й умови постачання, термін оплати продукції та інші відомості, необхідні для виконання цього договору, зазначені у Специфікаціях, які є невід'ємною частиною цього договору.

Однак до такого договору не надано специфікації на марку вугілля Г(Г1) (0-200), що не підтверджує наявність договірних відносин з виробником товару. Враховуючи викладене, тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 Особливостей».

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що надав договір №6/18 від 18.01.2022 з ТОВ «Т» дійсний до 31.12.2023 та підтверджує наявність договірних відносин з виробником товару марки Г(Г1) (0-200).

В пп1.1. п.1 договору зазначено, що Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець – прийняти та оплатити згідно з умовами цього договору вугільну продукцію марки Г(Г1) (0- 200). Інформація, яка міститься в Специфікації, а саме ціна, кількість, терміни й умови постачання, термін оплати продукції є комерційною таємницею.

У вимогах додатку 2 Документації, замовником не вказано, що договір(и) купівлі-продажу (або постачання) з виробником повинен містити всі додатки та специфікації до Договору. Скаржник звертає увагу, що замовником не будо розміщено повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в електронній системі закупівель. Вимога про виправлення невідповідності та надання Специфікації до Договору з виробником, не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Позиція Колегії: у складі тендерної пропозиції скаржника відсутні специфікації, що є невід'ємною частиною договору на вугільну продукцію: А (13-25); ГЖП (13-100); Г(Г1) (0- 200); ДГ (25-50); ДГ (50-100), отже договір від 18.01.2022 № 6/18 не надано в повному обсязі.

Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах тендерної пропозиції зазначеного учасника, визначених пунктом 40 Особливостей.

Відповідно до пункту 40 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Згідно з частиною дев'ятою статті 26 Закону учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Враховуючи викладене, Замовник, не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги пункту 40 Особливостей та частини дев'ятої статті 26 Закону.

Враховуючи наведене, тендерна пропозиція скаржника була неправомірно відхилена замовником з наведеної вище підстави.

Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, тендерна пропозиція скаржника була неправомірно відхилена Замовником з підстав, наведених вище.

Неправомірно відхиливши тендерну пропозицію скаржника з наведених вище підстав, замовник порушив вимоги пункту 41 Особливостей.

Приклад 3.

Рішення № 5479-р/пк-пз від 26.04.2023, оголошення № UA-2023-03-23-008109-a

Обставини закупівлі: відповідно до протоколу від 11.04.2023 підставою відхилення тендерної пропозиції скаржника було наступне: «В складі пропозиції учасника ПП «Н» відсутня технічна специфікація згідно з Додатком 1. Учасником надано додаток 1 ТД Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (лист № 5 від 29.03.2023) та Гарантія відповідності запропонованого вугілля учасником технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі (лист №7 від 29.03.2023).

Згідно Додатку І всі показники за ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб» для марок ДГ за фракцією від 13 мм до 100 мм.

У відповідності з ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам'яне та антрацит для побутових потреб» методом контролювання якості вугілля є сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, що містить основні та додаткові параметри кодифікації вугілля середнього та високого рангів згідно з ГОСТ 30313 та Міжнародною системою кодифікації*. Термін дії сертифіката генетичних, технологічних та якісних характеристик — чотири роки (п.п. 6.1.)

Також Додатком 2, що є невід’ємною частиною тендерної документації зазначено документи, що підтверджують якість товару, а саме: п. IV. Поставка та приймання Товару п.п. 4.5. Разом з поставкою Товару Постачальник додає: оригінал видаткової накладної та документ, що підтверджує якість Товару згідно із вимогами законодавства України, встановленими для такого Товару (сертифікат відповідності тощо).

Таким чином, сертифікат відповідності, сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик тощо є документом, що підтверджує якість товару.

В складі пропозиції учасника ПП «Н» відсутні документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником а саме: сертифікат відповідності або сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик тощо.

Враховуючи наведене вище, учасник ПП «Н» не підтвердив відповідність своєї пропозиції стосовно технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником та не виконав умови Замовника у тендерній документації до закупівлі».

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що сам замовник вказав, що технічна специфікація надається згідно із додатком №1. Тобто виходячи із такого формулювання додаток 1 і є технічною специфікацію.

Скаржником у складі тендерної пропозиції було надано лист за № 5 від 29.03.2023, у якому вказано, що він погоджується із умовами закупівлі та підтверджує відповідність запропонованого ним товару умовам і вимогам додатку 1 та додано сам текст додатку 1. Також, ним було завантажено у складі Пропозиції лист № 7 від 29.03.2023, у якому вказано, що він гарантує відповідність запропонованого ним товару умовам додатку 1. Тобто, виходячи зі змісту наданої скаржником довідки він зазначив показники запропонованого ним товару (показники, що вказані у таблиці).

Інші вимоги ані додаток 1, ані зміст тендерної документації, зокрема, щодо надання технічної специфікації конкретної форми чи певного змісту, не містили. Тобто надані скаржником документи і є технічною специфікацією, складеною у відповідності до додатку 1, як того і вимагав замовник.

Скаржник зазначає, що він надав два листи, про які зазначав вище. Ці листи мають технічні показники зольності, вологості, нижчої теплоти згорання, масової частки кусків розміром менше нижчої границі. Ці листи є підписаними посадовою особою підприємства та на них стоїть печатка.

А отже, це є документом, який містить інформацію, що підтверджує, що запропоноване ним вугілля відповідає вимогам додатку 1.

Посилання замовника на додаток 2 є недоречним, з огляду на наступне. П. 4.5. проекту договору, який викладено у додатку 2 містить наступну умову: «Разом з поставкою Товару Постачальник додає: оригінал видаткової накладної та документ, що підтверджує якість Товару згідно із вимогами законодавства України, встановленими для такого Товару (сертифікат відповідності тощо)».

А отже ця вимога не поширюється на учасника, вона поширюється виключно на постачальника, коли він вже буде поставляти товар замовнику. Вимоги додатку 2 не містять навіть натяку на те, що вони поширюються на учасника. Усі посилання на норми ДСТУ 7146:2010 та на те, що скаржник повинен був надати сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик є ніщо іншим як надумкою з боку замовника. Документація не містила вимоги надання такого документу.

Крім того, тендерна документація не містила навіть натяку на цей документ, тобто не було зазначено, що скаржник повинен надати документ, який підтверджує якість запропонованого вугілля та який визначено нормами ДСТУ 7146:2010. Такої вимоги не було. Якщо замовник хоче щоб йому надавали конкретний документ, він повинен коректним чином формувати вимоги тендерна документації та чітко вказувати назву документу.

Позиція Колегії: у складі тендерної пропозиції скаржника, зокрема, містяться:

- лист, в якому зазначається: «ПП «Н» погоджується із проектом договору на надає його нижче підписаний»; підписаний з боку учасника договір;

- технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі від 29.03.2023 № 5, в яких зазначається: «Надаємо згоду із наступними умовами закупівлі та підтверджуємо відповідність нашого товару умовам і вимогам Додатку 1, а саме:

№ п/п Показники ДГ (13-100)

1 Зольність (%), не більше 14%

2 Волога (%), не більше 12%

3 Масова частка кусків розміром менше нижчої границі (%), не більше 17%

4 Теплота згорання (Ккал/кг), не менше 5 300.

Всі показники за - 8.ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам'яне та антрацит для побутових потреб" для марок ДГ за фракцією від 13 мм до 100 мм»;

-документ, в якому зазначено: «ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» гарантує відповідність запропонованого вугілля технічним, якісніш, кількісним та іншім вимогам Тендерної документації, Додатку 1 № п/п Показники ДГ (13-100)

1 Зольність (%), не більше 14%

2 Волога (%), не більше 12%

3 Масова частка кусків розміром менше нижчої граніщі (%), не більше 17%

4 Теплота згорання (Ккал/кг), не менше 5 300

Всі показники за ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам'яне та антрацит для побутових потреб» для марок ДГ за фракцією від 13 мм до 100 мм» (файл Пропозиція.pdf).

