Статті

Чи можна коригувати типові договори?

5
1698

Типовий договір - договір від  змісту якого сторони не можуть відступати, але мають право конкретизувати його умови. Такий договір найпевніше замовник використовує під час здійснення закупівлі комунальних послуг. І здавалося б законодавець вже все продумав та пропонує готову форму договору, та як завжди куди ж без “але”. Адже типові договори не містять як важливих для замовника умов (предмета закупівлі, строків поставки тощо), так і не враховують вимог Особливостей та Закону. Тож, у статті будемо розбирати чи може замовник відкоригувати умови типового договору.

Нормативно-правове регулювання

Статтею 184 Господарського Кодексу України (далі - ГКУ) визначено, що при укладенні господарського договору на основі вільного волевиявлення сторін проект договору може бути розроблений за ініціативою будь-якої із сторін у строки, погоджені самими сторонами. Укладення договору на основі вільного волевиявлення сторін може відбуватися у спрощений спосіб або у формі єдиного документа, з додержанням загального порядку укладення договорів, встановленого статтею 181 цього Кодексу.

Укладення господарських договорів на основі примірних і типових договорів повинно здійснюватися з додержанням умов, передбачених статтею 179 ГКУ, не інакше як шляхом викладення договору у вигляді єдиного документа, оформленого згідно з вимогами статті 181 цього Кодексу та відповідно до правил, встановлених нормативно-правовими актами щодо застосування примірного або типового договору.

Відповідно до частини 4 статті 179 ГКУ при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі:

  • вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству;
  • примірного договору, рекомендованого органом управління суб'єктам господарювання для використання при укладенні ними договорів, коли сторони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або доповнювати його зміст;
  • типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим державним органом або органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови;
  • договору приєднання, запропонованого однією стороною для інших можливих суб'єктів, коли ці суб'єкти у разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту.

Тобто, замовники під час закупівлі повинні використовувати типові договори у разі, якщо Кабмін, інший орган влади видав розпорядчий документ про те, що у певних правовідносинах потрібно використовувати саме типові договори.

Які типові договори може укладати замовник під час здійснення закупівель?

Предмет закупівліНазва договоруДокумент, що затверджує типовий договір
Централізоване водопостачання (ДК 021:2015 — 65110000-7: Розподіл води)
Централізоване водовідведення (ДК 021:2015 — 90430000-0: Послуги з відведення стічних вод) 
типовий індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем;
типовий індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем);
типовий договір з власником (користувачем) будівлі (приміщення у будівлі) про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
типовий договір з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
типовий колективний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.


Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690
Теплопостачання (ДК 021:2015 — 0932000-8  Пара, гаряча вода та пов’язана продукція)типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем;
типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії;
типовий договір з колективним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;типовий колективний договір про надання послуги з постачання теплової енергії;
типовий договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання теплової енергії
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830
Управління побутовими відходами (ДК 021:2015 - 90510000-5 - Утилізація сміття та поводження зі сміттям)типовий індивідуальний договір про надання послуги з управління побутовими відходами;типовий колективний договір про надання послуги з управління побутовими відходами;
типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з управління побутовими відходами;
типовий договір з колективним споживачем про надання послуги з управління побутовими відходами.
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2023 р. № 835
Розподіл електричної енергії (ДК 021:2015 - 65310000-9 — Розподіл електричної енергіїтиповий договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергіїПостанова НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 року
Послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії (ДК 021:2015: 65320000-2 — Експлуатація електричних установок)типовий договір про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергіїПостанова НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 року
Електрична енергія (ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія) у ПУПтиповий договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг
Постанова НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 року

Як під час укладення типових договорів врахувати вимоги Особливостей?

Замовники, що зобов’язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням Особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом (пункт 3 Особливостей).

Відносини, пов’язані із сферою публічних закупівель, регулюється виключно цим Законом і не можуть регулюватися іншими законами, крім випадків, встановлених цим Законом (частина 4 статті 3 Закону).

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 1 Закону, визначено, що договір про закупівлю — господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.

Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону та цих особливостей (пункту 17 Осоливостей).

Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених у пункті 19 Особливостей.

Якщо ж йдеться про допорогові договори, укладені відповідно до вартісних меж, визначених у пункті 11 Особливостей, то договірні відносини тут регулюються ЦКУ та ГКУ, з урахуванням спеціальних норм (за наявності).

Тож, укладаючи договори на комунальні послуги замовнику потрібно врахувати, крім нормативно-правових актів, що регулюють конкретні договори, також і норми Особливостей та Закону.

При цьому, укладаючи договори на комунальні послуги, замовник може зіштовхнутися із деякими неузгодженостями між вимогами Особливостей, Закону та змістом типового договору, адже типові договори не містять інформації про:

  • предмет закупівлі;
  • строки надання послуги чи постачання товару;
  • конкретні обсяги;
  • тип джерела фінансування;
  • умови зміни ціни за послугу / товар та інші зміни істотних умов договору про закупівлю з урахуванням вимог Закону з урахуванням Особливостей;
  • порядок оплати за послугу / товар  тощо.

До прикладу, у формі типового договорі про надання послуги з постачання теплової енергії у розділі Предмет договору визначено:

“Виконавець зобов’язується надавати споживачу послугу відповідної якості та в обсязі відповідно до теплового навантаження будинку, а споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надану послугу в строки і на умовах, що визначені цим договором. …”

Закупівля здійснюється за предметом закупівлі, а це є товар, робота чи послуга. Враховуючи норми пункту 15 Особливостей, предмет закупівлі визначається замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708.

Тобто, типовий договір про надання послуги з постачання теплової енергії не передбачає визначення чіткого коду ЄЗС, а це показник четвертої цифри основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - ДК 021:2015 — 0932000-8  Пара, гаряча вода та пов’язана продукція.

Або, що найбільше цікавить замовника - жоден типовий договір не передбачає чіткий порядок зміни істотних умов, а враховуючи вимоги Особливостей, то будь - яка зміна істотних умов має вчинятися письмово та передбачає укладання додаткової угоди про такі зміни, які мають в подальшому виконуватися сторонами договору про закупівлю. Адже, у разі укладання договору за виключеннями наведених підпункті 5 пункті 13 Особливостей, зміни до істотних умов договору про закупівлю обов’язково оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель: повідомлення про внесення змін до істотних умов договору та додаткова угода у форматі pdf.

Чи можна коригувати типові договори?

Для відповіді на головне питання згадаємо норму із ГКУ, відповідно до якої при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим державним органом або органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови (абзацом 4 частини 4 статті 179 ГКУ).

Тобто, замовник вільні у праві конкретизація умов договору, при цьому повинні використовувати типову форму договору, але за потребою мають право уточнити його умови.

Отже, відсутність умов щодо предмета закупівлі; строків надання послуги чи постачання товару; конкретних обсягів; джерела фінансування; умови зміни ціни за послугу  / товар та інші зміни істотних умов договору про закупівлю з урахуванням вимог Закону з урахуванням Особливостей тощо замовник може врегулювати шляхом укладання до типових договорів додатку «Уточнення істотних умов закупівлі». Рекомендуємо попередньо звернутися до відповідного постачальника / надавача послуг з офіційним листом та поясненнями ще до укладення такого договору про закупівлю. 

#договір про закупівлю#закупівля комунальних послуг#прямий договір#спеціальні закупівлі

пов'язані статті

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard