Статті

Поточний чи капітальний ремонт: як правильно визначити?

5
1147

Пункт 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) визначає, що замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.

Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

При цьому, значна частина предметів закупівель складає проведення поточного чи капітального ремонту. Водночас важливим є віднесення тих чи інших робіт/послуг до поточного/капітального ремонту, оскільки проведення закупівель для поточного та капітального ремонту має свої особливості.

Та як правильно віднести роботи/послуги до поточного/капітального ремонту? З’ясуємо це питання далі.

Згідно з пунктом 21 частини 1 статті 1 Закону послуги - будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), лізинг, а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт, поточний ремонт з розробленням проектної документації.

Відповідно до пункту 27 частини 1 статті 1 Закону роботи - розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з будівництва об’єктів з розробленням проектної документації, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.

Як бачимо, поточний ремонт слід відносити до послуг, натомість капітальний ремонт до робіт.

Пунктом 4 розділу 1 Наказу Мінекономіки від 15.04.2020 № 708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (далі-Порядок №708) передбачено, що визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з урахуванням положень кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281, а також галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.

«Настанова з визначення вартості будівництва» визначає, що об’єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Згідно з пунктом 3 розділу 2 Порядку №708 під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.

У відповідності до зазначених положень Порядку № 708 предмет закупівлі з поточного та капітального ремонту замовники повинні визначати за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури.

Водночас Міністерство регіонального розвитку та будівництва України в листі від 15.07.2009 № 9/9-1056 «Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального чи поточного ремонту» надало рекомендації, яким чином слід відносити роботи/послуги до капітального / поточного ремонту.

Капітальний ремонт будівлі - це комплекс ремонтно-будівельних, робіт, який передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель в зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням,  поліпшення експлуатаційних показників,  а також покращання планування будівлі  і  благоустрою території  без  зміни будівельних габаритів об'єкта. Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації будівлі в цілому або її частин (за умови їх автономності).

Поточний ремонт -  це  комплекс  ремонтно-будівельних  робіт,  який передбачає систематичне та своєчасне   підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного  обладнання. Якщо будівля в цілому не підлягає капітальному ремонту, комплекс робіт поточного ремонту може враховувати окремі  роботи,  які  класифікуються як такі, що відносяться до капітального ремонту (крім робіт, які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі). Поточний ремонт повинен провадитись з періодичністю, що забезпечує ефективну експлуатацію будівлі або об'єкта з моменту завершення його будівництва (капітального ремонту) до моменту постановки на черговий капітальний ремонт (реконструкцію).

Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства був виданий наказ «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» від 10.08.2004 № 150, в якому визначено примірний перелік послуг з поточного ремонту / робіт з капітального ремонту.

Окрім цього, Міністерство з питань житлово-комунального господарства України в листі від 11.03.2009 № 8/7-2425 зазначило, що Примірний перелік № 150 можна застосовувати для визначення робіт поточного чи капітального ремонту лікарень, навчальних закладів, адміністративних будинків за рішенням їх власників.        

В свою чергу, щоб визначити, до прикладу, чи заміна підлоги належить до поточного чи капітального ремонту звернемось до положень зазначеного наказу.

Так, в примірному переліку наказу №150 в розділі 1 визначено наступні види послуг з поточного ремонту підлоги:

1.2.5. Перекриття та підлоги:

1.2.5.7. Часткова заміна старих дощок підлог та укріплення їх цвяхами.

1.2.5.9. Вибірковий ремонт та виправлення вибоїн у бетонних та цементних підлогах розчином, а в плиткових підлогах - новими плитками.

1.2.5.10. Вибіркове розкривання чистих підлог та засипання в місцях промочування (для просушування накатів), а в разі необхідності - часткова заміна накатів з подальшим забиванням.

1.2.5.11. Ремонт перекриттів в окремих місцях з частковою заміною чорної підлоги, мастила та засипки.

1.2.5.18. Дрібний ремонт паркетних підлог та підлог з лінолеуму з переклеюванням окремих клепок та полотен лінолеуму.

1.2.5.19. Ремонт бетонної основи підлог в окремих місцях.

1.2.5.20. Споювання дощатих підлог після усушування дощок.

Натомість, зазначений наказ №150 в розділі 2 містить наступний перелік видів робіт з капітального ремонту, які стосуються підлоги:

2.5. Перекриття та підлоги

2.5.2. Перестилання чистих підлог з вирівнюванням лагів та додаванням нового матеріалу.

2.5.3. Перестилання паркетних підлог з виправленням або заміною настилу.

2.5.4. Перестилання підлог на лагах на перших поверхах з виправленням або заміною основи або відновленням цегляних стовпчиків.

2.5.7. Заміна підлог дощатих, паркетних, з лінолеуму, бетонних та плиткових з подальшим фарбуванням або натиранням мастикою.

2.5.8. Відновлення бетонних, асфальтових, мозаїчних, плиткових, цементних, торцевих та інших видів підлог та їх основ.

2.5.10. Поновлення бетонної основи для підлоги з улаштуванням нової підлоги замість зношеної.

З огляду на викладене, у випадку, коли замовнику необхідно замінити всю підлогу в будівлі, відповідно до положень наказу №150, такий вид робіт необхідно визначати саме як капітальний ремонт, оскільки поточний ремонт буде мати місце виключно у випадку заміни підлоги в окремих місцях, задля своєчасного підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання.

Водночас капітальний ремонт передбачає заміну всієї підлоги.

Відповідно при визначенні належності інших видів робіт/послуг до капітального/поточного ремонту слід керуватися аналогічним способом.

При цьому, наголошуємо, що визначаючи перелік послуг з поточного чи капітального ремонту для об’єктів благоустрою варто користуватися наказом Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів».

пов'язані статті