Статті

Новий професійний стандарт фахівець з публічних закупівель, що це таке як і на що впливає

0
1504

Наказом Мінекономіки від 14.09.2023 № 13580 затверджено та введений в дію з 25.09.2023 професійний стандарт “Фахівець з публічних закупівельˮ. Зазначений професійний стандарт прийнятий на виконання вимог абзацу 2 пункту 7.5 професійного стандарту “Фахівець з публічних закупівель”, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 18.02.2019 № 234, та вимог пункту 30 постанови Кабміну від 31.05.2017 № 373 “Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів” (із змінами).  

Мінекономікою як розробником професійного стандарту для професії “Фахівець з публічних закупівель” за кодом 2419.2 Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” здійснено перегляд професійного стандарту “Фахівець з публічних закупівель”, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 18.02.2019 № 234.

Звичайно замовники, можуть задати питання що це за документ та на що впливає затверджений професійний стандарт “Фахівець з публічних закупівельˮ? Тому, розберемося у даному матеріалі.

Розпочнемо матеріал із відповіді на питання, що таке професійний стандарт? У статтях 32 та 33-1 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» наведенні окремі поняття, що є державним стандартом професійної освіти та що таке професійний стандарт.

Державний стандарт професійної (професійно-технічної) освіти - це сукупність державних вимог до змісту професійної (професійно-технічної) освіти, рівня кваліфікації випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти та освітнього рівня вступників.

Професійний стандарт - затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх компетентності, що визначаються роботодавцями і слугують основою для формування професійних кваліфікацій. Професійні стандарти співвідносяться з рівнями національної і галузевих рамок кваліфікацій і групуються за галузевими ознаками.

Тобто, прийняти професійний стандарт «фахівець з публічних закупівель» це є документ який встановлює вимоги до кваліфікації працівників для зайняття посади фахівця з публічних закупівль, їх компетентності, що визначаються роботодавцями і слугують основою для формування професійних кваліфікацій. При цьому, такий професійний стандарт також може враховувати для навчальних закладів під час здобуття відповідної кваліфікаційної освіти та / або підвищення кваліфікації працівників, які займаю посаду «фахівець із публічних закупівель».

На початку даного матеріалу зазначалося, що новий професійний стандарт, затверджений Наказом Мінекономіки від 14.09.2023 № 13580 введений на заміну професійного стандарту “Фахівець з публічних закупівель”, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 18.02.2019 № 234.

Що ж визначає новий професійний стандарт «фахівець з публічних закупівель» (надалі – професійний стандарт)? Професійний стандарт визначив вимоги щодо:

 • узагальнена назва професії;
 • назви типових посад;
 • професійної (професійні) кваліфікації (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій;
 • назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи;
 • здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток;
 • опису трудових функцій враховуючи рівень знань та компетентності;
 • розподіл трудових функцій та компетентностей за професійними кваліфікаціями тощо.

Так, згідно професійного стандарту Узагальнена назва професії  - Фахівець у сфері публічних закупівель

Назва (назви) професії (професій) та код (коди) підкласу (підкласів) (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” - Фахівець з публічних закупівель, 2419.2 та назви типових посад є:

 • Провідний (фахівець) спеціаліст з публічних закупівель.
 • Головний (фахівець) спеціаліст з публічних закупівель.
 • Менеджер (фахівець) з публічних закупівель.

Новим для закупівельників є положення, які взяті із європейської практики - професійна (професійні) кваліфікація (кваліфікації), її (їх) рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій та визначена градація професійної кваліфікації та її рівень, а  саме :

 • Фахівець базового рівня – 6 рівень НРК.
 • Фахівець середнього рівня – 6 рівень НРК.
 • Фахівець просунутого рівня – 7 рівень НРК.
 • Фахівець експертного рівня – 7 рівень НРК. 7.

Назва (назви) документа (документів), що підтверджує (підтверджують) професійну кваліфікацію особи Диплом бакалавра 6 рівень НРК та диплом магістра 7 рівень НРК за галузями знань:

 • 05 Соціальні та поведінкові науки
 • 07 Управління та адміністрування
 • 08 Право
 • 12 Інформаційні технології
 • 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
 • 23 Соціальна робота
 • 24 Сфера обслуговування
 • 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
 • 28 Публічне управління та адміністрування
 • 29 Міжнародні відносини

Сертифікати про підвищення кваліфікації.

Також, професійним стандартом визначено як відбувається здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток, а саме:

Та, як здобувати професійний розвиток з присвоєнням наступної професійної кваліфікації (назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації; суб’єкти, уповноважені законодавством на присвоєння/підтвердження та визнання професійних кваліфікацій):

Враховую рівень професійної кваліфікації професійний стандарт визначає трудові функції, які має виконувати особою, яка знаходиться (чи має бути прийнята) на відповідній посаді, до прикладу витяг з опису трудових функцій фахівця у сфері публічних закупівель під час планування.

Тобто, новим професійним стандартом не змінено назву професії та код підкласу  (групи) професії згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, водночас встановлені нові положення, які визначають:

 • професійні кваліфікації,  їх рівень згідно з Національною рамкою кваліфікацій та документи, що підтверджують  професійну кваліфікацію особи;
 • вимоги здобуття професійної кваліфікації та професійний розвиток;
 • трудові функції враховуючи рівень знань та компетентності.

На що впливає введення в дію нового професійного стандарту? Новий професійний стандарт впливає на внутрішні документи замовника. Одним із способів визначення або призначення замовником уповноваженої особи є введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде покладено обов'язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб) (положення частини 1 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі»).

Перше, назва посади. Згідно вимог Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (зі змінами) (далі - Класифікатор професій), який призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників. Так, НКУ ДК 003:2010 «Класифікатор професій» зазначена назва:  

Фактично положеннями нового професійного стандарту не зміно назву професії, при цьому така назва посади може звучати по різному:

 • Фахівець із публічних закупівель;
 • Провідний (фахівець) спеціаліст з публічних закупівель;
 • Головний (фахівець) спеціаліст з публічних закупівель;
 • Менеджер (фахівець) з публічних закупівель.

Як ми бачимо новим професійним стандартом запропоновано різні назви посад. Про що говорить приставки «провідний», «головний», «менеджер» до назви професії «фахівець з публічних закупівель»? Насправді така приставка має досить важливе значення так як в подальшому замовник може визначати кваліфікаційний критерій та рівень кваліфікації враховуючи положення професійного стандарту, розглянемо далі.

Друге, професійні кваліфікаційні критерії та рівні. Чому це важливо?Професійним стандартом встановлені чіткі кваліфікаційні критерії та кваліфікаційні рівні, які впливаю на відповідність особи на займаній посаді або кандидата, який має намір зайняти таку посаду.

До прикладу, у замовника введена посада фахівця з публічних закупівль. Аналізуючи професійний стандарт, то «фахівець» це назва посади, яка відноситься до «професіоналів», при цьому від назви посади залежить, який кваліфікаційний критерії та рівень має мати працівник, який займає таку посад.

Якщо назва посади «фахівець з публічних закупівель», то фактично особа, яка займає або буде займати таку посаду може бути:

 • фахівцем базового рівня із кваліфікаційні критеріями наявність диплому про вищу освіту першого (бакалаврського) рівня освіти (6 рівень НРК)  галузевого рівня освіти закладу вищої освіти ( за напрямками передбачених пункту 7 розділу ІІ Професійного стандарту), без вимог до стажу роботи.
 • фахівець середнього рівня із кваліфікаційні критеріями наявність диплому про вищу освіту першого (бакалаврського) рівня освіти (6 рівень НРК)  галузевого рівня освіти закладу вищої освіти ( за напрямками передбачених пункту 7 розділу ІІ Професійного стандарту), стаж роботи у сфері публічних закупівель 1 рік.   

Що ж посадами провідний (фахівець) спеціаліст з публічних закупівель та головний (фахівець) спеціаліст з публічних закупівель або менеджер (фахівець) з публічних закупівель, то у даному випадку значення має, як уже згадувалося у даному матеріалі, приставка «провідний», «головний», «менеджер» до назви професії «фахівець з публічних закупівель».

Так, до прикладу Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 23 жовтня 1998 р. затверджено «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 "Соціальні послуги", визначені враховуючи приставку «головний» або «провідний» трудові завдання та права до яких відносяться:

 • «головний» фахівець - здійснює координацію та методичне керівництво одного з напрямів роботи відповідного підрозділу. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з відповідного напряму. Узагальнює в межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності. Забезпечує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів тощо, які стосуються відповідного напряму роботи, бере участь в організації їх виконання. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву для виконання доручень державних органів вищого рівня. Бере участь у розробці нормативних та організаційно-методичних документів. Провадить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу. Готує інформацію про результати цієї роботи. Своєчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на посаді провідного спеціаліста - не менше 3 років.

 • «провідний» фахівець - під керівництвом керівника підрозділу здійснює координацію та методичне керівництво на певній дільниці одного з напрямів роботи підрозділу. Контролює, аналізує та оцінює стан справ на відповідній дільниці роботи. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності. Розробляє пропозиції, комплекси заходів, плани тощо. Бере участь в організації їх виконання. Бере участь в організаційному забезпеченні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. Готує проекти рішень та пропозиції керівництву на виконання доручень державних органів вищого рівня, бере участь у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів. Бере участь у проведенні експертизи документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу. Бере участь у підготовці інформації про результати цієї роботи. Готує проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду у відповідному підрозділі. Своєчасно і точно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки і окремі доручення своїх керівників. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачено характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи) та підвищення кваліфікації. Стаж державної служби - не менше 1 року або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на посаді фахівця I категорії - не менше 3 років.

Тобто, у разі введення до штатного розпису (або її наявність у штатному розписі) посади із приставко «головний» або «провідний» фахівець із публічних закупівель це буде означати, що такий фахівець буде або має здійснювати координацію та методичне керівництво на певній дільниці одного з напрямів роботи підрозділу, або здійснює керівництво одного з напрямів роботи відповідного підрозділу

Як це поєднується із професійним стандартом? Керуючись встановленим кваліфікаційним критеріям у професійному стандарті та враховуючи кваліфікаційні вимоги зазначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників вбачається, що провідний (фахівець) спеціаліст з публічних закупівель та головний (фахівець) спеціаліст з публічних закупівель по назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації відносяться до «фахівець просунутого рівня».

А відтак, для того щоб працівник міг відповідати кваліфікаційним критерія, то у такого працівника має бути наявність диплома про вищу освіту другого (магістерського) рівня вищої освіти - 7 рівень НРК (за напрямками передбачених пункту 7 розділу ІІ Професійного стандарту), стаж роботи у сфері публічних закупівель не менше, ніж 3 роки.

Що ж до посади менеджер (фахівець) з публічних закупівель, то приставка «менеджер», згідно Словника української мови це є найманий професійний керуючий (директор підприємства, керівник окремого підрозділу) у концернах, трестах, синдикатах і т. ін. Тобто, простими словами менеджер це є посадою, яка по трудовим характеристика відноситься до керівника групи / підрозділу / департаменту тощо. І якщо аналізувати професійний стандарт, то менеджер (фахівець) з публічних закупівель по назва професійної та/або часткової професійної кваліфікації відносяться до  «фахівець експертного рівня».

А відтак, для того щоб працівник міг відповідати кваліфікаційним критерія, то у такого працівника має бути наявність диплома про вищу освіту другого (магістерського) рівня вищої освіти - 7 рівень НРК за спеціальністю, стаж роботи у сфері публічних закупівель не менше, ніж 5 роки.

Тобто, назва різних посад дає змогу замовнику враховуючи його потреби та кількість закупівель, яка останнім проводиться ввести до штатного розпису або посаду, яка буде відповідальна за організацію та здійснення публічних закупівель у такого замовника, а може бути і введена окрема група, або відділ, або департамент із відповідними посадами, які будуть виконувати трудові функції враховуючи їх кваліфікаційні критерії та рівні на займаній посаді.

Третє, трудові функції. Кожна посада передбачає виконання трудових функцій визначених як посадові обов’язки. В свою чергу посадові обов’язки та права передбачаються посадовою інструкцією. Тому, в залежності від рівня кваліфікації та критеріїв, замовнику потрібно врахувати опис трудових функцій, які визначені професійним стандартом. До прикладу, у замовника введена посада фахівця з публічних закупівль, рівень кваліфікації – базовий. А відтак, трудові функції за займаною посадою мають бути визначенні щодо:

 • планування;
 • організація процесу закупівель/ участь у закупівлях;
 • договірна робота;
 • аналіз закупівельної діяльності;
 • вирішення конфліктів та спорів.

