Замовником встановлена вимога до переможця про надання довідки згідно з підпунктом 3 пункту 47 Особливостей: порушення? Позиція ДАСУ

1
138

Моніторинг № UA-M-2024-04-22-000087, оголошення № UA-2024-03-12-008847-a

Витяг з висновку за результатами моніторингу: відповідно до пункту 28 Особливостей тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей.

Згідно абзацу восьмого пункту 28 Особливостей у тендерній документації зазначаються підстави для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 цих особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для відхилення. Так, підстави для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 цих особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відсутності підстав для відхилення. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 цих особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації”, та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. 

Підпунктом 3.5.3 пункту 5 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації визначено, що Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 цих особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами.

Однак, у підпункті 3.5.7 пункту 5 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації зазначена наступна інформація:

«Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

У зв’язку із чим, учасник-переможець надає наступні документи:

  • У зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 року, враховуючи технічну неможливість перевірити інформацію замовником за посиланням https://corruptinfo.nazk.gov.ua/, учасник-переможець надає інформаційну довідку з Реєстру стосовно фізичних та юридичних осіб (Відповідно до листа Мінекономіки від 23.06.2022 р. № 3323-04/40967-06 “Щодо застосування статті 17 Закону у зв’язку із введенням воєнного стану” та листа НАЗК від 31.05.2022 р. № 23-06/12865-22 “Про розгляд листа та надання роз’яснення” така довідка формується онлайн учасником: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/reference/getpersonalreference/individual).». 

З 04.09.2023 Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення (далі Реєстр), з урахуванням безпекових аспектів.

Доречі, зручно шукати актуальні висновки ДАСУ та рішення Органу оскарження щодо будь-якої ситуації на Clarity App

Тобто, з 04.09.2023 в Реєстрі можна отримати довідку про наявність або відсутність відомостей про себе та про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за корупційне правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, в порушення абзацу восьмого пункту 28 та абзацу п’ятнадцятого пункту 47 Особливостей Замовником встановлена вимога до переможця процедури закупівлі щодо документального підтвердження публічної інформації, що міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Останні новини

Публічна офертаПолітика конфіденційностіДля авторівКонтакти

© 2024 TNDR. Освітня платформа у сфері публічних (державних) закупівель. ТНДР.

Visa & Mastercard