Статті

Під час підписання договору переможцем змінюється (по окремих позиція в сторону збільшення, а по окремих в сторону зменшення) ціна за одиницю, яка початково зазначалися у ціновій/тендерній пропозиції учасника

2
263

Є замовники, які і досі вимагають від учасників подання тендерної/цінової пропозиції. Аргументи, які наводять замовники в сторону «за» є «нам потрібно знати за якими цінами учасник пропонує товар або послугу». І ось, трапляються випадки, коли учасник подав тендерну/цінову пропозицію (як окремий «паперовий» документ), відбувся аукціон, чи ні так як була подана одна пропозиція учасника, замовник визначив переможця і вже на етапі укладання договору виявляє, що ціни за одиницю товару чи послуги, які були зазначена у початковій ціновій/тендерній пропозиції змінюється учасником в договорі про закупівлі. Що ж у даному матеріалі розберемося чи може змінюватися (по окремих позиція в сторону збільшення, а по окремих в сторону зменшення) ціна за одиницю, яка початково зазначалися у ціновій/тендерній пропозиції учасника .

Що таке тендерна чи цінова пропозиція?

Пунктом 32 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Закон) визначено, що  тендерна пропозиція – це пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник процедури закупівлі подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації.

Згідно пункту 31 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості) визначено, що тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин 1, 4, 6 та 7 статті 26 Закону.

Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

Положеннями частини 2 та 3 статті 26 Закону передбачено, що кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію/пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі частини предмета закупівлі (лота). Отримана тендерна пропозиція/пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій/пропозицій, у якому відображається інформація про надані тендерні пропозиції/пропозиції, а саме:

1) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель;

2) найменування та ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3) дата та час подання тендерної пропозиції/пропозиції.

Тобто, враховуючи зазначені норми вбачається, що тендерною пропозицією учасника є сукупність документів, які подає учасник замовнику у відповідності до вимог тендерної документації. Разом з тим, тендерна/цінова пропозиція є складовою тендерної пропозиції, у відповідності до вище зазначених норм Закону.

Також, варто врахувати, що тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, тобто інформація про ціну тендерної пропозиції зазначають шляхом заповнення електронних форм з окремими полями.

А як замовнику розцінити подання тендерної/цінової пропозиції із зазначенням ціни за одиницю товару чи послуги? Із наведених норм можна зробити висновок, що якщо замовником встановлено вимогу про надання тендерної/ цінової пропозиції учасника, як окремого документу (паперової форми)  в якому зазначається ціна за одиницю товару, то такий документ стає/є частиною тендерною пропозиції учасника.   

Що ж відбувається на етапі укладання договору про закупівлю?

Пунктом 18 Особливостей, визначено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:

  • визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;
  • перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;
  • перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

Тобто, якщо говорити про цінову пропозицію/тендерну пропозицію учасника, варто висновувати, що така ціна за результатами аукціону може змінюватися в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/ перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

Згідно пункту 36 Особливостей, встановлено, що якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 цих особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною.  Тобто, тендерна/цінова пропозиція у разі подання однієї тендерної пропозиції залишається незмінною.

Та, відповідно до пункту 18 Особливостей умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі.

Таким чином, якщо учасником подано тендерну/цінову пропозицію, яка містить ціни за одиницю послуги чи товару та яка є частиною тендерної пропозиції учасника, то така ціна:

  • у разі подання однієї тендерної пропозиції цінова пропозиція, в тому числі і ціни за одиницю товару/послуги не може змінюватися;
  • у разі подання двох та більше пропозицій за результатами аукціону ціна може змінюватися в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/ перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки, в тому числі і ціни за одиницю товару чи послуги може змінюватися в бік зменшення.   

Такий принцип має дотримуватися замовником на етапі укладання договору про закупівлю, тобто ціна за одиницю товару /послуги може змінюватися в сторону зменшення, але аж ніяк в сторону збільшення.

Тому, на етапі укладання договору якщо ціни за одиницю товару буде змінюватися в бік збільшення хоч і без зміни ціни пропозиції, яка учасником зазначена в електронній системі закупівель, то така зміна може вважатися як порушення з точки зору статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: «укладення з учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації та/або тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі», яке тягне  за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника від тисячі п’ятсот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Підсумовуючи наведене вбачається, що замовникам задля уникнення додаткових непорозумінь на етапі укладання договору, які по своїй суті не впливають на зміст тендерної пропозиції учасника та загальну ціну пропозиції учасника не слід вимагати тендерну/цінову пропозицію учасника, оскільки дана вимога не передбачена законодавством та, окрім цього, інформацію про ціну учасники заповнюють в електронних формах, а ціну за одиницю товару чи послуги сторонами буде зазначено у договорі про закупівлю.

пов'язані статті