Статті

Граничні суми витрат (обмеження вартості) для певних предметів закупівлі

1
1689

При здійснення видатків з бюджетних рахунків законодавчо встановлюються обмеження щодо вартості окремих товарів, плануючи закупівлю яких замовникам слід передбачати відповідні умови, на які постачальники повинні звертати увагу та враховувати їх при визначенні вартості товарів. Проте такі обмеження є обов’язковими не для всіх замовників. Тож розглянемо детальніше:

  • якими нормативно-правовими актами та для яких саме замовників обов’язковими є обмеження щодо вартості певних предметів закупівлі;
  • як замовнику передбачити у тендерній документації (проєкті договору про закупівлю) такі умови;
  • що необхідно врахувати при поданні договорів про закупівлю до органів Казначейства.

Основні вимоги щодо граничних сум витрат предметів закупівлі

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 (зі змінами від 20.08.2021 № 892) (далі – Постанова № 332) визначені граничні суми витрат на придбання товарів державними органами, установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету. Розглянемо детальніше.

По-перше, Постановою № 332 чітко визначено перелік предметів закупівлі, для яких встановлюються граничні суми витрат. До таких предметів закупівлі належать:

  • легкові автомобілі;
  • мобільні телефони (придбання та утримання);
  • персональний комп’ютер;
  • ноутбук, крім захищеного від зовнішнього впливу (вібрації, вологості, удару, температури) ноутбука;
  • комплект меблів для службового кабінету працівників різних категорій посад;
  • меблі для обладнання робочих місць працівників;
  • теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів.

По-друге, у тексті Постанови № 332 наголошується, що її вимоги стосуються саме замовників, які утримуються за рахунок державного бюджету. Це означає, що якщо замовник планує здійснити закупівлю за рахунок коштів місцевих бюджетів, то вимоги Постанови № 332 на таку закупівлю не будуть розповсюджуватися, так само й у разі здійснення закупівлі за власні кошти. Однак, якщо в процесі виконання договору у замовника виникне необхідність змінити джерело використання коштів (з місцевих бюджетів на державний), то після такої зміни необхідно враховувати граничні суми витрат, визначені Постановою № 332.

Крім цього, відповідно до пункту 5 Постанови № 332, державним органам, установам та організаціям, які утримуються за рахунок державного бюджету, слід керуватися граничними сумами витрат не лише при закупівлі товарів, а й під час укладання договорів оренди легкових автомобілів.

Слід зазначити, що граничні суми витрат не переглядалися ще з 2021 року навіть не зважаючи на подорожчання товарів, причиною для чого стала стрімка інфляція у 2022-2023 роках та зростання курсу іноземних валют до національної. На сьогоднішній день середньо ринкова ціна на окремі товари є набагато вищою порівняно з вартістю, визначеною Постановою № 332, однак замовникам слід дотримуватися її вимог.

При цьому відповідно до Примітки до Граничних сум витрат, затверджених Постановою № 332, такі граничні суми витрат застосовуються для придбання комплектних легкових автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а не окремих деталей (предметів). Це по суті означає, що у разі закупівлі окремих частин вищезазначених товарів (шини для автомобіля, екран до телефону, частини меблів тощо) замовники для оплати видатків за рахунок державного бюджету не зобов’язані дотримуватися вимог Постанови № 332.

Разом з тим окремо слід розглянути питання стосовно придбання моноблоків, адже останнім часом це є розповсюдженою закупівлею. Моноблок – це комп’ютер, який зібраний в одному корпусі з монітором, Аналогом моноблока є монітор, на задній панелі якого прикріплено неттоп. Отже, при закупівлі моноблоку замовникам варто враховувати граничні суми витрат для персональних комп’ютерів, а саме: 23 000 грн.

Чи включається ПДВ до граничної суми витрат предметів закупівлі?

Відповідно до підпункту 14.1.177 14.1.178. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V зазначеного Кодексу.

Якщо предмет закупівлі, який замовник планує придбати, належить до основних засобів, то відповідно до пункту 5 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 12.10.2010  № 1202, до первісної вартості об’єкта основних засобів включаються суми непрямих податків. Це означає, що гранична вартість предмета закупівлі, встановлена Постановою № 332, вже включає ПДВ, тому постачальники встановлюючи ціну за одиницю, повинні враховувати суму ПДВ для цього товару.

Далі розглянемо чи є вимоги до граничних сум витрат для товарів, придбання яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Чи наявні вимоги щодо граничних сум витрат для замовників, які купують за кошти місцевих бюджетів?

Постановою КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332» від 04.02.2016 № 102 рекомендовано органам місцевого самоврядування, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, затвердити граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів з урахуванням затверджених Постановою № 332.

В даному випадку зауважимо, що для органів місцевого самоврядування затвердження граничних сум витрат саме рекомендовано, а не обов’язково.

Отже, у випадку виконання такої рекомендації органи місцевого самоврядування можуть затвердити граничні суми витрат, своїм розпорядчим документом, наприклад, рішенням сесії ради.

Приклад затвердження граничних сум витрат органами місцевого самоврядування можна розглянути за посиланнями:

Проте далеко не всі замовники дотримуються таких рекомендацій, отже більшість установ для здійснення видатків з місцевих бюджетів не затверджують граничні суми витрат.

Як замовникам передбачити у тендерній документації (проєкті договору про закупівлю) вимоги щодо граничних сум витрат

Відповідальність за дотримання бюджетного та закупівельного законодавства переважно покладається на замовників, аніж на постачальників (виконавців). Тому замовникам перед плануванням закупівлі товарів, визначених переліком Постанови № 332, варто потурбуватися яким чином попередити майбутнього постачальника про обмеження щодо вартості товару.

Замовники здійснюють закупівлі, керуючись вимогами Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості). Так, у разі застосування відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями замовник може визначити умови щодо граничних сум витрат у тендерній документації та проєкті договору про закупівлю, який є додатком до неї, а у разі застосування електронного каталогу (запиті пропозицій постачальників) або укладення договору без застосування електронної системи закупівель – у проєкті договору про закупівлю. Наведемо приклад.

Учасник закупівлі при поданні своїх цінових пропозицій буде враховувати граничну вартість предметів закупівлі, визначену Постановою № 332 або рішенням місцевого органу влади.

Контроль органів Казначейства за дотриманням обмежень вартості окремих предметів закупівлі

Органи Казначейства під час реєстрації бюджетних зобов’язань та оплати за придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів за рахунок коштів державного бюджету здійснюють контроль за дотриманням замовниками граничних сум витрат, затверджених Постановою № 332.

У разі недотримання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, органи Казначейства, керуючись пунктом 2.10 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309, не реєструють бюджетні зобов’язання, а застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені статтею 117 Бюджетного кодексу України, а саме надають замовнику попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.

Проте слід нагадати, що обов’язково такий контроль здійснюється лише щодо видатків за рахунок коштів державного бюджету, а для видатків місцевих бюджетів дотримання граничних сум витрат має рекомендаційний характер. Проте у разі затвердження органом місцевого самоврядування рішення щодо визначення граничних сум витрат, копію такого рішення рекомендується подати до органу Казначейства, в якому обслуговується замовник, та при укладенні договорів дотримуватися відповідних обмежень щодо вартості предметів закупівлі.

Підсумки

Тож Постановою № 332 визначено вимоги щодо граничних сум витрат для окремих предметів закупівлі, яких обов’язково слід дотримуватися замовникам у разі здійснення закупівлі за рахунок коштів державного бюджету. Для органів місцевого самоврядування лише рекомендовано затвердити граничні суми витрат, керуючись положеннями Постанови № 332, але це не є обов’язково.

Замовникам при оголошенні закупівлі варто у тексті тендерної документації та проєкту договору про закупівлю (або проєкті договору – у разі здійсненя закупівлі в інший спосіб) варто передбачити вимогу щодо граничних сум витрат щоб учасники закупівлі, визначаючи вартість товару, враховували обмеження, передбачені Постановою № 332.

Органи Казначейства контролюють обов’язковість дотримання замовниками, видатки яких фінансуються з державного бюджету, вимог Постанови № 332.

#казначейство#планування закупівель#предмет закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard