Статті

Локалізація у 2024 році: що врахувати для успішного проведення закупівлі

1
518

Питання локалізації не втрачає своєї актуальності. Адже щороку ступінь локалізації виробництва в закупівлях змінюється, відповідно замовник повинен врахувати цей факт у своїй тендерній документації. Крім того, для успішного проведення закупівель із застосуванням ступеню локалізації протягом року не буде зайвим розставити головні акценти щодо локалізації в цілому та узагальнити актуальну інформацію для замовника: від нормативної бази  до прикладів вимог до учасників.

Нормативно-правова база

Відповідно до абзацу 3 пункту 3 Особливостей під час здійснення публічної закупівлі відповідно до цих особливостей (крім випадків, передбачених абзацами четвертим - шостим цього пункту) замовники застосовують положення пункту 6-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.

Так, відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, визначено, що Уповноважений орган здійснює моніторинг дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На виконання зазначеного пункту Закону було прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва» від 02.08.2022 № 861 (далі - Порядок № 861).

Крім цього, підпунктом 3 пункту 6-1 Закону передбачено, що Кабінет Міністрів України за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, може затверджувати додатковий перелік товарів, що належать виключно до продукції переробної промисловості, в якому встановлює вимоги щодо їх ступеня локалізації виробництва в розмірі, що не перевищує ступінь локалізації виробництва, встановлений підпунктом 1 цього пункту на відповідний рік. До зазначеного додаткового переліку товарів не включаються товари, визначені підпунктом 2 цього пункту.

Що таке ступінь локалізації виробництва?  

Згідно з пунктом 29-1 частини 1 статті 1 Закону ступінь локалізації виробництва - показник місцевої складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі.

Як встановлюється ступінь локалізації виробництва?

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою визначеною Порядком № 861.

Пунктом 4 Порядку № 861 визначено, що ступінь локалізації виробництва товарів, що є предметом закупівлі, підтверджується Мінекономіки в автоматичному режимі під час формування переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації (далі - Перелік), на підставі поданої виробником товару 

 • заявки про включення товару до переліку за формою згідно з додатком 1,
 • калькуляції собівартості товару із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих виробником та/або придбаних у постачальників, які є резидентами України) за формою згідно з додатком 2 та
 • підтвердження здійснення на території України виробництва не менше одного з елементів товару (зокрема вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів) та/або використання вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, виготовлених на території України.

Отже, ступінь локалізації виробництва розраховується електронною системою автоматично, у разі відповідності ступеня локалізації виробництва вимогам законодавства, та автоматично підтверджується Мінекономікою, після чого відповідний товар потрапляє у Перелік.

Мінімально допустимий відсоток  у 2024 році

Відповідно до пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень:

1) замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує:

у 2024 році - 20 відсотків.

Тобто, замовник не може здійснювати закупівлю товарів, які підпадають під норму щодо локалізації, якщо ступінь локалізації такого товару у 2024 році є меншим ніж 20 відсотків.

У яких закупівлях застосовується ступінь локалізації виробництва?

З огляду на норму пункт 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, замовник повинен застосовувати ступінь локалізації, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис. гривень. При цьому, дана норма не визначає в яких видах закупівель замовники повинні враховувати вимоги щодо застосування локалізації до товару.

Відповідно застосовувати дану норму замовники повинні при здійсненні будь-якої закупівлі, якщо вартість предмета закупівлі товару дорівнює або перевищує 200 тис. гривень.

Чи тільки при закупівлі товарів застосовується ступінь  локалізації виробництва?

Ні. При закупівлі послуг та робіт положення Закону містять окрему норму.

Так, в підпункті 4 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону визначено, що у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

Тобто даною нормою передбачено, що застосовувати положення щодо локалізації при закупівлі робіт та послуг замовники повинні виключно у випадку проведення процедур закупівель робіт чи послуг.

Стаття 13 Закону визначає наступні види процедур закупівель:

 • відкриті торги;
 • торги з обмеженою участю;
 • конкурентний діалог;
 • переговорну процедуру закупівлі.

З огляду на те, що у відповідності до Особливостей замовники можуть застосовувати тільки одну процедуру закупівлі - відкриті торги, відповідно при закупівлях робіт та послуг замовники повинні дотримуватись вимог щодо локалізації тільки при проведенні відкритих торгів.

Єдиним виключенням у даному випадку буде застосування підпункту 6 пункту 13 Особливостей, адже замовник зобов'язаний вимагати від суб’єкта господарювання ті документи, які вимагалися ним у тендерній документації.

До яких предметів закупівель застосовується ступінь локалізації виробництва?

Нагадаємо, що підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону визначено перелік товарів до яких застосовується ступінь локалізації виробництва і якщо співставити його із Єдиним закупівельним словником, то замовник має застосовувати ступінь локалізації виробництва при закупівлі таких предметів закупівель:

31121100-1 — дизель-генераторні установки;

31121200-2 — генераторні установки з двигуном із іскровим запалюванням;

31124100-2 — турбогенераторні установки;

31170000-8 — трансформатори:

31171000-5 — трансформатори з рідинним діелектриком;

31172000-2 —трансформатори напруги;

31173000-9 —вимірювальні трансформатори;

31173000-9 — трансформатори живлення;

31711150-9 — електричні конденсатори;

31711151-6 — конденсатори постійної ємності;

31711152-3 — конденсатори змінної та регульованої ємності;

34114121-3 — автомобілі швидкої допомоги;

34114122-0 — транспортні засоби для перевезення пацієнтів;

34120000-4 — мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб;

34121000-1 — міські та туристичні автобуси;

34121100-2 — громадські автобуси;

34121200-3 — двосекційні автобуси;

34121400-5 — низькопідлогові автобуси;

34121500-6 — туристичні автобуси;

34130000-7 — мототранспортні вантажні засоби;

34133100-9 — автоцистерни;

34133110-2 автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів;

34134200-7 — самоскиди;

34136000-9 — фургони;

34140000-0 — великовантажні мототранспортні засоби;

34142000-4 — автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди;

34142100-5 — вантажні автомобілі з підіймальними платформами;

34142300-7 — вантажні автомобілі-самоскиди;

34144000-8 — мототранспортні засоби спеціального призначення;

34144100-9 — пересувні бурові вежі;

34144210-3 — пожежні транспортні засоби;

34144211-0 — пожежні автомобілі з поворотною драбиною;

34144212-7 — пожежні автоцистерни;

34144213-4 — пожежні автомобілі;

34144220-6 — транспортні засоби аварійно-ремонтного призначення;

34144430-1 — підмітально-прибиральні машини;

34144431-8 — підмітально-збиральні машини з вакуумно-пневматичною системою;

34144450-7 — поливальні машини;

34144500-3 — сміттєвози та асенізаційні машини;

34144510-6 — сміттєвози;

34144511-3 — сміттєзбиральні машини;

34144750-0 — вантажоперевізні транспортні засоби;

34144910-0 — електробуси;

34200000-9 — кузови, причепи та напівпричепи;

34210000-2 — кузови транспортних засобів;

34220000-5 — причепи, напівпричепи та пересувні контейнери;

34223000-6 — причепи та напівпричепи;

34223100-7 — напівпричепи;

34223300-9 — причепи;

34223310-2 — причепи загального призначення;

34600000-3 — залізничні та трамвайні локомотиви і рейковий рухомий склад та супутні деталі;

34610000-6 — залізничні локомотиви та тендери;

34611000-3 — локомотиви;

34612100-1 — локомотивні тендери;

34620000-9 — рейковий рухомий склад;

34621100-7 — вантажні залізничні вагони;

34621200-8 — транспортні засоби для ремонту та обслуговування залізничних доріг;

34622000-3 — залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси;

34622100-4 — трамвайні пасажирські вагони;

34622200-5 — залізничні пасажирські вагони;

34622300-6 — тролейбуси;

34622400-7 — залізничні вагони;

34622500-8 — багажні вагони та вагони спеціального призначення;

34640000-5 — самохідні частини;

34710000-7 — вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном;

34711000-4 — вертольоти та літаки;

34711500-9 — вертольоти;

34731100-1 — двигуни для повітряних літальних апаратів;

34731200-2 — турбореактивні двигуни;

34731300-3 — турбогвинтові двигуни;

34731400-4 — реактивні двигуни;

35611500-5 — навчально-тренувальні літаки;

35612500-2 — пошуково-рятувальні вертольоти;

42110000-3 — турбіни та мотори;

42112100-8 — парові турбіни;

42112200-9 — гідравлічні турбіни;

42112210-2 — водяні колеса;

42120000-6 — насоси та компресори;

42122000-0 — насоси;

42122100-1 — насоси для рідин;

42122400-4 — відцентрові насоси та підіймачі рідин;

42122420-0 — підіймачі рідин;

42122430-3 — відцентрові насоси;

42123000-7 — компресори;

42123100-8 — газові компресори;

42123200-9 — роторні компресори;

42123400-1 — повітряні компресори;

42123500-2 — турбокомпресори;

42123600-3 — поршневі об’ємні компресори;

42990000-2 — машини спеціального призначення різні;

43000000-3 — гірничодобувне та будівельне обладнання;

43120000-0 — врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;

43124100-9 — прохідні комбайни;

43125000-5 — прохідні машини;

43200000-5 — машини для земляних і землерийних робіт та їх частини;

43210000-8 — машини для земляних робіт;

43251000-7 — фронтальні ковшові навантажувачі зі зворотною лопатою;

43260000-3 — механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка;

43261000-0 — механічні лопати;

43261100-1 — механічні ковшові навантажувачі;

43262000-7 — землерийні машини;

43262100-8 — механічні екскаватори;

43412000-4 — машини для змішування гравію з бітумом

Також, потрібно врахувати, що предмет закупівлі товарів визначається замовником згідно з пунктом 34 частини 1 статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника. Відповідно у разі здійснення закупівлі товару, який відноситься до класу (за четвертою цифрою Єдиного закупівельного словника) визначеного пунктом 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону рекомендуємо замовнику  застосовувати ступінь локалізації виробництва. 

До яких закупівель не застосовується ступінь локалізації виробництва?

Виключення згідно з Особливостями

Відповідно до пункту 3 Особливостей визначено, що положення пункту 6-1  розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону не застосовуються замовниками у разі:

 1. Здійснення замовником закупівлі товару для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів на їх запит з подальшою передачею таких товарів на облік запитувача.
 2. Закупівля товарів (робіт, послуг) за кошти кредитів (позик, грантів), що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, що здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями, якими передбачається можливість застосування законодавства України у сфері публічних закупівель, може здійснюватися відповідно до цих особливостей з урахуванням додаткових вимог і умов, схвалених відповідною організацією, зокрема у спеціальному процедурному посібнику щодо відповідного кредиту (позики, гранту), наданого згідно з міжнародним договором.
 3. Публічні закупівлі зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи, що проводяться Державним агентством меліорації та рибного господарства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2023 р. № 253 “Про надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії та скасування постанов Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2022 р. № 1313 і від 23 грудня 2022 р. № 1421” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 35, ст. 1859), здійснюються шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями.

Виключення згідно з Законом

Пункт 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону не застосовується до закупівель, які підпадають під дію положень Закону України "Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі", а також положень про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Виключення згідно з Порядком № 861

Дія  Порядку № 861 не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару.

Перелік країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, а також перелік країн, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, публікується на офіційному веб сайті Мінекономіки.

Як встановити вимоги в тендерній документації?

Відповідно до пункту 28 Особливостей тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей. Стаття 22 Закону визначає перелік обов'язкових відомостей, які повинна містити тендерна документація. Поряд з цим, відповідно до частини 3 статті 22 Закону тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Пункт 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону визначає, що замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує, зокрема у 2024 році - 20 відсотків. 

Крім цього, пункт 13-1 Порядку № 861 встановлює обов'язок замовника у разі проведення закупівлі за предметом, внесеним до Переліку вимагати та відповідно перевіряти,  а учаснику подавати перелік документів, встановлених цим пунктом.

Тож, з урахуванням зазначених норм законодавства пропонуємо приклади вимог, які рекомендуємо  включити до тендерної документації.

Приклад вимоги для тендерної документації у разі закупівлі товарів, визначених пунктом 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням.

Також учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

або (замовник обирає необхідне залежно від предмету закупівлі)

Учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) (вимагається у разі закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товару).

Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону у разі:

 • відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку,

або

 • якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 20 відсотків,

або

 • учасник не надав сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

або (замовник обирає необхідне залежно від предмету закупівлі)

не надав сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) (обрати при закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товарів).

Приклад вимоги для тендерної документації у разі закупівлі робіт або послуг, які передбачають набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт (обрати необхідне) у переліку товарів, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням.

Щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт (обрати необхідне) у переліку товарів, учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

або (замовник обирає необхідне)

Щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт (обрати необхідне) у переліку товарів, Учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) (вимога встановлюється у разі закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товару).

Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону у разі:

 • відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку,

або

 • якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 20 відсотків,

або

 • учасник не надав сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності. щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів

або (замовник обирає необхідне)

не надав сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) (при закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товарів).

Приклад вимоги для тендерної документації у разі закупівлі робіт або послуг, які передбачають набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону (у разі здійснення закупівлі вище порогів міжнародних угод)

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель та / або сертифікат походження товару. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням, крім випадку коли сертифікатом походження товару підтверджено, що країною походження товару є країни, з якими Україна уклала міжнародні угоди та / або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».

Щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів, Учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

або (замовник обирає необхідне)

Щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів, що є предметом закупівлі Учасник процедури закупівлі має надати у складі тендерної пропозиції сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) (у разі закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товару).

Замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону у разі:

 • відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку,

або

 • якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 20 відсотків,

або

 • сертифікат походження товару не підтверджує, що країною походження товару є країни, з якими Україна уклала міжнародні угоди та / або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі,

або

 • учасник не надав сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності щодо товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів
 • або (замовник обирає необхідне)

не надав сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) (при закупівлі колісних транспортних засобів, які є в  Переліку товарів).

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard