Статті

Чи можливо після рефоми правомірно отримувати доплати уповноваженим особам, які є державними службовцями

0
429

Право на отримання доплати шляхом покладення на працівника (працівників) і функцій уповноваженої особи – з одного боку, відчутний бонус та мотивуючий чинник, а з іншого – один із спірних способів щодо застосування на практиці. Отже, діяти як вимагає Закон України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), який містить імперативну норму щодо її встановлення або враховувати порядок оплати праці державним службовцям, яким скасовано  додаткові стимулюючі виплати? Оскільки, оплатні умови для уповноваженої особи упевнено займають передові позиції знайдемо вірне рішення у цьому матеріалі.

Підпунктом 1 частини 1 статті 11 Закону установлено, що відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі є виключно уповноважена особа (далі – УО), яка визначається або призначається замовником одним з таких способів:

 1. шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством;
 2. шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб);
 3. шляхом укладення трудового договору (контракту) згідно із законодавством.

Що слід врахувати при покладенні функцій уповноваженої особи як додаткової роботи

Перший спосіб є найзручнішим варіантом оформлення трудових відносин з УО для замовників, які не проводять системні циклічні закупівлі та мають незначний їх обсяг на рік, а одже й не потребують введення до штатного розпису додаткової штатної одиниці. Однак, саме його застосування в державних органах та органах місцевого самоврядування у зв’язку з реформою системи оплати державних службовців, яка стартувала з 1 січня поточного року, викликає багато протиріч. Аби не міркувати як реформа оплати праці торкнулася доходу УО, яка в свою чергу є державним службовцем, розглянемо використання даного способу більш детально та врахуємо низку нюансів, які варто взяти до уваги.

Так, законодавство чітко визначає умови покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи, зокрема:

 1. функції уповноваженої особи як додаткової роботи можуть бути покладенні на працівника (працівників), які (ий) належить (ать) до штатної чисельності установи;
 2. виконання функції уповноваженої особи відбуватиметься в межах норми тривалості робочого часу державної установи;
 3. покладення функцій УО, ініційовані керівником або  уповноваженим ним органом, передбачають собою зміну істотних умов праці, тому допускається тільки за особистою згодою працівника та наявності відповідного  повідомлення у строк не пізніше ніж за 30 днів  до вказаних змін (частина 4 статті 43 Закону України «Про державну службу»);
 4. дане рішення не потребує укладення окремого трудового договору із працівником. Підставою слугуватиме відповідне розпорядження чи наказ посадової особи державного органу про покладення обов’язків УО на конкретного штатного працівника;
 5. не варто вносити зміни до посадової інструкції працівника за основною посадою в частині покладення додатково обов’язків з організації та проведення публічних закупівель. Адже це будуть трудові функції, які працівник зобов’язаний буде виконувати без здійснення додаткових доплат, а це суперечитиме нормам Закону;
 6. наявність розпорядчого рішення посадової особи державного органу щодо установлення за виконання функцій уповноваженої особи як додаткової роботи відповідної доплати згідно із законодавством,  здійснення якої  є обов’язком, а не правом замовника. На цьому пункті наголошуємо детальніше.

Встановлення додаткової доплати: що каже законодавство?

У разі визначення уповноваженої особи шляхом довантаження працівника за основною посадою у  спосіб,  що передбачено пунктом 1 частини 1 статті 1  Закону, останній передбачає імперативну норму щодо встановлення додаткової доплати і її невиконання є прямим порушення законодавства. Аналогічної позиції дотримується й Мінекономіки у своєму листі від 21.03.2024 № 3323-04/21117-06 «Щодо внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану та доплати уповноваженій особі».

Натомість установлено, що у 2024 році складові заробітної плати державного службовця державного органу, який провів класифікацію посад державної служби визначені розділом «Прикінцеві положення» Закону  України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX (далі - Закон № 3460) та статтею 52 оновленого Закону України «Про державну службу» і включають в себе:

 • посадовий оклад,
 • надбавку за ранг державного службовця,
 • надбавку за вислугу 2 років,
 • місячну або квартальну премії,
 • компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою,
 • грошову допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки,
 • матеріальну допомоги для вирішення соціально-побутових питань та інших доплат, передбачених законами України.

При цьому додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи), передбачені абзацом 8 пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» у 2024 році держслужбовцям таких держорганів не виплачуються.

Враховуючи втрату юридичної сили законодавчої норми в частині стимулюючих виплат та той факт, що згадані нормативно-правові акти, які регулюють порядок оплати праці у 2024 році державним службовцям, не містять такого виду  як доплата за додаткову роботу, то й механізм здійснення такої стимулюючої виплати відсутній.

Вказані розбіжності між даними нормативно-правовими актами, що  мають однакову юридичну силу та регулюють одне те саме питання - доплату УО, яка є державним службовцем, і спонукало Мінекономіки звернутися до Національного агентства України з питань державної служби (далі – НАДС) з проханням надати роз’яснення щодо можливості та способу здійснення доплати, передбаченої статтею 11 Закону, державним службовцям та на яких покладені функції уповноваженої особи як додаткової роботи. Наведемо позицію цього органу, яка викладена у листі від 01.03.2024 № 3162/92-24.

«Пунктом 3.3 Примірного положення про уповноважену особу, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 08 червня 2021 року № 40, оплата праці (доплата) уповноваженої особи здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів. Розмір заробітної плати (доплати) уповноваженої особи визначається у трудовому договорі (контракті) відповідно до вимог законодавства. Таким чином, на думку НАДС, у 2024 році державному службовцю державного органу, який провів класифікацію посад державної служби, доплата, 3 передбачена пунктом 1 частини першої статті 11 Закону № 922-VIII, може бути встановлена в розмірі, визначеному відповідним керівником (керівником державного органу / керівником державної служби), якщо така доплата передбачена колективним договором, а також виключно в межах економії фонду оплати праці»

Отже, відповідно до наведеного роз’яснення НАДС, доплата, передбачена пунктом 1 частини 1 статті 11 Закону  може бути встановлена керівником (керівником державного органу / керівником державної служби) у разі:

 • встановлення у колективному договорі державного органу взаємних зобов’язань щодо порядку та умов визначення розміру та нарахування доплати. Конкретний її розмір нормативно не визначено, отже, встановлюється роботодавцем з урахуванням зазначених вище вимог та зазвичай визначається у відсотковому відношенні до тарифної ставки працівника. У разі, якщо в колективному договорі (додатку до колективного договору) передбачена доплата і при цьому не обумовлюються будь-які обмеження по посадах і професіях працівників, яким ця доплата не виплачується, вона може бути встановлена будь-якому працівникові державного органу;
 • наявності економії фонду оплати праці, яка  утворюється за рахунок  вакантних посад,   що  зумовлено  затвердженою  чисельністю  працівників  та відповідним  фондом  оплати  праці  і   видатками   на   утримання відповідного  органу;
 • визначення керівником або уповноваженим органом з урахуванням вимог законодавства та заключеним колективним договором точного розміру доплату з урахуванням складності та обсягу виконуваної роботи. Рішення має бути оформлено відповідним розпорядчим документом.

Розглянемо на прикладі як виглядатиме заробітна плата працівника із штатної чисельності установи на яку покладено функції уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством.

Отже, відповідно до наказу керівника органу місцевого самоврядування від 25.01.2024 №15/к на штатного працівника відділу бухгалтерського обліку та звітності Петрову М.В. з 01.02.2024 року покладено функції УО як додаткової роботи. Згідно з табелем обліку робочого часу  за лютий 2024 року працівник відпрацював повний місяць. Яку заробітну плату отримає  працівник за лютий місяць поточного року з урахуванням встановленої доплати за покладення функцій УО на рівні 30%  посадового окладу державного службовця. Умовами оплати праці, визначеними згідно з чинним законодавством за основною посадою головного спеціаліста міністерства Петрової М.В. передбачено:

Розрахункова величинаОсновна посадаДоплатаПримітка
Посадовий оклад23 364,00  
Вислуга років – 8 років  23 364,00 х 16% (8 р. х 2%) = 3 738,24 встановлюється на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу.
Надбавка за ранг710,00 грн (розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2024 – 7 100,00 грн) надбавка за ранг у співвідношенні до мінімальної заробітної плати залежно від присвоєного йому рангу: за 9 ранг - 0,10
Доплата 23 364 х 20% = 4 672,80розміри доплати встановлюється на умовах, передбачених у колективному договорі. Конкретний розмір доплат і надбавок установлюється власником.
Премія23 364 х 20% = 4 672,80 розмір премії не може перевищувати 30%. 
Всього за посадою з урахуванням доплати32 485,044 672,80 

Оподаткування доплат, що включаються до фонду оплати праці, оподатковуються за загальним принципом. Сума цих виплат оподатковується ЄСВ, податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Отже, сума чистого доходу працівника становитиме: 37 157, 84 – (37 157,84 грн х 19,5%) (якщо працівник не є членом профспілки) = 29 912,06 грн.

Коментар

Питання правомірності та способу здійснення доплати відповідно до статті 11 Закону державним службовцям, на яких покладені функції уповноваженої особи як додаткової роботи залишається відкритим та безсумнівно знаходиться у віданні посадової особи державного органу. Спірність питання зумовлена не тільки неоднозначністю тлумачення щодо законності її встановлення, а й відсутністю самого механізму. Адже ні для кого не секрет, що роз’яснення державних органів (листи, рекомендації), у тому числі Уповноваженого органу та НАДС, мають суто інформаційний характер, а інші тлумачення невідповідності зазначених нормативно-правових актів відсутні.

Звісно, позиції Мінекономіки та НАДС з цього питання є беззаперечною. Але навіть у своєму роз’ясненні щодо законності встановлення доплати УО, який є державним службовцем державного органу,  передбаченої пунктом 1 частини 1 статті 11 Закону, окрім зазначених вище умов (передбачення її в колективному договорі та наявність економії фонду оплати праці),  НАДС застосовує словосполучення «може бути встановлена», залишаючи право вибору на власний розсуд замовника.

Крім того, відкритим та дискусійним залишається питання щодо максимального розміру або відсотка, на який дозволено встановити доплату. Адже в світі останніх подій, пов’язаних з реформою державної служби, скасуванням стимулюючих виплат та відчутним обмеженням розміру премій - до 30%,  така «свобода» у прийнятті рішення може призвести до безпідставного та необґрунтованого витрачання бюджетних коштів, як наслідок, деражудитслужба може розглядати даний факт як нанесення збитків відповідному бюджету.

Також, виконання умови наявності економії фонду,  утворення якої можливо за рахунок  вакантних посад, є також вельми сумнівним через заплановане урядом з 1 квітня поточного року масштабне скорочення. Та як діяти на початку календарного року, коли фонд економії ще не сформовано, адже виконання функцій з організації та проведення публічних закупівель потребує системної роботи.

Хай як заплутано не виглядають реалії сьогодні, проте, вихід є завжди. Сформуємо їх у вигляді декількох рекомендацій, які варто врахувати під час прийняття рішення:

 • при можливості уникати рішень визначення УО, які є державними службовцями, шляхом довантаження працівника за основною посадою у  спосіб,  що передбачено пункту 1 частини 1 статті 11 Закону та дочекатися судової практики з цього питання;
 • як альтернативу, зосередити свою увагу на праві визначення УО, які є державними службовцями, іншими законодавчо визначеними способами, зокрема: шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб); шляхом укладення трудового договору (контракту) згідно із законодавством.

пов'язані статті