Статті

Додається точка обліку (ЕІС – код) електричної енергії: дії замовника

2
671

Під час закупівлі електричної енергії та/або послуг з розподілу електричної енергії замовник зустрічався із таким поняттям як «ЕІС – код», який заповнюється під час укладання договору про постачання електричної енергії та договору споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії. Із 2019 року в Україні розпочав працювати новий ринок електричної енергії і в цей же період Україна приєдналася до європейської системи кодування в галузі енергетики. Це в свою чергу означало, що кожному учаснику ринку електричної енергії /точці комерційного обліку присвоюється ЕІС – код,  який забезпечує (чить) електронний обмін даними та інформацією з учасниками ринку та є необхідною умовою для розподілу/постачання електричної енергії як побутовим споживачам так і споживачам, які є непобутовими. І на разі замовники зіштовхуються із такою ситуацією, що виявляються ЕІС – код точок комерційного обліку із так званим «0» споживанням кількості кіловат годин електричної енергії, і оператори системи, як правило такі ЕІС – код точки комерційного обліку вносять у реєстри постачальник «останньої надії» або задають питання замовнику що робити з такою ЕІС – кодом ТКО? Для того, щоб замовник змін відповісти на питання, йому потрібно розібратися із багатьма моментами, а тому у даному матеріалі розберемося як діяти замовнику якщо останній опинився у такій ситуації.

ЕІС-код: що це, який учасник ринку його присвоює та коли, та де він міститься?

Згідно інформації розміщеної на офіційному сайті ПрАТ «НЕК «Укренерго», з метою ідентифікації процесів, об’єктів та учасників енергетичного ринку, ENTSO-E розробила систему кодування EIC (Energy Identification Coding). Метою цієї системи є забезпечення гармонізованого електронного обміну даними з учасниками ринку, що діють на різних ринках (наприклад, електроенергія та газ), а оператори системи передачі (ОСП) повинні обмінюватися даними з використанням кодів ЕІС з іншими ОСП, а також самими учасниками ринку. Тому схема кодування дозволяє кодувати різні об’єкти на енергетичному ринку: учасників ринку (оператори системи передачі, споживачі, виробники, постачальники, сторони, відповідальні за баланс, та ін.), елементи мережі (генеруючі одиниці, міждержавні перетини, елементи системи передачі, трансформатори та ін.), точки комерційного обліку та області обліку тощо.

Кодування організовано дворівнево:

  • CIO (Central Issuing Office – Централізований орган видачі) видає коди ЕІС місцевим органам видачі (LIO – Local Issuing Office) та коди ЕІС для операторів системи передачі та зон, а також здійснює управління цими кодами.
  • LIO (місцеві органи видачі) виступають агентами CIO і видають коди EIC для різних суб’єктів господарювання відповідно до їх запитів.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 19.06.2018 № 459 функції LIO від ДП «Енергоринок» передано до ПрАТ «НЕК «Укренерго». ПрАТ «НЕК «Укренерго» як  LIO в електроенергетичній галузі має код – 62у Переліку всіх LIO, розміщеному на сайті ENTSO-E.

Так, ЕІС-код (Energy Identification Code) - це код енергетичної ідентифікації суб’єкта ринку електричної енергії та/або точки комерційного обліку.

Тобто, ЕІС – код присвоюється окремо суб’єктам ринку електричної: операторам системи розподіл, постачальникам електричної енергії тощо, а якщо говорити про замовників як споживачів електричної енергії то ЕІС – код присвоюється точкам комерційного обліку, які знаходяться на об’єкті замовника.

Підпунктом 77 пункту 1.2.1. Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП № 311 від 14.03.2018 року (надалі – ККОЕЕ) наведено, що точкою комерційного обліку (ТКО) є фізична або умовна (віртуальна) точка (як елемент інформаційної моделі ринку), ідентифікована відповідним EIC-кодом, якої стосуються дані комерційного обліку електричної енергії, які використовуються для розрахунків між учасниками ринку електричної енергії та/або для формування звітності. Для фізичної ТКО дані комерційного обліку формуються на основі результатів вимірювання або розрахунків.

Для умовної (віртуальної) ТКО дані формуються розрахунковим шляхом на основі даних, отриманих з однієї або більше фізичних точок (до прикладу віртуальні ТКО можуть отримуватися для можливості проведення реєстрації у АКО точки комерційного обліку на межі між виробником та ОСР, тобто віртуальні ТКО не стосуються замовників).