Враховуючи положення професійного стандарту можна зробити висновок, що назва посади прямо пропорційно впливає на:

 • кваліфікаційні критерії (вимоги) до такої посади та до претендента, який має намір зайняти таку посаду, наявність відповідних документів, що підтверджує кваліфікацію та відповідний стаж роботи, обсяг трудових функцій в залежності від рівня професійної кваліфікації (фахівець базового рівня, фахівець середнього рівня, фахівець просунутого рівня та фахівець експертного рівня).  

Звичайно у замовників можуть виникати додаткові питання, які пов’язанні із набранням чинності професійного стандарту спробує надати відповідь на деякі із них.

У якому випадку замовник має враховувати вимоги професійного стандарту? Вимоги професійного стандарту застосовуються у разі наявності у замовника у штатному розписі окремо введеної посади «фахівець із публічних закупівель» і замовник плану або на дану посаду уже прийнятий працівник.

Чи має особа, яка займає (або буде займати) посаду «фахівець із публічних закупівель» чи «провідний фахівець із публічних закупівель» відповідати вимога професійного стандарту? Якщо розглядати питання на майбутнє, то так якщо замовник буде вводити до штатного розпису посаду (посади), то кандидат (ти) має (ють) відповідати тим кваліфікаційним критеріям, які визначення у професійному стандарті враховуючи назву посади та вимоги, які встановленні у посадовій інструкції, враховуючи положення професійного стандарту. Якщо розглядати питання по тих працівниках, які займають посади і відповідали кваліфікаційним критеріям на дату їх прийняття, то в такому випадку замовнику потрібно:

 • проаналізувати посади, які наявні у штатному розписі,кваліфікаційні вимоги, які визначенні у посадових інструкція та проаналізувати їх на відповідність до вимог стандарту враховуючи назву посади та кваліфікаційні критерії працівників, які займають такі посади.
 • у разі невідповідності кваліфікаційних критеріїв до професійного стандарту (хоча попередня редакція професійного стандарту містили вимоги до посади, а саме: первинну професійна підготовка (назва кваліфікації): перший (бакалаврський) рівень та другий (магістерський) рівень, та  документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК): диплом бакалавра (7 рівень НРК) або диплом магістра (8 рівень НРК), тобто кваліфікація має відповідати) привести такі вимоги у відповідність до професійного стандарту шляхом затвердження та введення в дію нової редакції посадових інструкції. У такому випадку з точки зору трудового законодавства це буде відбувати зміна істотних умов праці, що передбачає повідомлення працівника про такі зміни та у разі якщо працівник не відповідає займаній посаді звільнити або перевести його на іншу посаду. Але у даному випадку може бути безліч різних варіантів, для прикладу: назва посади провідний фахівець із публічних закупівель, якщо працівник немає відповідного стажу, то замовнику слід проаналізувати обсяг трудових функцій визначених у професійному стандарті, та у разі якщо у замовника відсутня потреба у штатній одиниці із функціями «фахівець просунутого рівня», то можна ввести до штатного розпису посаду «фахівець з публічних закупівель», та встановити вимоги до посади, як до фахівця базового рівня або як до фахівця середнього рівня. Також, можна ввести іншу посаду, враховуючи кваліфікацію та освіту працівника, та покласти виконання функцій з організації та проведення закупівель на такого працівника.     

Чи потрібно замовнику приводити у відповідність посадові обов’язки (функції), які викладені у посадовій інструкції до вимог професійного стандарту?  Рекомендуємо посадові інструкції привести у відповідність до положень професійного стандарту враховуючи потребу замовника та кваліфікаційний рівень працівника та коло трудових функцій, які має виконувати (чи потрібно, щоб виконував) працівник. Тобто, якщо у замовника в посадовій інструкції фахівця з публічних закупівель передбачені обов’язки, які співпадають або схожі із описом трудових функцій – фахівця базового рівня (або іншого рівня), і у замовника немає потреби у фахівцю вищого кваліфікаційного рівня, то в такому випадку замовнику нічного змінювати не потрібно.   

Як впливає затверджений професійний стандарт на заробітну плату працівників, які займають посаду «фахівець з публічних закупівель», або головний чи провідний фахівець з публічних закупівель? Ніяк, професійний стандарт встановлює вимоги до посади та особи, яка має займати таку посаду, але не встановлює оплату праці на займаних посадах. Тому, заробітня плата по посадах визначається у відповідності до внутрішніх документів замовника та/або інших галузевих норм.

пов'язані статті