Документація не містить вичерпного переліку документів, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником.

Також, замовник не довів, що технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі від 29.03.2023 № 5, надані скаржником, не є технічною специфікацією.

Враховуючи наведене, тендерна пропозиція скаржника була неправомірно відхилена замовником з наведеної підстави.

Практика моніторингу

Приклад 4.

Моніторинг UA-M-2023-04-05-000044, UA-2023-03-14-008063-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: за результатом аналізу питання розгляду тендерних пропозицій установлено, що на порушення вимог підпункту 2 пункту 41 Особливостей, замовником неправомірно відхилено тендерну пропозицію учасника ТОВ «С».

Так, відповідно до протокольного рішення уповноваженої особи замовника від 24.03.2023 № 6 відхилено тендерну пропозицію учасника ТОВ «СПЕЦВУГІЛЛЯ ТРЕЙД» на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 41 Особливостей, яка не відповідала технічній специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. В протокольному рішенні від 24.03.2023 № 6 зазначено, що «учасник у склад тендерної пропозиції надав документи, які не відповідають умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації:

- відсутні оригінали листів-відгуків до аналогічних договорів, які повинні містити інформацію про номер та дату укладеного договору, якість поставленого товару, своєчасність виконання зобов’язань постачальника, відсутність зауважень, ПІБ, посаду та робочий телефон особи, яка підписала відгук;

- надана учасником довідка-інформація стосовно запропонованого учасником товару вих. № 3/16/03 від 16.03.2023 не містить інформації про дату видачі сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик».

Проведеним аналізом установлено, що вимога, яка встановлено замовником у тендерній документації, щодо надання листи-відгуків до аналогічних договорів не відноситься до вимог технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Крім того, установлено, що у складі тендерної пропозиції ТОВ «С» надано довідку-інформацію стосовно запропонованого учасником товару від 16.03.2023 № 3/16/03, в якій зазначено технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також, зазначено інформацію про походження вугілля, виробника вугілля, якому видано сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, номер даного сертифікату, період чинності даного сертифікату з лютого 2023 року по лютий 2027 року.

Крім того, в складі тендерної пропозиції учасника ТОВ «С» надано копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, в якому зазначено номер сертифікату (№ 19) та період чинності сертифікату (лютий 2023 року по лютий 2027 року). Слід зазначити, що сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик №19 не має дати сертифікату.

Отже, дана невідповідність в інформації, є помилкою, виправлення якої не призвело б до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі, тощо. Відповідно до пункту 40 Особливостей визначено, що якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Абзацом 2 пункту 40 Особливостей визначено, що під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, замовник, не надавши учаснику можливості виправити наведені вище невідповідності, відхилив учасника ТОВ «С», чим порушив вимоги пункту 40, підпункту 2 пункту 41 Особливостей та частини 9 статті 26 Закону.

Приклад 5.

Моніторинг № UA-M-2023-02-06-000076, оголошення № UA-2023-01-20-008264-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: відповідно до пункту 2 Додатку № 3 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі» до ТД замовником визначено, що для підтвердження відповідності вугілля зазначеним у цьому додатку вимогам замовника учасник надає у складі тендерної пропозиції оригінал або копію дійсного договору (-ів) учасника з виробником (-ми) пропонованої марки вугілля або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію та/або відвантаження пропонованої марки вугілля учаснику торгів, щодо відвантаження вугілля кам’яного на користь учасника, в тому числі визначеної вимогами даної документації марки. (надається якщо учасник не є виробником пропонованої марки вугілля).
Учасником ТОВ «Б» у складі тендерної пропозиції надано договір поставки від 25.01.2023 № 2501-23 щодо відвантаження вугілля кам’яного на користь учасника, укладений учасником з товариством з обмеженою відповідальністю «В».

Проте, відповідно до умов зазначеного договору поставки від 25.01.2023 № 2501-23 Покупцем виступає ТОВ «Б» в особі директора Кабанова Сергія Івановича, який відповідно до наданих у складі тендерної пропозиції на підтвердження повноважень директора документів та даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не є директором учасника ТОВ «Б», чим не підтверджено наявність в учасника дійсного договору (-ів) учасника з виробником (-ми) пропонованої марки вугілля або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію та/або відвантаження пропонованої марки вугілля учаснику торгів, щодо відвантаження вугілля кам’яного на користь учасника, в тому числі визначеної вимогами даної документації марки, що не відповідає вимогам до пункту 2 Додатку № 3 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі» до ТД.

На запит Південного офісу Держаудитслужби від 13.02.2023 щодо встановлених невідповідностей тендерної пропозиції учасника вимога ТД замовник 15.02.2023 надав пояснення, в якому зазначив, що в Одеському регіоні під час проведення закупівлі були великі складнощі з електроенергією та інтернетом, тому замовником були допущені такі порушення. Замовник, через людський фактор, не побачив, що в частині документа – видаткової накладної міститься інформація стосовно найменування іншої юридичної особи. Проте, прошу звернути увагу, що кількість товару та ціна відповідає тій кількості, що вказане у аналогічному договорі, стороною якою є ТОВ «Б», крім того на такій видатковій накладній містить підпис і печатка ТОВ«Б», а також замовник не побачив, відмінностей у «по батькові». Прізвище та ім’я повністю збігається – СЕРГІЙ КАБАНОВ, також, вказаний договір містить підпис і печатку ТОВ «Б». Просимо звернути увагу, що такий документ складався учасником і навіть контрагент учасника не помітив даної технічної помилки, а усі інші реквізити співпадають з реквізитами ТОВ «Б». Звісно, якщо б ми раніше побачили такі помилки учасника – ми б надіслали такому учаснику вимогу щодо усунення невідповідностей і надали б 24 години на усунення.
При цьому, надане замовником пояснення не спростовує факту встановлених порушень та замовником підтверджено наявність виявлених невідповідностей тендерної пропозиції учасника ТОВ «Б» умовам тендерної документації замовника.
Таким чином, на порушення абзацу 6 підпункту 2 пункту 41 Особливостей замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ТОВ «Б» у зв’язку із невідповідністю його тендерної пропозиції вимогам, установленим у ТД відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

Приклад 6.

Моніторинг № UA-M-2023-03-29-000035, оголошення № UA-2023-03-09-010285-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: за результатами аналізу питання розгляду тендерних пропозицій з урахуванням вимог Особливостей встановлено невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «Д» вимогам тендерної документації, з огляду на наступне.

Згідно з додатком № 4 «Технічна специфікація» до тендерної документації замовником передбачено наступні вимоги: - «Кожна поставка (відвантаження) вугілля кам’яного супроводжується посвідченням якості та/або паспортом якості (документом, що засвідчує якість товару). Якщо товар, згідно наданого посвідчення якості/паспорту якості, не відповідає технічним вимогам – замовник не приймає даний товар.

Для цього, учасники процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції надають, як зразок, сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугільну продукцію, що становить предмет закупівлі за даними торгами, який виданий технічним комітетом України по стандартизації ТК 92 «Вугілля та продукти його перероблення» або іншою установою, уповноваженою по сертифікації вугільної продукції, яка акредитована в національній системі управління якості, який завірений печаткою виробника вугілля…»; - «Для підтвердження відповідності товару технічним, якісним, кількісним характеристикам та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати…2) копію дійсного сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугільну продукцію, що становить предмет закупівлі за даними торгами, завірену безпосередньо виробником вугільної продукції або його представником (дилером, дистриб’ютором, продавцем)…».

У складі тендерної пропозиції ТОВ «Д», на підтвердження вищезазначених вимог, надано сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик № 40, виданий ВП «УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» ДП «НТЦ «ВУГЛЕІННОВАЦІЯ», на вугільну продукцію/of coal products вугілля кам’яне, ДГ (13-100) ТОВ «ВУГЛЕТОРФЗБАГАЧЕННЯ», не завірену (та таку, що не містить печатку виробника) безпосередньо виробником вугільної продукції або його представником, чим порушено вимоги замовника, встановлені у додатку № 4 «Технічна специфікація» до тендерної документації.

Таким чином, тендерна пропозиція ТОВ «Д» не відповідала вимогам тендерної документації замовника та підлягала відхиленню відповідно до вимог абзацу п’ятого підпункту 2 пункту 41 Особливостей, при цьому замовником з ТОВ «Д» укладено Договір.

Приклад 7.

Моніторинг № UA-M-2023-08-08-000026, оголошення № UA-2023-06-09-008330-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: проведеним моніторингом встановлено, що у пункті 6.2 розділу ІІІ тендерної документації замовника визначено, що учасник готує свою тендерну пропозицію та підтверджує відповідність пропозиції необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі відповідним технічним специфікаціям (у разі потреби - планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) відповідно до Додатку №4 тендерної документації.

За вимогою у Додатку №4 тендерної документації учасник у складі пропозиції, на підтвердження відповідності вимогам технічної специфікації, надає технічне завдання (ДОДАТОК 4) у редакції тендерної документації, яке підписується учасником.

Моніторингом встановлено, що учасником Жидачівське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» у складі тендерної пропозиції не надано технічне завдання (ДОДАТОК 4), чим не підтверджено відповідності необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі. Згідно з підпунктом 3 пункту 1 Розділу 1 Додатку №1 тендерної документації Замовника на підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати гарантійний лист про те, що постачальник (учасник) має забезпечити зважування вугілля мобільними вагами під час приймання вугілля за адресою (місцем поставки) замовника власними силами та за власний рахунок.

Проте, учасником Жидачівське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» у складі тендерної пропозиції вищезгаданого гарантійного листа не надано.

Відповідно до підпункту 2 пункту 44 Особливостей №1178 замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей, а також не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.

Однак, на порушення вимог підпункту 2 пункту 44 та пункту 3 Особливостей №1178 замовником не відхилено тендерну пропозицію Жидачівського ДЛГП ЛГП «Галсільліс», а визначено його переможцем тендеру та укладено з ним договір про закупівлю товарів від 04.07.2023 №1.

Коментар: здійснюючи оцінку тендерних пропозиційзамовники повиннівраховувати положення Особливостей, зокрема пункти 43 та 44 Особливостей.

Так, розглядаючи тендерну пропозицію учасника на відповідність технічним та якісним характеристикам замовники повинні враховувати положення абзацу 2 пункту 43 Особливостей в якому визначено, що під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Відповідно не підтвердження учасником в тендерній пропозиції технічних та якісних показників вугілля, зокрема підтвердження інших показників або ж відсутність документів на підтвердження технічних та якісних характеристик вугілля слід розцінювати як підставу для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі, що було продемонстровано у вище розглянутій практиці Колегії та ДАСУ.

Натомість певні невідповідності, які не змінюють предмет закупівлі, зокрема відсутність специфікацій до договору постачання вугілля між учасником і виробником товару (приклад 2) або ж відсутність дати в сертифікаті генетичних, технологічних та якісних характеристик (приклад 4) слід трактувати як підставу для надання можливості виправити невідповідності згідно з пунктом 43 Особливостей.

При цьому, варто звернути увагу, що важливою умовою для правомірної кваліфікації учасників є встановлення чітких вимог до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, зокрема до переліку та назви документів, які повинні надати учасники в складі тендерної пропозиції, що було відображено в прикладі 3.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситкації на Clarity App

пов'язані статті