Статті

Єдиний учасник ТОВ, який є директором: чи повинен від давати згоду на вчинення значного правочину? Позиція ВСУ

1
342

В 2018 році набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» №2275‑VIII (далі - Закон), яким було внесено чимало змін до правового регулювання товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю. Зокрема, одним з ключових нововведень є вимога згідно зі статтею 44 Закону про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Оскільки в публічних закупівлях зі сторони учасників беруть участь товариства з обмеженою відповідальністю та товариствами з додатковою відповідальністю, тому питання надання згоди загальними зборами учасників при вчиненні правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності є доволі актуальними як для замовників, які повинні встановити вимогу в тендерній документації щодо надання учасником згоди загальними зборами учасників, так і для учасників закупівель, які зазначені вимоги тендерної документації повинні виконувати.

Водночас при наданні учасниками згоди загальними зборами учасників виникає чимало питань. Так, сьогодні пропонуємо до огляду судову справу, яка пройшла всі судові інстанції та яка стосувалась надання згоди одним учасником товариства з обмеженою відповідальністю на вчинення значного правочину, який водночас був директором такого товариства: чи був зобов’язаний учасник процедури закупівлі надавати згоду на вчинення значного правочину в складі тендерної пропозиції з огляду на те, що засновником такого товариства був лише один учасник? 

пов'язані статті