Відповідно до положень пункті 9 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 року (надалі – ПРРЕЕ) визначено, що ОСР під час укладення із споживачами договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії (оформлення заяв-приєднання та паспортів точок розподілу) присвоює всім точкам розподілу електричної енергії за об'єктами існуючих споживачів ЕІС-коди за точками комерційного обліку відповідно до порядку, передбаченого Кодексом комерційного обліку, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, та інших нормативно-правових актів НКРЕКП, а також актів адміністратора комерційного обліку.

У разі якщо такі об’єкти приєднуються в перше (нове будівництво, реконструкція тощо) шляхом надання оператором системи розподілу /передачі послуги з приєднання електроустановки замовника до мереж оператора системи, то ЕІС – код присвоюється ПрАТ «НЕК «Укренерго», як  LIO в електроенергетичній галузі за заявою оператора системи розподілу, який приєднує електроустановку споживача до мереж оператора системи розподілу та зазначається у відповідності до пункту 4.5.11. Кодексу системи розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП №310 від 14.03.2018 року у технічних умовах на приєднання електроустановки споживача, а в подальшому зазначається у відповідних додатках до договору споживача про надання послуг з розподіл електричної енергії та договору про постачання електричної енергії споживачу.   

Інформація про присвоєні ЕІС – код (коди) комерційного обліку вноситься також у програму Датахаб, яка запроваджена та роботу якої забезпечує Адміністратор комерційного обліку (надалі – АКО), функції якого на роздрібному ринку електричної енергії виконує Оператор системи передачі - ПрАТ «НЕК «Укренерго»,  на підставі статті 53 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Datahub – це інформаційно-комунікаційна платформа створена АКО для керування даними на ринку електричної енергії України шляхом збору та обробки основних даних та даних комерційного обліку. Тобто, це електронна система, яка містить всі дані про точки комерційного обліку  (ЕІС – код) учасників ринку, в тому числі і точки комерційного обліку об’єктів замовника, та яка надає можливість пришвидшити порядок обліку, обміну даними та зміни постачальника шляхом зміни в реєстрах точок комерційного обліку електропостачальника.   

Підсумовуючи наведене можна зробити наступні висновки, що:

  •  ЕІС – код були присвоєні ОСР всім точкам розподілу електричної енергії за об'єктами існуючих споживачів (за точками комерційного обліку) на дату введення нового ринку електричної енергії (01.01.2019 року);
  •  ЕІС – код наразі присвоюється ПрАТ «НЕК «Укренерго», як  LIO в електроенергетичній галузі за заявою оператора системи розподілу, який приєднує електроустановку споживач до мереж такого оператора системи розподілу під час надання ОСП /ОСР послуги з приєднання електроустановки замовника;
  • ЕІС – код комерційного обліку зазначається у додатках до договору споживача про надання послуг з розподіл електричної енергії та договору про постачання електричної енергії споживачу;
  • відомості про ЕІС – код містяться у системі Датахаб, роботу якої забезпечує ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Чи відомості про ЕІС – код є істотною умовою договору про постачання електричної енергії споживачу?

Нормами частини 7 статті 56 Закону про ринок та пункту 3.2.7 ПРРЕЕ визначені істотні умови договору про постачання електричної енергії споживачу, до яких відносять наступні умови:

Положення частини 7 статті 56 Закону про ринокПункт 3.2.7 ПРРЕЕ
У договорі постачання електричної енергії споживачу визначаються: 1) найменування та місцезнаходження електропостачальника; 2) перелік послуг, що надаються електропостачальником; 3) ціна електричної енергії та послуг, що надаються; 4) показники якості електропостачання, зокрема якості електричної енергії; 5) види послуг з технічного обслуговування, які пропонуються електропостачальником; 6) умови та порядок відшкодування (компенсації), що застосовується у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором, зокрема у разі виставлення невірного рахунка та / або несвоєчасного виставлення рахунка; 7) порядок та засоби повідомлення актуальної інформації щодо чинних тарифів, вартості послуг з технічного обслуговування, очікуваних змін цін та умов постачання електричної енергії; 8) порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії; 9) порядок подання звернень, претензій, скарг споживачем та порядок їх розгляду електропостачальником, методи ініціювання процедур вирішення спорів; 10) строк дії договору, умови припинення, пролонгації та розірвання договору, зокрема в односторонньому порядку споживачем у разі зміни електропостачальника, а також умови дострокового розірвання договору із зазначенням наявності чи відсутності санкції (штрафу) за дострокове розірвання договору; 11) зобов’язання електропостачальника щодо надання споживачу інформації про захист прав споживачів, зокрема у розрахункових документах (рахунках); 12) права та обов’язки електропостачальника і споживача в разі неможливості виконання своїх зобов’язань та в разі тимчасового зупинення постачання; 13) інші положення залежно від специфіки та виду послуг, що надаються електропостачальником.Договір про постачання електричної енергії споживачу містить такі істотні умови: 1) загальні положення; 2) предмет договору; 3) умови постачання; 4) якість постачання електричної енергії; 5) ціна та / або порядок її розрахунку, порядок обліку та оплати електричної енергії; 6) права та обов’язки споживача; 7) права і обов’язки електропостачальника; 8) відповідальність сторін; 9) порядок зміни електропостачальника; 10) порядок врегулювання спорів; 11) умови форс-мажорних обставин; 12) строк дії договору; 13) реквізити сторін; 14) порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії відповідно до забезпечення послуг комерційного обліку; 15) інші умови.

Аналізуючи положення зазначених норм можна зробити висновок, що ЕІС – код точки комерційного обліку не визначена законодавцем як істотна умова договору про постачання електричної енергії споживачу.

Але потрібно з’ясувати де ж зазначаються відомості про ЕІС – код в умовах договору про постачання електричної енергії споживачу та чи такі умови є істотними?

Типова форма договору про постачання електричної енергії споживачу, яка затверджена у додатку № 5 ПРРЕЕ містить форму додатку №1 «ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ» до договору про постачання електричної енергії споживачу, згідно якої замовники зазначають персоніфіковані дані Споживача, в тому числі адреса об’єкта, ЕІС-код точки (точок) комерційного обліку та ЕІС-код як суб’єкта ринку електричної енергії, присвоєний відповідним системним оператором.

Тобто, беручи до уваги наведене, інформація та відомості про ЕІС – код точки комерційного обліку, зазначається лише у додатку №1 до договору та не є істотною умовою договору про постачання електричної енергії споживачу, а відтак умови договору в цій частині можуть змінюватися за згодою сторін договору у письмовій формі в порядку визначеному самим договором.

Водночас, для надання рекомендацій щодо можливих дій замовника у разі якщо потрібно додати ще одну точну комерційного обліку (ТКО) (ЕІС-код) такі рекомендації будуть залежати від того чи буде споживання за такою ТКО чи ні? 

Ситуація. Після запуску електронної платформи Датахаб всі точки комерційного обліку, які були присвоєнні ОСР діючим електроустановкам (об’єктам) внесенні до такої системи та обліковуються за замовником. І, на практиці у замовників є точки комерційного обліку із «0» споживанням. Відповідно замовники, хоч і така ЕІС – код точки комерційного обліку була відображена в умовах договору споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії, але враховуючи, що за такою ЕІС – код ТКО не було споживання, то замовники такі відомості не включали до умов договору про постачання електричної енергії споживачу.

Водночас, у відомостях ОСР та системі Датахаб ЕІС – код точки комерційного обліку, яка закріплена за замовником є, а тому всі  ЕІС – код точки комерційного обліку, які присвоєні точкам комерційного обліку замовника мають бути в реєстрі електропостачальника з яким укладений договір про постачання електричної енергії. Та, у разі якщо ЕІС – код точки комерційного обліку відсутня у реєстрах такого постачальника, відомості про таку ТКО переноситься до реєстрів постачальника «останньої надії» електричної енергії.

Ось із такою ситуацією наразі зіштовхується замовник і досить є логічним, що замовники задають питання «як діяти у такій ситуації?»

Перше, що має з’ясувати замовник чи така точка комерційного обліку буде (не буде) використовуватися замовником в майбутньому хоч і наразі по такій ТКО споживання «0» кВт.год. Від відповіді на зазначене питання будуть залежати дії замовника, а саме:

  • у разі якщо замовником планується споживання за об’єктом (за ЕІС – код точкою комерційного обліку) в майбутньому, та замовнику лише потрібно внести відомості про ЕІС – код точки комерційного обліку до умов укладеного договору про постачання електричної енергії, то такі відомості вносяться, як зміни до умов договору. Тобто, замовнику потрібно укласти додаткову угоду до укладеного договору про постачання електричної енергії, якою доповнити (чи викласти в новій редакції з відповідною ЕІС –код точки комерційного обліку) додаток №1 «Заява – приєднання» до договору. Такі зміни не є істотними, тому не потребують оприлюднення повідомлення про внесення змін до істотних умов договору про закупівлю та вносять у відповідності до порядку визначеного Сторонами у договорі про постачання електричної енергії споживачу.
  • у разі якщо замовник не планує використовувати об’єкт та немає наміру здійснювати споживання електричної енергії за ЕІС – код точкою комерційного обліку в такому випадку замовнику слід звернутися до оператора системи розподілу (ОСР) до мереж якого приєднаний (ні) об’єкт (ти), як до постачальника послуг комерційного обліку із заявою про припинення постачання/розподілу  електричної енергії до об’єкту та/або про демонтаж  приладу комерційного обліку (лічильника). Такі дії відповідно будуть потребувати внести зміни не до договору про постачання електричної енергії споживачу, а до договору споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії щодо ЕІС – код ТКО, яка не буде використовуватися замовником (у додатки: паспорт точки розподілу, відомості про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії тощо).

Друге, що має з’ясувати замовник чи за ЕІС – кодом точки комерційного обліку, якою буде доповнений додаток №1 «Заяву – приєднання» до договору про постачання електричної енергії споживачу буде відбуватися споживання під час дії уже укладеного договору та як це споживання буде впливає на обсяги (кількість кВт.год.) електричної енергії, які визначені умовами укладеного договору. Тобто,

  • у разі якщо по ЕІС – код точки комерційного обліку, якою доповнюється договір буде відбуватися споживання електричної енергії, яке впливатиме на загальний обсяг закупівлі - кількості кВт.год. електричної енергії в сторону збільшення, то в такому випадку у замовника буде відбуватися зміна обсягу закупівлі. До прикладу наведемо умови договору за зразком, який розмішений на платформі:

Із наведеного прикладу договору вбачається, що «обсяг закупівлі …» розміщений у розділі договору -  «Умови постачання», а тому, згідно пункту 3.2.7 ПРРЕЕ такі умови визначенні як «істотні умови договору». Тобто, замовнику  слід шукати підставу внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у положеннях пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості). Аналізуючи випадки визначенні у пункті 19 Особливостей, законодавець не надав право замовнику збільшувати обсяг закупівлі, який визначений в умовах договору про закупівлю.

Тобто, із наведеного вище можна зробити висновок, що у разі необхідності додати ЕІС – код точки (точок) комерційного обліку по якій (их) буде здійснюватися споживання електричної енергії, яке впливатиме (змінювати в сторону збільшення) на загальний обсяг закупівлі електричної енергії, у такому випадку це розцінюється як збільшення обсягів закупівлі електричної енергії та неможливість замовнику внести зміни до істотних умов договору про закупівлю. А відтак така потреба у закупівлі електричної енергії має бути задоволена замовником шляхом застосування виду закупівелі, яка визначена Особливостями виходячи із вартісних меж такої закупівлі (як «річна потреба» або «додаткова потреба, яку замовник не міг передбачити»).

  •  у разі якщо по ЕІС – код точки комерційного обліку, якою доповнюється договір буде відбуватися споживання електричної енергії, яке не впливатиме на загальний обсяг закупівлі - кількості кВт.год. електричної енергії в сторону збільшення, у такому випадку замовник може  внести зміни до умов договору про постачання електричної енергії споживачу шляхом укладання додаткової угоди та доповнити відповідною ЕІС – код точки комерційного обліку (чи викласти в новій редакції з відповідною ЕІС –код точки комерційного обліку) додаток №1 «Заява – приєднання» до договору. Такі зміни не потребують оприлюднення повідомлення про внесення змін до істотних умов договору про закупівлю та вносять у відповідності до порядку визначеного Сторонами у договорі про постачання електричної енергії споживачу.

Підсумок

Якщо у замовника постає необхідність додати ЕІС – код точки комерційного обліку до умов існуючого (укладеного) договору про постачання електричної енергії головне, що має значення під час прийняття рішення щодо можливості (не можливості) врегулювання таких змін в умовах договору є те чи відомості про ЕІС – код відображені або будуть впливати на умови договору, які віднесенні законодавцем до істотних умов договору.

У разі якщо такі відомості про ЕІС – код точки комерційного обліку розміщенні в умовах, які віднесенні до істотних або призведуть до зміни загального обсягу закупівлі електричної енергії у такому разі не рекомендуємо вносити зміни до умов договору.

У разі якщо такі відомості про ЕІС – код точки комерційного обліку розміщенні в умовах, які не є істотними та не призведуть до зміни загального обсягу закупівлі електричної енергії у такому разі замовник може такі зміни відобразити у договорі про постачання електричної енергії шляхом внесення змін до нього.

#закупівлі електричної енергії#закупівля комунальних послуг

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard